check-circle-line exclamation-circle-line close-line

Workspace ONE UEM | 26. marts 2019

Kontrollér for tilføjelser til og opdateringer af disse udgivelsesnoter.

Hvad er inkluderet i udgivelsesnoterne?

Udgivelsesnoterne dækker følgende emner:

Nye funktioner i denne version

Workspace ONE UEM Console

 • Skift mellem alle Workspace ONE-tjenester, du har konfigureret.
  Du kan nu skifte mellem alle dine Workspace ONE-tjenester ved hjælp af det nye bento-ikon i header-menuen. Prøv det ved at vælge det nye ikon, der er placeret til højre for kontonavnet. Denne funktion er aktiveret som standard.
 • Filterkriterier for Smart-grupper bliver smartere.
  Nu er der to nye og nyttige tilgængelige kategorier, når du opretter en Smart-gruppe: Styringstype og Tilmeldingskategori. 
  Med Styringstype kan du målrette enheder på et platformsuafhængigt grundlag, der administreres af MDM eller et program som Boxer eller Content. 
  Med Tilmeldingskategori kan du foretage yderligere analyse ned i en Apple- eller Android-enhedspulje og isolere enheder efter deres specifikke tilmeldingssti. Du kan for eksempel foretage målretning udelukkende mod DEP-tilmeldte Apple-enheder, eller mod Android Enterprise-enheder. Se det komplette udvalg af styringstyper og tilmeldingskategorier ved at navigere til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper og vælge knappen Tilføj Smart-gruppe.
 • Få adgang til de meddelelsesskabeloner, der er specifikke for din registreringsmetode.
  Når du føjer manglende Active Directory-brugere til dine brugergrupper, har du nu adgang til forskellige meddelelsesskabeloner, der er specifikke for din tilmelding. Det betyder, at brugerne kan modtage en tilmeldingsmeddelelse, der tager hensyn til din konfiguration. Hvis tilmelding for eksempel er begrænset til udelukkende registrerede enheder ved hjælp af et token, kan du sende de pågældende brugere en tilmeldings-e-mail, der afspejler denne konfiguration og indeholder tokenet. Brug denne funktion ved at navigere til Konti > Brugergrupper > Listevisning, vælge Tilføj og derefter vælge Tilføj brugergruppe, aktivere indstillingen Send e-mail til bruger, når du tilføjer manglende brugere og derefter vælge den meddelelsesskabelon, der bedst passer til dine behov.
 • Nu kan du få en gruppe af administratorer til at oprette mærker til dine enheder og lade en anden gruppe tildele mærkerne.
  Tildeling af enhedsmærker er forbedret. Du kan have en gruppe af administratorer, der har til opgave at oprette alle mærkerne til dine enheder og overlade bulk-tildelingen af disse mærker til en anden administratorgruppe.
  Brug denne funktion ved at navigere til Konti > Administratorer > Roller og derefter føje den nye 'Massestyring af enheder, tildel mærker'-ressource til dine administratorroller.
 • Vi giver dig mere fleksibilitet under styring af dine enheder via understøttelse af tre nye enhedshandlinger i AirWatch Express.
  AirWatch Express understøtter nu rydning af adgangskode, sletning af enhed og OS-opdatering (for iOS og macOS). 
  Naviger til Enheder > Listevisning, åbn visningen Enhedsoplysninger ved at vælge kaldenavnet på listen Vis, og vælg derefter knappen Flere handlinger.
 • Konfigurer servicekontobaserede Mobile Flows-forbindelser fra Workspace ONE UEM Console.
  Administratorer kan nu indtaste legitimationsoplysningerne til tjenestekontoen i konsollen, mens de konfigurerer OOTB-forbindelser (Out-Of-The-Box).
 • Hjælpeprogrammet for Identity Manager som godkendelseskilde til Workspace ONE Intelligent Hub er udvidet.
  Tidligere gjorde Identity Manager og dens funktioner til multifaktorgodkendelse det kun muligt for UEM Active Directory-brugere at blive godkendt. Nu kan UEM-basisbrugere og lokale brugere godkendes af Identity Manager i Intelligent Hub. 
  Desuden kan Identity Manager nu bruges til Android-staging og tilmelding af delte enheder i Intelligent Hub. I øjeblikket er denne funktionalitet kun tilgængelig til Android. Den vil blive tilgængelig til iOS i en fremtidig version.
 • Vi tilbyder single sign-on-adgang til Intelligent Hub-appen og ressourcerne uden at bede dig om at bekræfte igen.
  Du kan nu aktivere grundlæggende brugersynkronisering for at føje lokale brugere til det lokale UEM-bibliotek i VMware Identity Manager. Når de grundlæggende konti er synkroniseret, kan du bruge Workspace ONE Intelligent Hub til single sign-on-adgang til ressourcerne.
 • Vi har indført hurtig filtersøgning efter din nyttelast.
  Vi har nu et søgefelt, der nemt hjælper dig med at indsnævre den ønskede nyttelast på profilmodalen. Søg efter nyttelaster ved at skrive en tekstsøgestreng i søgefilteret Søg efter nyttelast.
 • Vi har forbedret vores sikkerhed, som forhindrer tilmeldingsstrømmen i at oprette en ny tilmeldt bruger i den avancerede staging-strøm for enkeltbrugere.
  Vi tillader ikke længere vores brugere at oprette andre tilmeldte brugere i den avancerede staging-strøm for enkeltbrugere. Brugerne kan kun tilmelde en enhed på vegne af en anden eksisterende bruger.
 • Ryd alle dine konsolnotifikationer med en enkelt knap.
  Du kan afvise alle aktive notifikationer og sende dem til listen over afviste advarsler. Prøv det selv ved at vælge klokkeikonet i øverste højre hjørne af Workspace ONE UEM Console-skærmen og vælge Afvis alle. Der findes ingen indstilling til at aktivere denne funktion. Den er aktiveret som standard.

Android 

 • Tilpas firmwareopdateringer, der udføres på dine mobile Enterprise-enheder.
  Siden med Android-opdateringer i Workspace ONE UEM Console indeholder flere indstillinger til tilpasning af opdateringer til Samsung EFOTA (Enterprise Firmware Over the Air).
  Du konfigurerer følgende Samsung EFOTA Android-opdateringer ved at navigere til Enheder > Lifecycle > Opdateringer og vælge fanen Android:
  • Installationsmetode
  • Start- og sluttidspunkt for udrulning
  • Servertidszone
  • Netværk
 • Tidspunktet for udløb af support for Play Store-integrationstjenesten er nået.
  VMware nåede udløbstidspunktet for generel support til Play Store-integrationstjenesten den 15. december 2018, som meddelt til kunderne i december 2017 via Android (Legacy)-udrulningsmetoden. Eksisterende Android (Legacy)-kunder, der bruger Play Store-integrationstjenesten til at søge efter og føje offentlige Android-apps til Workspace ONE UEM Console, opfordres til at konfigurere Android Enterprise til at bruge den officielle Play Store-søgeoplevelse. 
  Vil du vide mere? Se artiklen Udløb af generel support for Play Store-integrationstjenesten i videnbasen på portalen My Workspace ONE.

iOS

 • Vi hjælper nu brugerne med nemt at installere MDM-profilen under tilmelding af BYO iOS 12.2+-enheder
  Brugere får nu visst skærmbilleder med vejledning i Safari under tilmelding af enheder, der kører den nyeste version af iOS og derover. Denne version kræver, at brugerne nu manuelt navigerer til appen Indstillinger i iOS for at installere MDM-profilen, i stedet for at appen automatisk åbnes for brugeren.
 • Få præcis feedback på den aktuelle status for Enterprise-sletning eller enhedssletning af iOS-enheder med aktiveret aktiveringslås.
  Administratorer har nu et bedre overblik, når de sletter iOS-enheder med aktiveret aktiveringslås, og kan arbejde mere effektivt med sletningen af dem.
 • Få en præcis optælling af licenser og status for indløsning af dem for Apple Business Manager-apps.
  Administratorer kan nu se en konsolideret og mere præcis optælling af licenser og status for indløsningen af dem for Apple Business Manager- og Apple School Manager-apps.

Mobile Application Management

 • Administrer dine Horizon-, Citrix- eller ThinApp-ressourcer fra Workspace ONE UEM med alle de nye samlinger af virtuelle apps.
  Ud over webapps kan du integrere Horizon-desktops og -apps, Horizon Cloud-desktops og -apps, publicerede Citrix-ressourcer og ThinApp-apps i Workspace ONE UEM med integrationen af samlinger med virtuelle apps.
 • Vi tilbyder nu et indbygget peer-distributionssystem til udrulning af dine Win32-apps på firmanetværk.
  Du kan nu konfigurere indbygget Workspace ONE UEM-peer-distribution, som benytter Windows BranchCache-funktionen. Men det indbyggede peer-distributionssystem vil være placeret bag funktionsflaget i de første få udgivelser. Hvis du vil afprøve vores tekniske prøveversionsfunktion, skal du kontakte en Workspace ONE UEM-repræsentant og bede om at få "WorkspaceOneP2PBranchCacheFeatureFlag" aktiveret. 

Rugged

 • Vi har gjort Content Delivery Service-overførsel hurtigere.
  Overførselshastigheden er forbedret for CDS. Ved at implementere en ny filoverførselsmetode har vores designere gjort parallel overførsel til relæservere mulig, så overførslerne foretages samtidig og ikke serielt, som det tidligere var tilfældet. Der er ingen systemindstilling til denne funktion. Denne indstilling er aktiveret som standard.
 • Find ud af, om en bestemt fil findes på en Android-enhed eller ej, før du anvender en handling. 
  Du kan angive filbetingelsen som et ekstra kriterium for download og/eller installation af et produkt baseret på, om en fil findes. Opret en betingelse med dette kriterium ved at navigere til Enheder > Klargøring > Komponenter > Betingelser, vælge Tilføj betingelse, vælge Android som platform og derefter vælge Fil i rullemenuen Betingelse. Den nye filtilstand virker kun på Android-enheder med version19.03 af Intelligent Hub. 
 • Vi forbedrer hele tiden ydelsen ved produktklargøring.
  Der er foretaget en betydelig forbedring af ydelsen ved produktklargøring. Hvis en enhed ikke kan behandle et klargjort produkt, kræver det i øjeblikket et manuelt indgreb i form af en gennemtvunget genbehandling. Forbedringen udløser et automatisk nyt forsøg på produkt-push, når der registreres en push-fejlrate på op til 5 %. Der foretages op til tre nye forsøg pr. enhed, hvilket bør reducere antallet af manuelle gennemtvungne genbehandlinger, som du selv foretager, til et minimum. Aktivér denne funktion, når du opretter et produkt, ved at navigere til Enheder > Klargøring > Produktlistevisning og vælge Tilføj produkt efterfulgt af platformen. Afkrydsningsfeltet Prøv igen automatisk vises under fanen Udrulning.

Tunnel

 • Konfigurer hurtigt Per-App Tunnel til virksomhedsadgang.
  Vi har skabt en ny admin-oplevelse til forenkling af udrulning og administration af Tunnel-indstillinger. For at komme i gang skal du navigere til Grupper og indstillinger > Konfigurationer > Tunnel.

Linux

 • Tilmeld enheder, der kører en vilkårlig version og et vilkårligt build af Linux, til Workspace ONE UEM-udrulning.
  Du kan nu tilmelde dine Linux-enheder med Workspace ONE UEM. Tilmeld enheder, der kører en hvilken som helst version og build af Linux på x86_64 eller ARM7, i din Workspace ONE UEM-implementering ved at installere Workspace ONE Intelligent Hub på enheden, hvorefter du kan se enheden fra Workspace ONE UEM Console.
  Din organisation skal være hvidlistet på Workspace ONE UEM, for at du kan downloade Workspace ONE Intelligent Hub til Linux. Kontakt din salgsrepræsentant for at få adgang til den downloadede fil.

Løste problemer

De løste problemer er grupperet på følgende måde.

1903 Løste problemer

 •  AAPP-2436: Afmelding af en overvåget DEP-enhed ved hjælp af agenten bevirker push af enheden til Mistet-tilstand.

 • AAPP-4596: Selvbetjeningsportalen viser ikke Personlig gendannelse for macOS-enheder.

 • AAPP-5208: Kommandoen for enhedssletning logger ikke oplysningerne om enhedssletning, hvis den iOS-overvågede enhed er slukket.

 • AAPP-5759: Workspace ONE UEM Console-administratorer har ikke adgang til siden med indstillinger for Profiler under Alle indstillinger>Enhed og brugere>Apple>Profiler.

 • AAPP-6259: Status bliver ved med at være "Sletning i gang" for enheder ved udførelse af massesletning af enheder. 

 • AAPP-6370: EAS-profilen og certifikatdataene pushes til enhederne, selvom iOS-enhederne er ikke-kompatible.

 • AAPP-6377: Kan ikke fjerne side 1 til iOS-profilen "Layout af startskærm" under redigering af profilen

 • AAPP-6490: Enhedscertifikater tilbagekaldes, hvis listen med brugercertifikater modtages fra macOS-enhederne.

 • AAPP-6545: Kopiering af iOS VMware Tunnel VPN-profil fungerer ikke som forventet og resulterer i "Lagring slog fejl. Der er opstået en fejl. Denne fejl er automatisk blevet gemt til videre analyse. Kontakt teknisk support".

 • AAPP-6550: Den planlagte opstart i den energibesparende profil fungerer ikke som forventet, og profilen installeres med hændelsestypen "ukendt".

 • AAPP-6557: DEP-tilmeldte enheder opdaterer enhedsejerskab forkert som Virksomhed – Delt, selv hvis standardtilmelding er angivet som Virksomhed – Dedikeret.

 • AAPP-6567: Kommandoen for tilsidesættelseskode for aktiveringslås fungerer ikke som forventet, når der foretages enhedssletning på iOS-overvågede enheder.

 • AAPP-6576: Rapporter for enhedslager viser fysisk hukommelse forkert for macOS-enheder, selv hvis hukommelsen vises korrekt på siden med enhedsoplysninger.

 • AAPP-6581: mobileconfig-filen til automatisk tilmelding kan ikke eksporteres, hvis OG'ens navn indeholder et komma.

 • AAPP-6610: DEP-synkronisering fungerer ikke som forventet, hvis enhedsmodellen i synkroniserings-API'et returneres som "Andre tjenester".

 • AAPP-6614: Udgivelse af iOS VPN Tunnel-profil fungerer ikke som forventet. Profilkommandoerne kan ikke indsætte i kø og afspejler ikke "afinstalleret"-antallet for profilen.

 • AAPP-6623: macOS Dock-profil kan ikke håndtere opslagsfelter.

 • AAPP-6624: Visningen af detaljer om købt app resulterer i fejl, hvis der er en indløsningskode.

 • AAPP-6681: Indstillingen Installer skrifttyper under Alle indstillinger > Enheder og brugere > Apple er ikke synlig efter Workspace ONE UEM 1902-opgraderingen.

 • AGGL-4939: Android Enterprise-adgangskodeprofilen viser Minimum antal af specialtegn forkert som 1, selv når det er angivet som "--".

 • AGGL-5009: Redigering af interne appversioner til Android-enheder fungerer ikke som forventet, hvis appversionen indeholder en alfanumerisk streng.

 • AGGL-5017: SecureBrowser-production-release-apk viser den gamle ikonfil ved upload til konsollen som en intern app.

 • AGGL-5023: Forespørgslen Handlers/VIdmConfigDetailsEndpoint mislykkes og returnerer Intern serverfejl 500 for både iOS- og macOS-enhed.

 • AGGL-5019: En administrator, der bruger en Android-enhed, kan ikke afslutte Single App-tilstand, mens startprogrammet bruges.

 • AGGL-5052: Tilføj app-side til Android Enterprise-OG'en er tom, hvis der bruges en Chrome-browser.

 • AGGL-5102: Applikationer, der leveres gennem Workspace ONE UEM Console-apps og -bøger > Internt flow, vises ikke i VPN-administrerede apps, hvis profilen pushes til den tilmeldte bruger, men apps pushes til staging-brugeren. 

 • AGGL-5089: Workspace ONE UEM Console anmoder ikke om oprettelse af admin-adgangskode ved oprettelse af en kopi af Android Enterprise Launcher-profilen.

 • AGGL-5093: Programmets konfigurationsskærmbillede viser ikke den indlejrede konfiguration korrekt, efter konfigurationslinket er valgt.

 • AMST-9939: Workspace ONE UEM Console viser forkert intern app-status under afinstallationsprocessen for appen.

 • AMST-12580: Installationskonteksten ændres forkert ved lagring.

 • AMST-13253: Windows-opdateringer i Workspace ONE UEM Console vises som GUID'er i stedet for metadata.

 • AMST-13732: SCEP-certifikatet pushes ikke ned til enheden under Out of Box Experience-tilmelding.

 • AMST-13756: Siden Enheder > Lifecycle > Opdateringer indlæser fejlmeddelelsen "Der opstod en fejl – Der skete noget uventet. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte din IT-administrator."

 • AMST-13946: Tilføjelse af version til en intern app resulterer i Sproc-timeoutfejl.

 • AMST-13998: Stikprøve til bekræftelse af tilstand for Windows-enheder fungerer ikke som forventet.

 • ARES-6867: Indstillinger for navigationsskriftfarve, der vises i App Catalog, tager ikke højde for UI-designet.

 • ARES-7382: iOS Boxer indeholder ikke en indstilling til angivelse af en værdi for adgangskode via appkonfigurationen.

 •  ARES-7426: Standalone-katalogtilmelding mislykkes for Android-enheder.

 • ARES-7545: Ændring af en eksisterende iOS Per-App VPN-profil til tilføjelse af nye Safari-domæner udelader ved en fejl Per-App VPN-regler, der tidligere var aktiveret forbindelsestype, enten CiscoAnyConnect eller Brugerdefineret.

 • ARES-7578: Syslog eventdata returnerer profileID i stedet for profilename.

 • ARES-7764: Installation af en ny version af iOS-appen fra siden Enhedsoplysninger medfører fejlen "Adgang nægtet".

 • ARES-7904: Enheder, der ikke har den nyeste appversion, vises ikke under Hub>Enheder.

 • CMCM-188079: Tilføjelse af lager i SSP mislykkes med fejlen "Ugyldigt HTML-indhold", hvis nogen af felterne indeholder "<" + streng.

 • CMEM-185072: MEM-indstillinger i UEM-konsollen fungerer ikke som forventet. 

 • CMEM-185091: POST-anmodning til Windows 10-mailklient ændres af V2 SEG, og NetScalar behandler den som en ugyldig anmodning.

 • CMSVC-8279: Compliance-politik for iOS-appliste fungerer ikke som forventet

 • CMSVC-8432: Tilføjelse af mærker til en enhed fra Workspace ONE UEM Console fungerer ikke som forventet og resulterer i en API-fejl. 

 • CMSVC-9073: Standardindstillingerne for den brugerdefinerede brugerrolle tager ikke hensyn til nedarvning. Nedarvning fungerer kun som forventet efter tilsidesættelse af indstillingerne.

 • CMSVC-9195: Enhedskort for Smart-gruppe opdateres ikke efter framelding af en enhed, og Smart-gruppens gitter viser antal frameldte enheder i Smart-gruppen.

 • CMSVC-9325: Smart-gruppetildeling på enheden kunne ikke opdatere OG-navneændringen

 • CMSVC-9358: Rapportabonnement mislykkes undertiden med behandlingsfejl.

 • CMSVC-9335: Meddelelse til brugeren om complianceovertrædelse returnerer 0 for DeviceName eller ID.

 • CMSVC-9464: Brugertildeling for Smart-gruppe viser uoverensstemmelse i opdatering af brugergruppetildelingen. 

 • CMSVC-9469: Automatisk tildeling fungerer ikke for Smart-grupper efter tilmelding.

 • CRSVC-4334: Cisco-API mislykkes med Directory Auth, fungerer ikke som forventet og resulterer i fejlen "Kan ikke indsætte værdien NULL i kolonnen 'SourceIP', tabellen 'AirWatch_DB135.dbo.LoginAudit'".

 • CRSVC-4681: For certifikater, der uploades med et ugyldigt tegnsæt i adgangskoden, logføres adgangskoden som almindelig tekst.

 • CRSVC-4725: Der opstod nedbrud for tjenesten AirWatch Agent Builder på grund af en ikke-behandlet undtagelse.

 • CRSVC-4745: Logvisningen for interne apps kan ikke indlæses.

 • CRSVC-4816: Redigering af brugerdefineret SDK-profil fungerer ikke som forventet ved opgradering af UEM-konsollen til 1902.

 • CRSVC-5099: Konfiguration af indstillinger for SCEP-certifikattilmelding på iOS-enheder fungerer ikke som forventet, og SCEP-konfigurationen kan ikke gemmes.

 • ENRL-411: Tilmeldingstokens for AD-brugere fungerer ikke som forventet, hvis meddelelsesskabelonen indeholder Date-mærket.

 • ENRL-805: Funktionen "Send e-mail til bruger, når du tilføjer manglende brugere" kan ikke sende en e-mailnotifikation til brugeren.

 • ENRL-806: Tid til at acceptere slutbrugerlicensaftalen under Vilkår for anvendelse vises med forkert tid.

 • ENRL-812: Klokkeslættet på enhedsregistreringskilden tager ikke hensyn til administratorens tidszone.

 • ENRL-815: API-baseret sletning af enheder tager ikke hensyn til grænsen for enhedssletning, som er angivet i Workspace ONE UEM Console.

 • ENRL-913: iOS-tilmelding via Hub og Auto Discovery mislykkes, hvis godkendelseskilden er angivet som Identity Manager.

 • ENRL-989: Redigering af UG/OG-tilknytning flytter ikke enheder til OG i henhold til den nye tilknytning.

 • FCA-188615: Meddelelse om begrænsning af handling viser oplysninger om pinkode, selvom PIN-prompten er deaktiveret.

 • FCA-188721: Der er globaliseringsfejl på siden Enhedsoplysninger.

 • FCA-188735: GroupID indstilles til NULL, når en administrator, som ikke har tilladelse til at redigere groupID, gemmer OG-oplysningerne. 

 • FCA-188865: Siden med OG-oplysninger kan ikke indlæses efter opgradering af Workspace ONE UEM Console til 1811.

 • FCA-188926: Selvbetjeningsportalen henter e-mailadresseværdien fra den brugerdefinerede attribut under tilføjelse af en enhed.

 • FCA-188969: Enheder udløser roaming compliance-politikproblemer, selvom roamingpartnerne i planen er angivet som "Alle udbydere".

 • FCA-188987: Telecom REST API fungerer ikke som forventet og resulterer i fejlen "204 Intet indhold".

 •  FCA-189009: Bestemt handling i Syslog-hændelserne returnerer ved en fejl ID og nummer i stedet for entitetsnavn.

 • FDB-2445: Rydning af Enhedshændelser-filteret resulterer i en fejl.

 • INTEL-10601: Programrapporter er mere end 40 minutter om at komme i gang med at køre.

 • LOC-10486: Lukning og genstart er forkert oversat under Bulk-styring.

 • RUGG-3483: Generer stregkode-API har nogle problemer i forbindelse med validering.

 • RUGG-6040: Gennemtving genbehandling af den underordnede enhed som en underordnet administrator for det overordnede produkt fra siden Enhedsoplysninger > Produkter fungerer ikke som forventet. 

 • RUGG-6078: LIKE-operatoren i produkttildelingsreglen genererer uoverensstemmende resultater.

 • RUGG-6193: Kø-kommandoer for valgfri produkter fra app-kataloget mislykkes på macOS-enheder.

 • RUGG-6267: ContentServiceItem_GetNextRelayServerItems forårsager højt CPU-forbrug i databasen, da der er for mange CSI-elementer i tabellen relayServer.ContentServiceItem.

 •  RUGG-6268: Oplysninger om brugerdefinerede attributter vises ikke i Workspace ONE UEM Console.

 • RUGG-6282: Enhedsgenbehandling fungerer ikke som forventet og resulterer i fejlen "Enheds-ID må ikke være NULL eller tomt, når gennemtvingningsflaget er angivet til sand".

 • SINST-174983: Svage adgangskontrollister til Windows Content Gateway-programfilerne tillader alle godkendte brugere at få adgang til alle programfiler.

 • SINST-175127: Installation af Airwatch Cloud Connector mislykkes, hvis OG-navnet indeholder et specialtegn.

 • AAPP-7936: Kan ikke rydde adgangskode til tilmeldte iOS-/iPadOS 13-enheder.

19.3.0.1 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-6795: iOS Hub slettes ukorrekt efter SDK-opsætningen.

 • AAPP-6824: Efter godkendelse af en staging-bruger tillader DEP-enhed ikke, at forhåndsregistrerede slutbrugere tjekker enheden ud.

 • AAPP-6877: iOS Hub fungerer ikke som forventet efter SDK-opsætningen. 

 • AMST-15134: Kan ikke tilsidesætte Windows-sensorer.

 • AMST-15185: Sensorprøver, der sendes med en planlagt periode, sendes til Intelligence, men ikke når ikke frem til Intelligence. 

 • CRSVC-5296: SOCKs Proxy-indstillinger fungerer ikke som forventet. 

19.3.0.2 Fejlrettelse – løste problemer
 • FDB-2551: Smart-gruppeopdateringer bliver ikke behandlet efter opgradering til Workspace ONE UEM 1903.

 • CMSVC-9974: Smart-gruppen kan ikke opdateres.

19.3.0.3 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-6804: Kan ikke tilføje/slette smart-gruppe for VPP-enheder.

 • AAPP-6889: Tilføj et versionsuafhængigt script for at rydde op i kommandoer i produktion.

 • AMST-15527: Seed Dell-kommando | Monitor som en systemapp for at sekvensere installationen af BIOS-profilen efter Dell-kommando | Monitor fuldfører installation.

 • CMSVC-9974: Smart-gruppeopdateringer mislykkes.

 • CMSVC-9979: Smart-gruppeopdateringer behandles ikke efter opgradering til Workspace ONE UEM 1903.

 • CRSVC-5115: Interrogator Queue-tjenesten stopper automatisk under kørsel af ydelsestest.

 • CRSVC-5219: App-ombrydningsprofil med "proxy"-nyttelast bliver ikke pushet til enheder, og appen starter ikke.

 • CRSVC-5330: Kanonaliser URL-adresse i sikker kanals CheckInEndpoint-svar

 • INTEL-11207: Nogle app-felter vises undertiden som tomme under app-opgraderinger.

 • INTEL-11350: Console-database | On demand-apps bliver ikke fjernet efter ophævelse af tildeling.

 • INTEL-11428: Console-database | Sletningshændelse af handle under tømning for kun at sende poster, der hører til slettede enheder.

19.3.0.4 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-5460: Meddelelseskøer bliver sikkerhedskopieret på nogle af boksene til meddelelsestjenesten.

19.3.0.5 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-16300: Deaktiver automatiske opdateringer for den forenede Windows-agent.

19.3.0.6 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-15909: Sensordata blev ikke rapporteret på Intelligence Console.

 • AMST-15971: Opgradering af Windows Intelligent Hub mislykkes, og tilbagerulningen fjerner AirWatch Agent-tjenesten.

19.3.0.7 Fejlrettelse – løste problemer
 • FDB-2431: DeviceApplication VPP-lagerproceduren får konsekvent timeout.

19.3.0.9 Fejlrettelse – løste problemer
 • RUGG-6338: PolicyListSample_Save-sproc opdaterer et eksisterende job ved den næste stikprøve, også selvom jobbet er i terminaltilstand og medfører fejl. 

 • PPAT-5073: Kunne ikke redigere/ændre enhedens regler for trafik.

 • CRSVC-5031: Reducer AD-opkald for en Directory-bruger, der kommunikerer med AirWatch API.

 • RUGG-6601: Lagring af brugerdefineret attributstikprøve medfører en primær nøglebegrænsning. 

19.3.0.10 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-6024: Tilmelding får timeout på Android- og iOS-enheder.

19.3.0.11 Fejlrettelse – løste problemer
 • CMSVC-9076: Redigering eller oprettelse af tilmeldingsbruger mislykkes på grund af flere lagrede procedurer, der anvendes til at opdatere godkendte organisationsgrupper.

 • CMSVC-10102: Script til overflytning af tilmeldingsbrugere mangler godkendte organisationsgrupper. 

 • INTEL-11495: Apps med tomme identifikatorer udelades ikke fra resultatet af kald til lagret procedure.

19.3.0.12 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-5456: api/mam/apps/internal/xxx/tildelingers API kan ikke forbinde AFW VPN-profil. 

 • AGGL-5523: App Mapping-kommandoer bliver ikke sendt med flerbrugerstaging-ind-/udtjekning på Android til interne apps. 

 •  AMST-16724: Ydeevnen forringes på grund af grundlæggende afhængigheder af Windows-brug. 

 • AMST-16725: Ydeevnen forringes på grund af forkert håndtering af tjek ind-anmodninger i Windows. 

19.3.0.13 Fejlrettelse – løste problemer
 • ENRL-978: Efter enterprise slet bliver brugerens navn fjernet fra enhedsposten. 

 • ENRL-978: Adgangskoden til iOS CICO-enheden bliver ikke ryddet ved indtjekning af enhed.

 • AGGL-5663: Per-app VPN-kommandoer sættes i kø flere gange for enheder. 

19.3.0.17 Fejlrettelse – løste problemer
 • FCA-190396: Administratorer kan ikke acceptere Vilkår for anvendelse efter opgraderingen af konsollen.

 • AAPP-7264: Efter iOS 12.2-opgradering er parameter for kryptering pr. meddelelse sat til Falsk for iOS EAS-profilerne.

 • AGGL-5715: Forkert XML i SSP S/MIME-certifikatprofilen.

 • ENRL-1053: Tjek ud for flertrinsenheder virker ikke som forventet, hvis stagingbrugeren er oprettet ved container OG.

 • ARES-8073: Appen har ikke tilladelse til at registrere enheden. 

19.3.0.19 Fejlrettelse – løst problem
 • CMSVC-10349: Brugergruppesynkronisering mislykkes fra UEM til vIDM, når ImmutableID er knyttet til externalID.

 • CMSVC-10352: Brugersynkronisering fra UEM til IDM mislykkes, hvis administrator- og tilmeldingsbrugerkonti deler samme primære nøgleværdi i UEM.

 • AAPP-6408: Muligheden for at slette enhed tillader ikke rydning af aktiveringslåsen, hvis enheden blev flyttet til en underordnet OG.

 • AMST-18272: Databaseforbindelsesfejl kan medføre afmelding af Windows 10-enheder.

19.3.0.21 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-18797: Opdatering af Windows Update-metadata (WSUS) mislykkes på grund af SOAP API-undtagelse.

 • ENRL-1279: Enhedsejerskabstype er angivet som udefineret, selvom standardejerskabstypen er angivet som Virksomhed – dedikeret.

 • FCA-191302: Metoden FetchTokenAsync fra VidmOAuthTokenService startes ikke korrekt. 

19.3.0.26 Fejlrettelse – løste problemer
 • PPAT-6095: Tunnel Proxy-aktiverede apps fejler, hvis servercertifikatet ikke overholder de nye Apple TLS-certifikatpolitikker for iOS 13

19.3.0.32 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-9906: Slet enhed sletter ikke enheden i sjældne tilfælde, når enheden tjekkes ind, lige før kommandoen udstedes. 

 • CRSVC-11197: Enhedsprofiler kan ikke fjernes via konsollens brugergrænseflade. 

19.3.0.33 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-27386: Status for tilmelding af enhed stopper mens den er i gang.

Kendte problemer

 • AAPP-6795: iOS Hub slettes efter SDK-opsætningen.

  iOS 12.2-enheder, som registreres i containeren, der afmeldes og derefter tilmeldes MDM, medfører sletning af iOS Hub. 

 • AGGL-4141: Enhedens aktivnummer, der specificeres på Android-enheden ved direkte tilmelding, indeholder ikke de oplysninger, der er angivet på enhedssiden Detaljer.

  Aktivnummer på enhedssiden Detaljer stemmer ikke overens med det aktivnummer, der indtastes ved tilmelding af enheden.

 • AGGL-4433: Ved tilmeldingen bevares brugernavnet og domænet fra den forrige tilmelding, og valget af domænet omgås.

  Brugernavnet og domænet bevares ved godkendelse via VIDM.

 • AGGL-4484: ChromeOS-enhedsnetværksprofiler med certifikater kan ikke installeres. 

  ChromeOS-enhedsnetværksprofiler med certifikater kan ikke installeres. Brugerprofilerne med den samme konfiguration installeres imidlertid korrekt.

 • AGGL-4694: Knox-containeren forsvinder ved genstart i Dual-tilstand.

  Enheder, der tilmeldes med Knox Play for Work i Dual-tilstand fjerner Knox-containeren fra den tilmeldte enhed, når der foretages en genstart af en enhed. 

 • AGGL-5159: GET api/mdm/devices?searchby=serialnumber&id= API-opkald efter gentilmelding af enheden returnerer 404-fejl i stedet for enhedsdetaljerne.

  Gentilmelding af en enhed med API-kaldet GET api/mdm/devices?searchby=serialnumber&id= fungerer ikke som forventet. 

 • AGGL-5291: SAML-tilmelding med vIDM-opsætning fungerer ikke, når SAML konfigureres til underordnet OG.

  Hvis du konfigurerer SAML til underordnet OG under den overordnede kunde-OG, fungerer SAML-tilmeldingen med vIDM- opsætning ikke, når SAML konfigureres til underordnet OG.

  For at løse problemet flyttes SAML-konfigurationen til den overordnede OG.

 • AGGL-5310: Kan ikke søge efter den offentlige app i appgruppen, hvis Google-kontoen ikke er konfigureret.

  Søgning i en app fra Appgruppen efter en OG, som ikke har en Google-konto konfigureret via Google Play-integrationssiden, resulterer i følgende fejlmeddelelse: "Google-konto skal defineres under Indstillinger > Enheder og brugere > Android > Google Play-integration for at kunne bruge denne funktion".

  For at løse problemet kan du tilføje offentlige apps via URL-adressen.

 • AGGL-5266: Appen forsvinder fra kataloget ved sletning af den nyere version af en administreret intern app.

  Når kataloget opdateres, vises appen ikke i kataloget, hvis du sletter den nyere version af en administreret intern app.

  For at løse problemet kan du vælge at genudgive appen.

 • AGGL: 5295: CICO-flow fungerer ikke med Android SSO.

  CICO-flow fungerer ikke med Android SSO, når VPN-profilen tildeles både staging og slutbruger, og brugercertifikatet ikke genudgives.

 • AGGL-5311: AL-tabel kan ikke opdateres til de offentlige apps, når indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger er angivet til "indsaml ikke".

  Kun de interne appposter opdateres, og ingen af posterne afspejler offentlige apps.

 • AMST-14947: ​Windows Defender Exploit Guard Profile fungerer ikke som forventet. 

  Blokering af udførelse af upålidelige eller usignerede eksekverbare filer i flytbare USB-medier virker ikke som forventet.

 • AMST-15013: Appinstallationens status viser forkert statusmeddelelse. 

  Når afinstallationen af en SFD-app mislykkes, viser status muligvis Ikke installeret/Mislykkedes eller Installeret/Brugerinstalleret snarere end Installeret/Fjernelse af app mislykkedes. 

 • ARES-6552: Under upload af flere appversioner fungerer menuen "Andre versioner" under indstillingen "Flere" ikke som forventet.

  Sortering af appversion fungerer ikke som forventet, hvis en app har flere versioner. 

 • ARES-6830: Apptælling for Workspace ONE-appen på UEM Console stemmer ikke overens med databasen. 

  App-tælling har en uoverensstemmelse mellem databasen og brugergrænsefladen.

 • ARES-6832: Slutpunkt for app-status håndterer opdateringer af appversion forkert. 

  Hvis en administrator føjer en version til en app, returnerer slutpunktet for app-status forkert "ikke tildelt" for den ældre app-version.

 • ARES-7946: Siden med app-katalog-indstillinger bliver ikke hentet.

  På grund af den duplikerede indtastning af kategorietiketten mislykkes validering og resulterer i fejlmeddelelsen "Der skete noget uventet".

 • CMSVC-9729: Tilmelding af Windows-enheder fungerer ikke som forventet, da Dell-klargøring ikke kan foretage staging-godkendelse i 1902 UEM Console. 

  Brugeres data bliver beskadiget, når de gemmes igen, hvis funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres. Når data er beskadiget, går tilmeldingsstrømme i Windows-enheder ned, da tilmeldingerne forsøger at gennemføre kontrollen baseret på den e-mailadresse, som ikke længere eksisterer. 

 • CRSVC-5031:  Der foretages for mange API-opkald til AirWatch API.

  Hvis der foretages for mange API-opkald til AirWatch API, øges sidens indlæsningstid.

 • CRSVC-5048: UEM Console kan ikke nulstille ugyldige loginforsøg.

  Når du har låst en konto op og er logget på UEM Console for første gang og derefter prøver at indtaste ugyldige legitimationsoplysninger for anden gang, vises der ikke en meddelelse om, at kontoen er spærret. Der vises en meddelelse om, at kontoen er spærret, ved brug af processen til gendannelse af adgangskode for at låse kontoen op.

 • CRSVC-5111: Filtre for hændelseslogfilen fungerer ikke som forventet. 

  Hændelseslogfiltrene returnerer ikke relevante resultater på globalt OG-niveau.

 • HW-96721: Kunder, som kører med Windows 10 version 1803 (17134) og et patchniveau (17134.590), kan opleve nedbrud under forsøg på at starte Workspace ONE-appkataloget.

  Workspace ONE-appkataloget er afhængigt af DCOM-biblioteker med Windows 10 OS. Kunder kan opleve et app-nedbrud, hvis biblioteker er beskadiget. For at se fejlene skal du under Distribueret COM gå til Windows Event Viewer > System. Fejlmeddelelsen viser "Kunne ikke starte en DCOM-server: AirwatchLLC.WorkspaceONE.xxx" (hvor xxx er versionen).

  Som en løsning skal du udføre følgende trin for at køre DCOMCNFG.exe, som registrerer den manglende DCOM-klasse:

  1. Tryk på WIN+R for at åbne vinduet "Kør", og skriv derefter dcomcnfg
  2. Udvid Komponenttjenester > Computere > Denne computer > DCOM-konfiguration.
  3. Når du gør dette, kan du få nogle meddelelser om uregistrerede elementer. Vælg "Ja" til hver af disse.
  4. Når du er færdig, bør Workspace ONE-appen starte korrekt.
 • ENRL-987: Enheds-tjek ud for AD-brugere fungerer ikke som forventet. 

  Enheds-tjek ud for AD-brugere mislykkes, hvis brugeren ikke er en del af brugergruppen under mapping af brugergrupper til organisationsgruppen. 

 • ENRL-990: Enhedsbegrænsningspolitik blokerer ikke tilmelding af enheden.

  Tilmeldingsbegrænsning fungerer ikke som forventet, hvis en administrator opretter en brugerdefineret skabelon til Enhed blokeret af tilmeldingsbegrænsning i modellen Lifecycle meddelelser.

  Som en løsning kan administratoren vælge at bruge standardskabelonen for meddelelser.

 • FCA-189523: PDF-visningen for Monitor viser ikke graferne korrekt og har et par problemer med formatering.

  Eksporter af Monitor-oversigten til PDF-format viser nogle problemer med formatering, der skaber problemer med at læse oplysningerne.

 • FCA-189553: Kunder fra forskellige OG-niveauer kan ikke vælge anden lokalitet end den lokalitet, der er defineret på global OG.

  På SSP.loginsiden, når der vælges rullelisten Sprog, vælges automatisk det sprog, der er valgt under den globale OG. 

  Som løsning kan on-premises-kunder omfatte lokaliteten på globalt plan, og SaaS-kunder kan kontakte administratorer for at tilføje lokaliteten på globalt plan.

 • FCA-189562: Kan ikke oprette OG’er på flere sprog, hvis du bruger Internet Explorer 11.

  OG’er med multibytetegn i OG-navnet resulterer i en fejl, når du bruger Internet Explorer 11. Denne adfærd påvirker sprog som japansk, koreansk og kinesisk.

  Som en løsning kan du bruge en anden browser.

 • FCA-189572: Kan ikke eksportere Monitor-oversigt i IE11.

  Eksport af Monitor-oversigten i Internet Explorer 11 virker ikke som forventet.

 • RUGG-6133: Aktivering eller deaktivering af relæserveren resulterer i en memory Spike på 3000 Mb i IIS Worker Process. 

  Hvis miljøet har et stort antal enheder (~200.000), og hvis relæserverens aktiveringsstatus ændres, kan et memory spike på 3000 mb ses i IIS. Det sker, fordi alle 200.000 enheder hentes fra databasen, og profilkommandoen er oprettet for alle enhederne, hvilket forårsager memory spike. Dette bliver dog rettet automatisk ved garbage collection.

 • RUGG-6430: Policy Engine viser en Primary Key Violation-undtagelsesfejl.

  Når du kører skaleringstest med funktionen Prøv igen automatisk, fungerer Policy Engine ikke som forventet på grund af overtrædelsen af begrænsningen for PRIMARY KEY.

 • AMST-16107: Den seneste understøttede version af Dell Command Monitor installeres automatisk som en afhængighed på understøttede Dell-enheder, når en BIOS-profil (Windows Desktop) rulles ud. Eksisterende versioner af Dell Command Monitor (herunder dem, der tidligere er rullet ud via Workspace ONE UEM Console), bliver opdateret.

  BIOS-profilen holdes i en afventende tilstand, indtil Dell Command Monitor er installeret korrekt som en afhængighed. Herefter foretages det næste forsøg på at installere BIOS-profilen, når enheden tjekker ind til Workspace ONE UEM. Dette kan medføre en forsinkelse på flere timer mellem installation af Dell Command Monitor som en afhængighed og anvendelsen af BIOS-profilen.

  Administratorer kan omgå dette ved at tvinge enheden til at tjekke ind til Workspace ONE UEM ved enten at synkronisere manuelt fra enheden eller ved at sende en forespørgsel til enheden fra Workspace ONE UEM Console.

 • CRSVC-4391: Ændringer af Bluecoat VPN-profiler mislykkes med fejlmeddelelsen "Gem mislykkedes – kunne ikke hente gyldige certifikater".

  Integrationen mellem Workspace ONE UEM og Bluecoat anvender et godkendelsescertifikat, der stammer fra konsollen, og et Tenant-identifikations-"kunde-id" indtastet af en administrator i VPN-nyttelasten for at påbegynde integrationen. Det oprindelige godkendelsescertifikat er udløbet, hvilket resulterer i en fejl, når administratoren forsøger at foretage ændringer i Bluecoat-profilen.

  På nuværende tidspunkt har vi bedt Bluecoat om at angive et nyt certifikat, der anvender SHA-512, og vi anbefaler, at de tilbyder certifikater på Tenant-niveau eller leverandørgenererede godkendelsescertifikater for ekstra sikkerhed. 

 • AGGL-5447: Konfiguration af Pulse Secure under push af en VPN-profil fungerer ikke som forventet.

  Kan ikke konfigurere Pulse Secure, når en VPN-profil pushes, hvis godkendelsen kræver et certifikat.

 • FCA-190396: Administratorer kan ikke acceptere Vilkår for anvendelse efter opdatering af konsollen.

  For nogle administratorkonti kan administratorerne ikke acceptere Vilkår for anvendelse og fortsætte fra siden, efter at de har logget på WS1 UEM for første gang efter miljøopgraderingen, og de kan derfor ikke få adgang til Console.

  For at undgå dette problem skal du slette og gendanne administratorkontoen.