Du kan sammenligne indstillinger for tilladelser for to administratorroller for at tjekke nøjagtigheden eller for at bekræfte bevidste forskelle i indstillinger.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller.
 2. Find to roller på listen, herunder roller, der vises på andre sider, og vælg de pågældende roller.
 3. Vælg Sammenlign. Siden Sammenlign roller vises med en liste over kategorier. Vælges en specifik kategori til venstre bliver alle oplysninger for den kategori udfyldt til højre.
  Skærmbilledet på siden Sammenlign roller viser kategorier til venstre og søgbare ressourcebeskrivelser til højre.
  • Hvis du har færre eller flere end to roller markeret, vises knappen Sammenlign ikke.
  • Rolleunderkategorier vises i højre panel ved at vælge linket Oplysninger yderst til højre. Skjul rolleunderkategorien ved at vælge linket Skjul.
  • Der findes en Alle-kategori i venstre panel, der, når den er markeret, viser alle overordnede kategorier på siden Sammenlign roller. Når du indtaster en søgeparameter i bjælken Søgningsressourcer, viser det højre panel kun lister med matchende kategorier og ressourcer (også kaldet tilladelser).
  • Søgefunktionen er vedvarende. Denne fastholdelse betyder, at hvis du har en parameter i bjælken Søgningsressourcer og vælger kategorien Alle, vises kun matchende kategorier og ressourcer. Søgefunktionen forbliver vedvarende, selv efter at du har valgt specifikke ressourcer og foretaget valg af Læs og Rediger.
  • Som standard vil kun de kategorier og underkategorier, hvis indstillinger er forskellige, blive vist. Du kan vise alle tilladelser, inklusive de indstillinger, der er identiske, i de to valgte roller ved at markere feltet Vis alle tilladelser.
  • Hvis du vælger to roller, der har identiske tilladelser, viser konsollen følgende meddelelse øverst på siden Sammenlign roller.

   "Der er ingen forskelle på tilladelser mellem de to roller.".

Næste trin

Du kan også vælge Eksport for at oprette en csv-fil (kommaseparerede værdier), der kan åbnes i Excel. Denne .csv-fil indeholder alle indstillinger for rolle 1 og 2, så du kan analysere forskellene mellem dem.