Med softwaredistribution kan Workspace ONE UEM udrulle Win32-apps fra afsnittet Apps og bøger, så du kan bruge den nuværende apparbejdsgang, der findes til alle interne apps.

Hvis du har behov for scripting, skal du benytte den produktklargøringsfunktion, som er beskrevet i Vejledningen til produktklargøring i VMware Workspace ONE UEM for Windows-desktop, som kan ses på VMware Docs-webstedet på https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/index.html.

Bemærk:

Få flere oplysninger om softwaredistribution og fejlfinding i systemet i følgende Videnbase-artikel https://support.workspaceone.com/articles/115001674888.

Krav i forbindelse med softwaredistribution

Få oplysninger i Krav til udrulning af Win32-apps til softwaredistribution for at sikre, at du har det rigtige system, før du udruller Win32-apps ved hjælp af softwaredistributionsfunktionen.

Få oplysninger i Installationsadfærd for Win32-apps om de forskellige kombinationer, som du kan vælge, når du vælger Installationskontekst og Administratorrettigheder under udrulningen af Win32-apps.

I emnet Konfigurer lokalt fillager på VMware Docs-webstedet https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/index.html kan du læse om, hvordan du opsætter et lokalt fillager som en alternativ lagerplacering for on-premises-udrulninger.

Brug app-livscyklussen til softwaredistribution

I Applivscyklus for softwaredistribution kan du se en oversigt over, hvilke trin du skal udføre for at udrulle Win32-apps, og du kan også se, hvordan du administrerer dem ved hjælp af applivscyklusfunktionerne i Workspace ONE UEM.

I vejledningen Upload Win32-filer kan du se, hvordan du uploader Win32-filer til Workspace ONE UEM-konsol i forbindelse med softwaredistributionen.

Se Konfigurer Win32-filer til softwaredistribution for trinene til at tilføje programrettelser, transformeringer og afhængigheder, og indstil andre konfigurationer for udrulning.

Få oplysninger i Win32-apps til lager med sporingsfunktioner om, hvordan du bruger Detaljevisning til at holde øje med app-installationer.

Få oplysninger i Slet Win32-filer om, hvordan du sletter Win32-filer fra enheder.

Beskrivelser af reservefiler

Få oplysninger i Afhængige filer i softwaredistribution om, hvad afhængige filer kan gøre, når de udrulles ved hjælp af Workspace ONE UEM. Desuden kan du få oplysninger om de problemer, der opstår, når du sletter afhængige filer, der er tilknyttet mange forskellige Win32-apps.

Få oplysninger Patches i softwaredistribution om systemets adfærd ved tildeling af kumulative patches til apps og begrænsninger for patches.