Med brugerdefinerede attributter kan administratorer udtrække bestemte værdier fra en styret enhed og returnere dem til Workspace ONE UEM-konsol. Med disse attributter kan du drage fordel af regelgeneratoren, når produkter oprettes til produktklargøring. Du kan også tildele attributværdier for enhedsopslagsværdier.

Bemærk:

Brugerdefinerede attributter (og regelgenerator) kan kun konfigureres og anvendes ved organisationsgrupper på kundeniveau.

Database over brugerdefinerede attributter

Brugerdefinerede attributter bliver enten opbevaret som XML-filer på enheden eller i databasen for brugerdefinerede attributter på Workspace ONE UEM-konsol-serveren. Når databasen anvendes, sendes der periodisk brugerdefinerede attributter til Workspace ONE UEM som stikprøver med henblik på registrering af aktiver for nøgle-/værdipar. Hvis en post i enhedsdatabasen er konfigureret med "Opret attribut" = SANDT, henter Workspace ONE Intelligent Hub automatisk navnet og værdien, som er sendt med eksemplet på brugerdefinerede attributter. Nøgle-/værdiparret vises på siden Enhedsoplysninger for enheden under fanen Brugerdefinerede attributter.

Opret brugerdefinerede attributter

Opret et brugerdefineret attribut og værdier der skal pushes til enheder. Du opretter attributterne og de værdier, der er associeret med dem. Se Opret brugerdefinerede attributter for at få flere oplysninger.

Import af brugerdefinerede attributter

Brugerdefineret attribut batchimport funktionen lader dig indlæse brugerdefinerede attributter og tilsvarende værdier til systemet i bulk. I skabelonerne svarer hver kolonne til en brugerdefineret attribut, og hver række svarer til deres forskellige parametre. Se Import af brugerdefinerede attributter for at få flere oplysninger.

Tildel organisationsgrupper med brugerdefinerede attributter

Konfigurer regler der styrer hvordan enheder tildeles til organisationsgrupper efter tilmelding. Du kan kun oprette en ny tildelingsregel for brugerdefineret attribut for hver organisationsgruppe du styrer. Få flere oplysninger i Tildel organisationsgrupper ved hjælp af brugerdefinerede attributter.

Klargøring af platformsspecifikke, brugerdefinerede attributter

Du kan overføre brugerdefinerede attributter til en enhed via push med XML-klargøring til brug sammen med avanceret produktklargøringsfunktionalitet. Fremgangsmåden til overførsel af XML'en via push varierer, afhængigt af enhedsplatformen.

Bemærk:

Brugerdefinerede attributværdier kan ikke returnere følgende specialtegn: / \ " * : ; < > ? |. Hvis et script returnerer en værdi, der indeholder disse tegn, rapporteres værdien ikke i konsollen. Fjern disse tegn fra scriptets output.