Du skal aktivere Workspace ONE UEM-konsol for at kunne tildele indløsningskoder til brugere og enheder. Vælg relevante organisationsgrupper og smart-grupper som skal have indløsningskoder tildelt.

 1. Naviger til den organisationsgruppe, hvor du har uploadet regnearket med indløsningskoder.

 2. Gå til Apps og bøger > Apps > Indbyggede > Købte.

 3. Vælg den app, du vil tildele.

 4. Under fanen Ordretildelinger skal du angive følgende indstillinger.

  Tabel 1. Valgmuligheder på fanen Ordretildelinger – generelt

  Indstilling

  Beskrivelse

  Indløsningskoder på hold

  Angiv nummeret på de Indløsningskoder, som du vil sætte på hold. Anvendes til at gemme indløsningskoder for senere brug.

  SDK profil

  Hvis du bruger AirWatch SDK-funktionalitet, skal du tildele en SDK-profil til appen.

  Tilføj tildeling efter

  Tildel indløsningskoder til organisationsgrupper eller smart-grupper.

  • Organisationsgruppe – Alloker indløsningskoder til en organisationsgruppe. Vælg Alle brugere for at inkludere alle brugere i den pågældende organisationsgruppe, eller væg Udvalgte brugere for at få vist en liste over brugere i organisationsgruppen. Anvend knapperne Tilføj og Fjern til at vælge de brugere, der skal modtage appen.

  • Smart-gruppe - Tildel indløsningskoder til en smart-gruppe ved at indtaste gruppens navn. Valgmuligheder vises og du kan vælge en passende smart-gruppe fra listen. Hvis nødvendigt kan du også oprette en ny smart-gruppe.

   • Du kan tildele indløsningskoder til organisationsgrupper og smart-grupper samtidigt. Dog kan du kun specificere brugere for organisationsgrupper af typen Kunde

   • Du kan ikke specificere brugere for smart-grupper. Dog kan du redigere en smart-gruppe så den indeholder de nødvendige brugere.

  • Bekræft information i de følgende kolonner for hver tildelingsregel:

   • Brugere - Se antal brugere for ordren.

   • Allokeret - Indtast antal licenser, der skal tildeles til udvalgte brugere. Bør ikke overskride det totale antal i ordren.

   • Indløst - Se antal licenser, der allerede er blevet indløst, hvis der er nogen.

  Tabel 2. Valgmuligheder på fanen Ordretildelinger – udrulning

  Indstilling

  Beskrivelse

  Tildelingstype

  • On demand - Udruller indhold til et katalog eller en anden udrulningsagent, og lader enhedens bruger bestemme, om og hvornår indhold skal installeres.

   Denne indstilling er bedst for apps der ikke er kritiske for organisationen. Ved at give brugere tilladelse til at downloade apps når de ønsker det, kan det spare på båndbreddeforbrug og begrænse unødvendig trafik.

  • Automatisk – udruller indhold til et katalog eller en anden udrulnings-hub på en enhed ved tilmelding. Når enheden er blevet tilmeldt, vil systemet anmode brugere om at installere indholdet på deres enheder.

   Denne indstilling er det bedste valg for apps er der kritiske for din organisation og dens mobile brugere.

  Du kan kun anvende On-Demand for brugerdefinerede B2B apps, der er anskaffet med indløsningskoder.

  Når Tildelingstype er Auto, vil kun berettigede Apple iOS 7+ enheder modtage appen eller bogen automatisk.

  Fjern ved afmelding

  Konfigurer sletningen af appen fra enheden, når enhedens tilmelding i Workspace ONE UEM fjernes. Workspace ONE UEM aktiverer denne indstilling som standard.

  Hvis du vælger at aktivere denne funktion, kan overvågede enheder ikke udføre lydløs installation af apps, fordi enheden er låst, og installationen af provisioneringsprofilen er i kommandokøen, der kræver, at en enhed låses op, før installationen kan fuldføres.

  Hvis du vælger at deaktivere denne funktion, pushes provisioneringsprofiler ikke samtidig med den installerede app. Det vil sige, at hvis provisioneringsprofilen opdateres, så udrulles den nye provisioneringsprofil ikke automatisk til enheder. I disse tilfælde kræves der en ny version af appen til den nye provisioneringsprofil.

  Fjernes en app når enheden afmeldes så genoprettes den indløste kode ikke. Når installeret, så associeres appen med brugerens app store konto.

  Forhindre app backup

  Deaktiver sikkerhedskopiering af app data til iCloud. App kan dog stadig sikkerhedskopieres til iCloud.

  Gør app MDM styret hvis installeret af bruger

  Overtag styring af apps der tidligere er blevet installeret af brugere på deres enheder, overvåget eller ikke overvåget.

  Aktiver denne feature så brugere ikke skal slette den version af appen der er installeres på enheden. Workspace ONE UEM administrerer appen uden at installere Airwatch Catalog-versionen på enheden.

  Anvend VPN

  Konfigurer en VPN på app-niveau, og vælg Per-app VPN profil. Brugere tilgår appen ved at anvende en VPN, hvilket hjælper med at sikre adgang og brug af appen er troværdig og sikker.

  Send app konfiguration

  Send app-konfigurationer til Apple iOS enheder, så brugere ikke skal konfigurere disse specifikke værdier selv.

 5. Vælg Gem, når du er færdig med at tildele koder.

Appkonfigurationer er leverandørspecifikke nøgleværdipar, som du kan udrulle med en app for at forudkonfigurere appen for brugere.