O poznámkách k verzi aplikace Workspace ONE UEM

Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2209, souhrn vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2022 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Console

 • Vylepšili jsme globální vyhledávání za účelem zlepšení výsledků vyhledávání.

  Výsledky globálního vyhledávání teď zahrnují i organizační skupinu zařízení. To poskytuje kontext pro vyhledání zařízení v rozsáhlých prostředích. Tato výchozí funkce nevyžaduje žádné nastavení. Další informace naleznete v části Globální vyhledávání.

 • Stránka Výmaz zařízení se nyní načítá mnohem rychleji!

  Zlepšili jsme výkon stránky Výmaz zařízení zavedením filtru, který z kompletní tabulky příkazů zařízení načítá pouze data o výmazu zařízení. Tím se zrychlí vykreslování stránky Výmaz zařízení.

 • Vyzkoušejte si rychlejší a bezproblémové upgrady prostředí SaaS.

  Upgrade na SaaS trval více času, než se očekávalo, a to kvůli logice v kódu migrace, konkrétně kvůli přidání identifikátorů UUID (univerzálních jedinečných identifikátorů) do oznamovací tabulky v prostředích s velkým objemem dat. Nyní jsme se rozhodli tuto konkrétní sadu dat nepřesouvat a místo toho přidávat UUID ke každému novému záznamu. Identifikátor UUID je povinný pouze pro novější rozhraní API oznámení SaaS, nikoli pro všechna rozhraní API související s oznámením konzoly UEM.

 • Vynucování klientské architektury na stránce Skupiny přiřazení.

  Nové Smart skupiny již nemůžete vytvářet v organizačních skupinách nad zákaznickým typem. Nové Smart skupiny mohou být vytvořeny pouze u zákaznické organizační skupiny nebo v jiných organizačních skupinách pod zákaznickou organizační skupinou. Více informací naleznete v sekci Workspace ONE UEM Modernizace - ID klienta a požadavky zákaznické organizační skupiny pro Smart skupiny (87464) .

 • Zajistěte pomocí řízení přístupu založeného na směnném provozu, aby zaměstnanci pracující na směny měli přístup ke správným aplikacím a službám v pracovní době i mimo ni (Technický náhled)

  Nyní můžete konfigurovat omezení pro služby centra Hub, oznámení, oprávnění pro aplikace a jednotné přihlášení, pokud uživatel není považován za funkčního, a to na základě definic systému pracovní doby a docházky platformy WorkJam. Tato funkce vyžaduje Workspace ONE Experience Workflows, Workspace ONE Hub Services 2209, Workspace ONE Access 2209, Workspace ONE Intelligent Hub 22.08 pro iOS a Workspace ONE Intelligent Hub pro Android 22.11.

Android

 • Chcete mít větší kontrolu nad automatickými aktualizacemi aplikací pro systém Android? Máme pro vás řešení.

  Nyní můžete nastavit prioritu automatické aktualizace pro veřejné aplikace systému Android pro zařízení spravovaná pomocí Workspace ONE UEM. Pro každou aplikaci můžete povolit aktualizace s vysokou prioritou nebo odložit aktualizace o 90 dní. Více informací naleznete v části Nasazení aplikace na zařízeních se systémem Android přes spravovaný obchod Google Play.

 • Přidali jsme nový firemní výmaz pro opakování vlastnictví zařízení se systémem Android 11+ COPE.

  Nyní můžete vymazat pouze pracovní profil na zařízeních se systémem Android 11+ COPE, což organizacím umožní opětovně označit vlastnictví zařízení uživatelem. Dříve akce firemního výmazu iniciovala obnovení výrobního nastavení zařízení, což bylo nyní přejmenováno na Výmaz zařízení. Nová akce firemního výmazu ponechá osobní aplikace a data netknutá a nespustí obnovení výrobního nastavení zařízení.

Content

 • Omezení uživatelům možnost nahrávat obrázky do aplikace Content pouze pomocí fotoaparátu zařízení.

  Uživatelům můžete omezit nahrávání obrázků do aplikace Content pouze z fotoaparátu zařízení. Za tímto účelem aktivujte při konfiguraci úložiště správce v konzole Workspace ONE UEM možnost Povolit nahrávání pouze z fotoaparátu. Více informací naleznete v části Konfigurace úložiště správce.

 • Určete počet souborů, které mohou uživatelé nahrát do aplikace Content.

  Nastavte maximální počet souborů, které mohou uživatelé nahrát během konfigurace aplikace Workspace ONE Content pomocí konzoly Workspace ONE. V aplikaci Content nyní můžete uživatelům povolit nahrávání až 40 souborů najednou. Více informací naleznete v dokumentu Konfigurace aplikace VMware Workspace ONE Content.

macOS

 • Systém macOS nyní podporuje nahrávání souborů MobileConfig.

  Nyní můžete přímo nahrát profily mobileconfig pro macOS do konzoly Workspace ONE UEM console. Další informace naleznete v části Nahrát profil.

 • Zadejte verzi Intelligent Hub, která bude distribuována do zařízení.

  Nyní můžete na stránce Nastavení vybrat verzi Intelligent Hub, která se má nasadit. Během automatizované registrace pomocí aplikace Apple Business Manager nebo School Manager nebo pomocí webové registrace můžete určit, která verze Intelligent Hub musí být instalována na všech nových zařízeních. Do konzoly UEM Console můžete nasadit nejnovější verzi Intelligent Hub, nebo určit konkrétní verzi, pokud je podporována a je kompatibilní s verzí konzoly. Během zavádění postupně přidáme funkci do prostředí SaaS. Více informací naleznete v části Nastavení Intelligent Hub v systému macOS.

Freestyle

 • Podpora podmínek aplikací a souborů.

  Do pracovních postupů v systému macOS můžete nyní přidávat podmínky aplikací a souborů. Pracovní postupy systému Windows v současné době tyto podmínky podporují. Chcete-li přidat podmínku aplikace nebo souboru pro zařízení se systémem macOS , vyžaduje funkce Freestyle Orchestrator v cílovém zařízení nainstalovanou minimální verzi VMware Workspace ONE Intelligent Hub 22.08. Více informací naleznete v části Podmínky použití aplikací.

 • Upravili jsme zpracování chyb ve výchozích nastaveních.

  Předtím byly ve výchozím nastavení zpracování chyb nakonfigurovány velmi dlouhé prostoje při čekání mezi opětovnými pokusy. Zkrátili jsme délku prostojů při čekání mezi opětovnými pokusy, takže pracovní postup může pokračovat nebo selhat s akceptovatelnými prostoji.

  • Časový limit: 120 minut

  • Zkuste to znovu po 15 min.

  • Maximální počet opakování: 1

  • Rychlost Bockoff: 2

  Stávající pracovní postupy to nijak neovlivní – tyto nové výchozí hodnoty budou mít pouze nově vytvořené pracovní postupy. Můžete je kdykoli upravit podle svých potřeb kliknutím na možnost Další nastavení (Additional Settings) > Upravit zpracování chyb (Edit Error Handling). Více informací naleznete v části Zdroj Zpracování chyb.

Windows

 • Dotazování na standardní hodnoty ve Workspace ONE UEM pro desktopová zařízení se systémem Windows.

  Nyní se můžete dotazovat na standardní hodnoty v zařízeních za účelem aktualizace vzorků standardních hodnot a obnovení stavu shody standardních hodnot. Funkci dotazování použijte ze zobrazení Detaily zařízení. Pokud chcete obnovit vzorek standardních hodnot zařízení, přejděte v záznamu zařízení do nabídky Další akce > Dotazování > Standardní hodnoty. Stav shody standardních hodnot naleznete v Zdroje > Profily a standardní hodnoty > Standardní hodnoty, kde můžete vybrat standardní hodnoty a zobrazit kartu Stav shody. Další informace naleznete v části Používání standardních hodnot.

Vyřešené problémy

2209 Vyřešené problémy

 • FS-2122: U zařízení se systémem macOS bylo zaznamenáno několik problémů s funkcí Freestyle.

 • AGGL-12944: Zařízení se systémem Android 12 nelze registrovat jako DO, když je režim registrace zařízení nastavený na registrovaná zařízení.

 • AAPP-13550: Zpoždění v nasazení skriptu pro dosazení operačního systému způsobuje nekonzistenci dat.

 • MACOS-3339: macOS profil filtru obsahu DDUI měl pro požadavek na soket a požadavek na paket 255 znaků.

 • AGGL-12354: Nefungovala možnost Povolit uživateli změnit nastavení zjišťování polohy pro pracovní profil.

 • FCA-203951: Nelze přiřadit zařízení k seznamu telekomunikačních plánů.

 • CMSVC-16504: Stránka přiřazení u interních aplikací přerušovaně selhává.

 • CRSVC-32267: Zásady konformity systému iOS pro verzi aplikace nefungují očekávaným způsobem.

 • UM-7538: Synchronizace atributu se nezdařila primárně.

 • UM-7606: Hromadná deaktivace 100 uživatelů v konzole Workspace ONE UEM se nezdařila.

 • RUGG-11335: Nastavení datové části spouštěcího programu chybí ve verzi 2209.

 • RUGG-11361: Názvy složek chybí ve více profilech spouštěcího programu pro systém Android Enterprise.

 • PPAT-12022: Změňte rozhraní API zařízení Tunnel z veřejného na interní rozhraní.

 • MACOS-3301: Profil přístupu k síti DDUI systému macOS nezobrazuje možnost Použít jako konfiguraci přihlašovacího okna.

 • MACOS-3300: U nových registrací, DEP nebo manuálních se na obrazovce Po registraci nenainstalovaly nativní aplikace, protože se zobrazovaly jako „čeká se“.

 • MACOS-3252: Profil tunelu DDUI systému macOS postrádá pole.

 • MACOS-3258: Po povolení macOS DDUI v prostředí nelze upravit existující profil macOS.

 • FCA-203881: Při stahování starších zpráv se náhodně vybere název zprávy.

 • FCA-203685: Na stránkách Astro Air je nesprávně uveden místní čas.

 • MACOS-3211: Workspace ONE Intelligent Hub se po registraci v prostředí produkce nenainstaloval.

 • FCA-203777: Nepodařilo se upravit inventární číslo zařízení.

 • ENRL-3521: Robustní zařízení Windows již nepřijímaly položku registru pro přívětivé označení.

 • FCA-203090: Nesprávný důvod oznámení o zrušení registrace zařízení.

 • ENRL-3495: Rozhraní API nevrací hodnotu štítků.

 • CRSVC-31836: Skripty nelze publikovat.

 • CRSVC-31524: Zařízení nelze odstranit z důvodu chyby.

 • CRSVC-31387: Připojení GSX selhalo a vyskytla se chyba SSL.

 • CRSVC-31110: Po změně přihlašovacích údajů databáze se nástroj pro migraci služby oprávnění nepodařilo připojit k databázi.

 • CRSVC-31194: Filtr data událostí konzole nefungoval správně.

 • CMSVC-16348: Při prvním vytvoření profilu shody v organizační skupině kontejneru se v automaticky vytvořeném okně všech zařízení nezobrazují registrovaná zařízení.

 • CRSVC-29464: Certifikáty S/MIME byly poškozeny v databázi.

 • CRSVC-29428: Nelze odstranit zařízení z konzoly Workspace ONE UEM Console.

 • CRSVC-29391: Spuštění 5 000 volání rozhraní API za minutu, i když uplynula více než minuta.

 • CMEM-186691: PowerShell selhal s chybou „Přihlašovací údaje uživatele vzdáleného serveru PowerShell obsahují speciální znaky."

 • CMCM-190011: CPU databázového serveru CPU dosáhlo 100 % několikrát během dne.

 • CMCM-190017: Při prohlížení přiřazených zařízení obsahu došlo k nedefinované chybě.

 • ARES-22983: Byla zaznamenána vysoká latence při provádění úlohy vymazání vzorových dat s prošlou platností.

 • ARES-22753: Chybí nebo nebyla vybrána aktualizace přiřazení Mac Studia.

 • ARES-7519: Obrázky u tabletů a mobilních telefonů nejsou filtrovány pro interní aplikace.

 • ARES-22684: Zpráva Zařízení s aplikací a podrobnostmi o uživateli se nezdaří, když filtr aplikace obsahuje různé názvy aplikací se stejným ID sady.

 • AMST-36905: Nelze upravit přiřazení aplikace.

 • AMST-36758: Aplikace založené na kontextu zařízení vyžadují ke zpracování požadavku na odinstalování platnou relaci uživatele.

 • AMST-36710: Pravidlo Windows brány firewall na zařízení s OS Windows 10 nezafungovalo správně.

 • AMST-36694: Možnosti nasazení nejsou při ukládání a publikování zachovány.

 • AMST-36528: Nelze aktivovat možnost Zobrazit v centru HUB (volitelné) při přístupu k Nové přiřazení přes sloupec Přiřazení.

 • AMST-36527: Byl vytvořen výchozí uživatel se slabým heslem.

 • AGGL-12787: Z důvodu ztráty dat došlo ke zmizení bloků URL a výjimek v profilu prohlížeče Chrome.

 • AGGL-12439: Přiřazení Outlooku k zařízení PO registraci bude mít za následek konfiguraci aplikace.

 • AGGL-12349: Synchronizace zařízení aktivuje příkaz OdebratApp pro aplikaci iOS.

 • AGGL-12346: Nelze migrovat zařízení Zebra do spravovaného režimu Work z důvodu chyby „Centrum Hub je již vlastníkem zařízení“.

 • AGGL-12014: Čas uvedený v profilu Aktualizace systému se po uložení a publikování změní z AM na PM, pokud jsou jazyky uživatelského rozhraní v japonštině, čínštině nebo korejštině.

 • AGGL-11868: Veřejné aplikace Android, které byly publikovány na více než 600 000 přiřazených zařízení, se na zařízení nepřihlásila.

 • AGGL-11852: Došlo k potížím s jazykem s popisem aplikace v Workspace ONE Intelligent Hub aplikace pro zařízení Android v režimu správy Work.

 • AAPP-14054: Možnost EAP-TLS nebyla uložena v profilu tvOS Wi-Fi (DDUI).

 • AAPP-14265: Při přihlašování zařízení do podřízené organizační skupiny se spravovaná nastavení podřízené organizační skupiny neprojeví ve scénáři CICO.

 • AAPP-14521: Nelze nahrát interní aplikace s více soubory info.plist.

 • AAPP-13982: Interní knihy se na stránce Podrobnosti o zařízení zobrazují jako Nenainstalované.

 • AAPP-13986: Po vytvoření knihy nelze přiřadit zařízení k veřejným knihám.

22.9.0.1 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-32619: Optimalizace publikování toku veřejných a zakoupených aplikací.

 • AGGL-12914: Zařízení Zebra jsou ve filtru Smart skupiny hlášena jako typ modelu „neznámý“.

 • AMST-37236: Povolení velkých písmen pro název standardní hodnoty.

22.9.0.3 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-37303: Od aktualizace 22.4.0.12 (2204) se pro nově registrovaná zařízení Windows neinstalují vlastní profily.

 • AMST-37308: Pokud se z nějakého důvodu neshoduje identifikátor zařízení a UDID, zařízení by se nemělo odregistrovat.

 • AMST-37330: Změna stavu ohrožení u zařízení Mac zahlcuje protokoly událostí.

 • ARES-23122: MacOS POST/apps/internal/{applicationid}/uninstall vytváří příkaz aplikace pro cílené odstranění klienta MDM.

 • ARES-23135: Při výběru všech zařízení k instalaci interní aplikace Windows na kartě Zdroje> Aplikace> Zobrazení detailů> Zařízení nebyla na zařízeních požadována instalace aplikace.

 • CMCM-190198: Upgrade databáze ZDT se nezdařil.

 • CRSVC-32785: Oznámení pro automatickou aktualizaci aplikace VPP již nebudou po upgradu UEM na verzi 2206 odesílána do konzoly správce z důvodu chyby ve volání GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync.

 • CRSVC-32880: Vylepšení toku shody v „/api/mdm/devices/search“, aby se snížil počet volání do databáze.

 • CRSVC-32900: Po upgradu na verzi 2209 se nedaří načíst stránku protokolu událostí v části řešení potíží.

 • FCA-204032: Jediné volání do koncového bodu „/api/mdm/devices/search“ uskuteční přibližně 3000 volání do databáze nesoucí stejný dotaz.

 • LOC-12523: Nesprávný překlad pro „Název třídy“ v datové části spouštěče.

 • MACOS-3403: Síťový profil zařízení macOS DDUI nezobrazoval v protokolu EAP-TLS možnost „uživatelské jméno“.

22.9.0.4 Vyřešené problémy formou opravy

 • ARES-23300: Jedno volání rozhraní API provádí přibližně 600 volání do databáze nesoucí stejný dotaz.

 • CMCM-190180: Nelze odstranit obsah ze zobrazení seznamu nebo prostřednictvím rozhraní API (chyba 500).

 • CMSVC-16585: Nelze získat přístup k nabídce Přiřazení skupiny a k přiřazeným zdrojům.

 • UM-7681: Opravy týkající se skriptu migrace pro dávkové zpracování.

 • AMST-37434: Karta Senzory v zobrazení Podrobností o zařízení by měla být pro zařízení v registrovaném režimu viditelná.

 • AAPP-14824: Dlouho probíhající dotaz, který vede k výrazným kolizím v databázi.

 • MACOS-3318: Profil síťového přístupu MacOS DDUI neukládá možnost Protokoly.

 • AMST-37256: Dosazení opravy SFD v2206 do UEM.

22.9.0.5 Vyřešené problémy formou opravy

 • FS-2042: Modul pracovního prostředí Vmware WorkspaceONE se nedaří nainstalovat na nových MacBoocích s čipem M2.

 • MACOS-3433: macOS DDUI – Na certifikát není v datové části sítě správně odkázáno.

 • UM-7696: Nepodařilo se načíst stránku Účet > Uživatelé > Zobrazení seznamu.

 • AAPP-14773: U některých aplikací VPP nelze aktivovat přiřazení zařízení.

 • INTEL-42470: Vytvoření počátečního exportu seznamu spravovaných aplikací.

22.9.0.6 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-37582: Chyby u klienta WNS poukazují na nekompatibilní aplikaci.

 • ARES-23737: Vylepšení výkonu pro Profily.

 • CRSVC-32264: Při konfiguraci s ACC selhává připojení syslog.

 • FCA-204327: U interních aplikací pro iOS nelze obnovit zřizovací profil.

 • RUGG-11580: Profil spouštěče v rozhraní DDUI má problém se zobrazením dat v poli přidání nastavení vlastního zařízení.

22.9.0.7 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-37637: V určitém scénáři se nedaří přidání nové verze pro aplikaci Win (EAR nebo změna ikony).

 • FS-2132: Doplnění Mac Workflow Host do kanonické verze 2209 (2209.8).

 • CMCM-190230: Mazání ContentMap – chyba duplicitního klíče, když jsou data obsahové mapy stavu >1.

 • CMCM-190233: Nelze konfigurovat CG v režimu Re-Ep s neveřejnými adresami URL EP.

 • CRSVC-33268: Přidání protokolování při ladění do kanonického kódu HMAC.

 • FS-2124: U zařízení se systémem macOS bylo zaznamenáno několik problémů s funkcí Freestyle.

 • INTEL-44134: Neshoda mezi aplikacemi UEM a Intelligence ve verzi centra Hub pro Android.

Známé problémy

Console

 • LUEM-529: Stav certifikátů v podrobnostech o zařízení pro zařízení Linux se neaktualizuje.

  Po úspěšné instalaci certifikátů pro zařízení Linux pomocí profilů zůstane stav certifikátu v konzoli UEM Console zobrazen jako Čekající instalace nebo Neznámý. Certifikáty jsou ale pro zařízení úspěšně použity.

  Aktualizace stavu certifikátu na základě vzorkování je ovlivněna, avšak existence záznamu certifikátu v podrobnostech o zařízení může být považována za úspěšné použití certifikátů pro zařízení.

 • FCA-204007: Nelze získat informace o úložišti s rozhraním API GET /devices/{uuid} V3.

  Uživatel se pokouší použít rozhraní API v3 pro získání podrobností o zařízení, zatímco data, která obdržíme, se liší od rozhraní API v2. Vzhledem k tomu, že data se liší od obou verzí rozhraní API, uživatel si nemusí být jist, která data jsou správná.

  Pro získání dat lze použít rozhraní API V2.

 • FCA-204004: Modální data události se nenačítají pro událostí zařízení a konzoly.

   Chybí index sloupce EventLogUuid v souboru eventlog.eventlog, což má za následek, že spuštění uložené procedury trvá dlouho a vyprší časový limit.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

 • UM-7632: Vyhledávání uživatelů REST API nevrací uživatele na úrovni nadřízené organizační skupiny, a to ani v případě, že má administrátor v podřízené organizační skupině přístup k uživatelským skupinám v nadřízené organizační skupině.

  Uživatelské skupiny v nadřízené organizační skupině jsou konfigurovány tak, aby k nim přistupovali administrátoři podřízených organizačních skupin. Díky tomu si mohou administrátoři podřízených organizačních skupin zobrazovat všechny uživatele z uživatelských skupin v nadřízené organizační skupině v konzoli UEM Console. Když se administrátor podřízené organizační skupiny pokusí načíst stejné uživatele prostřednictvím REST API, rozhraní API tyto uživatele nevrátí. 

  Jediným náhradním řešením je při načítání uživatelů pomocí REST API použít přihlašovací údaje administrátora nadřízené organizační skupiny.

 • CRSVC-32184: Celkový počet nesprávných stránkování v seznamu šablon zpráv

  Celkový počet nekonzistentních stránkování z celkového počtu.

  Zařízení Blackberry již nejsou podporována, ale zákazníci mohou mít ve svém systému stále uvedena zařízení Blackberry.

  Momentálně není k dispozici žádné náhradní řešení, protože problém je v datech databáze. Data budou muset být před vyřešením vyčištěna pomocí skriptu.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon