Workspace ONE UEM indeholder flere metoder til at tilbagekalde styrede distributionskoder, så du kan genbruge dem. Du kan tilbagekalde koder manuelt. Systemet tilbagekalder koder, når du sletter eller fjerner tildeling i andre systemkomponenter, f.eks. organisationsgrupper, sTokens og smart-grupper.

Se hvilke metoder der er tilgængelige for dig for at kunne tilbagekalde dine styrede distributionskoder for genbrug.

Tabel 1. Beskrivelser af tilbagekaldelsesmetoder

Tilbagekald

Metode

Beskrivelse

Organisationsgruppe

Hvis du sletter en OG, gør Workspace ONE UEM det muligt at bruge distributionskoderne igen.

Bruger

Afmeld alle enheder fra en bruger. Hvis en anden enhed ikke benytter den ikke-tildelte, administrerede distributionskode, tilbagekaldes den af Workspace ONE UEM-konsol, så den kan genbruges.

Manuel

Tilbagekald koden manuelt fra enheden.

Du kan kun anvende den manuelle metode til de koder der er tilbagekaldt fra et eksternt system. Denne metode er nyttig, hvis man vil benytte disse koder i Workspace ONE UEM.

VPP-aktiv

Slet VPP-aktiver ved hjælp af UEM-konsollen. Når slettet vil koden være tilgængelig for genbrug efter den planlagte opgave køres.

sToken

Slet sToken. Workspace ONE UEM gør det muligt at genbruge alle associerede koder.

Fjern tildeling

Fjern tildeling af et aktiv en bruger. Hvis den pågældende licens kan bruges af andre, vil Workspace ONE UEM tilbagekalde distributionskoden.

Smart-gruppe

Slet en styret distributions enhedsbruger fra en smart-gruppe. Hvis den pågældende licens kan bruges af andre, vil Workspace ONE UEM tilbagekalde distributionskoden.

Workspace ONE UEM gør koder tilgængelige øjeblikkeligt efter tilbagekaldelsen, eller VPP tilbagekalder licenser efter et planlagt interval, alt efter hvilket interval du har indstillet i opgaveplanlægningen. Find jobplanopgaven i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Administrator > Jobplan.