Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2210, souhrn vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Tato verze je dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple

Zajímají vás nedávná podzimní vydání 2022 společnosti Apple? Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2022 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Console

 • Přidali jsme nástroj pro migraci uživatelů do organizačních skupin využívajících LDAP

  Nástroj pro migraci uživatelů řeší chyby v procesu synchronizace uživatelské skupiny a opravuje nezpracované chyby pracovních postupů a migrace databáze. Tento nástroj můžete použít pouze u organizačních skupin, které mají nastavený protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Více informací naleznete v části Účty uživatelů a správců.

 • Eliminovali jsme duplicitní ověřování při konfiguraci registračních tokenů s nástrojem Access.

  Když povolíte registrační tokeny a vyberete jako zdroj ověřování nástroj Workspace ONE Access, uživatelé již nebudou muset provádět duplicitní ověřování. Změna se aktivuje z výchozího nastavení, není proto třeba konfigurovat žádné systémové nastavení.

 • Vylepšili jsme uživatelská rozhraní stránek skupin správců a zobrazení seznamu

  Aktualizovali jsme vzhled stránek skupin správců a zobrazení seznamu správců, aniž bychom změnili jejich vlastnosti a funkčnost.

 • Zjednodušili jsme proces nahrávání interních aplikací.

  Konzola Workspace ONE UEM nyní nahrává interní aplikace do sítě pro doručování obsahu (CDN) na pozadí a zobrazuje u toho průběh nahrávání. Toto vylepšení zkracuje čas strávený na obrazovce nahrávání aplikace a umožňuje vám věnovat se v konzole Workspace ONE UEM jiným úkolům, zatímco konzola připravuje aplikaci k distribuci.

Android

 • Umožněte aplikacím sdílet data ve výchozím nastavení pomocí komunikace mezi profily.

  V pracovním profilu a na firemních zařízeních v osobním užívání mají nyní aplikace ve výchozím nastavení omezené možnosti sdílet mezi sebou data. V systému verze Android 11 nebo vyšší umožňuje Workspace ONE UEM specifickým aplikacím vyžadovat souhlas uživatele s komunikací mezi profily. Další informace naleznete v části Profil omezení.

 • Nyní podporujeme konfiguraci doménových přípon v profilech Wi-Fi v režimu WPA/WPA2 Enterprise

  Workspace ONE UEM nyní podporuje nastavení doménové přípony pro ověřování certifikátu serveru v sítích Wi-Fi v režimech WPA/WPA2. Další informace naleznete v části Konfigurace profilu Wi-Fi.

Rugged

 • Podpora metrik zařízení v pravidlech přiřazování produktů

  Nyní můžete u pravidel přiřazování, když vytváříte nový zřizovaný produkt, použít metriky zařízení, jako jsou IP adresa, sériové číslo, stav baterie a další. Další informace naleznete v tématu Vytvoření produktu.

 • Podpora odstranění více souborů pomocí zástupných znaků.

  Při zřizování produktu lze v akci odstranění souboru odstranit více souborů pomocí zástupných znaků (*,?). Další informace naleznete v části Možnosti manifestu akcí souboru pro systém Android.

Windows

 • Posílili jsme podporu nástroje BitLocker

  Přidali jsme novou funkci zabezpečení, která vám umožní vytvořit si jedinečný obnovovací klíč nástroje BitLocker. Obnovovací klíč na jedno použití po odemknutí PC rotuje, takže jakmile klíč danou jednotku odemkne, už ho v budoucnu k jejímu odemknutí nepoužijete.

 • Ponecháváme aplikace na zařízení, i když se odregistruje

  Pokud aktivujete na konzole Workspace ONE UEM Console profil založený na zařízení, můžete si ponechat aplikace na zařízení spravované, i když se zařízení odregistruje.

 • Toto vydání konzoly Workspace ONE UEM Console jsme doplnili o centrum Intelligent Hub verze 22.10.1 a agenta nasazování aplikací (SFD) verze 22.6.14.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy ve verzi 2210

 • CRSVC-32116: Oznámení pro automatickou aktualizaci aplikace VPP již nebudou po upgradu UEM na verzi 2206 odesílána do konzoly správce z důvodu chyby ve volání GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync.

 • FS-1973: Nelze odstranit interní aplikace.

 • FCA-204257: U interních aplikací pro iOS nelze obnovit zřizovací profil.

 • INTEL-41377: Verze centra Hub pro Android aplikace Workspace ONE UEM a platformy Workspace ONE Intelligence se neshodují.

 • AGGL-12944: Zařízení se systémem Android 12 nelze registrovat jako DO, když je režim registrace zařízení nastavený na registrovaná zařízení.

 • RUGG-11496: Problém při zobrazování dat v poli nastavení Přidat vlastní zařízení.

 • ENRL-3595: Nelze aktualizovat zásadu omezení registrace, pokud má uživatelské jméno správce více než 50 znaků.

 • CMCM-190172: Nelze odstranit obsah ze Zobrazení seznamu nebo prostřednictvím rozhraní API.

 • UM-7677: Nepodařilo se načíst stránku Zobrazení seznamu.

 • AMST-37343: Nelze načíst stránku nastavení Fázování a zřizování.

 • UM-7676: Stránka stavu dávky ignorovala chyby v konzole Workspace ONE UEM.

 • CRSVC-32804: Po upgradu na verzi Workspace ONE UEM 2209 se nepodařilo načíst stránku protokolu událostí v části řešení potíží.

 • CMSVC-16571: Nelze získat přístup k nabídce Přiřazení skupiny a k přiřazeným zdrojům.

 • AAPP-14746: U některých aplikací VPP nelze aktivovat přiřazení zařízení.

 • CMCM-190045: U hlasových poznámek M4A nefungoval seznam povolených položek.

 • AGGL-13140: Volání EMM API setAvailableProductSet selhalo z důvodu chyby při zkrácení SQL.

 • AAPP-14593: Nelze přidat více než pět datových částí přihlašovacích údajů.

 • AGGL-13102: Některé modely Pixel byly nekonzistentně mapovány na jiný model, což vedlo k nesprávnému párování Smart skupiny.

 • FS-1862: V platformě Freestyle Orchestrator nelze upravit pracovní postup pomocí podmínky časového okna.

 • ARES-23059: Při hromadném odeslání příkazu k instalaci aplikace chyběla událost instalace aplikace na požadovaném zařízení.

 • AMST-37302: Změna stavu ohrožení u zařízení se systémem macOS zahlcovala protokoly událostí.

 • ARES-23282: Nelze načíst stránku Protokol o odebrání aplikace.

 • CMSVC-16438: Ze zobrazení seznamu zařízení nelze odstranit zařízení.

 • AMST-37224: U nově registrovaných zařízení Windows se neinstalovaly vlastní profily.

 • AGGL-12856: Při filtrování podle modelu byl u zařízení Zebra aktualizován nesprávný model. Zařízení Zebra byla ve filtru Smart skupiny hlášena jako typ modelu neznámý.

 • MACOS-3380: Síťový profil zařízení macOS DDUI nezobrazoval v protokolu EAP-TLS možnost uživatelského jména.

 • FCA-204047: Ve zprávě s podrobnostmi o uživateli zařízení byl nahlášen problém s daty roamingu.

 • CRSVC-31809: Nastavení omezování související se správou požadovaného stavu se nacházelo na aplikačním serveru namísto databáze.

 • CRSVC-32510: Stav shody čekal na vyřízení a další datum kontroly shody zobrazovalo datum v minulosti.

 • AGGL-13009: Zásady konformity na zařízeních se systémem Android občas neodinstalovávaly nebo neblokovaly aplikace.

 • AGGL-13116: Zkouška připojení k systému Chrome OS se nezdařila, došlo k chybě 401 a nové registrace nepřijímaly certifikáty.

 • ARES-23128: Při výběru všech zařízení k instalaci interní aplikace Windows na kartě Zdroje> Aplikace> Zobrazení detailů> Zařízení nebyla na zařízeních požadována instalace aplikace.

 • ARES-23119: macOS POST/apps/internal/{applicationid}/uninstall vytvoří příkaz aplikace pro cílené odstranění klienta MDM.

 • ARES-22991: Konfigurace aplikace přidaná prostřednictvím prohlížeče Safari se zobrazuje jako prázdná.

22.10.0.1 Vyřešené problémy formou opravy

 • UM-7699: Vypršení času mazání AirWatch způsobuje selhání úlohy Sample Data SQL.

 • AGGL-13368: Při vynucené instalaci aplikace dochází k chybovému ukončení uživatelského rozhraní a aplikace se nedaří instalovat na iOS.

 • FCA-204296: Při vypnutí příznaku funkce NotesAPI ukazuje Notes API chybu 404 – nenalezeno.

 • ARES-23398: Datová část Wi-Fi neukládá po upgradu prostředí data pole Doména.

 • UM-7709: Tabulka atributů protokolu Ldap se nevyplňuje konfigurací rozhraní API, což způsobuje selhání registrace.

 • AMST-37374: Vrácení odebrání přiřazení po migraci profilu v1.

 • AMST-37590: Událost přístupu k obnovovacímu klíči není vyvolána, když se ke klíči přistupuje z konzole.

 • AMST-37371: Chyby v protokolech WebConsole u některých popisků profilů.

 • MACOS-3405: macOS DDUI – Vyhledávací hodnoty síťového profilu nejsou vyřešeny.

 • FS-2037: Přidejte guardrail rozhraní API pro omezení pracovních postupů na maximálně 20 zdrojů.

 • AGGL-13277: Když se odstraní přiřazení centra Hub, ověřovací token centra Hub pro Android se odvolá.

22.10.0.2 Vyřešené problémy formou opravy

 • FS-2139: Doplnění Mac Workflow Host do kanonické verze 2210 (2210.7).

 • AMST-37554: Vylepšení vzorků zabezpečení.

 • AMST-37636: V určitém scénáři se nedaří přidat novou verzi pro aplikaci Win (EAR nebo změna ikony).

 • INTEL-44407: Zobrazí poslední odhlášené uživatelské jméno v datech zařízení UEM v aplikaci Intelligence.

 • CMCM-190232: Nelze konfigurovat CG v režimu Re-Ep s neveřejnými adresami URL EP.

 • CMCM-190229: Mazání ContentMap – chyba duplicitního klíče, když jsou data obsahové mapy stavu >1.

 • MACOS-3448: macOS DDUI – Na certifikát není v datové části sítě správně odkázáno.

 • AGGL-13390: Stránka shrnutí raketové lodi na zařízení Windows s více uživateli.

 • CRSVC-33490: Aktualizace OSL pro verzi Mac Host 2210.

 • FS-2125: U zařízení se systémem macOS bylo zaznamenáno několik problémů s funkcí Freestyle.

Známé problémy

Console

 • ARES-23585: Datová část Wi-Fi neukládá po upgradu prostředí data pole Doména.

  Nastavení se neukládá do databáze a datová část XML k odeslání na zařízení nové nastavení neobsahuje.

  Obnovením služby IIS se mezipaměť zruší a zahrne se nové nastavení.

 • FCA-204274: Šablona aktivace vlastního zařízení se neodesílá na zařízení, která byla registrována prostřednictvím SSP.

  Pokud je k dispozici šablona vlastní zprávy (nebo byla přidána), měla by mít přednost před výchozím nastavením. Možnost Znovu odeslat zprávu však vybere Výchozí šablonu zprávy, pokud je k dispozici zásada s povoleným typem zápisu jako je Container.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

Windows

 • AMST-37480: Systém nerespektuje pole „Podporovaná architektura procesoru“.

  Když uživatel nahraje aplikaci Windows, aplikace se odešle všem zařízením ve Smart skupině a ignoruje nastavení Podporované architektury procesoru.

  Můžete vytvářet Smart skupiny cílené na specifickou architekturu a používat Smart skupinu, která se nabídne na obrazovce přiřazení aplikace.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon