Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2210, souhrn vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo, sdílené akce SaaS UAT a nejnovější režim UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější režim prostředí

Tato verze je dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple

Zajímají vás nedávná podzimní vydání 2022 společnosti Apple? Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Console

 • Přidali jsme nástroj pro migraci uživatelů do organizačních skupin využívajících LDAP

  Nástroj pro migraci uživatelů řeší chyby v procesu synchronizace uživatelské skupiny a opravuje nezpracované chyby pracovních postupů a migrace databáze. Tento nástroj můžete použít pouze u organizačních skupin, které mají nastavený protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Více informací naleznete v části Účty uživatelů a správců.

 • Eliminovali jsme duplicitní ověřování při konfiguraci registračních tokenů s nástrojem Access.

  Když povolíte registrační tokeny a vyberete jako zdroj ověřování nástroj Workspace ONE Access, uživatelé již nebudou muset provádět duplicitní ověřování. Změna se aktivuje z výchozího nastavení, není proto třeba konfigurovat žádné systémové nastavení.

 • Vylepšili jsme uživatelská rozhraní stránek skupin správců a zobrazení seznamu

  Aktualizovali jsme vzhled stránek skupin správců a zobrazení seznamu správců, aniž bychom změnili jejich vlastnosti a funkčnost.

 • Zjednodušili jsme proces nahrávání interních aplikací.

  Konzola Workspace ONE UEM nyní nahrává interní aplikace do sítě pro doručování obsahu (CDN) na pozadí a zobrazuje u toho průběh nahrávání. Toto vylepšení zkracuje čas strávený na obrazovce nahrávání aplikace a umožňuje vám věnovat se v konzole Workspace ONE UEM jiným úkolům, zatímco konzola připravuje aplikaci k distribuci.

Android

 • Umožněte aplikacím sdílet data ve výchozím nastavení pomocí komunikace mezi profily.

  V pracovním profilu a na firemních zařízeních v osobním užívání mají nyní aplikace ve výchozím nastavení omezené možnosti sdílet mezi sebou data. V systému verze Android 11 nebo vyšší umožňuje Workspace ONE UEM specifickým aplikacím vyžadovat souhlas uživatele s komunikací mezi profily. Další informace naleznete v části Profil omezení.

 • Nyní podporujeme konfiguraci doménových přípon v profilech Wi-Fi v režimu WPA/WPA2 Enterprise

  Workspace ONE UEM nyní podporuje nastavení doménové přípony pro ověřování certifikátu serveru v sítích Wi-Fi v režimech WPA/WPA2. Další informace naleznete v části Konfigurace profilu Wi-Fi.

Rugged

 • Podpora metrik zařízení v pravidlech přiřazování produktů

  Nyní můžete u pravidel přiřazování, když vytváříte nový zřizovaný produkt, použít metriky zařízení, jako jsou IP adresa, sériové číslo, stav baterie a další. Další informace naleznete v tématu Vytvoření produktu.

 • Podpora odstranění více souborů pomocí zástupných znaků.

  Při zřizování produktu lze v akci odstranění souboru odstranit více souborů pomocí zástupných znaků (*,?). Další informace naleznete v části Možnosti manifestu akcí souboru pro systém Android.

Windows

 • Posílili jsme podporu nástroje BitLocker

  Přidali jsme novou funkci zabezpečení, která vám umožní vytvořit si jedinečný obnovovací klíč nástroje BitLocker. Obnovovací klíč na jedno použití po odemknutí PC rotuje, takže jakmile klíč danou jednotku odemkne, už ho v budoucnu k jejímu odemknutí nepoužijete.

 • Ponecháváme aplikace na zařízení, i když se odregistruje

  Pokud aktivujete na konzole Workspace ONE UEM Console profil založený na zařízení, můžete si ponechat aplikace na zařízení spravované, i když se zařízení odregistruje.

 • Toto vydání konzoly Workspace ONE UEM Console jsme doplnili o centrum Intelligent Hub verze 22.10.1 a agenta nasazování aplikací (SFD) verze 22.6.14.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy ve verzi 2210

 • AAPP-14311: Implementace rozhraní API GSX v4 za účelem vyřešení problémů s integrací.

 • CRSVC-32116: Oznámení pro automatickou aktualizaci aplikace VPP již nebudou po upgradu UEM na verzi 2206 odesílána do konzoly správce z důvodu chyby ve volání GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync.

 • FS-1973: Nelze odstranit interní aplikace.

 • FCA-204257: U interních aplikací pro iOS nelze obnovit zřizovací profil.

 • INTEL-41377: Verze centra Hub pro Android aplikace Workspace ONE UEM a platformy Workspace ONE Intelligence se neshodují.

 • AGGL-12944: Zařízení se systémem Android 12 nelze registrovat jako DO, když je režim registrace zařízení nastavený na registrovaná zařízení.

 • RUGG-11496: Problém při zobrazování dat v poli nastavení Přidat vlastní zařízení.

 • ENRL-3595: Nelze aktualizovat zásadu omezení registrace, pokud má uživatelské jméno správce více než 50 znaků.

 • CMCM-190172: Nelze odstranit obsah ze Zobrazení seznamu nebo prostřednictvím rozhraní API.

 • UM-7677: Nepodařilo se načíst stránku Zobrazení seznamu.

 • AMST-37343: Nelze načíst stránku nastavení Fázování a zřizování.

 • UM-7676: Stránka stavu dávky ignorovala chyby v konzole Workspace ONE UEM.

 • CRSVC-32804: Po upgradu na verzi Workspace ONE UEM 2209 se nepodařilo načíst stránku protokolu událostí v části řešení potíží.

 • CMSVC-16571: Nelze získat přístup k nabídce Přiřazení skupiny a k přiřazeným zdrojům.

 • AAPP-14746: U některých aplikací VPP nelze aktivovat přiřazení zařízení.

 • CMCM-190045: U hlasových poznámek M4A nefungoval seznam povolených položek.

 • AGGL-13140: Volání EMM API setAvailableProductSet selhalo z důvodu chyby při zkrácení SQL.

 • AAPP-14593: Nelze přidat více než pět datových částí přihlašovacích údajů.

 • AGGL-13102: Některé modely Pixel byly nekonzistentně mapovány na jiný model, což vedlo k nesprávnému párování Smart skupiny.

 • FS-1862: V platformě Freestyle Orchestrator nelze upravit pracovní postup pomocí podmínky časového okna.

 • ARES-23059: Při hromadném odeslání příkazu k instalaci aplikace chyběla událost instalace aplikace na požadovaném zařízení.

 • AMST-37302: Změna stavu ohrožení u zařízení se systémem macOS zahlcovala protokoly událostí.

 • ARES-23282: Nelze načíst stránku Protokol o odebrání aplikace.

 • CMSVC-16438: Ze zobrazení seznamu zařízení nelze odstranit zařízení.

 • AMST-37224: U nově registrovaných zařízení Windows se neinstalovaly vlastní profily.

 • AGGL-12856: Při filtrování podle modelu byl u zařízení Zebra aktualizován nesprávný model. Zařízení Zebra byla ve filtru Smart skupiny hlášena jako typ modelu neznámý.

 • MACOS-3380: Síťový profil zařízení macOS DDUI nezobrazoval v protokolu EAP-TLS možnost uživatelského jména.

 • FCA-204047: Ve zprávě s podrobnostmi o uživateli zařízení byl nahlášen problém s daty roamingu.

 • CRSVC-31809: Nastavení omezování související se správou požadovaného stavu se nacházelo na aplikačním serveru namísto databáze.

 • CRSVC-32510: Stav shody čekal na vyřízení a další datum kontroly shody zobrazovalo datum v minulosti.

 • AGGL-13009: Zásady konformity na zařízeních se systémem Android občas neodinstalovávaly nebo neblokovaly aplikace.

 • AGGL-13116: Zkouška připojení k systému Chrome OS se nezdařila, došlo k chybě 401 a nové registrace nepřijímaly certifikáty.

 • ARES-23128: Při výběru všech zařízení k instalaci interní aplikace Windows na kartě Zdroje> Aplikace> Zobrazení detailů> Zařízení nebyla na zařízeních požadována instalace aplikace.

 • ARES-23119: macOS POST/apps/internal/{applicationid}/uninstall vytvoří příkaz aplikace pro cílené odstranění klienta MDM.

 • ARES-22991: Konfigurace aplikace přidaná prostřednictvím prohlížeče Safari se zobrazuje jako prázdná.

Vyřešené problémy formou opravy

22.10.0.1

 • UM-7699: Vypršení času mazání AirWatch způsobuje selhání úlohy Sample Data SQL.

 • AGGL-13368: Při vynucené instalaci aplikace dochází k chybovému ukončení uživatelského rozhraní a aplikace se nedaří instalovat na iOS.

 • FCA-204296: Při vypnutí příznaku funkce NotesAPI ukazuje Notes API chybu 404 – nenalezeno.

 • ARES-23398: Datová část Wi-Fi neukládá po upgradu prostředí data pole Doména.

 • UM-7709: Tabulka atributů protokolu Ldap se nevyplňuje konfigurací rozhraní API, což způsobuje selhání registrace.

 • AMST-37374: Vrácení odebrání přiřazení po migraci profilu v1.

 • AMST-37590: Událost přístupu k obnovovacímu klíči není vyvolána, když se ke klíči přistupuje z konzole.

 • AMST-37371: Chyby v protokolech WebConsole u některých popisků profilů.

 • MACOS-3405: macOS DDUI – Vyhledávací hodnoty síťového profilu nejsou vyřešeny.

 • FS-2037: Přidejte guardrail rozhraní API pro omezení pracovních postupů na maximálně 20 zdrojů.

 • AGGL-13277: Když se odstraní přiřazení centra Hub, ověřovací token centra Hub pro Android se odvolá.

22.10.0.2

 • FS-2139: Doplnění Mac Workflow Host do kanonické verze 2210 (2210.7).

 • AMST-37554: Vylepšení vzorků zabezpečení.

 • AMST-37636: V určitém scénáři se nedaří přidat novou verzi pro aplikaci Win (EAR nebo změna ikony).

 • INTEL-44407: Zobrazí poslední odhlášené uživatelské jméno v datech zařízení UEM v aplikaci Intelligence.

 • CMCM-190232: Nelze konfigurovat CG v režimu Re-Ep s neveřejnými adresami URL EP.

 • CMCM-190229: Mazání ContentMap – chyba duplicitního klíče, když jsou data obsahové mapy stavu >1.

 • MACOS-3448: macOS DDUI – Na certifikát není v datové části sítě správně odkázáno.

 • AGGL-13390: Stránka Přehled zařízení nefunguje pro zařízení se systémem Windows s více uživateli.

 • CRSVC-33490: Aktualizace OSL pro verzi Mac Host 2210.

 • FS-2125: U zařízení se systémem macOS bylo zaznamenáno několik problémů s funkcí Freestyle.

22.10.0.3

 • AAPP-15022: Zvýšené využití paměti DS po upgradu na verzi 2209.

 • AAPP-15043: Některé aplikace VPP jsou zaseknuté v režimu čekání na kontrolu.

 • AMST-37455: [Správa oprav] Uzly ze staršího profilu by měly být po migraci explicitně odstraněny nebo nahrazeny výchozími hodnotami.

 • ARES-23742: Problém s přístupovou sadou SDK na základě posunu.

 • CRSVC-33398: Při konfiguraci s ACC selhává připojení syslog.

 • MACOS-3453: MacOS datové části DDUI SCEP – šablona AirWatch CA se neplní.

22.10.0.4

 • FCA-204359: Modální data události se nenačítají pro událostí zařízení a konzoly

 • CRSVC-33548: Nastavit plán synchronizace DSM jako konfigurovatelný.

 • AMST-37718: Stav konformity zařízení pro standardní hodnoty se stále přepíná z „Konformní“ na „Nekonformní“.

 • AMST-37652: Dosazení opravy SFD v22.06.15 do UEM.

 • ARES-23887: Stránka kontroly přiřazených zařízení ukazuje duplicitní záznam.

 • AMST-37732: Dosazení opravy 2210.02 centra Windows Hub do konzoly UEM 2210.

22.10.0.5

 • AMST-37722: (Tovární zřizování) Výběr Active Directory nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-37750: (P2P služby Branch-Cache) Stahování typu peer to peer nefunguje.

 • ARES-24028: Odebrání času, který trvá skriptu databáze, aby se aktualizoval protokol událostí.

 • CRSVC-33821: Problémy s výkonem přehledu shody.

 • CMCM-190253: Odstraňuje nežádoucí použití příznaku funkce.

22.10.0.6

 • AMST-37752: Profil uživatele se neinstaluje a při ručním odesílání ukazuje chybu.

 • CRSVC-33805: Při změně filtru po upgradu na verzi UEM 2210 se data události nevyplní.

 • CRSVC-33853: Nelze uložit nastavení Syslog s názvem hostitele kvůli chybě „Uložení se nezdařilo, neplatný název hostitele“.

 • UM-7789: Odstranění definice LDAP se nezdaří kvůli omezení FK.

22.10.0.7

 • UM-7796: Stav uživatele-administrátora není po deaktivaci z uživatelského rozhraní ve VIDM nastaven na hodnotu deaktivován.

 • AMST-37876: Volání starého hubu s duplicitními standardními hodnotami způsobuje selhání uložení vzorku standardních hodnot.

 • UM-7793: Migrace domény neaktualizuje atribut domény uživatelů.

 • FCA-204489: Služby adresáře – nelze přidat účty adresáře pouze s integrací SAML.

 • MACOS-3502: profil přihlašovacího okna DDUI systému macOS se nedaří nainstalovat do zařízení s chybou.

 • AGGL-13534: DDUI – požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • MACOS-3490: DDUI systému macOS – úpravy síťových profilů způsobí, že se některé klíče nevyplní.

22.10.0.8

 • AAPP-15236: Měly by se načíst a zobrazit podrobnosti o zařízení.

 • AGGL-13262: Na sdílených zařízeních (Pixel 6) se neinstalují aplikace.

 • FS-2529: Pro zařízení Windows nelze přidat více než 20 zdrojů.

 • AGGL-13623: Nelze zobrazit XML nebo nainstalovat profil Android obsahující datové části VPN a přihlašovacích údajů.

22.10.0.9

 • AMST-37921: Pravidelně selhává stav antivirového programu a brány firewall.

 • AGGL-13663: Zpráva FCM přijatá v režimu DirectBoot pro vymazání hesla je prázdná.

 • CRSVC-34595: Zpracování a oprava výjimek při řešení závislostí funkce Unity.

 • AMST-38044: Online samoobsluha Dropship nefunguje ve více sdílených prostředích SaaS.

 • AMST-38008: Nelze upravit a uložit příkaz k instalaci pro Windows aplikace.

 • INTEL-45765: Název hostitele zařízení pro hlášení zákazníků je na platformě Intelligence nesprávný a nekonzistentní.

22.10.0.10

 • MACOS-3571: macOS – Vydána podpora nového hardwaru.

 • FCA-204695: Ve verzi UEM 2210 nelze vyhledávat a přidávat účty adresáře.

 • AMST-38169: Ve správě hromadných akcí u zařízení Windows chybí možnost polohy.

 • MACOS-3560: Při pokusu o přístup na kartu Zabezpečení u zařízení macOS došlo k chybě Rocket space man.

 • ARES-24396: Příliš časté volání SP způsobuje přetížení databáze.

 • CMEM-186762: Integrace prostředí PowerShell s moderní autentizací selhává pro klienty O365.

22.10.0.11

 • AMST-38159: Centrum Hub nezobrazuje zařízení jako registrované a nepřijímá aplikace/profily.

 • AMST-38182: Zpráva o migraci se zobrazí po aktualizaci 22.10 – bez FF.

 • ARES-24507: Selhání InstallEnterpriseApplication u systému macOS.

 • CMSVC-16728: Nepodařilo se načíst zobrazení seznamu skupin přiřazení a nebylo možné načíst skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

 • CRSVC-34949: Vylepšení protokolu OAuth pro určení zdroje chyb.

 • ENRL-3676: Po dobu životního cyklu registrace se neodesílají oznámení.

 • FCA-204726: Nesprávné zarovnání sloupců přiřazení aplikace.

 • PPAT-12922: Aktualizace DTR nejsou zařízeními Windows konzistentně využívány.

 • PPAT-13438: V profilech VPN pro iOS se pro zařízení používá nesprávná sada pravidel DTR.

22.10.0.12

 • AMST-38173: Vyhodnocení a aktualizace firemního resetu a kontroly DeviceGaurd v jeho procesu.

 • AMST-38161: Nasazení centra Hub 22.10.4 do konzole UEM.

 • AMST-38267: Vylepšené dodávání produktů u nově registrovaných zařízení.

 • CRSVC-34952: DeviceStateMigrationService vede ke 100% využití procesoru v uzlu.

22.10.0.13

 • AAPP-15424: Po aktualizaci konzole z verze 22.06 na 22.09 nefunguje přiřazení VPP podle očekávání.

 • AAPP-15427: Vzorek signálu by měl spouštět vzorek informací o zařízení, ale neměl ukládat data OS.

 • AMST-38336: Vygenerování zprávy o shodě standardních hodnot na plně konformních zařízeních obnoví zásady standardních hodnot a přepne stav na Čeká se na instalaci.

 • ARES-24501: Úložiště podnikových aplikací již nemůže přidat aplikaci iTunes.

 • FCA-204247: Fond aplikací konzole se ukončuje s neošetřenou výjimkou.

 • FCA-204891: Zobrazuje, že změna organizační skupiny zařízení byla úspěšná, i když jí bránilo omezení klientské architektury.

22.10.0.14

 • AMST-38367: Nasazení SFD 22.06.20 do konzole UEM.

 • AMST-38396: Omezování brány u vzorku spravovaných aplikací.

22.10.0.15

 • INTEL-46733: Patch DB při aktualizaci selhává s chybou omezení PK.

 • FS-2883: Nasazení hostitele pracovního postupu Mac ve verzi 22.10.

 • ARES-24782: Poškození dat při načítání dat z tabulky.

 • FS-2746: Podmínky nejsou vyhodnocovány pomocí systému macOS Freestyle.

22.10.0.16

 • CRSVC-35976: Refaktorovat službu EventLogService pro použití souběžného bagu.

 • INTEL-47500: Registrace zařízení Windows byla zrušena.

22.10.0.17

 • ARES-24646: Rozhraní API pro odinstalaci veřejné aplikace nefunguje u systémových aplikací.

 • INTEL-47266: (ETL) Aktualizace uložené procedury kontrolního součtu zařízení pro odebrání řetězení a odesílání sloupců.

 • MACOS-3660: Oddělte změny kódu pro nasazení nových modelů MAC.

22.10.0.18

 • AMST-38348: Nasazení centra Hub 22.10.5 do konzole UEM.

 • CMSVC-16859: Odstranění smart skupiny selže, když je u zařízení a aplikace k dispozici přiřazení odstraněného pracovního postupu.

 • CRSVC-36192: Nepodařilo se načíst token nosiče pro obnovení tokenu pro aplikace sady Office 365.

 • CRSVC-36224: Selhání upgradu databáze z důvodu chybějící počáteční hodnoty v údajích o výrobci a modelu zařízení.

 • FCA-204444: Konzola UEM Console neočekávaně exportuje všechny účty administrátora bez ohledu na jeho aktuální roli ve verzi UEM 2210.

 • FS-3058: Vrácení změny bloku v hostiteli Mac pracovního postupu.

 • FS-3078: Nasazení hostitele pracovního postupu Mac v kanonické verzi 2210.

 • UM-7682: Po změně oprávnění skupiny uživatelů nelze zobrazit uživatele na úrovni nadřazené organizační skupiny pomocí /API/system/users/search.

22.10.0.19

 • AGGL-13276: Z interní sekce aplikací nelze nahrát aplikaci Kalkulačka.

 • ARES-25138: [Nastavení SDK] Po úpravě Povolených stránek v části Integrovaného ověřování nelze uložit nastavení SDK.

 • ARES-25143: Vypršení času mazání databáze AirWatch způsobuje selhání úlohy Sample Data SQL.

 • CRSVC-36793: Oprava neshody dat operating_system_name v segmentu default_attribute stavu zařízení.

 • FCA-205073: Adresářové služby – Nelze přidávat účty administrátora AD ze sekundární domény.

 • RUGG-11943: Když kliknete na tlačítko Odeslat na stránce se seznamem zařízení při výběru všech zařízení se systémem iOS, načítání obrazovky trvá déle než jednu hodinu.

22.10.0.20

 • ENRL-3739: Nejsou dodržována registrační omezení pro zařízení iPad.

 • AAPP-15769: Odchozí zprávy APNs jsou omezené s kódem selhání:

22.10.0.21

 • ARES-25323: Nelze obnovit profil zřizování pro interní aplikace pro iOS.

 • AMST-38808: Ukončení volání staršího rozhraní API SOAP aktualizací Windows.

 • ENRL-3748: Nelze upravit/zobrazit profily DEP.

 • AMST-38805: Uložení vzorku SPROC způsobuje zablokování.

 • ENRL-3676: Po dobu životního cyklu registrace se neodesílají oznámení.

 • ARES-25172: Vylepšení a optimalizace služby přiřazení entity pro přiřazování zařízení v dávkách.

 • AMST-38675: Tabulka relací Windows DM se neaktualizuje.

 • ARES-25302: Profily se nepřiřazují k zařízení se systémem iOS.

22.10.0.22

 • AAPP-15902: Detaily o interní aplikaci iOS zobrazují nesprávný identifikátor sady.

 • AMST-38845: Snížení provozu prázdných vzorků na zařízeních WinRT.

 • FCA-205278: Rozhraní API vyhledávání zařízení nevrací v odpovědi identifikátor SSID sítě Wi-Fi.

 • CRSVC-37275: Změny pro opravu typu pracovního postupu AppSequence ve verzi 2210.

 • AGGL-14559: Odstranění nechtěných volání play.google.com, když uživatel uloží novou aplikaci nebo upraví přiřazení aplikace.

 • FS-3226: Pracovní postupy iOS a Android se zasekávají ve stavu „InProgress“.

 • CRSVC-37376: Při vytváření nové zásady konformity na stránce zobrazení Přiřazení zařízení se stisknutím klávesy Enter zásada konformity uloží.

 • PPAT-14136: Po migraci do sítě AWS CloudFront se nenačte stránka Tunnel Configuration.

 • SINST-176112: Kopírování souboru brány AirWatch API při nasazování selhalo.

 • AAPP-15940: Synchronizace zařízení nesmí ve frontě odstranit příkaz Provisioning Profile, pokud je sdílený jinými přiřazenými aplikacemi.

22.10.0.23

 • ARES-25310: Na obrazovce výsledků globálního vyhledávání se u dvoubajtových názvů v konzole UEM 2209 nebo novější zobrazují zkomolené znaky.

 • AMST-38948: Oznámení WNS – Příkazy nejsou okamžitě využívány.

 • ENRL-3708: Tok signálu nesprávně aktualizuje informace o operačním systému.

 • CRSVC-37818: Migrace toku tokenů pro obnovení neplatnosti z AAD do rozhraní Microsoft Graph API.

 • AMST-39007: Dosazení – nejnovější sestavení SFD 22.06 na servery UEM 2212, 2210 a 2209.

 • AAPP-16003: Vylepšení a opravy shromažďování vzorků registrovaného režimu v centru Hub.

 • CRSVC-37519: Aktualizace obnovení tokenu volání rozhraní API služby Azure AD Graph.

 • AAPP-15978: Neplatné znaky, které způsobují selhání ověření XML.

22.10.0.24

 • ENRL-3764: Neshoda atributu opravy mezi kanonickým stavem a stavem zařízení.

 • RUGG-12118: Přiřazování produktů byla zpožděna.

 • UM-8085: Vyvolána chyba při pokusu o přidání a uložení administrátorské skupiny LDAP do konzoly Workspace ONE UEM Console.

22.10.0.25

 • ARES-25415: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu chyby vložení duplicitního klíče.

 • CRSVC-38213: Neověřený koncový bod služeb zařízení pro zrušení registrace jakéhokoli zařízení.

 • ARES-25679: Profil certifikátu uživatelského kontextu instalovaný prostřednictvím pracovního postupu neukládá ID uživatele v CDD.

22.10.0.26

 • AAPP-16146: Odchozí fronta APN byla zálohována na CN230.

 • INTEL-50182: Uživatelé registrace Intelligence se nesynchronizují očekávaným způsobem.

 • FCA-205566: Nahrajte Selenoid 1.10.12 do přístavu a použijte docker-compose.yaml.

22.10.0.27

 • AMST-39021: Důležité aktualizace pro Windows PC – rozhraní API nefungovalo pro zařízení se systémem Windows 10 nebo Windows 11.

22.10.0.28

 • CRSVC-38143: Shoda – Upřednostnění vyhodnocení shody na základě vzorků.

 • CRSVC-38144: Přidání událostí souvisejících s hodnocením shody pro řešení potíží.

 • FCA-205594: Pomocí správy hromadných akcí nelze odesílat push oznámení / e-mailová oznámení.

 • PPAT-14530: Upgrade verze .NET Core na 6 pro Tunnel Microservice.

22.10.0.29

 • CRSVC-38642: Nesprávná chybová zpráva výjimky 404 během DSM.

22.10.0.30

 • SINST-176153: Aktualizace kódu podpisového certifikátu.

22.10.0.31

 • SINST-176169: Oprava obrazovky profilu DDUI.

22.10.0.32

 • SINST-176203: Chcete-li opravit problémy s obrazovkou profilu DDUI, aktualizujte instalační program.

22.10.0.33

 • AAPP-16311: Nepravdivá oznámení APNS během synchronizace zakoupených aplikací.

 • AGGL-15328: Odebrání vzorku EFOTA z mikroslužeb.

 • AGGL-15445: Nelze vytvořit profil systému Android s časovým plánem, jehož identifikátor UUID má hodnotu NULL.

 • AMST-39476: Výchozí administrátorská role „Pouze ke čtení“ pro zobrazení standardních hodnot nefunguje.

 • AMST-39539: Náhradní řešení problému MSFT, který narušuje instalaci SFD.

 • CMCM-190662: Konzole UEM aplikace Workspace ONE zobrazuje při prohlížení karty zabezpečení u většiny zařízení se systémem macOS chybu Spaceman.

 • CMEM-186890: Skript PowerShell a změny na straně UEM pro modul EXO V3.

 • CRSVC-39278: Heslo certifikátu má hodnotu „null“.

 • FCA-205773: Portál AirWatchSSP je ukončen s neošetřenou výjimkou instalace profilu.

 • FS-2212: Pro existující pracovní postup na obrazovce „Upravit pracovní postup“ nelze získat aplikaci.

 • INTEL-51754: Aktualizujte delta export aktuálního uživatele registrace zařízení tak, aby zahrnoval operaci odstranění.

 • MACOS-3991: V profilu macOS opakovaně dochází k chybě „Profil zařízení je poškozen“.

22.10.0.34

 • ARES-26450: Klonování – neaktivní profily aktualizací jsou automaticky odstraňovány z počítačů, což způsobuje nepotřebný upgrade zařízení na systém Windows 11.

 • AAPP-16441: Aktualizace dotazování mobilních klíčů informací zařízení.

 • MACOS-4061: Automatická registrace zařízení macOS 14 selže, pokud je vypnutá vlastní registrace.

 • AAPP-16456: Na konzolu UEM nelze nahrát aplikaci s více soubory info.plist.

 • ARES-26474: Úprava logiky synchronizace na příkaz zařazení do fronty, pokud je předchozí stav čeká na vydání a bez čekajících příkazů.

 • AGGL-15531: Zdá se, že služba Google prodlužuje délku tokenu oAuthToken (token AndroidWorkSetting AccessToken byl zkrácen).

22.10.0.35

 • CRSVC-41709: Brána aplikace Tunnel je nedostupná z nově zaregistrovaných zařízení iOS.

 • CMCM-190727: Stav dokumentu ve zprávě o podrobnostech obsahu nebyl správný.

 • ARES-26620: Protokoly zařízení nebyly nahrány do konzoly Workspace ONE UEM.

 • INTEL-52989: Oprava databáze při upgradu selhává s chybou omezení PK.

22.10.0.36

 • PPAT-15439: Zkontrolováno a zredukováno generování protokolů služby Tunnel.

 • UM-8409: Selhání odblokování automatické/manuální synchronizace během cyklu pokročilé synchronizace LDAP.

 • CMEM-186925: Objekty se nevymažou z paměti, což způsobuje vysoké využití paměti.

22.10.0.37

 • RUGG-12627: Přidána podpora pro zjišťování synchronizačního serveru s IP adresou jako textem zjišťování.

 • CRSVC-42822: Zabezpečený kanál – nelze najít původní záležitost s podepisující osobou.

Známé problémy

Console

 • ARES-23585: Datová část Wi-Fi neukládá po upgradu prostředí data pole Doména.

  Nastavení se neukládá do databáze a datová část XML k odeslání na zařízení nové nastavení neobsahuje.

  Obnovením služby IIS se mezipaměť zruší a zahrne se nové nastavení.

 • FCA-204274: Šablona aktivace vlastního zařízení se neodesílá na zařízení, která byla registrována prostřednictvím SSP.

  Pokud je k dispozici šablona vlastní zprávy (nebo byla přidána), měla by mít přednost před výchozím nastavením. Možnost Znovu odeslat zprávu však vybere Výchozí šablonu zprávy, pokud je k dispozici zásada s povoleným typem zápisu jako je Container.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

Windows

 • AMST-37480: Systém nerespektuje pole „Podporovaná architektura procesoru“.

  Když uživatel nahraje aplikaci Windows, aplikace se odešle všem zařízením ve Smart skupině a ignoruje nastavení Podporované architektury procesoru.

  Můžete vytvářet Smart skupiny cílené na specifickou architekturu a používat Smart skupinu, která se nabídne na obrazovce přiřazení aplikace.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon