Når du har oprettet og tildelt profiler, skal du bruge en metode til at styre disse indstillinger en ad gangen og fra en ekstern kilde. Enheder > Profiler og ressourcer > Profiler gør det muligt at organisere og målrette mod profiler fra ét sted.

Du kan oprette skræddersyede lister over enhedsprofiler ud fra dine specificerede kriterier ved hjælp af Filtre, Layout og Sortering af kolonner. Du kan også eksportere disse lister til en CSV-fil, der kan vises i Excel, og se enhedsprofilens aktuelle status.

Indstilling Beskrivelse
Filtre

Vis kun ønskede profiler ved at anvende følgende filtre.

 • Status – Filtrer enheder for at vise aktive, inaktive eller alle enheder.
 • Platform – Filtrer enheder efter 13 typer platforme eller alle platforme.
 • Smart-gruppe – Filtrer enheder ved at vælge en smart-gruppe fra rullemenuen.
Layout

Lader dig tilpasse listens kolonnelayout.

 • Oversigt – Få vist Listevisning med standardindstillinger for kolonner og visning.
 • Brugerdefineret – Vælg kun de kolonner, du vil se, i Listevisning. Du kan også anvende valgte kolonner til alle administratorer i eller under den aktuelle organisationsgruppe.
Eksport Gem en CSV-fil (kommaseparerede værdier) for den komplette Listevisning, der kan vises og analyseres i Excel. Hvis du anvender et filter på Listevisning, reflekterer de eksporterede lister de filtrerede resultater.
Kolonnesortering Vælg kolonne-header for at sortere listen.
Profiloplysninger

I både Oversigt- og Tilpasset-visningerne under kolonnen Profiloplysninger har hver profilfunktion et ikon, der repræsenterer nyttelasttypen.

Ikonet for enkelt nyttelast er formet som et brev på vej ud af en konvolut. – Enkelte nyttelasttyper har et unikt ikon for den individuelle nyttelasttype.

Ikonet for flere nyttelaster har et nummer i hjørnet af ikonet, der angiver, at der er flere profiler af samme type. – Profiler med flere nyttelaster af samme type har et nummer øverst i højre hjørne af ikonet.

Ikonet for flere nyttelaster af forskellige typer er formet som et tandhjul med et nummer øverst i hjørnet. – Profiler med flere forskellige nyttelaster har et generisk ikon med nummer.

Installationsstatus Denne kolonne viser status for hver profilinstallation ved at vise tre ikonindikatorer, der hvert især er udstyret med et nummereret hypertekstlink. Når dette link vælges, vises siden Vis enheder, der er en oversigt over påvirkede enheder i den valgte kategori.
 • Installeret (Ikonet Installeret er formet som et grønt flueben. – Denne indikator viser antal enheder, som profilen er tildelt og installeret på.
 • Ikke installeret (Ikonet for Ikke installeret er formet som et hvidt minustegn i en grå cirkel. – Denne indikator viser antal enheder, som profilen er tildelt, men ikke installeret på.
 • Tildelt (Ikonet for Tildelt er formet som en buste i silhuet. – Denne indikator viser det samlede antal tildelte profiler, uanset om de er installeret eller ej.
Radioknap (alternativknap) og Rediger ikon

Listevisning er udstyret med en alternativknap og ikonet Rediger til venstre for profilen. Vælg ikonet Rediger (Ikonet Rediger er formet som en grå blyant.() lader dig foretage basale ændringer af profilkonfigurationen. Når der vælges en enkelt alternativknap, vises knappen Enheder, knappen XML og knappen Flere handlinger over listen.

 • Enheder – Se enheder, der er tilgængelige for den pågældende profil, og hvorvidt profilen er installeret eller ej. Hvis den ikke er installeret, angives årsagen. Undersøg hvilke enheder der er i din flåde og push profiler manuelt, hvis nødvendigt.
 • </ > XML – Vis den XML-kode, som Workspace ONE UEM genererer efter profiloprettelsen. Se og gem XML-koden til genbrug eller ændring udenfor konsollen.
 • Flere handlinger
  • Kopi – Tag en kopi af en eksisterende profil, og tilpas dens konfiguration for hurtigt at komme i gang med enhedsprofilerne.
  • Aktiver/Deaktiver – Skift mellem at aktivere og deaktivere en enhedsprofil.
  • Slet – Vedligehold din liste over profiler ved at fjerne unødvendige profiler.