Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2212, souhrn vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Tato verze je původně dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze. Workspace ONE UEM verze 2212 bude také verzí místní.

Příprava na hlavní aktualizace operačního systému společnosti Apple pro rok 2022

Zajímají vás nedávná podzimní vydání 2022 společnosti Apple? Další informace naleznete v části Příprava na hlavní vydání operačního systému společnosti Apple pro rok 2022.

Novinky

Console

 • Vylepšili jsme načítání certifikátů pro Entrust a OpenTrust PKI.

  Chcete-li podpořit načítání a nasazování předchozích certifikátů S/MIME na zařízení (k dešifrování starších e-mailů S/MIME zašifrovaných certifikátem s prošlou platností), můžete nyní povolit v šabloně certifikátu pro certifikační autority Entrust a OpenTrust PKI možnost Pro S/MIME. Toto zaškrtávací políčko u šablony certifikátu určuje, zda se historické certifikáty načtou, nebo ne. Kromě toho budou mít všechny existující certifikační autority EntrustPKI V9 a Opentrust PKI políčko Pro S/MIME zaškrtnuté při jednorázové migraci.

 • Podpora podmíněného přístupu k místní konzole UEM Console v prostředí uzavřené sítě.

  Místní zákazníci v prostředí konzoly UEM Console s uzavřenou sítí můžou nyní aktivovat podmíněný přístup Microsoft Azure AD povolením příznaku funkce ConditionalAccessClosedNetworkSupportFeatureFlag. Díky této funkci nebudou již muset zákazníci s konzolou UEM Console s uzavřenou sítí vytvářet veřejně řešitelnou adresu URL konzoly UEM Console, aby kontaktovali nástroj VMware Workspace ONE Intelligence přes port 443. Další informace naleznete v části Použití dat shody v zásadách podmíněného přístupu v Azure AD.

 • Nový řídicí panel pro Windows a macOS!

  Na stránce Řídicí panel zařízení v konzole Workspace ONE UEM Console teď můžete vidět nově přidané řídicí panely. Tyto řídicí panely zobrazují počet zařízení iOS s jednotlivými verzemi.

 • Začínáme se službami VMware Identity Services v řešení Workspace ONE UEM

  Přidali jsme službu, která usnadňuje zřizování uživatelů a skupin. Nyní můžete využít služby VMware Identity Services ke konfiguraci jediného zřízeného adresáře uživatelů a skupin pomocí protokolu SCIM 2.0 v cloudové konzole pro správu Workspace ONE. Služby VMware Identity Services automaticky zřídí ve vaší konzole Workspace ONE UEM uživatele a skupiny a nastavení ověřování. Adresář můžete spravovat z cloudové konzoly pro správu Workspace ONE. Nastavení adresářů, uživatelů, uživatelských skupin a poskytovatelů identit jsou teď ve Workspace ONE Access a Workspace ONE UEM jen pro čtení. Další informace naleznete v sekci VMware Identity Services – Poznámky k verzi.

  Služba VMware Identity Services podporuje následující poskytovatele identit a zdroje adresářů:

  • Azure AD, cloudovou službu identit v prostředí Microsoft Azure

  • Obecný zdroj identit SCIM 2.0

iOS

 • Nasazování profilů iOS je nyní rychlejší a jednodušší díky novému uživatelskému rozhraní založenému na datech.

  Díky novému uživatelskému rozhraní DDUI (Data-Driven User Interface) můžete nyní rychle přidávat užitečné zátěže, vyhledávat a zobrazovat souhrny profilů. Sledujte toto nové uživatelské prostředí iOS pro sdílené služby SaaS. V budoucnu hodláme do služby Workspace ONE přidat další užitečné soubory a klíče vydané společností Apple, což správcům umožní mnohem rychlejší nasazování. Tato funkčnost se bude ve sdílených SaaS zavádět postupně. Více informací specifických pro profily iOS naleznete v sekci Profily zařízení iOS.

Android

 • Udělali jsme změny v požadavcích na obsah hesla na zařízeních se systémem Android.

  Nyní je v sekcích Pracovní hesloHeslo zařízeníProfilu hesla k dispozici nové nastavení Složitost hesla. Díky této funkci si můžete zvolit, zda chcete mít na zařízení svých uživatelů nastavená základní nebo rozšířená hesla. Více informací naleznete v části Profil hesla na zařízení Android.

Windows

 • Vylepšili a rozšířili jsme nástroj BitLocker.

  Přidali jsme možnost konfigurovat šifrování vyměnitelných jednotek v konzole Workspace ONE UEM Console prostřednictvím nastavení BitLocker To Go. Nyní si můžete přizpůsobit metodu šifrování, minimální délku hesla a možnost šifrovat pouze využitý prostor.

 • Workspace ONE UEM 2212 přidává podporu pro virtuální stroje se systémem Windows 10 spuštěné na platformě Amazon WorkSpaces. 

  Amazon WorkSpaces prozatím nenabízí možnost pro virtuální stroje se systémem Windows 11. Společnost VMware proto zatím aplikaci Workspace ONE UEM na platformě Amazon WorkSpaces pro Windows 11 nepodporuje. Služba Amazon Workspaces také nepodporuje správu nástroje BitLocker, jeho licencování a základní uživatelské profily.

  Poznámka:

  Virtuální stroje Amazon WorkSpaces uplatňují specifická omezení, která brání aplikaci UEM tato nastavení měnit.

Linux

 • Workspace ONE UEM 2212 přidává podporu pro virtuální stroje se systémem Linux spuštěné na platformě Amazon WorkSpaces.

  U UEM jsou podporovány instance Ubuntu i Amazon Linux 2 WorkSpaces. 

  Poznámka:

  UEM nedokáže určit, zda je virtuální stroj Amazon WorkSpaces šifrován. Tato funkce bude zahrnuta v budoucím vydání UEM.

Než začnete

Konzola Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) podporuje nejnovější stabilní sestavení následujících webových prohlížečů.

 • Chrome

 • Firefox

 • Safari

 • Microsoft Edge

Platforma byla kompletně testována, aby byla zajištěna plná funkčnost těchto internetových prohlížečů. Pokud spouštíte konzolu UEM ve starší verzi prohlížeče nebo v prohlížeči necertifikovaném, mohou se vyskytnout drobné problémy.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy ve verzi 2212

 • AAPP-15032: tvOS neznámý typ certifikátu DDUI.

 • AGGL-11827: Nevázaná registrace Android EMM sady G-Suite se nezdařila.

 • AMST-37821: Stránka s podrobnostmi o zařízení nesprávně zobrazuje stav ohrožení jako „Neohroženo“ namísto „Neznámo“.

 • CMSVC-16654: Odstranění smart skupiny selže, když je u zařízení a aplikace k dispozici přiřazení odstraněného pracovního postupu.

 • AAPP-15095: V aplikaci UEM verze 22.09 a novější se při nahrávání interní aplikace předem nevyplňují podrobnosti o dané aplikaci.

 • UM-7787: Odstranění definice LDAP se nezdaří kvůli omezení FK.

 • MACOS-3459: Na zařízení macOS se nedaří nainstalovat profil zabezpečení DDUI a ochrany osobních údajů macOS.

 • FCA-204402: Nelze přidat účty adresáře pouze s integrací SAML.

 • CRSVC-33035: U služby OpenTrust nefunguje odvolání certifikátu.

 • CRSVC-33876: Po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2209 u serverů hostovaných na systému 2012 R2 selhává kontrola stavu zařízení.

 • CRSVC-33755: Pokud se po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2210 změní filtr, data události se nevyplní, dokud nedojde k obnovení.

 • ARES-23988: Přiřazení veřejné aplikace Android nefungovalo očekávaným způsobem.

 • ARES-23915: Nelze aktivovat CDN pro organizační skupinu zákaznického typu.

 • MACOS-3460: Při upravování síťových profilů se nepodařilo vyplnit několik klíčů.

 • ARES-23951: Publikování interní aplikace se nezdařilo kvůli vložení duplicitního klíče.

 • ARES-23996: Při nasazování jakýchkoli aplikací nelze zobrazit náhled Podmínek použití.

 • FCA-204417: Ve verzi 2210 služby Workspace ONE UEM konzola Workspace ONE UEM Console neočekávaně exportuje všechny účty administrátora bez ohledu na jeho aktuální roli.

 • PPAT-12882: Při migraci aplikace Tunnel v rámci aktualizace dochází k chybě dat.

 • FCA-204401: Odkaz „Otevřít stránku nápovědy“ v zobrazení detailů interní aplikace přesměrovává na nefunkční odkaz na dokument (chyba 404).

 • ARES-23860: Určitá uložená procedura při aktualizaci prostředí hlásí chybu kolace.

 • RUGG-11607: Ve verzi 2206 aplikace Workspace ONE UEM byly soubory stažené z částí Soubory a Akce prázdné.

 • CMCM-190239: Když je veškerý obsah kategorie přiřazený k uživatelské skupině, daná kategorie selže.

 • FCA-204401: Do pole e-mailové adresy administrátora nelze zadávat znak + a řadu dalších znaků.

 • FCA-202372: Po spuštění výmazu zařízení se nezdařilo jeho přesunutí do jiné organizační skupiny.

 •  AGGL-13259: Když dojde k odebrání přiřazení centra Hub pro Android, ověřovací token centra se odvolá.

 • MACOS-3284: Šablona AirWatch CA se nevyplňuje.

 • MACOS-3378: V datové části sítě není správně odkázáno na certifikát.

 • MACOS-3385: Vyhledávací hodnoty síťového profilu nebyly vyřešeny.

 • CMSVC-16550: Přiřazení smart skupiny při odhlášení selže, když kritéria smart skupiny obsahují model zařízení.

 • CMSVC-16558: Automatizace štítků Workspace ONE Intelligence selhala kvůli chybě HTTP v aplikaci Workspace ONE UEM při volání rozhraní API.

 • CMEM-186728: Prostřednictvím koncového bodu API lze jiným klientům ukrást heslo účtu integrace Microsoft Exchange.

 • FS-1766: Požadavek na odstranění aplikace způsobuje selhání stránky s podrobnostmi o zařízení.

 • RUGG-11528: Tapeta nastavená pomocí spouštěcího programu zůstává na zařízení i po odstranění.

 • AMST-37639: Nepodařilo se nainstalovat profil uživatele. Při pokusech o ruční odeslání dochází k chybě.

 • AGGL-13268: Z oddílu s interními aplikacemi nelze nahrát aplikaci Kalkulačka.

 • AGGL-13339: Nespravované aplikace lze z konzoly UEM Console odebrat, pokud byla aplikace spravována dříve.

 • AAPP-14986: Po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2209 bylo zaznamenáno zvýšené využití paměti DS.

 • ARES-23277: Zvyšte u dané procedury časový limit SP.

 • CRSVC-33499: Kvůli chybě Uložení selhalo, neplatný název hostitele nelze uložit nastavení protokolu s názvem hostitele.

 • UM-7632: Po změně oprávnění skupiny uživatelů nelze zobrazit uživatele na úrovni nadřazené organizační skupiny pomocí funkce API/system/users/search.

 • FCA-204007: Nedaří se získat informace o úložišti pomocí rozhraní API.

 • ARES-23708: V konzole Workspace ONE UEM Console se nenačítá stránka s podmínkami použití.

 • ARES-23741: Událost řešení potíží pro načtení profilu komponentu zobrazuje nesprávné informace o uživateli.

 • ARES-23063: Při zobrazení přiřazených profilů ve formě seznamu se překrývá text.

 • ARES-23645: Po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2203 se při prvním pokusu nepodařilo odstranit profily.

 • RUGG-11472: Rozhraní API aplikací ukázalo volitelné produkty i požadované produkty pro katalog centra Hub pro macOS.

 • CMSVC-16621: Optimalizace rozhraní API zařízení přiřadit/zrušit přiřazení značky za účelem odstranění nepotřebného volání databáze seznamu zařízení.

 • RUGG-11520: Omezit velikost stránky pro rozhraní API vlastního vyhledávání atributů.

 • FCA-204004: Modální data události se u událostí zařízení a konzoly nenačítala.

 • RUGG-11581: Úprava rozložení aplikace Launcher odstraněním řádků vede k tomu, že aplikaci Launcher nelze spustit, když je aktivována možnost „Přidat řádek pro připnuté aplikace“.

 • INTEL-43347: Zobrazí poslední odhlášené uživatelské jméno v datech zařízení Workspace ONE UEM v aplikaci Intelligence.

 • AAPP-15010: Zařízení registrovaná pomocí výchozího účtu fázování nevyzývají k přihlášení. Fázování zařízení je v databázi deaktivováno.

 • AMST-37542: Stav konformity zařízení pro standardní hodnoty se přepínal z Konformní na Nekonformní.

 • AGGL-12098: Požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • FCA-204272: Šablona aktivace vlastního zařízení se neodeslala na zařízení, která byla registrována prostřednictvím SSP.

 • AAPP-15027: Některé aplikace VPP jsou zaseknuté v režimu čekání na kontrolu.

 • CMCM-190220: Když mají data obsahové mapy stav > 1, dochází k chybě duplicitního klíče.

 • UM-7697: U přiřazení založených na skupině uživatelů se neaktualizuje název, když se název skupiny změní.

 • UM-7697: Vypršení času mazání AirWatch způsobovalo selhání úlohy Sample Data SQL.

 • AGGL-12919: Při exportu souboru ve formátu CSV/XLSX s vlastním rozvržením nebylo vyplněno pole s verzí systému Android.

 • PRFL-18: Přidání nezahrnuté smart skupiny do datové části profilu způsobí selhání stránky, pokud už daná skupina do zahrnuté smart skupiny přidána byla.

 • AMST-37551: V určitých případech se nedařilo přidat novou verzi pro aplikaci Win (EAR nebo změna ikony).

22.12.0.1 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-38045: Online samoobsluha Dropship nefunguje ve více sdílených prostředích SaaS.

 • CMCM-190304: Formát data a času není na stránce šablony pro úpravu úložiště obsahu lokalizován.

 • AAPP-15235: Měly by se načíst a zobrazit podrobnosti o zařízení.

 • AMST-38009: Nelze upravit a uložit příkaz k instalaci pro Windows aplikace.

 • FS-2528: Pro zařízení Windows nelze přidat více než 20 zdrojů.

 • PPAT-12973: STR s více rozsahy portů jsou rozděleny do více řádků.

 • CMEM-186750: Když je aktivovaná shoda MEM, MEM RunCompliance posílá spravovaná zařízení do zablokovaného stavu.

22.12.0.2 Vyřešené problémy formou opravy

 • INTEL-45766: Název hostitele zařízení pro hlášení zákazníků je na platformě Intelligence nesprávný a nekonzistentní.

 • ARES-24397: Příliš časté volání SP způsobuje přetížení databáze.

 • UM-7814: Migrace z přístupového tokenu na tokeny jst scim API.

 • AAPP-15071: tvOS DDUI Nelze nahrát certifikáty .pem, .p12.

22.12.0.3 Vyřešené problémy formou opravy

 • ENRL-3683: Po dobu životního cyklu registrace se neodesílají oznámení.

 • UM-7836: Uživatelské rozhraní služby VMware Identity Service neukládá nastavení Azure.

 • MACOS-3586: Stav šifrování disku není ve správném formátu.

 • MACOS-3561: Při pokusu o přístup na kartu Zabezpečení u zařízení macOS došlo k chybě Rocket space man.

 • AMST-38160: Centrum Hub nezobrazuje zařízení jako registrované a nepřijímá aplikace/profily.

 • AMST-38170: Ve správě hromadných akcí u zařízení Windows chybí možnost polohy.

 • RUGG-11774: Produkt – při pokusu o vytvoření manifestu odstranění souboru v sekci Soubor/Akce s absolutní cestou v konzole Console v22.10 se nedaří uložení.

 • MACOS-3572: macOS – Vydána podpora nového hardwaru.

 • INTEL-46368: Patch DB při aktualizaci selhává s chybou omezení PK.

 • CRSVC-34950: Vylepšení protokolu OAuth pro určení zdroje chyb.

 • AMST-38180: Pravidelně selhává stav antivirového programu a brány firewall.

 • AGGL-13814: Nelze zobrazit XML nebo nainstalovat profil Android obsahující datové části VPN a přihlašovacích údajů.

 • ARES-24508: Selhání InstallEnterpriseApplication u systému macOS.

 • PPAT-12919: Aktualizace DTR nejsou zařízeními Windows konzistentně využívány.

 • PPAT-13439: V profilech VPN pro iOS se pro zařízení používá nesprávná sada pravidel DTR.

 • CMEM-186769: Integrace prostředí PowerShell s moderní autentizací selhává pro klienty O365.

 • MACOS-3553: Profil přihlašovacího okna DDUI systému macOS se nedaří nainstalovat do zařízení a ukazuje chybu.

 • AMST-38183: Zpráva o migraci se zobrazí po aktualizaci 22.10 – bez FF.

 • FCA-204696: Obecné vyhledávání ukazuje hodnotu ASCII pro apostrof v popisném názvu zařízení.

 • ARES-24475: V části Aplikace v konzole UEM nejsou vidět žádné nainstalované aplikace.

   

22.12.0.04 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-38162: Nasazení centra Hub 22.10.4 do konzole UEM.

 • ARES-24650: Nelze obnovit profil zřizování u interních aplikací pro iOS.

 • FCA-204727: Nesprávné zarovnání sloupců přiřazení aplikace.

 • AAPP-15353: U zařízení iPad přihlášených uživateli se nezobrazují podrobnosti o modelu zařízení u popisného názvu a v části Model zařízení.

 • CRSVC-34953: DeviceStateMigrationService vede ke 100% využití procesoru v uzlu.

 • CMSVC-16771: Nepodařilo se načíst zobrazení seznamu skupin přiřazení a nebylo možné načíst skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

22.12.0.5 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-15401: Když je přiřazena nová aplikace VPP, existující aplikace jsou na sdíleném zařízení s iOS skryty.

 • AMST-38174: Vyhodnocení a aktualizace firemního resetu a kontroly DeviceGaurd v jeho procesu.

 • AMST-38286: Katalog Workspace One nezobrazuje vlastní kategorii, když je přidán do skriptu Windows.

 • ARES-24502: Úložiště podnikových aplikací již nemůže přidat aplikaci iTunes.

 • MACOS-3605: Chyba Spaceman při načítání Účty > Uživatelé > Zobrazení seznamu.

22.12.0.6 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-38337: Vygenerování zprávy o shodě standardních hodnot na plně konformních zařízeních obnoví zásady standardních hodnot a přepne stav na Čeká se na instalaci.

 • ARES-24702: V aplikaci UEM nelze zobrazit/upravit profil přihlašovacích údajů.

 • AAPP-15387: Vzorek signálu by měl spouštět vzorek informací o zařízení, ale neměl ukládat data OS.

 • CRSVC-35245: Zkouška připojení AWCM po několika dnech běhu konzole přestane fungovat.

 • MACOS-3613: DDUI – Pole „Určený požadavek poskytovatele“ datové části VPN má maximální znakový limit 255.

 • AAPP-15425: Po aktualizaci konzole z verze 22.06 na 22.09 nefunguje přiřazení VPP podle očekávání.

 • FCA-204781: Fond aplikací konzole se ukončuje s neošetřenou výjimkou.

 • AMST-38342: U zařízení se systémem Windows chybí pole názvu počítače.

Známé problémy

 • AAPP-15138: Počet instalací se u Apple Books neaktualizoval.

   Při ukládání knih do zařízení Apple se stav knihy nesprávně zobrazuje jako „Odinstalováno“, přestože se kniha nainstalovala a je dostupná koncovému uživateli. Jedná se o kosmetický problém, který nebrání možnosti knihy ukládat.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

 • AMST-37856: Stránka s podrobnostmi o zařízení nesprávně zobrazuje stav ohrožení jako „Neohroženo“ namísto „Neznámo“.

  Stav ohrožení zařízení systému Windows se vyvozuje ze vzorku (HAS a vzorku zabezpečení Windows). Pokud zařízení vzorek nenahlásilo, stav ohrožení by měl být neznámý, ale aktuálně se zobrazuje jako „Neohroženo“.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

Kontaktní údaje podpory

Chcete-li získat podporu, přejděte na portál VMware Customer Connect. Další informace o zásadách podpory naleznete v části Zásady podpory. Informace o vytvoření požadavku na podporu na portálu Customer Connect a o použití portálu cloudových služeb naleznete v článku znalostní báze VMware tady.

Dokumentace

Chcete-li se dozvědět více o aplikaci Workspace ONE UEM můžete si projít následující odkaz na dokumentaci.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon