Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2212, souhrn vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo, sdílené akce SaaS UAT a nejnovější režim UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější režim prostředí

Tato verze je původně dostupná pouze našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze. Workspace ONE UEM verze 2212 bude také verzí místní.

Příprava na hlavní aktualizace operačního systému společnosti Apple pro rok 2022

Zajímají vás nedávná podzimní vydání 2022 společnosti Apple? Další informace naleznete v části Příprava na hlavní vydání operačního systému společnosti Apple pro rok 2022.

Novinky

Console

 • Vylepšili jsme načítání certifikátů pro Entrust a OpenTrust PKI.

  Chcete-li podpořit načítání a nasazování předchozích certifikátů S/MIME na zařízení (k dešifrování starších e-mailů S/MIME zašifrovaných certifikátem s prošlou platností), můžete nyní povolit v šabloně certifikátu pro certifikační autority Entrust a OpenTrust PKI možnost Pro S/MIME. Toto zaškrtávací políčko u šablony certifikátu určuje, zda se historické certifikáty načtou, nebo ne. Kromě toho budou mít všechny existující certifikační autority EntrustPKI V9 a Opentrust PKI políčko Pro S/MIME zaškrtnuté při jednorázové migraci.

 • Podpora podmíněného přístupu k místní konzole UEM Console v prostředí uzavřené sítě.

  Místní zákazníci v prostředí konzoly UEM Console s uzavřenou sítí můžou nyní aktivovat podmíněný přístup Microsoft Azure AD povolením příznaku funkce ConditionalAccessClosedNetworkSupportFeatureFlag. Díky této funkci nebudou již muset zákazníci s konzolou UEM Console s uzavřenou sítí vytvářet veřejně řešitelnou adresu URL konzoly UEM Console, aby kontaktovali nástroj VMware Workspace ONE Intelligence přes port 443. Další informace naleznete v části Použití dat shody v zásadách podmíněného přístupu v Azure AD.

 • Nový řídicí panel pro Windows a macOS!

  Na stránce Řídicí panel zařízení v konzole Workspace ONE UEM Console teď můžete vidět nově přidané řídicí panely. Tyto řídicí panely zobrazují počet zařízení iOS s jednotlivými verzemi.

 • Začínáme se službami VMware Identity Services v řešení Workspace ONE UEM

  Přidali jsme službu, která usnadňuje zřizování uživatelů a skupin. Nyní můžete využít služby VMware Identity Services ke konfiguraci jediného zřízeného adresáře uživatelů a skupin pomocí protokolu SCIM 2.0 v cloudové konzole pro správu Workspace ONE. Služby VMware Identity Services automaticky zřídí ve vaší konzole Workspace ONE UEM uživatele a skupiny a nastavení ověřování. Adresář můžete spravovat z cloudové konzoly pro správu Workspace ONE. Nastavení adresářů, uživatelů, uživatelských skupin a poskytovatelů identit jsou teď ve Workspace ONE Access a Workspace ONE UEM jen pro čtení. Další informace naleznete v sekci VMware Identity Services – Poznámky k verzi.

  Služba VMware Identity Services podporuje následující poskytovatele identit a zdroje adresářů:

  • Azure AD, cloudovou službu identit v prostředí Microsoft Azure

  • Obecný zdroj identit SCIM 2.0

iOS

 • Nasazování profilů iOS je nyní rychlejší a jednodušší díky novému uživatelskému rozhraní založenému na datech.

  Díky novému uživatelskému rozhraní DDUI (Data-Driven User Interface) můžete nyní rychle přidávat užitečné zátěže, vyhledávat a zobrazovat souhrny profilů. Sledujte toto nové uživatelské prostředí iOS pro sdílené služby SaaS. V budoucnu hodláme do služby Workspace ONE přidat další užitečné soubory a klíče vydané společností Apple, což správcům umožní mnohem rychlejší nasazování. Tato funkčnost se bude ve sdílených SaaS zavádět postupně. Více informací specifických pro profily iOS naleznete v sekci Profily zařízení iOS.

Android

 • Udělali jsme změny v požadavcích na obsah hesla na zařízeních se systémem Android.

  Nyní je v sekcích Pracovní hesloHeslo zařízeníProfilu hesla k dispozici nové nastavení Složitost hesla. Díky této funkci si můžete zvolit, zda chcete mít na zařízení svých uživatelů nastavená základní nebo rozšířená hesla. Více informací naleznete v části Profil hesla na zařízení Android.

Windows

 • Vylepšili a rozšířili jsme nástroj BitLocker.

  Přidali jsme možnost konfigurovat šifrování vyměnitelných jednotek v konzole Workspace ONE UEM Console prostřednictvím nastavení BitLocker To Go. Nyní si můžete přizpůsobit metodu šifrování, minimální délku hesla a možnost šifrovat pouze využitý prostor.

 • Workspace ONE UEM 2212 přidává podporu pro virtuální stroje se systémem Windows 10 spuštěné na platformě Amazon WorkSpaces. 

  Amazon WorkSpaces prozatím nenabízí možnost pro virtuální stroje se systémem Windows 11. Společnost VMware proto zatím aplikaci Workspace ONE UEM na platformě Amazon WorkSpaces pro Windows 11 nepodporuje. Služba Amazon Workspaces také nepodporuje správu nástroje BitLocker, jeho licencování a základní uživatelské profily.

  Poznámka:

  Virtuální stroje Amazon WorkSpaces uplatňují specifická omezení, která brání aplikaci UEM tato nastavení měnit.

Linux

 • Workspace ONE UEM 2212 přidává podporu pro virtuální stroje se systémem Linux spuštěné na platformě Amazon WorkSpaces.

  U UEM jsou podporovány instance Ubuntu i Amazon Linux 2 WorkSpaces. 

  Poznámka:

  UEM nedokáže určit, zda je virtuální stroj Amazon WorkSpaces šifrován. Tato funkce bude zahrnuta v budoucím vydání UEM.

Než začnete

Konzola Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) podporuje nejnovější stabilní sestavení následujících webových prohlížečů.

 • Chrome

 • Firefox

 • Safari

 • Microsoft Edge

Platforma byla kompletně testována, aby byla zajištěna plná funkčnost těchto internetových prohlížečů. Pokud spouštíte konzolu UEM ve starší verzi prohlížeče nebo v prohlížeči necertifikovaném, mohou se vyskytnout drobné problémy.

Vyřešené problémy

Vyřešené problémy ve verzi 2212

 • AAPP-15032: tvOS neznámý typ certifikátu DDUI.

 • AGGL-11827: Nevázaná registrace Android EMM sady G-Suite se nezdařila.

 • AMST-37821: Stránka s podrobnostmi o zařízení nesprávně zobrazuje stav ohrožení jako „Neohroženo“ namísto „Neznámo“.

 • CMSVC-16654: Odstranění smart skupiny selže, když je u zařízení a aplikace k dispozici přiřazení odstraněného pracovního postupu.

 • AAPP-15095: V aplikaci UEM verze 22.09 a novější se při nahrávání interní aplikace předem nevyplňují podrobnosti o dané aplikaci.

 • UM-7787: Odstranění definice LDAP se nezdaří kvůli omezení FK.

 • MACOS-3459: Na zařízení macOS se nedaří nainstalovat profil zabezpečení DDUI a ochrany osobních údajů macOS.

 • FCA-204402: Nelze přidat účty adresáře pouze s integrací SAML.

 • CRSVC-33035: U služby OpenTrust nefunguje odvolání certifikátu.

 • CRSVC-33876: Po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2209 u serverů hostovaných na systému 2012 R2 selhává kontrola stavu zařízení.

 • CRSVC-33755: Pokud se po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2210 změní filtr, data události se nevyplní, dokud nedojde k obnovení.

 • ARES-23988: Přiřazení veřejné aplikace Android nefungovalo očekávaným způsobem.

 • ARES-23915: Nelze aktivovat CDN pro organizační skupinu zákaznického typu.

 • MACOS-3460: Při upravování síťových profilů se nepodařilo vyplnit několik klíčů.

 • ARES-23951: Publikování interní aplikace se nezdařilo kvůli vložení duplicitního klíče.

 • ARES-23996: Při nasazování jakýchkoli aplikací nelze zobrazit náhled Podmínek použití.

 • FCA-204417: Ve verzi 2210 služby Workspace ONE UEM konzola Workspace ONE UEM Console neočekávaně exportuje všechny účty administrátora bez ohledu na jeho aktuální roli.

 • PPAT-12882: Při migraci aplikace Tunnel v rámci aktualizace dochází k chybě dat.

 • FCA-204401: Odkaz „Otevřít stránku nápovědy“ v zobrazení detailů interní aplikace přesměrovává na nefunkční odkaz na dokument (chyba 404).

 • ARES-23860: Určitá uložená procedura při aktualizaci prostředí hlásí chybu kolace.

 • RUGG-11607: Ve verzi 2206 aplikace Workspace ONE UEM byly soubory stažené z částí Soubory a Akce prázdné.

 • CMCM-190239: Když je veškerý obsah kategorie přiřazený k uživatelské skupině, daná kategorie selže.

 • FCA-204401: Do pole e-mailové adresy administrátora nelze zadávat znak + a řadu dalších znaků.

 • FCA-202372: Po spuštění výmazu zařízení se nezdařilo jeho přesunutí do jiné organizační skupiny.

 •  AGGL-13259: Když dojde k odebrání přiřazení centra Hub pro Android, ověřovací token centra se odvolá.

 • MACOS-3284: Šablona AirWatch CA se nevyplňuje.

 • MACOS-3378: V datové části sítě není správně odkázáno na certifikát.

 • MACOS-3385: Vyhledávací hodnoty síťového profilu nebyly vyřešeny.

 • CMSVC-16550: Přiřazení smart skupiny při odhlášení selže, když kritéria smart skupiny obsahují model zařízení.

 • CMSVC-16558: Automatizace štítků Workspace ONE Intelligence selhala kvůli chybě HTTP v aplikaci Workspace ONE UEM při volání rozhraní API.

 • CMEM-186728: Prostřednictvím koncového bodu API lze jiným klientům ukrást heslo účtu integrace Microsoft Exchange.

 • FS-1766: Požadavek na odstranění aplikace způsobuje selhání stránky s podrobnostmi o zařízení.

 • RUGG-11528: Tapeta nastavená pomocí spouštěcího programu zůstává na zařízení i po odstranění.

 • AMST-37639: Nepodařilo se nainstalovat profil uživatele. Při pokusech o ruční odeslání dochází k chybě.

 • AGGL-13268: Z oddílu s interními aplikacemi nelze nahrát aplikaci Kalkulačka.

 • AGGL-13339: Nespravované aplikace lze z konzoly UEM Console odebrat, pokud byla aplikace spravována dříve.

 • AAPP-14986: Po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2209 bylo zaznamenáno zvýšené využití paměti DS.

 • ARES-23277: Zvyšte u dané procedury časový limit SP.

 • CRSVC-33499: Kvůli chybě Uložení selhalo, neplatný název hostitele nelze uložit nastavení protokolu s názvem hostitele.

 • UM-7632: Po změně oprávnění skupiny uživatelů nelze zobrazit uživatele na úrovni nadřazené organizační skupiny pomocí funkce API/system/users/search.

 • FCA-204007: Nedaří se získat informace o úložišti pomocí rozhraní API.

 • ARES-23708: V konzole Workspace ONE UEM Console se nenačítá stránka s podmínkami použití.

 • ARES-23741: Událost řešení potíží pro načtení profilu komponentu zobrazuje nesprávné informace o uživateli.

 • ARES-23063: Při zobrazení přiřazených profilů ve formě seznamu se překrývá text.

 • ARES-23645: Po aktualizaci aplikace Workspace ONE UEM na verzi 2203 se při prvním pokusu nepodařilo odstranit profily.

 • RUGG-11472: Rozhraní API aplikací ukázalo volitelné produkty i požadované produkty pro katalog centra Hub pro macOS.

 • CMSVC-16621: Optimalizace rozhraní API zařízení přiřadit/zrušit přiřazení značky za účelem odstranění nepotřebného volání databáze seznamu zařízení.

 • RUGG-11520: Omezit velikost stránky pro rozhraní API vlastního vyhledávání atributů.

 • FCA-204004: Modální data události se u událostí zařízení a konzoly nenačítala.

 • RUGG-11581: Úprava rozložení aplikace Launcher odstraněním řádků vede k tomu, že aplikaci Launcher nelze spustit, když je aktivována možnost „Přidat řádek pro připnuté aplikace“.

 • INTEL-43347: Zobrazí poslední odhlášené uživatelské jméno v datech zařízení Workspace ONE UEM v aplikaci Intelligence.

 • AAPP-15010: Zařízení registrovaná pomocí výchozího účtu fázování nevyzývají k přihlášení. Fázování zařízení je v databázi deaktivováno.

 • AMST-37542: Stav konformity zařízení pro standardní hodnoty se přepínal z Konformní na Nekonformní.

 • AGGL-12098: Požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • FCA-204272: Šablona aktivace vlastního zařízení se neodeslala na zařízení, která byla registrována prostřednictvím SSP.

 • AAPP-15027: Některé aplikace VPP jsou zaseknuté v režimu čekání na kontrolu.

 • CMCM-190220: Když mají data obsahové mapy stav > 1, dochází k chybě duplicitního klíče.

 • UM-7697: U přiřazení založených na skupině uživatelů se neaktualizuje název, když se název skupiny změní.

 • UM-7697: Vypršení času mazání AirWatch způsobovalo selhání úlohy Sample Data SQL.

 • AGGL-12919: Při exportu souboru ve formátu CSV/XLSX s vlastním rozvržením nebylo vyplněno pole s verzí systému Android.

 • PRFL-18: Přidání nezahrnuté smart skupiny do datové části profilu způsobí selhání stránky, pokud už daná skupina do zahrnuté smart skupiny přidána byla.

 • AMST-37551: V určitých případech se nedařilo přidat novou verzi pro aplikaci Win (EAR nebo změna ikony).

Vyřešené problémy formou opravy

22.12.0.1

 • AMST-38045: Online samoobsluha Dropship nefunguje ve více sdílených prostředích SaaS.

 • CMCM-190304: Formát data a času není na stránce šablony pro úpravu úložiště obsahu lokalizován.

 • AAPP-15235: Měly by se načíst a zobrazit podrobnosti o zařízení.

 • AMST-38009: Nelze upravit a uložit příkaz k instalaci pro Windows aplikace.

 • FS-2528: Pro zařízení Windows nelze přidat více než 20 zdrojů.

 • PPAT-12973: STR s více rozsahy portů jsou rozděleny do více řádků.

 • CMEM-186750: Když je aktivovaná shoda MEM, MEM RunCompliance posílá spravovaná zařízení do zablokovaného stavu.

22.12.0.2

 • INTEL-45766: Název hostitele zařízení pro hlášení zákazníků je na platformě Intelligence nesprávný a nekonzistentní.

 • ARES-24397: Příliš časté volání SP způsobuje přetížení databáze.

 • UM-7814: Migrace z přístupového tokenu na tokeny jst scim API.

 • AAPP-15071: tvOS DDUI Nelze nahrát certifikáty .pem, .p12.

22.12.0.3

 • ENRL-3683: Po dobu životního cyklu registrace se neodesílají oznámení.

 • UM-7836: Uživatelské rozhraní služby VMware Identity Service neukládá nastavení Azure.

 • MACOS-3586: Stav šifrování disku není ve správném formátu.

 • MACOS-3561: Při pokusu o přístup na kartu Zabezpečení u zařízení macOS došlo k chybě Rocket space man.

 • AMST-38160: Centrum Hub nezobrazuje zařízení jako registrované a nepřijímá aplikace/profily.

 • AMST-38170: Ve správě hromadných akcí u zařízení Windows chybí možnost polohy.

 • RUGG-11774: Produkt – při pokusu o vytvoření manifestu odstranění souboru v sekci Soubor/Akce s absolutní cestou v konzole Console v22.10 se nedaří uložení.

 • MACOS-3572: macOS – Přidání podpory pro nově vydaný hardware.

 • INTEL-46368: Patch DB při aktualizaci selhává s chybou omezení PK.

 • CRSVC-34950: Vylepšení protokolu OAuth pro určení zdroje chyb.

 • AMST-38180: Pravidelně selhává stav antivirového programu a brány firewall.

 • AGGL-13814: Nelze zobrazit XML nebo nainstalovat profil Android obsahující datové části VPN a přihlašovacích údajů.

 • ARES-24508: Selhání InstallEnterpriseApplication u systému macOS.

 • PPAT-12919: Aktualizace DTR nejsou zařízeními Windows konzistentně využívány.

 • PPAT-13439: V profilech VPN pro iOS se pro zařízení používá nesprávná sada pravidel DTR.

 • CMEM-186769: Integrace prostředí PowerShell s moderní autentizací selhává pro klienty O365.

 • MACOS-3553: Profil přihlašovacího okna DDUI systému macOS se nedaří nainstalovat do zařízení a ukazuje chybu.

 • AMST-38183: Zpráva o migraci se zobrazí po aktualizaci 22.10 – bez FF.

 • FCA-204696: Obecné vyhledávání ukazuje hodnotu ASCII pro apostrof v popisném názvu zařízení.

 • ARES-24475: V části Aplikace v konzole UEM nejsou vidět žádné nainstalované aplikace.

   

22.12.0.4

 • AMST-38162: Nasazení centra Hub 22.10.4 do konzole UEM.

 • ARES-24650: Nelze obnovit profil zřizování u interních aplikací pro iOS.

 • FCA-204727: Nesprávné zarovnání sloupců přiřazení aplikace.

 • AAPP-15353: U zařízení iPad přihlášených uživateli se nezobrazují podrobnosti o modelu zařízení u popisného názvu a v části Model zařízení.

 • CRSVC-34953: DeviceStateMigrationService vede ke 100% využití procesoru v uzlu.

 • CMSVC-16771: Nepodařilo se načíst zobrazení seznamu skupin přiřazení a nebylo možné načíst skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

22.12.0.5

 • AAPP-15401: Když je přiřazena nová aplikace VPP, existující aplikace jsou na sdíleném zařízení s iOS skryty.

 • AMST-38174: Vyhodnocení a aktualizace firemního resetu a kontroly DeviceGaurd v jeho procesu.

 • AMST-38286: Katalog Workspace One nezobrazuje vlastní kategorii, když je přidán do skriptu Windows.

 • ARES-24502: Úložiště podnikových aplikací již nemůže přidat aplikaci iTunes.

 • MACOS-3605: Chyba Spaceman při načítání Účty > Uživatelé > Zobrazení seznamu.

22.12.0.6

 • AMST-38337: Vygenerování zprávy o shodě standardních hodnot na plně konformních zařízeních obnoví zásady standardních hodnot a přepne stav na Čeká se na instalaci.

 • ARES-24702: V aplikaci UEM nelze zobrazit/upravit profil přihlašovacích údajů.

 • AAPP-15387: Vzorek signálu by měl spouštět vzorek informací o zařízení, ale neměl ukládat data OS.

 • CRSVC-35245: Zkouška připojení AWCM po několika dnech běhu konzole přestane fungovat.

 • MACOS-3613: DDUI – Pole „Určený požadavek poskytovatele“ datové části VPN má maximální znakový limit 255.

 • AAPP-15425: Po aktualizaci konzole z verze 22.06 na 22.09 nefunguje přiřazení VPP podle očekávání.

 • FCA-204781: Fond aplikací konzole se ukončuje s neošetřenou výjimkou.

 • AMST-38342: U zařízení se systémem Windows chybí pole názvu počítače.

22.12.0.7

 • UM-7885: Adresa URL CN je sdílena se službou identity VMware Service za účelem volání koncového bodu rozhraní API.

 • ARES-24750: Zobrazení seznamu podmínek použití je nedostupné a Hlášení podmínek použití zobrazuje nekonzistentní výsledky.

 • FS-2747: Podmínky nejsou vyhodnocovány pomocí systému macOS Freestyle.

 • ARES-24780: Poškození dat při načítání dat z tabulky.

 • AMST-38397: Omezování brány u vzorku spravovaných aplikací.

 • CMCM-190373: Nelze stáhnout spravovaný obsah nahraný do CDN z konzoly UEM.

 • CMEM-186787: Test připojení MEM O365 selhává z důvodu chybějícího názvu prostředí pro existující konfiguraci.

 • AMST-38368: Nasazení SFD 22.06.20 do konzole UEM.

22.12.0.8

 • CRSVC-35769: Stav shody zařízení je po registraci označen jako „Neznámý“.

 • CRSVC-35959: Refaktorovat službu EventLogService pro použití souběžného bagu.

22.12.0.9

 • AAPP-15109: Zařízení ABM se po opětovné registraci z prvního uživatele na druhého uživatele neaktualizuje na stav druhého registrovaného uživatele.

 • AAPP-15611: Rychlost spotřeby oznámení vzorků APNs je sladěna s frekvencí plánovače, což způsobuje zahlcování fronty.

 • AGGL-14128: Aktualizujte službu transformace metadat na .NET 6.

 • ARES-24647: Rozhraní API pro odinstalaci veřejné aplikace nefunguje u systémových aplikací.

 • ARES-24824: Do pracovního postupu pro interní aplikaci nelze přidat smart skupinu.

 • CRSVC-35063: Vylepšení výkonu vyhledávání v protokolu událostí.

 • MACOS-3659: Oddělte změny kódu pro nasazení nových modelů MAC.

 • PPAT-13022: Upgrade verze .NET Core na nejnovější verzi pro Tunnel Microservice.

 • SINST-176073: Vytvořte vlastní akci pro odebrání starší DLL z Tunnelu a složky MTS pro opravu.

22.12.0.10

 • AMST-38349: Nasazení centra Hub 22.10.5 do konzole UEM.

 • CRSVC-36074: V instalačním programu UEM publikujte artefakty systému ES.NET 6.0.

 • CRSVC-36193: Nepodařilo se načíst token nosiče pro obnovení tokenu pro aplikace sady Office 365.

 • CRSVC-36225: Selhání upgradu databáze z důvodu chybějící počáteční hodnoty v údajích o výrobci a modelu zařízení.

 • FCA-205027: Ve verzi UEM 2210 nelze vyhledávat a přidávat účty adresáře.

 • FS-3056: Vrácení změny bloku v hostiteli Mac pracovního postupu.

 • FS-3077: Nasazení hostitele pracovního postupu Mac v kanonické verzi.

 • INTEL-47534: ETL | Aktualizace uložené procedury kontrolního součtu zařízení pro odebrání řetězení a odesílání sloupců.

22.12.0.11

 • AMST-38621: Vyžádejte si, aby uživatelé mohli nahrát obrázek do překrytí uzamčené obrazovky v datové části hesla Samsung Knox

 • CMSVC-16930: Značky Lookout nefungují po upgradu konzoly očekávaným způsobem.

 • ENRL-3709: Tok signálu nesprávně aktualizuje informace o operačním systému.

 • RUGG-11673: Upravit synchronizační server na obrazovce synchronizačního serveru.

22.12.0.12

 • FCA-205074: Adresářové služby – Nelze přidávat účty administrátora AD ze sekundární domény.

 • AMST-38676: Tabulka relací Windows DM se neaktualizuje.

 • ARES-25142: Úloha ukázkových dat SQL selhává.

 • ARES-25137: Po úpravě Povolených stránek v části Integrovaného ověřování nelze uložit nastavení SDK.

 • UM-7928: Ruční synchronizace atributu LDAP selže a objeví se chyba.

22.12.0.13

 • AAPP-15770: Odchozí zprávy APNs jsou omezené s kódem selhání: Neznámý.

 • ARES-25157: Chyba Rocket Man na kartě zařízení při instalaci aplikace.

 • CMEM-186838: Synchronizace poštovní schránky selhává kvůli záznamům nezmapovaných zařízení.

 • CMSVC-16951: Nepodařilo se načíst zobrazení seznamu skupin přiřazení a organizací a nebylo možné načíst skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

 • FCA-205223: Vlastní administrátorské role nedokáží po upgradu na verzi 2212 načíst stránky AA.

   

22.12.0.14

 • FCA-205257: Stránka zobrazení seznamu správců selže, když u rozhraní API resetování hesla dojde k chybě.

 • ENRL-3738: U zařízení iPad se nedodržují registrační omezení.

 • RUGG-11960: Když kliknete na tlačítko Odeslat na stránce Seznam zařízení při výběru všech zařízení se systémem iOS, načítání obrazovky trvá déle než 1 hodinu.

 • ARES-25171: Vylepšení a optimalizace služby přiřazení entity pro přiřazení zařízení v dávkách.

22.12.0.15

 • FS-3214: Problém s pracovními postupy nástroje Freestyle Orchestrator. Chyby se skriptem, profily a nasazením aplikace při práci v kaskádě.

 • AAPP-15867: Fáze 1 podpory rychlé reakce zabezpečení

 • CMSVC-16974: Nepodařilo se načíst stránku zobrazení seznamu skupin přiřazení a skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

 • AMST-38806: Uložení vzorku SPROC způsobuje zablokování.

 • UM-7970: Nelze změnit existující skupiny správců ve Workspace ONE UEM.

 • AMST-38809: Ukončení volání staršího rozhraní API SOAP aktualizací Windows.

22.12.0.16

 • CRSVC-37276: Změny pro opravu typu pracovního postupu AppSequence ve verzi 2212.

 • CRSVC-37253: Uživatelské rozhraní centra Hub nezobrazuje Podrobnosti o ochraně osobních údajů pro správu zařízení.

 • CRSVC-37325: Služba Interrogator nemůže uložit vzorky certifikátu.

 • CMSVC-16969: Intelligence Automation nefunguje očekávaným způsobem. 

22.12.0.17

 • AAPP-15941: Synchronizace zařízení nesmí ve frontě odstranit příkaz Provisioning Profile, pokud je sdílený jinými přiřazenými aplikacemi.

 • PPAT-14137: Po migraci do sítě AWS CloudFront se nenačte stránka Tunnel Configuration.

 • SINST-176111: Kopírování souboru brány AirWatch API při nasazování selhalo.

 • ARES-25413: Nezamýšlené následky povolení autentizace SAML pro samoobslužný portál na katalogu starších aplikací.

 • ARES-25417: Vysoká latence při provádění úlohy vymazání vzorových dat s prošlou platností.

 • AMST-38846: Snížení provozu prázdných vzorků na zařízeních WinRT.

 • CRSVC-37374: Když stisknete klávesu Enter během vytváření nových zásad konformity na stránce zobrazení Přiřazení zařízení, zásady konformity se uloží.

22.12.0.18

 • CRSVC-37520: Aktualizace obnovení tokenu volání rozhraní API služby Azure AD Graph.

 • AMST-38947: Oznámení WNS nejsou odesílána do zařízení, což má za následek, že příkazy ve frontě nejsou zařízením okamžitě využívány. 

 • FCA-205338: Hromadné odstranění zařízení se ve Workspace ONE UEM verzi 2210 nedaří.

 • CRSVC-37541: Stránka Přehled zobrazuje nesprávná data pro Zařízení s odmítnutými aplikacemi.

 • CRSVC-37652: Nelze upravit, odstranit nebo deaktivovat konkrétní zásady konformity.

 • CRSVC-37483: Stránka Přehled zobrazuje nesprávná data pro Zařízení bez požadovaných aplikací.

22.12.0.19

 • PPAT-14385: Zpracování příznaku funkce DTRDeliveryToTunnelServerFeatureFlag.

 • ENRL-3765: Oprava neshody atributu mezi stavem zařízení a kanonickým názvem.

 • AAPP-15990: Zásady konformity ohroženého stavu systému iOS nevedou k úplnému vyhodnocení.

 • UM-8073: Aktivujte příznak funkce migrace služby AzureAD Graph do produkce a telemetrie pro rozhraní Microsoft Graph API.

 • RUGG-12094: Aktualizace odkazů v souborech Nastavení>Systém>Podniková integrace>Instalační programy vyžádaných služeb.

 • CRSVC-37657: Zařízení DEP po resetu a opětovné registraci negenerovalo nový certifikát, ale stále používalo na zařízení certifikát odvolaný.

22.12.0.20

 • AGGL-14520: Nelze upravit existující profily DDUI Android Enterprise.

 • AAPP-15979: Během analýzy vzorků jsou zpracovávány neplatné znaky v kódu XML obdržené z Apple MDM, aby se předešlo ztrátě dat vzorků.

 • ARES-25577: Upgrade databáze se nezdařil z důvodu vytvoření jedinečného indexu.

 • AAPP-15969: Neshoda stavu instalace aplikace ze stránky Přehled zařízení v zobrazení Aplikace a knihy.

 • FCA-205438: Zobrazí se modrý banner s oznámením „Upgrade pro Workspace ONE UEM je naplánován na 24. 3. 2023 – zobrazit podrobnosti“.

 • AMST-39006: Dosazování – nejnovější sestavení SFD 22.06 na servery Workspace ONE UEM 2212, 2210 a 2209.

 • AAPP-16004: Vylepšení a opravy shromažďování vzorků registrovaného režimu v centru Hub.

 • UM-8078: Výjimka v konfiguraci LDAP.

 • SINST-176077: Tunel AirWatch: Nepodařilo se ochránit řetězec připojení (connectionString) pro databázi tunelu (TunnelDB).

22.12.0.21

 • AAPP-16038: Chcete-li získat stav uživatele zařízení pro postup VPP sproc, odstraňte odkaz na kanonické čtení.

 • UM-8128: Deaktivujte přepínání mezi příznaky AzureADGraphMigrationFeatureFlag a InvalidateAllRefreshTokensMigrationFeatureFlag.

 • UM-8086: Vyvolána chyba při pokusu o přidání a uložení administrátorské skupiny LDAP do konzoly Workspace ONE UEM Console.

 • AGGL-14656: Aplikace pro Android se nezobrazovaly v katalogu centra Hub z důvodu chybějící registrace Google EMM.

 • RUGG-12119: Přiřazování produktů byla zpožděna.

22.12.0.22

 • UM-8135: Nelze uložit stránku DS s nastavením Azure, když je nakonfigurován zprostředkovatel.

22.12.0.23

 • AGGL-14770: Aktualizace skupiny profilů na skupinu profilů Oprávnění odstraní ze seznamu oprávnění všechny aplikace.

 • AAPP-16145: Odchozí fronta APN byla zálohována na CN230.

 • MACOS-3896: Příkaz pro otočení klíče obnovení úložiště souboru nefungoval očekávaným způsobem.

 • INTEL-50183: Uživatelé registrace Intelligence nebyli synchronizováni očekávaným způsobem.

 • UM-8151: Nelze přidat nové správce nebo změnit stávající.

22.12.0.24

 • UM-8152: Uživatelské rozhraní pro vytvoření skupiny administrátorů selže při hledání skupiny adresářů, když je místní prostředí (jazyk) jiné než anglické.

 • AGGL-14892: Oprávnění vlastní administrátorské role pro datovou část „Oprávnění systému Android“.

22.12.0.25

 • CRSVC-38145: Přidání událostí souvisejících s hodnocením shody pro řešení potíží.

 • CRSVC-38142: Shoda – upřednostnění vyhodnocení shody na základě vzorků.

 • ARES-25897: Protokoly aplikací ze sady SDK zařízení nejsou vyprázdněny.

22.12.0.26

 • AAPP-15108: Zásady konformity změn SIM karty jsou u některých zařízení nesprávně označovány jako nekonformní.

 • AGGL-14962: Android Tunnel nesprávně hlásí „Žádné spravované aplikace“, a to i když jsou přítomny.

 • AGGL-15033: Podnikový profl sítě Wi-Fi pro systém Android (Podnik WPA/WPA2) nemůže uložit pole Doména.

 • ARES-25829: Stav instalace profilu se nenačítá pro profily nasazené do celého prostředí.

 • ARES-25935: Větší časový limit uloženého postupu jako dočasná oprava, dokud není dokončena úloha epic.

 • CRSVC-38595: Povolení migrace toku obnovovacího tokenu neplatnosti z AAD do rozhraní Microsoft Graph API.

 • MACOS-3983: V profilu macOS opakovaně dochází k chybě „Profil zařízení je poškozen“.

22.12.0.27

 • SINST-176153: Aktualizace kódu podpisového certifikátu.

22.12.0.28

 • SINST-176168: Oprava obrazovky profilu DDUI.

22.12.0.29

 • SINST-176204: Chcete-li opravit problémy s obrazovkou profilu DDUI, aktualizujte instalační program.

22.12.0.30

 • AMST-39540: Náhradní řešení problému Microsoft, který narušuje instalaci SFD.

 • CRSVC-39277: Heslo certifikátu mělo hodnotu „null“.

 • FCA-205774: Portál AirWatchSSP byl ukončen s neošetřenou výjimkou instalace profilu (ProfileInstallationException).

 • INTEL-51755: Aktualizujte delta export aktuálního uživatele registrace zařízení tak, aby zahrnoval operaci odstranění.

 • AMST-39507: Služba WNS odpojena pro více zařízení Windows.

 • AAPP-16312: Nepravdivá oznámení APNS během synchronizace zakoupených aplikací.

 • CRSVC-40110: Soukromý klíč nebylo možné exportovat při ručním toku.

 • CMCM-190663: Konzole UEM aplikace WS1 zobrazuje při prohlížení karty zabezpečení u většiny zařízení se systémem macOS chybu Spaceman.

 • AMST-39477: Výchozí administrátorská role „Pouze ke čtení“ pro zobrazení standardních hodnot nefungovala.

 • AAPP-16315: Detaily o interní aplikaci iOS zobrazují nesprávné ID balíčku.

 • CMCM-190635: Na nově registrovaných zařízeních se nezobrazoval spravovaný obsah.

 • MACOS-4002: Na zařízení macOS nelze nastavit účet administrátora.

 • FCA-205680: Chybí vodorovné posouvání pro ovládací prvek výběru organizační skupiny.

 • RUGG-12326: Aktualizace odkazu instalačního programu vyžádané služby Linux v části Nastavení > Systém > Podniková integrace > Instalační programy vyžádaných služeb.

22.12.0.31

 • AGGL-15213: Kliknutím na možnost „Přidat verzi“ na stránce „Přiřazení“ profilu Řízení aplikací vrátíte datovou část řízení aplikací na výchozí nastavení.

 • AGGL-15329: Odebrání vzorku EFOTA z mikroslužeb.

 • AGGL-15446: Nelze vytvořit profil systému Android s časovým plánem, jehož identifikátor UUID má hodnotu NULL.

 • AGGL-15524: Zdá se, že služba Google prodlužuje délku tokenu oAuthToken (token AndroidWorkSetting AccessToken byl zkrácen).

 • AMST-39304: Agent Arm x64 se nenainstaluje na zařízeních se systémem Windows zaregistrovaných v OOBE.

 • AMST-39611: Skupina Smart Group nerozeznává 32bitová zařízení z konzole verze 2212.

 • CMEM-186872: Skript PowerShell a změny na straně UEM pro modul EXO V3.

 • CRSVC-38641: Zastavení vyvolávání výjimky z DSM v případě chybové zprávy 404: Uživatel registrace nebyl nalezen.

 • CRSVC-39365: Systém Memcached používá pouze jeden server.

 • SINST-176168: Opraveny problémy s obrazovkou profilu DDUI.

22.12.0.32

 • SINST-176222: Zpětná kompatibilita pro místní instalační program.

22.12.0.33

 • FCA-206083: Pomocí správy hromadných akcí nelze odesílat push oznámení nebo e-mailová oznámení.

 • AAPP-16457: Na konzolu Workspace ONE UEM nelze nahrát aplikaci s více soubory info.plist.

 • ARES-26475: Úprava logiky synchronizace na příkaz zařazení do fronty, pokud je předchozí stav čeká na vydání a bez čekajících příkazů.

 • AGGL-15522: Nelze odeslat konfiguraci aplikace pro interní aplikaci.

 • FCA-205868: Vytvoření nezávislé jazykové verze ToString() pro opravu zprávy zařízení.

 • ARES-26451: Neaktivní profily aktualizací byly automaticky odstraňovány z počítačů, což způsobuje nepotřebný upgrade zařízení na systém Windows 11.

 • CMCM-190728: Stav dokumentu ve zprávě o podrobnostech obsahu není správný.

 • AAPP-16442: Aktualizace dotazování mobilních klíčů informací zařízení.

 • UM-8332: Administrátor se dvěma rolemi nemůže zobrazit uživatelskou roli, kterou administrátor vytvořil.

 • MACOS-4062: Registrace macOS ADE 14 selže, pokud je vypnutá vlastní registrace.

 • CMCM-190638: Nahrávání velkých souborů z aplikace do úložiště selhává.

 • CRSVC-41360: Časování událostí auditu s podmíněným přístupem nejsou lokalizována podle časového pásma administrátora.

22.12.0.34

 • RUGG-12445: U zařízení Android AOSP selhává CICO u více uživatelů.

 • ARES-26621: Protokoly zařízení nebyly nahrány do konzoly Workspace ONE UEM.

 • AGGL-15635: Problémy s automatickým nasazováním modelu a výrobcem systému Android.

 • RUGG-12355: Nepodařilo se aktivovat funkci zablokování rychlosti spouštěcího programu.

 • CRSVC-40903: Protokoly s podmíněným přístupem (protokoly Kibana) byly nefunkční, když bylo zařízení zaregistrováno do podřízené organizační skupiny a podmíněný přístup byl nakonfigurován v nadřízené organizační skupině.

 • CRSVC-41710: Brána aplikace Tunnel je nedostupná z nově zaregistrovaných zařízení iOS.

 • INTEL-52990: Oprava databáze se během upgradu nezdařila.

22.12.0.35

 • ARES-26483: Ve volání rozhraní API je nesprávné ID stavu profilu zařízení.

 • AMST-39760: Selhání instalace náhradního řešení profilu aktualizace OEM do zařízení.

 • AMST-39844: Služba WNS odpojena pro více zařízení Windows.

 • FCA-206099: Nelze odeslat šablonu zprávy do zařízení z karty zařízení s podrobnostmi veřejné aplikace.

 • AGGL-15523: Telefonní číslo bylo v záložce Souhrn nahlášeno jako „SIM karta nebyla zjištěna“ pro vlastníka profilu 12+ systému Android.

22.12.0.36

 • UM-8410: Selhání odblokování automatické/manuální synchronizace během cyklu pokročilé synchronizace LDAP.

 • RUGG-12624: Přidána podpora pro zjišťování synchronizačního serveru s IP adresou jako textem zjišťování.

 • PPAT-15440: Zkontrolováno a zredukováno generování protokolů služby Tunnel.

 • CRSVC-41216: Vypršení platnosti hesla API k účtu Cisco ISE.

 • CMEM-186926: Objekty se nevymažou z paměti, což způsobuje vysoké využití paměti.

22.12.0.37

 • AAPP-16683: Workspace ONE UEM nemůže na některých zařízeních upravit schválenou SIM.

 • AAPP-16611: Nelze upravit existující profil Wi-Fi v systému iOS.

 • AGGL-16018: Profil VPN v systému Android při pokusu o úpravu nebo přidání verze do profilu zobrazí chybu „Nepodařilo se uložit profil“.

22.12.0.38

 • CRSVC-42823: Zabezpečený kanál, nelze najít původní záležitost s podepisující osobou.

 • AGGL-15898: Všechny interní aplikace systému Android nahrané do konzole Workspace ONE UEM měly výchozí ikonu systému Android.

22.12.0.39

 • CRSVC-43329: Zvýšené využití procesoru fondem zdrojů aplikace CiscoISE.

22.12.0.40

 • ARES-26618: Nahrávání duplicitní aplikace Windows způsobuje, že aplikace s touto chybovou zprávou organizační skupiny již existuje.

Známé problémy

 • AAPP-15138: Počet instalací se u Apple Books neaktualizoval.

   Při ukládání knih do zařízení Apple se stav knihy nesprávně zobrazuje jako „Odinstalováno“, přestože se kniha nainstalovala a je dostupná koncovému uživateli. Jedná se o kosmetický problém, který nebrání možnosti knihy ukládat.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

 • AMST-37856: Stránka s podrobnostmi o zařízení nesprávně zobrazuje stav ohrožení jako „Neohroženo“ namísto „Neznámo“.

  Stav ohrožení zařízení systému Windows se vyvozuje ze vzorku (HAS a vzorku zabezpečení Windows). Pokud zařízení vzorek nenahlásilo, stav ohrožení by měl být neznámý, ale aktuálně se zobrazuje jako „Neohroženo“.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

Kontaktní údaje podpory

Chcete-li získat podporu, přejděte na portál VMware Customer Connect. Další informace o zásadách podpory naleznete v části Zásady podpory. Informace o vytvoření požadavku na podporu na portálu Customer Connect a o použití portálu cloudových služeb naleznete v článku znalostní báze VMware tady.

Dokumentace

Chcete-li se dozvědět více o aplikaci Workspace ONE UEM můžete si projít následující odkaz na dokumentaci.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon