Hierarkiet i organisationsgruppestrukturen (OG), som du opretter, bestemmer hvilke OG'er der er underordnede, og hvilke der er overordnede. Underordnede organisationsgrupper (OG) nedarver indstillinger fra deres overordnede OG'er, men du kan vælge at tilsidesætte denne nedarvning.

Hver side med systemindstillinger anvender sine indstillinger i forhold til to typer indstillinger for nedarvning/tilsidesættelse hvad angår organisationsgruppehierarki: (1) Aktuel indstilling og 2) Rettighed for underordnet. Den OG, som den anvender indstillinger for, er den OG, du aktuelt er i.

For eksempel styrer siden til indstillinger for Branding, som findes ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Branding, alle de brugerdefinerede baggrundsbilleder, logoer og farveskemaer for organisationsgruppen, som vises i organisationsgruppens rullemenu.

Skift OG'er, så får du mulighed for at importere et nyt baggrundsbillede, et nyt logo eller et andet farveskema, alt sammen specifikt for den pågældende OG. Denne indstilling aktiveres ved at ændre nedarvning for OG'er på indstillingssiden.

Rettighed for underordnet

Tænk på indstillingen Rettighed for underordnet som den overordnede OG’s holdning til den underordnede OG. Der er tre forskellige indstillinger for Rettighed for underordnet: Nedarv eller tilsidesæt, Kun nedarvning og Kun tilsidesættelse.

Indstillingen Nedarv eller tilsidesæt betyder blot, at den overordnede ikke har præferencer for den underordnedes rettigheder. Når en overordnets indstilling for Rettighed for underordnet er Nedarv eller tilsidesæt, bestemmer den aktuelle indstilling for den underordnede OG, om de tilsidesætter eller nedarver indstillinger. Rettigheder for underordnede er sat til Nedarvet eller tilsidesat som standard.

En indstilling for Rettighed for underordnet som Kun nedarvning for den overordnede påtvinger nedarvning på alle underordnede. Det betyder, at alle underordnede har de samme indstillinger som den overordnede. Indstillingen Rettighed for underordnet som Kun tilsidesættelse fjerner nedarvning for alle underordnede organisationsgrupper, så du skal konfigurere indstillinger, der er specifikke for den underordnede OG.

Indstillingerne for Rettighed for underordnet påvirker kun de underordnede et niveau ned. Disse indstillinger har ingen indflydelse på underordnede af underordnede eller lavere OG’er.

Aktuel indstilling

Hvis Rettighed for underordnet er den overordnedes holdning til den underordnede, så er den aktuelle indstilling af en OG den underordnedes holdning til den overordnede. En OG’s aktuelle indstilling kan kun nedarves eller tilsidesættes.

En aktuel indstilling som Nedarvet betyder, at den underordnede OG accepterer alle indstillinger for den overordnede OG. Hvis der vælges en aktuel indstilling som Tilsidesæt, afviser den underordnede den overordnede og er på egen hånd. Dette betyder, at du kan foretage nye indstillinger for den underordnede.

Du kan kun ændre en OG’s aktuelle indstilling, hvis den overordnede OG’s indstilling for Rettighed for underordnet er Nedarvet eller tilsidesat.

Ændring af tilladelsesindstillinger

Du kan ikke ændre den aktuelle indstilling for en underordnet, hvis dens overordnedes indstilling for Rettighed for underordnet ikke tillader det. For eksempel, hvis Momanddad-OG's Rettighed for underordnet er Kun tilsidesættelse, kan du ikke ændre den aktuelle indstilling for JuniorOG til Nedarv. Kort fortalt har den overordnede OG’s indstillinger for Rettighed for underordnet forrang.

Når du ændrer de aktuelle indstillinger for en underordnet fra Tilsidesættelse til Nedarvet, medfører ændring af indstillingen Rettighed for underordnet for dens overordnede til Kun nedarvning, at den underordnede OG’s indstilling for Rettighed låses, så du ikke kan ændre den. Denne adfærd gælder ikke, hvis indstillingen for den underordnede OG aldrig tilsidesættes.

Løsningen på denne adfærd er, at du skal ændre indstillingerne for Rettighed for underordnet for den overordnede OG tilbage til Nedarvet eller tilsidesat og dermed oplåse indstillingen for Rettighed for underordnet for den underordnede OG.

En mere langsigtet strategi er at planlægge på forhånd og konfigurere indstillinger for nedarvning og tilsidesættelse for de OG-niveauer, der giver mening i forhold til den hierarkiske struktur, du ønsker.