Download peer-to-peer-serveren fra peer-distributionssiden i Workspace ONE UEM-konsol. Installer serveren, og følg prompterne i monteringsvejledningen.

Fremgangsmåde

 1. Sørg for, at maskinen, der hoster peer-to-peer-serveren, lever op til de krav, der er vist i Krav til peer-to-peer-distribution.
 2. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Enterprise Integration > Peer-distribution, og download serveren.
 3. Åbn det eksekverbare serverinstallationsprogram.
 4. Vælg en SQL-servertype, og konfigurer Indstillinger.
  • For at downloade og anvende en ny instans af SQL Server Express skal du konfigurere, hvor vejledningen installerer SQL Server Express.

  • For at anvende en eksisterende SQL-database eller SQL Server Express skal du indtaste SQL-server- og loginoplysninger. Oplysningerne omfatter navnet på databaseserveren, navnet på SQL-instansen, forbindelsens port og godkendelsesoplysningerne.Billede af felterne til at vælge en SQL-servertype.

 5. Væg Installer.

  Hvis du har hentet en ny instans af SQL Server Express, downloades og installeres serveren med peer-distributionsserveren.

  Peer-distributionsserveren downloades og installeres.

 6. Kopiér Sikkerhedsnøglen for at indtaste den i UEM-konsollen. Indtast også navnet og IP-adressen på den nye.

  Billede af sikkerhedsnøglen, som du skal kopiere.