Du kan oprette roller, der giver bestemte typer adgang til Workspace ONE UEM-konsol. Du definerer roller for individuelle brugere og grupper baseret på adgangsniveauer til UEM-konsollen, som kan være nyttige for dig.

Helpdesk-administratorer i din virksomhed kan f.eks. få begrænset adgang i konsollen, mens it-ledere kan få flere tilladelser.

Hvis du vil aktivere rollebaseret adgangsstyring, skal du først opsætte administrator- og brugerroller i UEM-konsollen. Specifikke ressourcer, også kaldet tilladelser, definerer disse roller, hvilket kan aktivere eller deaktivere adgang til forskellige features i UEM-konsollen. Der kan også oprettes roller for slutbrugere, som har brug for adgang til selvbetjeningsportalen.

Roller (især ressourcer eller tilladelser) har betydning for, hvad brugere og administratorer kan eller ikke kan gøre i UEM-konsollen, og derfor er det vigtigt, at du tildeler de rigtige ressourcer eller tilladelser. Hvis du f.eks. kræver, at administratorer indtaster en bemærkning, før der kan udføres Enterprise-sletning på en enhed, skal rollen ikke kun have tilladelser til Enterprise-sletning på en enhed. Der skal også tilføjes en bemærkning.

Sammenlign to administratorroller

Du kan sammenligne en administratorrolles tilladelser med en andens for at bekræfte nøjagtigheden eller for at bekræfte tilsigtede forskelle på tilladelserne. Få flere oplysninger i Sammenlign administratorroller.