O poznámkách k verzi aplikace Workspace ONE UEM

Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2206 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2022 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Android

 • Úvod do bezobslužné registrace u zařízení Android nikdy nebyl tak snadný.

  Workspace ONE UEM je nyní integrován přímo do bezobslužného registračního portálu. Propojením svého bezobslužného registračního účtu s konzolou UEM můžete nastavit výchozí konfiguraci registrace a kontaktní údaje podpory pro registrovaná zařízení. Výchozí konfigurace se použije u zařízení, která ještě nemají přiřazenou konfiguraci registrace v bezobslužném portálu. Chcete-li nastavit tuto integraci, přejděte na novou záložku Bezobslužné na stránce nastavení registrace Android EMM. Více informací naleznete v části Registrace Android EMM

macOS

 • Snadno obnovte zařízení macOS 12.

  Nyní můžete pomocí jednoduchého pracovního postupu zajistit připravenost použitého počítače Mac pro jiného uživatele, aniž by bylo nutné vymazat celou jednotku a operační systém. Stejně jako v systému iOS můžete použít akce Vymazat veškerý obsah a nastavení (EACS) pro vymazání všech uživatelských dat a uživatelem nainstalovaných aplikací ze zařízení a snadno obnovit zařízení s macOS Monterey. Vše bez nutnosti přeinstalovat operační systém. Více informací naleznete v části Vymazání veškerého obsahu a nastavení (EACS).

Freestyle

 • Vylepšili jsme zprávy kroku Pracovní postup.

  Pro účely odstraňování závad jsme vylepšili zprávy pracovního postupu uvedené na stránce Podrobnosti o zařízení a na stránce Podrobnosti pracovního postupu. Chybové zprávy nabízí informace týkající se příčiny a součástí chyby. Klikněte na odkaz na zobrazení chyby a prohlédněte si podrobný model chybových zpráv, které překračují limit slov.

Windows

 • Provedli jsme vylepšení výmazu zařízení.

  Dříve určitá nastavení profilu BitLocker, jako například Vynucení šifrování, mohla ovlivňovat spolehlivé výmazy zařízení. Firemní výmaz a firemní reset zajistí, že k výmazům zařízení dojde podle očekávání.

 • Získejte vzorky aplikací a certifikátů bez uživatelské relace.

  Zařízení, která běží bez přihlášeného uživatele, budou nyní ukazovat vzorky aplikací a (spravovaných) certifikátů, aby se zohlednil veškerý software a certifikáty nainstalované na PC. Dříve se vzorky aplikací a certifikátů odesílaly, pouze když byl uživatel přihlášen. 

Vyřešené problémy

2206 Vyřešené problémy

 • CRSVC-30417: Volání rozhraní API v záhlaví odpovědi má datum z minulosti.

 • AGGL-11892: Volání rozhraní API setAvailableProductSet EMM a synchronizace aplikací selhávají z důvodu výjimky SQL – porušení omezení PRIMÁRNÍHO KLÍČE

 • AAPP-14265: Spravovaná nastavení podřízené organizační skupiny se neprojeví ve scénáři CICO při odhlášení zařízení z podřízené organizační skupiny.

 • UM-7512: Místní DomainJoin: Na obrazovce přiřazení se na základě zadaného textu automaticky nevyplňují „Organizační jednotky“.

 • UM-7511: Přechod na stránku v protokolu událostí uživatele nefunguje správně.

 • RUGG-11019: Profil omezení zajišťování produktu nemá zaškrtávací pole „Povolit datový roaming“.

 • RUGG-11017: Zpoždění v přiřazování produktů k zařízením Android.

 • RUGG-11012: Produkt se v zařízení Android stále instaluje v nekonečné smyčce, i když je v zařízení úspěšně nainstalován.

 • PPAT-11687: Windows Tunnel client „Není nakonfigurován“ a certifikát bude odmítnut s kódem.

 • INTEL-38152: Hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • FS-1408: Pracovní toky jsou zablokovány při zablokování a nepokračují.

 • FS-1329: macOS skript na vyžádání se nespustí.

 • FCA-203536: Nelze odebrat role administrátorů přes uživatelské rozhraní

 • FCA-203516: Nelze získat přístup k Detailům události v části Monitorování (Monitor) > Zprávy a analýzy.

 • FCA-203345: Nesprávný počet rozhraní API zařízení pro vyhledávání atributu customerattribute pro sériové číslo zařízení.

 • FCA-203236: Události konzoly > kategorie správy uživatelů není k dispozici.

 • ENRL-3454: Stávající duplicitní účty spravované OG (organizační skupinou) nemají nakonfigurované adresářové služby, ale jsou připojeny k vyšší OG (organizační skupině), pokud by to nemělo být možné.

 • CRSVC-30464: Nepodařilo se odstranit certifikační autoritu.

 • CRSVC-30455: Chyba při kompletování databáze.

 • CRSVC-30051: Integrovaný autentizační certifikát se po úpravě nastavení webu v nastavení SDK nezmění na novou CA (certifikační autoritu).

 • CRSVC-29998: Exportované události konzoly chybějí informace o účtu.

 • CRSVC-29893: Selhání kontroly konformity zařízení ve službě WS1 Accesss s UEM 2204.

 • CRSVC-29523: Na zařízeních Dell Federal je nainstalováno více certifikátů z Entrust CA.

 • CMCM-189862: Aplikace Contents nemůže zobrazit obsah v konkrétní složce v úložišti.

 • ARES-22327: V konzole UEM se nepodařilo načíst protokoly odstranění aplikací.

 • AMST-36472: Vypršení časového limitu ACC a AWCM během publikování obsahu na Adaptiva

 • AMST-36528: Nelze aktivovat možnost „Zobrazit v centru HUB (volitelné)“.

 • AMST-36293: Odkaz tlačítka integrace UEM Azure AD nefunguje.

 • AMST-36254: Datová část antivirového profilu nefunguje, jak je určeno || Dotazy týkající se antivirové datové části.

 • AMST-36226: Nelze odstranit smart skupinu, která je spojena s připojením k doméně.

 • AGGL-12272: Zpoždění v ověřování dostupnosti aktualizace poštovní konzoly ze strany zařízení způsobuje, že produkt bude zaseknutý ve frontě do té doby, dokud nebude odeslán dotaz na zařízení nebo zařízení nebude synchronizováno.

 • AMST-36054: Proces EnrollmentToken Purge naráží na chybu FK.

 • AGGL-12253: Aplikace přidané do obchodu Play Store se v Play Store nezobrazují.

 • AGGL-10916: Model zařízení Android chybí v konzole a zobrazuje se místo toho jako "Android“ – ověřte automaticky vložené názvy modelů a výrobců.

 • AGGL-12006: Zařízení Chrome OS nedostávají certifikáty SCEP.

 • AAPP-13372: Musíte potvrdit chování nastavení ‚Šifrovat informace o uživateli‘.

 • RUGG-10937: Periferní rozhraní API již nevrací PrinterSample po aktivaci printerDeviceStateIntegrationFF.

 • RUGG-10936: Smart skupiny s kritérii verze OS nejsou neaktualizovány, když zařízení aktualizuje verzi OS.

 • MACOS-3112: Omezení počtu znaků profilu předvoleb ochrany osobních údajů v systému macOS.

 • MACOS-3109: Stav instalace aplikace VPP není aktualizován v konzole pro zařízení macOS.

 • FS-1193: Na stránce s podrobnostmi o zařízení nejsou k dispozici záložky Workflows ani TimeWindow.

 • FS-1131: modul pracovního postupu macOS se během registrace nestáhne.

 • FCA-203090: Nesprávný důvod oznámení o zrušení registrace zařízení.

 • FCA-202984: Odeslání dotazu do zařízení má za následek více vyžádaných událostí zařízení v protokolech událostí řešení potíží pro zařízení.

 • FCA-202861: Vymazání zařízení bylo pro zařízení zahájeno, i když správce v průběhu zruší požadavek.

 • FCA-202706: Nelze odstranit zařízení z konzoly.

 • FCA-202743: Chcete-li načíst HostName a LocalHostName, vytvořte dotaz pro vyvolání rozhraní API vyhledávání zařízení.

 • FCA-202654: Vlastní role s vyšším oprávněním nemůže zobrazit nižší privilegované role, jako jsou role technické podpory.

 • ENRL-3438: Datum zrušení registrace má v aplikaci Intelligence hodnotu Null.

 • ENRL-3427: Zařízení nelze přesunout do jiných organizačních skupin na základě mapování uživatelských skupin.

 • ENRL-3416: Rozhraní API registrace zařízení selže, když je odeslána možnost ‚Žádné‘ jako typ vlastnictví a omezení registrace.

 • CRSVC-29464: Certifikáty S/MIME jsou v databázi poškozeny.

 • CRSVC-29391: Spuštění 5 000 volání rozhraní API za minutu, i když uplynula více než minuta..

 • CRSVC-29325: Nepodařilo se zobrazit přehled o zařízení.

 • CRSVC-29010: Zrušení registrace UEM neposílá opětovnou autentizaci na zařízení jiných uživatelů.

 • CRSVC-28803: Nepodařilo se nainstalovat profil smime z důvodu chyby „Certifikát je používán vícekrát“.

 • CMSVC-16132: Smart skupiny POST do /API/mdm/smartgroups vyvolá chybu pro duplicitní ID zařízení.

 • CMEM-186608: Zpoždění v umístění zařízení ze zobrazení e-mailového seznamu na seznam povolených zařízení.

 • ARES-22202: Dotaz / scénáře týkající se aplikací VPP.

 • ARES-22078: Spuštění aplikace security provider se nezdařilo.

 • ARES-22055: Rozhraní API Profile V2 Search funguje pouze pro profily zařízení.

 • AMST-36222: Možnost pozastavit/obnovit nástroj BitLocker se nezobrazuje v podrobnostech o zařízení v konzole UEM Console.

 • AMST-36157: Načítání stránky Úprava interních aplikací trvá příliš dlouho na to, aby se načetly aplikace s velkým počtem přiřazených zařízení.

 • AMST-36126: Nativní registrace se nezdaří a objeví se chyba MultiUserFFSetup.

 • AMST-36040: Zákazník nemůže při úpravách nahrát chybějící závislosti pro některé soubory .appx.

 • AMST-36003: Push oznámení nefunguje jako akce dodržování pravidel.

 • AMST-35942: Funkce Kdy označit instalaci za dokončenou nepoužívá funkci ProductVersion.

 • AMST-35958: Filtr aktualizací oznámení pro seznam interních aplikací nevyfiltruje záznamy.

 • AMST-35941: Pro některé aplikace systému Windows nelze aktualizovat přiřazení interních aplikací.

 • AMST-35933: Zajišťování dropshippingu: Registrace zařízení se nikdy nedostanou přes službu hromadného importu.

 • AMST-34405: Zobrazení připnutí SSL nebylo synchronizováno.

 • AGGL-12001: Veřejná aplikace Android Enterprise je odebrána ze zařízení AE, když má aplikace Legacy přidánu výjimku.

 • AGGL-12014: Čas uvedený v profilu Aktualizace systému se po uložení a publikování změní z AM na PM, pokud jsou jazyky uživatelského rozhraní v japonštině, čínštině nebo korejštině.

 • AGGL-11972: Model zařízení se systémem Android chybí v konzole a zobrazuje se jako „Neznámý“.

 • AGGL-11930: Profilu prohlížeče Chrome v systému Android se nedaří uložit výjimky a bloky adres URL.

 • AGGL-11924: Rozhraní API GET profiles/[profileID] funguje pro náhodné profily.

 • AGGL-11868: Veřejné aplikace systému Android publikované s více než 600 000 přiřazenými zařízeními se nedostanou na zařízení.

 • AGGL-11902: Registrační omezení nefungují pro zařízení Orbic.

 • AGGL-11283: Uživatelé registrace nejsou k dispozici při hledání během vytváření QR kódu.

 • AAPP-13843: Chyby profilu MDM se zprávou „dešifrovací klíč pro profil není nainstalován“.

 • AGGL-11231: Lze se zaregistrovat bez registrace jako povoleného zařízení pro systém Android verze 12 v režimu pracovního profilu, i když režim registrace konzoly je „pouze registrovaná zařízení“.

 • AAPP-13986: Po vytvoření knihy nelze přiřadit zařízení k veřejným knihám.

 • AAPP-13752: Žádný způsob, jak určit pravidla provozu zařízení pro WS1 Tunnel.

 • AAPP-13982: Interní knihy se na kartě Knihy stránky Podrobnosti o zařízení zobrazují jako Nenainstalované.

22.6.0.1 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-36612: Aktivujte shodu během registrace a dokončete registraci pro zařízení Windows.

 • CRSVC-30899: Nelze odstranit zařízení z konzoly.

 • CRSVC-31183: Nástroj pro migraci služby oprávnění se při změně přihlašovacích údajů databáze nemůže připojit k databázi.

 • MACOS-2941: Zařaďte do fronty příkaz k aktualizaci profilu vnořeného do nastavení centra Intelligent Hub pro již registrovaná zařízení macOS, aby bylo možné zahrnout RemovableSystemExtension jako součást datových částí System Extension.

 • MACOS-3253: Profil tunelu DDUI systému macOS postrádá pole.

22.6.0.2 Poznámky k verzi opravy

 • CMCM-190021: Nedefinovaná chyba při zobrazování přiřazených zařízení pro Obsah.

 • CMCM-190022: Procesor serveru databáze dosáhl několikrát za den 100% vytížení.

 • CRSVC-31446: Filtr data událostí konzole nefunguje podle očekávání.

 • MACOS-3262: Po povolení macOS DDUI v prostředí nelze upravit existující profil macOS.

22.6.0.3 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-12800: Synchronizace zařízení aktivuje příkaz OdebratApp pro aplikaci iOS.

 • AMST-36835: Aplikace založené na kontextu zařízení vyžadují ke zpracování požadavku na odinstalování platnou relaci uživatele.

 • AMST-36850: Vzorky jsou opakovaně dotazovány, dokud nebude k dispozici odpověď na vzorky.

 • AMST-36865: Dosazení opravy SFD v2206 do UEM.

 • AMST-36875: Vzorkování aplikací pro dotazování SFD, je-li známo, že je na zařízení nainstalováno SFD.

 • CMEM-186698: PowerShell selhává: „Uživatelské přihlašovací údaje vzdáleného serveru PowerShell obsahují speciální znaky“.

 • MACOS-3312: Profil síťového přístupu MacOS DDUI nezobrazuje možnost „Použít jako konfiguraci přihlašovacího okna“.

 • MACOS-3330: Identifikujte příčinu selhání upgradu databáze kvůli neplatnému názvu sloupce „DevicePlatformId“.

22.6.0.4 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-31786: Zkouška připojení GSX selže a dojde k chybě SSL.

 • AMST-36972: Nelze upravit přiřazení aplikace.

 • FCA-203853: Nepodařilo se načíst stránku Angular Exports.

 • MACOS-3313: MacOS datové části DDUI SCEP – šablona AirWatch CA se neplní.

22.6.0.5 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-42182: ETL-Navrhněte schopnost aktivovat exporty na bázi CDC ve službě AWS RDS.

 • AGGL-12898: Pokud je jazykem uživatelského rozhraní japonština, čínština nebo korejština, čas uvedený v profilu Aktualizace systému se po uložení a publikování změní z dopoledne na odpoledne.

22.6.0.6 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-32057: Funkce „Obnovit certifikát“ v zobrazení seznamu certifikátů nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-36832: Windows pravidlo brány firewall nefunguje očekávaným způsobem na zařízení s Win 10.

22.6.0.7 Vyřešené problémy formou opravy

 • MACOS-3364: Správně proveďte konfiguraci Tunnel v procesoru VPN.

22.6.0.8 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-36856: Přidejte centrum Hub oprav v2206.2 do UEM.

 • ARES-22978: Neplatné vzorky z Apple a Apple OSX s prázdnými unikátními identifikátory.

 • RUGG-11434: Modul zásad se zasekne v prostředích bez zpracování položek ve frontě.

 • AAPP-14586: Možnost EAP-TLS se neuloží v profilu tvOS Wi-Fi (DDUI).

 • CRSVC-31978: Nepodařilo se publikovat skripty z důvodu chyb v konzoli.

 • CRSVC-32316: Přidejte telemetrii pro počítaní využití nepodepsaných datových částí zabezpečeného kanálu.

22.6.0.9 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-23168: Z důvodu časového limitu SQL nelze uložit a publikovat profil.

 • ARES-23175: Pomalé pracování konzole je způsobeno dlouhým čekáním SQL.

22.6.0.10 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-13122: Opravení aktualizace nesprávného modelu pro zařízení ze vzorků systému – Zařízení Zebra jsou ve filtru Smart skupiny hlášena jako typ modelu „neznámý“.

 • AMST-37237: Povolení velkých písmen pro název standardní hodnoty.

 • CRSVC-32618: Optimalizace publikování toku veřejných a zakoupených aplikací.

 • ENRL-3580: Přidání náhledu tokenu za příznakem funkce (FF).

22.6.0.11 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-14774: Nelze aktivovat přiřazení zařízení u některých aplikací VPP.

 • AGGL-13160: Byla zjištěna chybná odpověď interního serveru 500 u rozhraní API s podrobnostmi o aplikaci na více serverech UEM.

 • AGGL-13170: Volání EMM API setAvailableProductSet selhalo z důvodu chyby při zkrácení SQL.

 • AMST-37304: Od aktualizace 22.4.0.12 (2204) se pro nově registrovaná zařízení Windows neinstalují vlastní profily.

 • AMST-37309: Pokud se z nějakého důvodu neshoduje identifikátor zařízení a UDID, zařízení by se nemělo odregistrovat.

 • AMST-37331: Změna stavu ohrožení u zařízení Mac zahlcuje protokoly událostí.

 • CMSVC-16561: Nahrazení příznaku funkce TagsDeviceStateIntegrationFeatureFlag příznakem DeviceStateInterfaceEnabledFeatureFlag.

 • CRSVC-32685: Některá zařízení z UEM nelze odstranit prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo rozhraní API.

 • CRSVC-32786: Oznámení pro automatickou aktualizaci aplikace VPP již nebudou po upgradu UEM na verzi 2206 odesílána do konzoly správce z důvodu chyby ve volání GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync.

 • CRSVC-32845: Vylepšení toku shody v „/api/mdm/devices/search“, aby se snížil počet volání do databáze.

 • FCA-204170: Jediné volání do koncového bodu „/api/mdm/devices/search“ uskuteční přibližně 3000 volání do databáze nesoucí stejný dotaz.

 • MACOS-3383: macOS DDUI – Na certifikát není v datové části sítě správně odkázáno.

 • MACOS-3400: Síťový profil zařízení macOS DDUI nezobrazoval v protokolu EAP-TLS možnost „uživatelské jméno“.

22.6.0.13 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-14823: tvOS DDUI – Nelze přidat více než pět datových částí přihlašovacích údajů.

 • AGGL-13119: Profily DDUI neukládají nastavení.

 • AMST-37255: Dosazení opravy SFD v2206 do UEM.

 • AMST-37435: Karta Senzory v zobrazení Podrobností o zařízení by měla být pro zařízení v registrovaném režimu viditelná.

22.6.0.14 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-13311: Blokování a výjimky URL v profilu prohlížeče Chrome zmizely se ztrátou dat.

 • MACOS-3432: macOS DDUI – Vyhledávací hodnoty síťového profilu nejsou vyřešeny.

 • CMCM-190214: V testovacím prostředí se vyskytuje výjimka vypršení časového limitu SQL.

 • CMCM-190181: Nelze odstranit obsah ze zobrazení seznamu nebo prostřednictvím rozhraní API (chyba 500).

 • ARES-23299: Jedno volání rozhraní API provádí přibližně 600 volání do databáze nesoucí stejný dotaz.

22.6.0.15 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-13352: DDUI – požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • CRSVC-33269: Přidání protokolování při ladění do kanonického kódu HMAC.

 • MACOS-3372: macOS DDUI – omezení počtu znaků v datových částech.

22.6.0.16 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-44409: Zobrazí poslední odhlášené uživatelské jméno v datech zařízení UEM v aplikaci Intelligence.

 • INTEL-44133: Neshoda mezi aplikacemi UEM a Intelligence ve verzi centra Hub pro Android.

 • INTEL-44017: Přidání seznamu spravovaných aplikací k počátečnímu exportu aplikací.

 • AAPP-14825: Prostředí, kde dochází k dlouhému zpracování dotazu při výrazných kolizích v databázi.

22.6.0.17 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-15041: Některé aplikace VPP jsou zaseknuté v režimu čekání na kontrolu.

22.6.0.18 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-37556: Vylepšení vzorků zabezpečení.

 • CRSVC-33615: [Konformita] Oprava chyb přepínání stavu zásad konformity při nastavení aktivních zásad jako neaktivních.

22.6.0.19 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-204360: Modální data události se nenačítají pro událostí zařízení a konzoly.

 • RUGG-11621: Po upgradu na verzi 2206 jsou soubory stažené z nabídky Soubory nebo Akce prázdné.

22.6.0.20 Vyřešené problémy formou opravy

 • UM-7779: Vypršení času mazání AirWatch způsobuje selhání úlohy Sample Data SQL.

 • AMST-37720: (Tovární zřizování) Výběr Active Directory nefunguje očekávaným způsobem.

 • FCA-204392: Šablona aktivace vlastního zařízení se neodesílá na zařízení, která byla registrována prostřednictvím SSP.

 • FCA-204431: Při změně organizační skupiny zařízení se zobrazí nesprávná zpráva o úspěchu, i když tomu brání omezení klientské architektury.

 • AMST-37746: (P2P služby Branch-Cache) Stahování typu peer to peer nefunguje.

22.6.0.21 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-34057: Skript instalačního programu databáze pro verzi 2209.9 selže na serveru SQL Server Standard Edition.

 • AGGL-13506: Omezení systému Android – povolit uživateli upravit nastavení umístění pro pracovní profil nefunguje.

22.6.0.22 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-34055: U služby OpenTrust nefunguje odvolání certifikátu.

 • FCA-204551: Nelze upravit inventární číslo zařízení.

 • FCA-204433: Při stahování starších zpráv se název zprávy vybere náhodně.

22.6.0.23 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-34606: Selhání upgradu databáze z důvodu chybějící počáteční hodnoty v údajích o výrobci a modelu zařízení.

 • AAPP-14534: Zpoždění v nasazení skriptu pro dosazení operačního systému způsobuje nekonzistenci dat.

 • CRSVC-34057: Workspace ONE UEM – Skript instalačního programu databáze pro verzi 2209.9 selže na serveru SQL Server Standard Edition.

 • RUGG-11729: Problémy se zřizováním produktů po upgradu UEM a UAG.

22.6.0.24 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-38167: Ve správě hromadných akcí u zařízení Windows chybí možnost polohy.

 • MACOS-3569: macOS – Vydána podpora nového hardwaru.

 • AMST-38006: Nelze upravit a uložit příkaz k instalaci pro Windows aplikace.

22.6.0.25 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-38157: Centrum Hub nezobrazuje zařízení jako registrované a nepřijímá aplikace/profily.

 • PPAT-12920: Aktualizace DTR nejsou zařízeními Windows konzistentně využívány.

 • PPAT-13436: V profilech VPN pro iOS se pro zařízení používá nesprávná sada pravidel DTR.

22.6.0.26 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-13791: Některé modely Pixel jsou nekonzistentně mapovány na jiný model, což vedlo k nesprávnému párování Smart skupiny.

 • AMST-38171: Vyhodnocení a aktualizace firemního resetu a kontroly DeviceGaurd v jeho procesu.

 • CRSVC-34854: Certifikát spolu se soukromým klíčem není uložen na robustním zařízení se systémem Windows CE 7.

 • AMST-38265: Vylepšené dodávání produktů u nově registrovaných zařízení.

22.6.0.27 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-38334: Vygenerování zprávy o shodě standardních hodnot na plně konformních zařízeních obnoví zásady standardních hodnot a přepne stav na Čeká se na instalaci.

 • RUGG-11802: Úlohy v tabulce devicePolicyJob se nevymažou očekávaným způsobem.

22.6.0.28 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-15484: Vzorek signálu by měl spouštět vzorek informací o zařízení, ale neměl ukládat data OS.

 • FS-2502: Nelze odstranit interní aplikace.

 • FCA-204873: E-maily s ochranou proti vymazání nejsou odesílány na uvedenou e-mailovou adresu správce.

 • AMST-38340: Pravidelně selhává stav antivirového programu a brány firewall.

22.6.0.29 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-35974: Refaktorovat službu EventLogService pro použití souběžného bagu.

22.6.0.30 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-15585: Zařízení ABM se po opětovné registraci z prvního na druhého uživatele neaktualizuje na stav druhého registrovaného uživatele.

 • AAPP-15610: Rychlost spotřeby oznámení vzorků APNs je sladěna s frekvencí plánovače, což způsobuje zahlcování fronty.

 • ARES-24644: Rozhraní API pro odinstalaci veřejné aplikace u systémových aplikací nefunguje, uživatelské rozhraní ale funguje.

 • FCA-205025: Náhled zařízení na mřížce DLV zobrazuje nesprávné záznamy zařízení.

 • MACOS-3662: Oddělte změny kódu pro nasazení nových modelů MAC.

22.6.0.31 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-25140: Po úpravě Povolených stránek v části Integrovaného ověřování nelze uložit nastavení SDK.

 • ENRL-3706: Tok signálu nesprávně aktualizuje informace o operačním systému.

 • CRSVC-36205: Přidejte další protokolování pro export mřížky s použitím dat.

 • ARES-24959: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu chyby vložení duplicitního klíče.

22.6.0.32 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-15820: Uložte informace ze zařízení v databázi.

22.6.0.33 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-25324: Publikování aplikace Android selhalo s chybou porušení duplicitního klíče.

 • ENRL-3741: Nejsou dodržována registrační omezení pro zařízení iPad.

Známé problémy

Console

 • ENRL-3501: Rozhraní API „Získat podrobnosti o tokenu registrace zařízení“ nevrací hodnotu tagů.

  Když je toto rozhraní API používáno pro získávání podrobností o tokenu registrace, podrobnosti neobsahují tagy, které byly vytvořeny pro token registrace.

   Tagy jsou viditelné v Zařízení > Životní cyklus > Stav registrace > Tagy.

 • UM-7577: Zákazník používá adresářovou službu Oracle Directory. I když jsme schopni synchronizovat uživatele a skupiny, synchronizace atributů selhává v první řadě u atributu Rozlišující název.

  Pokud zákazník používá adresářovou službu Oracle Directory a nemá aktivováno automatické sloučení, může se stát, že uživatelské atributy při synchronizaci selžou, ale správně se aktualizují v rámci konzole.

  Pokud chcete tento problém opravit, povolte konfiguraci automatického sloučení v Skupiny > Nastavení > Všechna nastavení > Firemní integrace > Adresářové služby > Záložka uživatelé > Pokročilé.

 • FS-1297: Verze identifikátoru pracovního postupu Freestyle Orchestrator se zobrazuje ve formátu řetězce namísto popisného identifikátoru verze.

  Verze identifikátoru pracovního postupu na Intelligent Hub se zobrazuje ve formátu řetězce namísto formátu příjemného pro koncového uživatele. To může dát vznik špatnému dojmu koncových uživatelů z uživatelského rozhraní, ale nemá to vliv na fungování pracovních postupů.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

Linux

 • LUEM-534: Stav certifikátů v podrobnostech o zařízení pro zařízení Linux se neaktualizuje

   Po úspěšné instalaci certifikátů pro zařízení Linux pomocí profilů zůstane stav certifikátu v konzole UEM jako „Čeká na instalaci“ (Pending Install) nebo „Neznámý“ (Unknown). Certifikáty jsou ale na zařízení úspěšně nasazeny.

  Aktualizace stavu certifikátu na základě vzorkování je ovlivněna, avšak existence záznamu certifikátu v podrobnostech o zařízení může být považována za úspěšné použití certifikátů pro zařízení.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon