Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2302, souhrn vyřešených problémů a známých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo, sdílené akce SaaS UAT a nejnovější režim UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější režim prostředí

Tato verze je původně dostupná našim zákazníkům SaaS v nejnovějším režimu. Funkce a vylepšení, která jsou do této verze začleněny, budou k dispozici našim místním nebo spravovaným zákazníkům s dalším vydáním v místním nasazení. Další informace naleznete v článku znalostní báze. Workspace ONE UEM verze 2302 bude také verzí místní.

Příprava na hlavní vydání pro OS

Zajímají vás informace o nejnovějších hlavních aktualizacích OS a jejich důsledcích pro Workspace ONE? Další informace naleznete v části Příprava na hlavní vydání OSdokumentaci ke konzole VMware Workspace ONE UEM Console.

Novinky

Console

 • Vylepšili jsme vyhledávání profilu zařízení pro kontrolu dalšími kvalifikátory.

  Vylepšili jsme vyhledávání a zároveň vytvořili profily zařízení Android a tvOS. Vaše vyhledávání nyní zahrnují popisy nastavení, popisy tlačítek, popisky podkategorií datových částí a kvalifikátory platformy, které se zobrazují v bublinách napravo od nastavení, dodatečně k názvu nastavení. Více informací naleznete v části Přidat obecný profil.

 • Představujeme nová rozhraní API pro provádění hromadných akcí s registračními tokeny.

  Přidali jsme nová rozhraní API pro hromadné načítání, odstraňování a odvolávání registračních tokenů. Pro identifikaci registračního tokenu používají tato rozhraní API jako klíč registrační token UUID. Abychom zachovali efektivitu, omezili jsme aktualizaci na 500 tokenů na jedno volání. Pokud počet tokenů překročí limit, rozhraní API odmítne všechny hromadné aktualizace a ukáže chybu. Následují rozhraní API:

  • V případě hromadného odstranění použijte DELETE (api/mdm/enrollment-tokens).

  • V případě hromadného odvolání použijte PUT (api/mdm/enrollment-tokens?action=REVOKE).

  • Chcete-li hromadně obnovit tokeny, použijte POST (api/mdm/enrollment-tokens).

  Další informace o těchto rozhraních API naleznete na stránce nápovědy k rozhraní API.

 • Povinná migrace smart skupiny do zákaznických organizačních skupin

  Pokud máte smart skupiny vytvořené v globální nebo jakékoliv organizační skupině, která nemá nadřízenou organizační skupinu zákaznického typu, musíte postupovat podle postupu migrace smart skupiny. Postup je plně v režii zákazníka, ale není volitelný. Další informace o migraci smart skupin naleznete v části Migrace smart skupin.

Android

 • Nyní můžete řídit instalaci aplikací z osobního obchodu Google Play Store na firemních zařízeních.

  Profil Řízení aplikace nyní obsahuje nové nastavení Řízení aplikace na firemních zařízeních, které vám umožní použít nastavení u pracovního nebo osobního profilu zařízení. Další informace naleznete v části Jak konfigurovat profily Android.

Chrome OS

 • Nyní můžete spravovat zařízení ChromeOS pro firemní i vzdělávací domény pomocí správy Chrome Management v2 (rozhraní Chrome Policy API).

  Podniková a vzdělávací zařízení se systémem Chrome OS jsou nyní spravována pomocí rozhraní Chrome Policy API, které je 2. generací cloudového řešení správy zařízení pro systém Chrome OS. Jedná se o výchozí metodu správy pro zařízení se systémem Chrome OS. Další informace naleznete v části Používání zařízení se systémem Chrome OS pomocí rozhraní Chrome Policy API.

Freestyle

 • Nově podporujeme možnosti zavádění pracovních postupů na vyžádání u zařízení se systémem macOS.

  Nyní můžete konfigurovat možnosti zavádění pro jednotlivé pracovní postupy macOS. Na Administračním panelu pracovního postupu můžete po zadání Platformy a výběru smart skupiny vybrat možnosti nasazení pro váš pracovní postup. Další informace naleznete v tématu Možnosti zavádění pracovních postupů na vyžádání.

 • Přidáváme nové funkce na podporu kopírování, exportu a importování pracovních postupů.

  Nyní můžete snadno importovat a exportovat pracovní postupy, kopírovat pracovní postupy ve stejné organizační skupině a duplikovat pracovní postup do jiné organizační skupiny. Tato funkce umožňuje replikovat a znovu používat pracovní postupy pro různé osoby, příklady použití nebo geografické oblasti bez potřeby ručního zásahu nebo porovnávání, což snižuje počet potenciálních chyb. Dále je nyní snadné importovat testovací pracovní postupy z UAT do produkčního prostředí po jejich hromadném exportu z UAT.

Windows

 • Standardní profily zařízení již nevyžadují aktivní uživatelskou relaci.

  Workspace ONE teď podporuje nasazování zdrojů a příkazů bez aktivní relace uživatele. Tyto zdroje jsou zařízením využívány, dokud je zařízení zapnuté a připojené k síti. Pokud chcete zobrazit inventář příkazů profilu a konzoly, které lze použít bez aktivní relace uživatele, prostudujte si oddíl Workspace ONE UEM – Profily pro Windows (Workspace ONE UEM Profiles for Windows).

 • Odložte instalaci nativní aplikace Workspace ONE UEM.

  Nyní můžete povolit odložení instalace aplikací, které jsou nativně integrovány do Workspace ONE UEM. Chcete-li používat tuto funkci odložení nativních aplikací, vyberte možnost UEM z nastavení Použít UEM nebo nastavení Vlastní oznámení, abyste uživateli umožnili odložit instalaci aplikací, dokud to nebude uživateli vyhovovat.

 • Aktualizovali jsme, co se stane po registraci UPN služby Azure AD.

  Po registraci UPN služby Azure AD docházelo občas k problémům s opětovnou synchronizací. Ty jsme teď vyřešili a vše funguje v souladu se záměrem.

 • Přidali jsme nové funkce profilu aktualizací Windows a stránku profilu aktualizací Windows (starší verze).

  Nové funkce profilu aktualizací Windows nyní nabízejí možnost výběru nastavení dle případů, které jsou plně podporovány v systému Windows 10 verze 20H2 a vyšší. Mezi vylepšení patří:

  • Stránka profilu aktualizací Windows – Vysvětluje nová podporovaná nastavení a konfiguraci.

  • Stránka profilu aktualizací Windows (starší verze) – Určená pro desktopová zařízení používající Windows 10 verze 1909 nebo starší. Tlačítko pro migraci naleznete zde.

  • Tlačítko Migrovat – Umožňuje snadnou migraci profilu tím, že automaticky aktualizuje vaše stará nastavení na ta nově podporovaná.

  • Tlačítka Pozastavit a Vrátit zpět – Pokud po migraci narazíte na problémy s některými ovladači nebo softwarem jiného výrobce, můžete nyní Pozastavit a/nebo Vrátit zpět aktualizace funkcí a kvality, abyste mohli případné problémy vyřešit.

  Více informací naleznete na stránkách Profilu aktualizací Windows a Profilu aktualizací Windows (starší verze).

Rugged

 • Prohlédněte si produktové komponenty zařazené do fronty na synchronizačním serveru.

  Podobně jako při prohlížení vzdálených souborů na synchronizačním serveru si můžete nyní prohlížet produktové komponenty ve frontě na synchronizačním serveru. Další informace naleznete v části Synchronizační servery.

Než začnete

Konzola Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) podporuje nejnovější stabilní sestavení následujících webových prohlížečů.

 • Chrome

 • Firefox

 • Safari

 • Microsoft Edge

Platforma byla kompletně testována, aby byla zajištěna plná funkčnost těchto internetových prohlížečů. Pokud spouštíte konzolu UEM ve starší verzi prohlížeče nebo v prohlížeči necertifikovaném, mohou se vyskytnout drobné problémy.

Vyřešené problémy

2302 Vyřešené problémy

 • AAPP-13562: Zpracování externě uplatněných licencí pro aplikace VPP.

 • AAPP-15465: Služba Workspace ONE UEM nedokáže spustit seznam zařízení nebo kartu přiřazení.

 • AGGL-13656: Konzola UEM Console zobrazuje nesprávné nastavení pro „Povolení kódu PIN při spuštění“, pokud není v databázi k dispozici záznam.

 • ARES-24838: Průběh připravenosti aplikace: 0 %.

 • AMST-38401: Vyžádejte si, aby uživatelé mohli nahrát obrázek do překrytí uzamčené obrazovky v datové části hesla Samsung Knox.

 • ARES-24538: Nelze vytvořit aplikaci v konzole pomocí skriptu PowerShell v místním prostředí.

 • CRSVC-35335: Při používání filtru modulu je exportována prázdná zpráva.

 • CRSVC-35012: Zařízení DEP po resetu a opětovné registraci negeneruje nový certifikát, ale stále používá na zařízení certifikát odvolaný.

 • CRSVC-35864: Stav shody v zobrazení seznamu zařízení je „Neznámý“.

 • ENRL-3684: Identifikátor UDID byl po zrušení registrace / odstranění položky zařízení z UEM zachován.

 • MACOS-3626: Existující hodnoty konfigurace profilu nejsou po povolení DDUI v uživatelském rozhraní konzoly zachovány.

 • INTEL-45450: Intelligence – změna DN (rozlišující název) ve službě AD/UEM (Active Directory) není propsána do aplikace Intelligence.

 • AAPP-14996: Podrobnosti o aktualizacích zařízení iOS zobrazují v mřížce zařízení nekonzistentní data.

 • AAPP-15375: Detaily o interní aplikaci iOS zobrazují nesprávné ID sady.

 • ARES-24653: Vyřazenou aplikaci nelze odstranit.

 • AAPP-14645: Když je na sdíleném zařízení iOS přiřazena nová aplikace VPP, stávající aplikace se skryjí.

 • ARES-24638: Zobrazení seznamu podmínek použití je nedostupné a Hlášení podmínek použití ukazovalo nekonzistentní výsledky.

 • ARES-24657: Publikování aplikace Android selhalo kvůli chybě porušení duplicitního klíče.

 • AMST-38305: U zařízení se systémem Windows chybí pole názvu počítače.

 • ARES-24671: V aplikaci Workspace ONE UEM nelze zobrazit či upravit profil přihlašovacích údajů.

 • AAPP-15253: Šablony odvětví nelze upravit.

 • AAPP-15032: Profily tvOS používající rozhraní DDUI nepravdivě hlásí neplatný typ certifikátu při pokusu o nahrání platného certifikátu.

 • AAPP-15335: U zařízení iPad přihlášených uživateli se nezobrazují podrobnosti o modelu zařízení u popisného názvu a v části Model zařízení.

 • AGGL-13603: Migrace zůstává v databázi aktivní a nezobrazuje se v konzole.

 • AAPP-15360: Po aktualizaci Workspace ONE UEM z 22.06 na 22.09 nefunguje přiřazení VPP podle očekávání.

 • AGGL-13579: Nelze zobrazit XML nebo nainstalovat profil Android obsahující datové části VPN a přihlašovacích údajů.

 • AGGL-13486: Model zobrazení zařízení Samsung se zobrazuje jako „S“ namísto odpovídajících modelů.

 • AGGL-13598: Na sdílených zařízeních se neinstalují aplikace.

 • AGGL-13645: Registrace aplikace Microsoft Surface Duo (Android) byla zablokována.

 • AMST-37445: Katalog Workspace One nezobrazoval vlastní kategorii při přidání do skriptu Windows.

 • AMST-37867: Když byl profil proxy serveru Windows upraven, aby se deaktivoval instalační skript, podrobnosti PAC nebyly ze zařízení odstraněny.

 • AMST-37889: Ve správě hromadných akcí u zařízení Windows chyběla možnost polohy.

 • AMST-37893: Nelze upravit a uložit příkaz k instalaci pro Windows aplikace.

 • AMST-37985: Nezobrazuje zařízení jako registrované a nepřijímá aplikace/profily.

 • AMST-37990: Samoobslužná online služba Dropship nefunguje ve více sdílených prostředích SaaS.

 • AMST-38260: Dvoubajtová část znaku výchozí cesty ke konfiguračnímu souboru přidružení v nastavení standardní hodnoty je nečitelná.

 • AMST-38179: Proces generování balíčku PPKG na verzi 2302 zapisuje nesprávnou verzi konzoly do balíčku PPKG, což způsobuje selhání procesu.

 • ARES-24049: Profil certifikátu uživatelského kontextu instalovaný prostřednictvím pracovního postupu neukládá ID uživatele v CDD.

 • ARES-24130: Konkrétní volání rozhraní API nejsou protokolována do protokolu událostí konzoly Console.

 • ARES-24216: V části Aplikace v konzole Workspace ONE UEM nejsou vidět žádné nainstalované aplikace.

 • ARES-24419: Nelze obnovit profil zřizování pro interní aplikace pro iOS.

 • ARES-24413: Pokaždé, když se pokusíme provést „instalaci" aplikace prostřednictvím záložky aplikace zařízení, dojde k selhání rakety.

 • ARES-24459: Rozhraní API pro odinstalaci veřejné aplikace nefunguje u systémových aplikací.

 • ARES-24491: Selhání instalace podnikové aplikace u systému macOS.

 • ARES-24474: Úložiště podnikových aplikací již nemůže přidat aplikaci iTunes.

 • CMSVC-16690: Nepodařilo se načíst zobrazení seznamu skupin přiřazení a nebylo možné načíst skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

 • CMSVC-16682: Nekonzistence při pojmenování smart skupiny.

 • CRSVC-28862: Stránka Přehled zobrazuje nesprávná data pro Zařízení bez požadovaných aplikací.

 • CRSVC-33742: V průzkumníku rozhraní API byla zaznamenána náhodná pomalost.

 • CRSVC-34334: Zásady dodržování předpisů nejsou vyhodnocovány pro využití roamingových mobilních dat.

 • CRSVC-34343: Certifikát spolu se soukromým klíčem není uložen na robustním zařízení se systémem Windows.

 • ENRL-3682: Jsme schopni zaregistrovat jakákoliv náhodná zařízení iOS, i když nejsou zaregistrována, pokud je režim registrace zařízení nastaven na registrovaná zařízení.

 • FCA-204859: Obecné vyhledávání ukazuje hodnotu ASCII pro apostrof v popisném názvu zařízení.

 • FCA-204484: Nesprávné zarovnání sloupců přiřazení aplikace.

 • FCA-204487: Nelze přidat účty administrátora AD z podřízené domény.

 • FCA-204556: Obecné vyhledávání ukazuje hodnotu ASCII pro apostrof v popisném názvu zařízení.

 • FCA-204565: Evidenční číslo zařízení se odstraní, když je odstraněna původní organizační skupina, ve které bylo zařízení registrováno.

 • FCA-204677: Ve verzi Workspace ONE UEM 2210 nelze vyhledávat a přidávat účty adresáře.

 • FCA-204882: Problém s ověřením e-mailu při vytváření nového účtu administrátora, pokud má kořenová doména více než 3 znaky.

 • FCA-204699: Uživatelské jméno se nemění podle přiřazení rozsahu sítě.

 • FCA-204721: Konzola Workspace ONE UEM Console vždy vyzve správce, kteří přistupují k informacím z UEM, k vyjádření souhlasu.

 • FS-759: Verze identifikátoru pracovního postupu Freestyle Orchestrator se zobrazovala ve formátu řetězce namísto popisného identifikátoru verze.

 • FS-2675: Podmínky nejsou v systému macOS Freestyle vyhodnoceny.

 • INTEL-45032: Název hostitele zařízení pro hlášení zákazníků je na platformě Intelligence nesprávný a nekonzistentní.

 • FS-2333: Pro zařízení Windows nelze přidat více než 20 zdrojů.

 • MACOS-3510: Informace o modelu nasazení pro zařízení se systémem macOS.

 • MACOS-3515: Při pokusu o přístup na kartu Zabezpečení u zařízení se systémem macOS došlo k chybě Rocket space man.

 • MACOS-3516: Problém s funkcí „Nastavit název zařízení na popisný název“ na zařízeních macOS registrovaných přes DEP.

 • MACOS-3573: Popisný název zařízení nebyl u nových registrací viditelný.

 • MACOS-3563: Všechny profily se znovu odesílají na zařízení.

 • MACOS-3591: Došlo k chybě Spaceman při načítání možnosti Účty > Uživatelé > Zobrazení seznamu.

 • PPAT-12729: Aktualizace DTR nebyly zařízeními Windows konzistentně využívány.

 • PPAT-13428: V profilech VPN pro systém iOS se pro zařízení používá nesprávná sada pravidel DTR.

 • PPAT-12943: Konzola Workspace ONE UEM Console zobrazuje při přepnutí organizační skupiny na stránce konfigurace aplikace Tunnel nesprávnou šablonu certifikátu.

 • RUGG-11675: Problémy se zřizováním produktů po upgradu Workspace ONE UEM a UAG.

 • RUGG-11685: Když kliknete na tlačítko Odeslat na stránce se seznamem zařízení při výběru všech zařízení se systémem iOS, načítání obrazovky trvá déle než 1 hodinu.

 • RUGG-11682: Vyhrazené prostředí SaaS zákazníka střídavě přestává reagovat.

 • RUGG-11736: Podmínka MaintainCondition po volání do rozhraní API selhává s protokolem Oauth.

 • RUGG-11763: Při pokusu o vytvoření manifestu odstranění souboru v sekci Soubor/Akce s absolutní cestou v konzole se nedaří uložení.

 • RUGG-11687: Od druhé stránky nelze vyhledávat pravidla přiřazení vlastních atributů.

 • RUGG-11733: Volání rozhraní API s podmínkou MaintainCondition se nezdařilo.

 • SINST-176015: Integrace Powershell nefungovala, když bylo povoleno moderní ověřování.

 • UM-7866: IDOR zveřejňuje všechny uživatele napříč klienty prostřednictvím funkčnosti uživatelských skupin.

 • INTEL-47389: Odhlášená zařízení Windows – „odregistrováno“, nativní klient požádal o odregistrování zařízení

 • INTEL-47223: Přiřazení aplikací VPP se neposílají do modulu Intelligence.

 • FCA-204884: Hromadné odstranění zařízení ve verzi UEM 2210 selhává.

 • FCA-204866: Rozhraní API vyhledávání zařízení nevrací v odpovědi identifikátor SSID sítě Wi-Fi.

 • FCA-204915: Náhled zařízení na mřížce DLV zobrazuje nesprávné záznamy zařízení.

 • FCA-204899: Administrátor nemůže v konzole UEM změnit bezpečnostní kód PIN na první pokus.

Vyřešené problémy formou opravy

23.2.0.1

 • CRSVC-36795: Vysoké využití procesoru po aktualizaci na verzi 23.02.

23.2.0.2

 • AMST-38777: Windows po upgradu UEM na verzi 2302 označen jako kompromitovaný.

 • AGGL-14138: [i18n] Řetězec „Znovu vytvořit profily“ se nenačítá a nezobrazuje se globalizovaný na stránce Nová migrace.

 • FS-3045: Více kliknutí na tlačítko Uložit/Přiřadit vytvoří více časových oken.

 • AMST-38677: Tabulka relací Windows DM se neaktualizuje.

 • ARES-24875: Po úpravě Povolených stránek v části Integrovaného ověřování nelze uložit nastavení SDK.

 • ARES-25141: Vypršení času mazání databáze AirWatch způsobuje selhání úlohy Sample Data SQL.

 • ENRL-3737: Nejsou dodržována registrační omezení pro zařízení iPad.

 • CMCM-190414: enterpriseContent.LoadManagedContent_ByDeviceID_V3 SP vyprší 504.

 • AAPP-15714: Problémy s datovou částí domovské obrazovky.

 • ARES-25032: V uživatelském rozhraní se po uložení přiřazení aplikace zobrazuje chybová zpráva.

 • CRSVC-36194: Nepodařilo se načíst token nosiče pro obnovení tokenu pro aplikace sady Office 365.

23.2.0.3

 • AAPP-15775: Opravena neshoda dat mezi kanonickým stavem a stavem zařízení.

 • FCA-204855: Aktualizace balíčku pro ověření uzlu a smlouvy na verzi 2302.

 • AAPP-15771: Odchozí zprávy APNsOutbound jsou omezené a zobrazují kód chyby: Neznámý.

 • UM-7971: V UEM nelze upravit stávající skupiny správců.

 • AGGL-14335: Aplikace pro Android se nezobrazují v katalogu centra Hub z důvodu chybějící registrace Google EMM.

 • FCA-205253: Vlastní administrátorské role nedokáží po upgradu na verzi 2212 načíst stránky API.

 • FCA-205184: Bento nesprávně přesměrovává Workspace ONE Intelligence.

 • CMEM-186848: Synchronizace poštovní schránky selhává kvůli záznamům nezmapovaných zařízení.

 • CMSVC-16952: Nepodařilo se načíst zobrazení seznamu skupin přiřazení a organizací a nebylo možné načíst skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

 • FS-3142: Při nahrazení chybějící aplikace dochází při úpravě importovaného pracovního postupu k selhání konzoly.

 • ARES-25170: Vylepšení a optimalizace služby přiřazení entity pro přiřazení zařízení v dávkách.

23.2.0.4

 • AAPP-15866: Podpora rapidní reakce na zabezpečení – fáze 1

 • AGGL-14521: Nelze upravit existující profily DDUI Android Enterprise.

 • AMST-38795: [Správa oprav] Aktualizace podporovaného rozsahu pro konfigurace konečného termínu konfigurace.

 • CMSVC-16975: Nepodařilo se načíst stránku zobrazení seznamu skupin přiřazení a nebylo možné načíst skupiny přiřazení v přiřazeních aplikací.

 • AMST-38807: Uložení vzorku SPROC způsobuje zablokování.

 • AMST-38810: Zastavení rozhraní API SOAP, pokud je zapnutý dotaz optimalizace dotazu.

 • FCA-205270: Stránka „Problémy s přihlášením“ u účtu správce zobrazuje chybovou zprávu, pokud uživatelské jméno obsahuje speciální znaky.

 • UM-7889: Ruční synchronizace atributu LDAP selže a objeví se chyba.

 • AMST-38740: Zadání centra HUB 23.02.3.0 do konzoly UEM.

 • ARES-25355: Přidání podpory pro čtení dat pole z více úložišť datové části.

 • MACOS-3768: DDUI macOS – V datové části sítě nelze vybrat certifikát SCEP.

23.2.0.5

 • CRSVC-37277: Změny pro opravu typu pracovního postupu ve verzi 2302.

 • CRSVC-37254: Uživatelské rozhraní centra Hub nezobrazuje podrobnosti o ochraně osobních údajů pro správu zařízení.

 • AGGL-14554: Odstranění nechtěných volání play.google.com, když uživatel uloží novou aplikaci nebo upraví přiřazení aplikace.

 • CMSVC-16970: Intelligence Automation nefunguje očekávaným způsobem. 

23.2.0.6

 • AMST-38847 Snížení provozu prázdných vzorků na zařízeních WinRT.

 • CRSVC-37428: Certifikáty nejsou do zařízení nasazovány.

 • PPAT-14138: Po migraci do sítě AWS CloudFront se nenačte stránka Tunnel Configuration.

 • PPAT-14380: Příznak MFA není v tabulce seznamu povolených aplikace Tunnel pro Windows nastaven na hodnotu true.

 • AAPP-15942: Synchronizace zařízení nesmí ve frontě odstranit příkaz Provisioning Profile, pokud je sdílený jinými přiřazenými aplikacemi.

 • AAPP-15907: Profil xml rozšíření SSO pro iOS DDUI (pověření zobrazené pro obecný typ) neobsahuje další pole nastavení.

 • CRSVC-37351: Služba Interrogator nemůže uložit vzorky certifikátu.

 • CRSVC-37372: Při vytváření nové zásady konformity na stránce zobrazení Přiřazení zařízení se stisknutím klávesy Enter zásada konformity uloží.

 • AMST-38884: Problém s neukládáním profilu sítě MacOS DDUI PayloadCertificateAnchorUUID.

 • CRSVC-37379: Metoda importu certifikátu trvá při zatížení dlouho.

 • AAPP-15904: Při zavření třetí karty dochází k pádu datové části Wi-Fi DDUI.

 • ARES-25414: Nezamýšlené následky povolení autentizace SAML pro samoobslužný portál na katalogu starších aplikací.

 • FCA-205323: Chybí karta Režim správy a aktivační e-mail pro přidání e-mailové domény.

 • FCA-205349: Zlepšení prostředí pro vypršení časového limitu relace.

 • ARES-25410: Chybějící konfigurace aplikace Epic Rover po opětovném zveřejnění aplikace.

 • AAPP-15907: Profil XML rozšíření SSO pro iOS DDUI (pověření zobrazené pro obecný typ) neobsahuje další pole nastavení.

23.2.0.7

 • AAPP-15973: Zásady konformity ohroženého stavu systému iOS nevedou k úplnému vyhodnocení.

 • AMST-38943: Oznámení WNS – Příkazy nejsou okamžitě využívány.

 • CMSVC-16841: Značky Lookout nefungují po upgradu konzoly očekávaným způsobem.

 • CRSVC-37427: Posílit mapování uživatelů certifikátu pro autentizaci Windows na základě certifikátu.

23.2.0.8

 • CRSVC-37682: Filtry na „Události konzoly“ jsou v konzole WS1 UEM verze 22.10.0.1 úplně porušené.

 • CRSVC-37673: Při přístupu na stránku shrnutí zařízení u robustních zařízení Windows došlo k chybě Spaceman.

 • FCA-205269: Export seznamu zařízení pro ohrožené neznámé zařízení není při exportu dodržen.

 • AAPP-15960: Problémy s filtrováním aktualizací iOS.

 • UM-8074: Aktivujte příznak funkce migrace služby AzureAD Graph do produkce a telemetrie pro rozhraní Microsoft Graph API.

 • RUGG-12093: Aktualizace odkazů v části Nastavení > Systém > Podniková integrace > Instalační programy vyžádaných služeb.

 • CRSVC-37521: Aktualizace obnovení tokenu volání rozhraní API služby Azure AD Graph.

23.2.0.9

 • AMST-39002: Dosazení – nejnovější sestavení SFD 23.02 na verze UEM 2308, 2306 a 2302

 • AGGL-14665: Aplikace Android Tunnel zobrazuje možnost „Žádné spravované aplikace“, i když jsou aplikace přítomny.

 • MACOS-3848: Příkaz pro otočení klíče obnovení úložiště souboru nefungoval očekávaným způsobem.

23.2.0.10

 • UM-8129: Vrácení změn pro migraci služby AAD na rozhraní API služby Microsoft Graph.

 • RUGG-12120: Přiřazování produktů jsou zpožděna.

 • RUGG-12161: Vlastní pravidla přiřazení se během registrace zařízení neuplatňují správně, protože data vlastních atributů nejsou načítána do konzole tak rychle, jak rychle se úlohy produktu řadí do fronty.

 • UM-8095: Oprava přiřazení certifikátu adresářové služby.

 • AAPP-16039: Chcete-li získat stav uživatele zařízení pro postup VPP sproc, odstraňte odkaz na kanonické čtení.

 • CMEM-186865: Skript PowerShell a změny na straně UEM pro modul EXO V3.

 • AMST-38980: Migrace datové části aktualizace systému Windows (starších verzí) se nezdaří, pokud je v nastavení účtu nastaveno jiné jazykové prostředí než angličtina.

 • AAPP-15970: Neshoda stavu instalace aplikace ze stránky Přehled zařízení v zobrazení Aplikace a knihy.

 • UM-8087: Vyvolána chyba při pokusu o přidání a uložení administrátorské skupiny LDAP do konzoly UEM.

 • ARES-25521: Selhání při zpracování publikování přiřazení aplikace v uživatelském rozhraní aplikace Astroair.

 • AAPP-15980: Během analýzy vzorků jsou zpracovávány neplatné znaky v kódu XML obdržené z Apple MDM, aby se předešlo ztrátě dat vzorků.

 • ARES-25576: Upgrade databáze se nezdařil z důvodu chyby „Vytvoření jedinečného indexu“.

 • FCA-205437: Pro všechny existující správce je k dispozici banner o zastaralém upgradu pro Workspace ONE UEM.

 • ENRL-3766: Oprava neshody atributu mezi stavem zařízení a kanonickým názvem.

23.2.0.11

 • AMST-39051: Probíhá zablokování pracovního postupu, pokud je zahrnuta instalace profilu.

 • AMST-38997: Dosazení opravy 23.02.3 do hlavní konzoly Workspace ONE UEM Console.

 • CRSVC-37833: Při provádění akce odstranění volání API zařízení na registrovaném zařízení chybí podrobnosti administrátora.

 • CRSVC-38135: U procedury sproc Stav shody zařízení – nastavení ID souběžnosti podle zásady jsou přítomna zablokování.

 • AMST-39024: IP adresa Wi-Fi zařízení Windows se na kartě Síť zobrazuje jako 0.0.0.0.

 • CMCM-190578: Vraťte zakázané znaky přidané do názvu obsahu.

 • ARES-25572: Publikování aplikace pro systém Android se nezdařilo z důvodu chyby duplicitního klíče.

 • CRSVC-38148: Kategorie událostí administrátorů obsahují duplicitní názvy kategorií.

 • UM-8136: Nelze uložit stránku DS s nastavením Azure, když je nakonfigurován zprostředkovatel.

23.2.0.13

 • FCA-205568: Nahrajte Selenoid 1.10.12 do přístavu a použijte docker-compose.yaml.

 • CRSVC-38305: Služba datové platformy občas nezpracovává zprávy.

 • INTEL-50184: Uživatelé registrace Intelligence nebyli synchronizováni očekávaným způsobem.

 • AAPP-16144: Odchozí fronta APN je zálohována na CN230.

23.2.0.14

 • AAPP-16174: Kód na obejití zámku aktivace pro systém OS obsahuje více než 26 znaků s alfanumerickými a speciálními znaky.

 • AAPP-16170: Pole URL webového klipu nepovoluje schéma URL.

23.2.0.15

 • AAPP-16246: Aplikace VPP jsou po synchronizaci aktiv odebrány z konzoly Workspace ONE UEM Console a znovu se zobrazí bez přiřazení.

 • AAPP-16178: Obnovený stoken VPP (ASM) nesynchronizuje podrobnosti aplikace na konzole Workspace ONE UEM Console.

 • AGGL-14958: Podnikový profil sítě Wi-Fi pro Android (Podnik WPA/WPA2) – Nelze uložit pole Doména.

 • ARES-25804: SDK nebo protokoly chyb aplikace se nevyprázdnily.

 • UM-8188: Synchronizace názvu administrátorské skupiny s malými písmeny.

 • CRSVC-38146: Přidání událostí souvisejících s hodnocením shody pro řešení potíží.

 • ARES-25890: Nasazení interních aplikací bylo zablokováno ve stavu „Vydání čeká na vyřízení“.

 • CMCM-190593: Přejmenování složky a pokus o synchronizaci vyvolává chybu 404 nebo prázdné XML.

 • AGGL-14911: Oprávnění vlastní administrátorské role pro datovou část „Oprávnění systému Android“.

 • ARES-25801: Uložený postup Získání protokolů zařízení s vypršením platnosti pro objekt blob způsobuje na databázovém serveru nízké PLE.

 • AAPP-15443: Vylepšení a opravy shromažďování vzorků registrovaného režimu v centru Hub.

 • CRSVC-38141: Stanovení priority vyhodnocení shody založené na vzorcích.

23.2.0.16

 • AGGL-14826: Kliknutím na možnost „Přidat verzi“ na stránce „Přiřazení“ profilu Řízení aplikací vrátíte profil řízení aplikací na výchozí nastavení.

 • AMST-39297: Nasazení opravy 23.02.5 na konzolu UEM.

 • RUGG-12243: Fázování zařízení Android selhává, protože je namísto nové konfigurace stažen balíček postranního načítání v mezipaměti.

 • ARES-25573: Publikování aplikace se nevyřazuje z provozu kvůli zachytávacímu bloku a problému se zablokováním synchronizace SP.

 • CRSVC-38596: Povolení migrace toku obnovovacího tokenu neplatnosti z AAD do rozhraní Microsoft Graph API.

23.2.0.17

 • SINST-176154: Aktualizace kódu podpisového certifikátu.

23.2.0.18

 • SINST-176167: Opraveny problémy s obrazovkou profilu DDUI.

23.2.0.19

 • SINST-176205: Chcete-li opravit problémy s obrazovkou profilu DDUI, aktualizujte instalační program.

23.2.0.20

 • RUGG-12358: Protokol událostí – Nesprávný název produktu a ID úlohy pro selhání produktu v protokolu událostí.

 • MACOS-4010 : Na zařízení macOS nelze nastavit účet administrátora.

 • INTEL-51756: Aktualizujte delta export aktuálního uživatele registrace zařízení tak, aby zahrnoval operaci odstranění.

 • FCA-205818: Zlepšete výkon řídicího panelu zařízení u velkého počtu zařízení.

 • FCA-205775: Portál AirWatchSSP je ukončen s neošetřenou výjimkou.

 • FCA-205668: Chybí vodorovné posouvání pro selektor organizační skupiny.

 • Adresa ENRL-3813: Koncový bod registrace zařízení COPE vyžaduje delší dobu odezvy.

 • CRSVC-39276: Heslo certifikátu má hodnotu „null“.

 • CRSVC-38640: Zastavení vyvolávání výjimky z DSM v případě chybové zprávy 404: Uživatel registrace nebyl nalezen.

 • CMSVC-17272: Skript pro nastavení výchozího názvu skupiny Smart Group, pokud má hodnotu „null“.

 • CMCM-190684: Chyby během stavu synchronizace/kontroly objektu BLOB do CDN.

 • CMCM-190675: Přidání obsahu prostřednictvím výchozích nastavení rozhraní API na neznámou hodnotu „Paxar“ pro zákazníka, zatímco výchozí hodnota by měla být „N/A“.

 • CMCM-190664: Konzole UEM aplikace Workspace ONE UEM zobrazuje při prohlížení karty zabezpečení u většiny zařízení se systémem macOS chybu Spaceman.

 • CMCM-190636: Na nově registrovaných zařízeních se nezobrazuje spravovaný obsah.

 • CMCM-190627: Zpráva „Podrobnosti obsahu podle zařízení“ je nesprávná.

 • ARES-26126: Vytvoření profilu WDC vyprší při přiřazování skupiny Smart Group vyššímu počtu zařízení.

 • ARES-26029: Databáze softwaru UEM aplikace Workspace ONE – Stav instalace profilu se nenačítá pro profily nasazené do celého prostředí.

 • AMST-39588: Nasazení opravy 23.02.7 na hlavní konzolu UEM.

 • AMST-39541: Náhradní řešení problému MSFT, který narušuje instalaci SFD.

 • AMST-39506: Služba WNS odpojena pro více zařízení Windows.

 • AMST-39478: Výchozí administrátorská role „Pouze ke čtení“ pro zobrazení standardních hodnot nefunguje.

 • AGGL-15323: Kanál pro odezvu – Pro konfiguraci aplikace nejsou ze služby Google získávána data.

 • AAPP-16385: Zprávy s oznámením o aktualizacích zařízení se systémem iOS jsou automaticky zkráceny.

 • AAPP-16364 Proveďte dotaz na ověření mobilního APN jako povinného pole s aktivovaným rozhraním DDUI.

 • AAPP-16341: Vyřešte chyby z úlohy opakování aktualizace OS.

 • AAPP-16313: Nepravdivá oznámení APNS během synchronizace zakoupených aplikací.

 • AAPP-16178: Obnovený VPP stoken (ASM) nesynchronizuje podrobnosti aplikace na konzole.

23.2.0.21

 • AAPP-16414: Rozvržení výchozí obrazovky: Ne všechny aplikace jsou uvedeny v rozevíracím seznamu.

 • CMCM-190639: Selhání nahrávání rozsáhlého souboru do externích úložišť.

 • ARES-26320: Protokoly zařízení nebyly nahrány do konzole.

 • ARES-26321: Nesprávná verze při vytváření kopie profilu UEM.

 • AMST-39632: Koncový bod rozhraní API „MDM/devices/security“ u některých zařízení selže s interní chybou serveru 500

 • AMST-39613: Skupina Smart Group nerozeznává 32bitová zařízení z konzole v2212.

 • FCA-205976: Pomocí správy hromadných akcí nelze odesílat push oznámení/e-mailová oznámení.

 • UM-8112: Zvýšení časového limitu ACC u adresářové služby na 300 sekund.

 • AMST-39306: Agent Arm x64 se nenainstaluje na zařízeních se systémem Windows zaregistrovaných v OOBE.

 • CRSVC-39342: Nelze posílat vlastní příkazy.

 • RUGG-12432: Po upgradu UEM jsou zobrazeny probíhající produkty.

 • RUGG-12327: Aktualizace odkazu instalačního programu vyžádané služby Linux v části Nastavení > Systém > Podniková integrace > Instalační programy vyžádaných služeb.

 • UM-8318: Útok rozprašováním hesla proti Workspace ONE UEM.

 • AAPP-16416: Profil „East iOS GP and MobileConnect“ není nainstalován na mnoha zařízeních.

 • AGGL-15447: Nelze vytvořit profil systému Android s časovým plánem, jehož identifikátor UUID má hodnotu NULL.

 • CRSVC-40111: Instalační program certifikátu – Privátní klíč nelze exportovat v ručním toku.

 • CRSVC-39366: Systém Memcached používá pouze jeden server.

23.2.0.22

 • SINST-176223: Zpětná kompatibilita pro místní instalační program.

23.2.0.23

 • AAPP-16479: Obnovený stoken VPP (ASM) nesynchronizuje podrobnosti aplikace na konzole Workspace ONE UEM Console – oprava pro SQL 2014.

 • FCA-206049: Banner nebyl nasazen do tabulky BannerFeature.

 • UM-8331: Administrátor se dvěma rolemi nemůže zobrazit uživatelskou roli, kterou administrátor vytvořil.

 • ARES-25956: Vylepšení rozhraní API pro PUT pravidla aplikace.

 • FS-3215: Problém v nástroji Freestyle Orchestrator s pracovními postupy – chyby se skriptem, profily, nasazením aplikací, když je provedeno v kaskádě – protokolování.

 • ENRL-3834: Jedno zařízení iOS je zaregistrováno s nižší verzí OS, než je nastavena v zásadách omezení registrace.

 • RUGG-12446: Selhání CICO u více uživatelů u zařízení Android AOSP.

 • CRSVC-41219: Konzola Workspace ONE UEM po upgradu z Workspace ONE UEM 2209 na vydání 23.2.0.17 neobdržela vzorky ze zařízení se systémem Android a iOS.

 • CMCM-190729: Stav dokumentu ve zprávě o podrobnostech obsahu nebyl správný.

 • ARES-26476: Úprava synchronizace SP tak, aby příkazy byly zařazeny do fronty, když je ID akce ADS 1.

 • AGGL-15032: U zařízení s pracovním profilem se systémem Android 12+ bylo telefonní číslo nahlášeno jako „Nebyla detekována karta SIM“.

 • CMSVC-17309: Selhání kompilace smart skupiny na události zařízení do služby smart skupiny.

 • ARES-26328: Nelze odstranit aplikace.

 • AGGL-15532: Zdá se, že služba Google prodlužuje délku tokenu oAuthToken (token AndroidWorkSetting AccessToken byl zkrácen).

 • MACOS-4063: Registrace macOS ADE 14 selže, pokud je vypnutá vlastní registrace.

 • ARES-26482: Z důvodu časového limitu nelze publikovat profil.

 • AAPP-16443: Aktualizace dotazování mobilních klíčů informací zařízení.

 • FCA-206050: Chyba Spaceman při přístupu na stránku Zobrazení seznamu organizační skupiny z organizační skupiny zákazníka.

 • ARES-26484: Ve volání rozhraní API je nesprávné ID stavu profilu zařízení.

 • AAPP-16435: Zařízení ABM se po opětovné registraci z prvního uživatele na druhého uživatele neaktualizuje na stav druhého registrovaného uživatele.

 • CRSVC-41361: Časování událostí auditu s podmíněným přístupem nebylo lokalizováno podle časového pásma administrátora.

 • CRSVC-38844: Vypršení platnosti hesla k účtu Cisco ISE API.

 • FS-4107: Krok profilu selže prostřednictvím pracovního postupu, pokud je povolen parametr profileatscale.

 • FS-4283: Hostitel pracovního sledu nasazení systému Mac v prostředí Canonical – vydání 23.02

 • AMST-39696: Po aktualizaci Workspace ONE UEM na verzi 2306 selže registrace v Autopilotu.

 • ARES-26452: Neaktivní profily aktualizací byly automaticky odstraňovány z počítačů, což způsobovalo nepotřebný upgrade zařízení na systém Windows 11.

23.2.0.24

 • PPAT-15163: Možnost MFA byla viditelná pro jiné typy VPN.

 • ARES-26472: Centrum Windows Intelligent Hub a klient OMADM hlásili různé verze stejné aplikace.

 • AGGL-15636: Problémy s automatickým nasazováním modelu a výrobcem systému Android.

23.2.0.25

 • MACOS-4070: Pro aplikace macOS používající rámec Electron bylo aktualizováno nesprávné ID balíčku aplikací v rámci Workspace ONE UEM.

 • INTEL-51912: Kód verze aplikace Intelligence Android Application nebyl načten správně.

 • CMSVC-17328: Banner migrace smart skupiny se zobrazoval, i když neexistovaly žádné smart skupiny, které je nutné v organizační skupině migrovat.

 • ARES-26587: DDUI – kvůli duplicitním záznamům z databáze MTS nelze přidat více aplikací do složek v rozložení domovské obrazovky.

 • AAPP-16458: Na konzolu Workspace ONE UEM nelze nahrát aplikaci s více soubory info.plist.

 • ARES-26502: Více záznamů v tabulce databáze pro dané ID a verzi profilu.

 • AMST-39802: Aktualizace systému Windows nebyly aktualizovány na stránce Podrobnosti zařízení v rámci aktualizací pro zařízení se systémem Windows 11.

23.2.0.26

 • FS-4534: Nasazení hostitele pracovního postupu Mac v prostředí Canonical, vydání 23.02.

 • FS-4501: Oprava problémů s výkonem a hlášení stavu pracovního postupu v rámci pracovního postupu pro instalaci profilu.

 • AAPP-16470: Vytvoření skriptu pro odstranění registračního profilu DEP v globální organizační skupině s tokenem s prošlou platností.

 • FCA-206100: Nelze odeslat šablonu zprávy do zařízení z karty zařízení s podrobnostmi veřejné aplikace.

 • AAPP-16461: Upgrade opravy databáze se nezdaří s opravou 23.2.0.21.

 • AMST-39761: Selhání instalace náhradního řešení profilu aktualizace OEM do zařízení.

 • CRSVC-42584: Chyby související s privátní frontou AWDeviceSampleData po opravě prostředí jsou stále přítomny.

 • AAPP-16539: Hodnoty profilu VPN se změní po publikování profilu.

 • AMST-39845: Služba WNS odpojena pro více zařízení Windows.

 • ARES-26706: Při výběru filtrů dochází k selhání stránky zobrazení podrobností o aplikaci.

 • MACOS-4088: Všechny pracovní postupy zobrazují stav: Probíhá.

23.2.0.27

 • AGGL-15899: Všechny interní aplikace systému Android nahrané do konzole měly výchozí ikonu Android.

 • CRSVC-42773: Při přechodu k událostem aplikace se zobrazí chyba Spaceman.

 • AMST-39704: Stav ověření BIOSu je odeslán nesprávně jako součást vzorku informací o zabezpečení systému Windows.

 • AAPP-16535: Systém iOS aktualizuje ve Workspace ONE UEM 2302 tlačítko bez stavu aktualizace dotazu.

 • AAPP-16586: Po opětovném otevření profilu nebyla v profilu VPN (iOS) zachována vlastní data (klíč/hodnota).

 • AGGL-15912: Profil VPN v systému Android při pokusu o úpravu nebo přidání verze do systému zobrazí chybu „Nepodařilo se uložit profil“.

 • CRSVC-42634: Vlastní dávka migrace aplikace nástroje pro migraci.

 • ARES-26761: Vysoká latence při provádění úlohy vymazání vzorových dat s prošlou platností.

 • RUGG-12356: Nepodařilo se aktivovat funkci zablokování rychlosti spouštěcího programu.

 • AGGL-15777: Do tabulky „Kontext zdroje“ přidán nový sloupec „Naposledy použito“.

23.2.0.28

 • AAPP-16557: Změna uživatelského rozhraní přiřazení DEP trvá příliš dlouho.

 • MACOS-4119: Workspace ONE UEM stáhne binární soubory z ESR pokaždé, když se spustí úloha SeedSystemAppsJob.

 • UM-8408: Selhání odblokování automatické/manuální synchronizace během cyklu pokročilé synchronizace LDAP.

 • CMEM-186927: Objekty se nevymažou z paměti, což způsobuje vysoké využití paměti.

 • PPAT-15441: Zkontrolováno a zredukováno generování protokolů služby Tunnel.

 • ARES-26908: Pokud již existují nevyřízené příkazy pro ostatní zařízení a předchozí stav čeká na vydání, synchronizace by měla řadit instalační příkazy do fronty.

23.2.0.29

 • PPAT-14821: Vzorek seznamu certifikátů se hromadí v msmq, což způsobuje snížení výkonu.

 • AAPP-16610: Nelze upravit stávající profil zařízení Wi-Fi v systému iOS.

 • AAPP-16421: Když je CNS nakonfigurováno pro APN, jsou pomocí ručních dotazů centra Hub z Workspace ONE UEM místo tichých APN odesílány netiché APN.

23.2.0.30

 • CRSVC-42824: Zabezpečený kanál – nelze najít původní záležitost s podepisující osobou.

 • SINST-176239: Instalační program opravy pro Workspace ONE UEM verze 22.12.0.31 při spuštění instalačního programu certifikátu selže.

 • AAPP-16647: Nelze instalovat profil VPN na zařízení se systémem iOS.

 • AAPP-16653: Zobrazí nebo skryje pole, které závisí na různých polích, z nichž je nastaveno.

 • AAPP-16650: Pořadí sekce parametrů akce není správné.

 • FS-4566: Pracovní postup v macOS uvízl při čekání na profily.

 • CRSVC-43330: Zvýšené využití procesoru fondem zdrojů aplikace CiscoISE.

 • RUGG-12628: Přidána podpora pro zjišťování synchronizačního serveru s IP adresou jako textem zjišťování.

 • AAPP-16684: Workspace ONE UEM nemůže na některých zařízeních upravit schválenou SIM.

 • CRSVC-41111: Vypršení platnosti hesla k účtu Cisco ISE API.

 • AAPP-16639: Hodnoty rozevíracího seznamu datové části VPN IKEv2 se po přidání verze změnily na výchozí hodnotu.

 • AMST-39887: Odstranění profilu aktualizací Windows neodstraní nakonfigurované zásady.

 • CRSVC-39018: Převod datového typu StartRowCount z int na bigint pro tabulku statistik mazání.

 • FS-4602: Stav pracovního postupu v macOS se neaktualizuje bez ručního dotazu.

 • FS-4727: Hostitel pracovního postupu nasazení v systému Mac v kanonickém vydání 23.02.

 • AMST-40140: Pokud je datová část „spravovaných aplikací“ nakonfigurována v profilu Windows, zaškrtávací políčka v ostatních datových částech budou mít obrovskou velikost.

23.2.0.31

 • ARES-26866 DDUI – Z důvodu pořadí duplicitních šablon datových částí se načítají nesprávné záznamy.

 • ARES-26576: Automatické vyprázdnění protokolů aplikací zařízení a procentuální posunutí mezní hodnoty.

23.2.0.32

 • ARES-27150: Koncový bod rozhraní API služby Workspace ONE UEM neustále selhává s chybou „Shromažďování nemůže být nulové nebo prázdné“.

 • ARES-26619: Nahrávání duplicitní aplikace Windows způsobuje, že aplikace s touto chybovou zprávou organizační skupiny již existuje.

 • AAPP-16741: Aktualizujte skript pro nasazení a přidejte ID sady pro aplikaci Journal.

 • PPAT-15841: Problémy s rotací certifikátu tunelu.

23.2.0.33

 • RUGG-12724: Servery Workspace ONE se nemohou po aktualizaci nastavení SFTP synchronizačního serveru připojit k synchronizačnímu serveru SFTP, aby deaktivovaly výměnu klíče SHA-1.

 • AMST-40134: Mac adresa není viditelná na kartě Síť (Network) pro adaptér Wi-Fi.

23.2.0.34

 • AMST-40300: Dosazení opravy 23.02.8 do hlavní konzole Workspace ONE UEM Console.

 • FCA-206561: AirWatch Angular – Pokrytí sonaru je nekonzistentní a způsobuje zpoždění synchronizace.

 • ARES-27125: U interních aplikací pro iOS nelze obnovit zřizovací profil.

 • CRSVC-44926: Nelze upravit, odstranit nebo deaktivovat konkrétní zásady konformity.

 • ARES-27164: U pole automatického doplňování jsou data zapsána pouze tehdy, když jsou vybrána z rozevírací nabídky.

23.2.0.35

 • MACOS-4205: Nabídka možnosti vybrat verzi centra Hub na obrazovce nastavení Intelligent Hub platformy Workspace ONE.

 • CRSVC-44197: Sledování ID korelace z nástroje pro migraci stavu zařízení do služby DST.

 • CMSVC-17484: Nepodařilo se poslat aktualizaci iOS, došlo ke zhroucení stránky s chybou.

 • AMST-40314: Řešení Workspace ONE UEM nezpracovalo přiřazení, dokud nebylo spuštěno.

23.2.0.36

 • ARES-27252: Oprava neshody dat segmentu aplikace ze zařízení Apple.

 • UM-8576: Při ručním přidávání administrátora se role administrátora v DDUI automaticky nevyplní.

 • AAPP-16826: Oprava duplicitní položky pro vytvoření hodnoty nastavení v datové části přihlašovacích údajů.

 • AMST-40348: Senzor a skript – odstranění závislosti centra Hub pro vyhledávání.

23.2.0.37

 • ARES-27506: Delší časový limit pro odstranění interních aplikací.

 • AGGL-16368: Oprava neshody dat pro uživatelská data v segmentu uživatelů a účtů stavu zařízení.

 • ARES-27484: Přidáním novější verze aplikace prostřednictvím rozhraní API dojde k odebrání protokolů KVP konfigurace aplikace pro předchozí verzi.

Známé problémy

 • LUEM-534: Podrobnosti zařízení – karta Certifikát (Certificate) zobrazuje stav certifikátu jako „Čeká na instalaci“ (Pending Install)

  Po úspěšné instalaci certifikátů pro zařízení Linux pomocí profilů zůstane stav certifikátu v konzole UEM jako „Čeká na instalaci“ (Pending Install) nebo „Neznámý“ (Unknown). Certifikáty jsou ale pro zařízení úspěšně použity.

  Aktualizace stavu certifikátu na základě vzorkování je ovlivněna, avšak existence záznamu certifikátu v podrobnostech o zařízení může být považována za úspěšné použití certifikátů pro zařízení.

 • FS-2637: Úprava a ukládání importovaného nebo duplicitního pracovního postupu na stránce Podrobností způsobuje selhání.

  Zákazníci, kteří používají importovanou nebo duplicitní funkci u pracovních postupů Freestyle, zaznamenali, že když přecházejí do editoru pomocí stránky s podrobnostmi o pracovním postupu, ukládání úprav způsobuje selhání konzoly.

  Použijte místo toho zobrazení seznamu. Zaškrtněte pole pracovního postupu, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit. Odtud by měl editor fungovat správně a změny by mělo být možné uložit, aniž by došlo k selhání konzoly. Pokud omylem přejdete do editoru ze stránky podrobností o pracovním postupu a uložíte změny, což způsobí selhání konzoly, použijte shift+ctrl+r nebo vymažte mezipaměť prohlížeče. Získáte tak k pracovnímu postupu znovu přístup.

 • FS-3030: Při nahrazení chybějící aplikace dochází při úpravě importovaného pracovního postupu k selhání konzoly.

   U některých importovaných pracovních postupů dochází u konzoly UEM Console k selhání, pokud kliknete do kroku chybějící aplikace.

  Pokud k tomu dojde, administrátor by měl krok odstranit a replikovat ho přidáním nového kroku.

 • UM-7887: Ruční synchronizace atributu LDAP selže a objeví se chyba

  Pokud má zákazník registrovaná zařízení iOS a má aktivován příznak UserManagementDeviceStateIntegrationFeatureFlag, ruční synchronizace atributů se nezdaří.

  Není k dispozici žádné náhradní řešení tohoto problému.

Kontaktní údaje podpory

Chcete-li získat podporu, přejděte na portál VMware Customer Connect. Další informace o zásadách podpory naleznete v části Zásady podpory. Informace o vytvoření požadavku na podporu na portálu Customer Connect a o použití portálu cloudových služeb naleznete v článku znalostní báze VMware tady.

Dokumentace

Chcete-li se dozvědět více o aplikaci Workspace ONE UEM, můžete si projít Dokumentaci ke konzoli VMware Workspace ONE UEM Console.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon