Du kan tilføje tredjeparts-id-udbydere som en app-kilde i indstillingerne for SaaS-apps. Tilføjelse af en identitetsudbyder som en app-kilde strømliner processen for tilføjelse af individuelle apps fra den pågældende udbyder til slutbrugerkataloget.

Tilføjelse af en identitetsudbyder som en app-kilde strømliner processen for tilføjelse af individuelle apps fra den pågældende udbyder til slutbrugerkataloget. Begynd ved at give gruppen ALL_USERS ret til at bruge app-kilden, og vælg en adgangspolitik, der skal gælde.

Web-apps, der anvender SAML 2.0-godkendelsesprofilen, kan tilføjes i kataloget. App-konfigurationen er baseret på de indstillinger, der er konfigureret i app-kilden. Kun app-navnet og destinations-URL-adressen skal konfigureres.

Når du tilføjer apps, kan du give bestemte brugere og grupper rettigheder og anvende en adgangspolitik for at administrere adgangen til appen. Brugere kan få adgang til disse apps fra deres desktops og mobile enheder.

De konfigurerede indstillinger og politikker fra tredjeparts-app-kilden kan anvendes på alle apps, der administreres af app-kilden. Af og til kan tredjeparts-identitetsudbydere sende en godkendelsesanmodning uden at oplyse, hvilken app en bruger forsøger at få adgang til. Hvis VMware Identity Manager modtager en anmodning om godkendelse, der ikke inkluderer app-oplysninger, anvendes de alternative adgangspolitikregler, der er konfigureret i app-kilden.

Følgende identitetsudbydere kan konfigureres som app-kilder.

  • Okta

  • PingFederated-server fra Ping Identity

  • Active Directory Federation Services (ADFS)

Tilføjelse af en app-kilde

Du kan konfigurere din app-kilde ved at vælge tredjeparts-identitetsudbyderen. Når app-kilden er konfigureret, kan du oprette de tilknyttede apps og give brugerne rettigheder. Få flere oplysninger i Tilføjelse af app-kilde for tredjeparts-identitetsudbydere.

Sådan giver du brugere ret til at bruge app-kilden

Du kan indstille rettighederne for app-kilden til Alle brugere eller tilføje brugere/brugergruppe. Få flere oplysninger i Tilføjelse af brugere til app-kilden.

Tilføjelse af apps, der styres af app-kilden

Når identitetsudbyderen er konfigureret som en app-kilde, kan du oprette de tilknyttede apps for hver enkelt tredjeparts-identitetsudbyder. Få flere oplysninger i Tilføjelse af apps, der styres af app-kilden.