Listevisningen over adminroller giver dig mulighed for at tilføje, redigere, sammenligne og vedligeholde dit bibliotek over roller for hele adminbasen.

Du finder listevisningen over administratorroller ved at gå til Konti > Administratorer > Listevisning.

Tilføj rolle

Opret en ny adminrolle fra bunden ved at vælge knappen Tilføj rolle. Få flere oplysninger i Opret administratorrolle.

Importer rolle og Eksporter rolle

Du kan importere en rolle, der er eksporteret fra et andet miljø. Du kan også eksportere en rolle, der er gemt som en XML-fil, til en placering på din enhed, der er velegnet til at blive importeret senere. Vælg den rolle, du vil eksportere, og vælg knappen Eksport. For yderligere oplysninger henvises til følgende emner.

Kopier rolle

Du kan spare tid ved at lave en kopi af en eksisterende rolle, herunder dens tilladelser. Få flere oplysninger i Kopier rolle.

Vis brugere

Knappen Vis brugere gør det muligt for dig at se listevisningen over administratorer. Markér feltet til venstre for rollenavnet, og vælg Se brugere.

Slet rolle

Du kan slette en ubrugt rolle fra dit bibliotek over administratorroller. Du kan ikke slette en rolle, der er tildelt en administrator. Vælg en ikke-tildelt rolle, som du vil slette, og vælg knappen Slet.

Omdøb en rolle

Hvis du importerer en adminrolle med samme navn som en eksisterende adminrolle, kan du omdøbe den eksisterende rolle først. Se Omdøb en adminrolle for at få flere oplysninger.

Se en administratorrolles ressourcer

Du kan se alle ressourcer eller tilladelser for en vilkårlig administratorrolle, deriblandt tilpassede værdier og standardværdier. Du kan bruge denne visning til at se, hvad en administrator kan foretage sig eller ikke kan foretage sig i UEM console. Få flere oplysninger i Se en administratorrolles ressourcer.

Rediger rolle

Du kan redigere en eksisterende rolles navn, beskrivelse og specifikke tilladelser. Vælg blyantsikonet til venstre for rollenavnet på listen og skærmen Rediger rolle, hvor du kan foretage ændringer.

Sammenlign to roller

Du kan også sammenligne de individuelle tilladelsesindstillinger mellem to roller. Få flere oplysninger i Sammenlign administratorroller.