Workspace ONE UEM | 30. maj 2019

Kontrollér for tilføjelser til og opdateringer af disse udgivelsesnoter.

Hvad er inkluderet i udgivelsesnoterne?

Hvad er inkluderet i udgivelsesnoterne?

Udgivelsesnoterne dækker følgende emner:

Nye funktioner i denne version

Workspace ONE UEM Console

  Få mest muligt ud af AirWatch Express med de nye standardkonfigurationer.
  • Placeringssamling er nu aktiveret som standard for nye AirWatch Express-udrulninger. . Slutbrugere får nu vist en bekræftelsesprompt på deres enheder, der beder om tilladelse til at indsamle placeringsdata. Hvis tilladelsen gives, vises der placeringsdata i enhedsoplysninger på UEM Console.
  • App Catalog er nu aktiveret som standard for nye AirWatch Express-udrulninger. Efter tilmeldingen vises App Catalog-webclip på enhedens startskærm, så slutbrugerne kan se alle de tildelte apps.
  • Åbn hurtigt iOS-enheder, der er sat i mistet tilstand, fra handlingsværktøjslinjen i visningen Enhedsoplysninger.
 • Der er foretaget en række konfigurationsforbedringer til AirWatch Express, der påvirker placeringssamling, app-katalog og mistet tilstand for iOS-enhederne.
 • Hent dine brugerkonti og -grupper med den helt nye SCIM-API.
  En ny SCIM-API hjælper med at hente alle de grupper, som en bruger tilhører. 
 • Godkend automatisk dine apps fra guiden Kom i gang i Office 365.
  Guiden Kom i gang i Office 365 giver dig mulighed for automatisk at godkende Office 365-apps til Android Enterprise. Dette er nu det normale flow.
 • Eksportér dine rapporter til XLSX-filer, ligesom med CSV-filer.
  Ud over at eksportere CSV-filer kan du nu eksportere listevisninger og rapporter som XLSX-filer. Med denne nye valgmulighed undgår du de formateringsproblemer, som CSV-formatet medfører.

Workspace ONE Intelligent Hub

 • Aktivér nemt Hub-tjenester, hvis du allerede bruger VMware Identity Manager og Workspace ONE UEM.
  Du kan nu nemt aktivere Hub-tjenester, hvis du i forvejen bruger VMware Identity Manager og Workspace ONE UEM.
  Du skal blot indtaste din eksisterende VMware Identity Manager-URL-adresse for at aktivere Hub-tjenester. Det er ikke nødvendigt at indtaste administratorens legitimationsoplysninger igen. Vi bruger dem, du allerede har angivet, til at forbinde VMware Identity Manager og Workspace ONE UEM.

iOS

 • Begyndt at rapportere både fysiske SIMs og eSIMs med den nye understøttelse af to SIM-kort.
  Administratorer kan nu rapportere på både fysiske SIMs og eSIMs, der er konfigureret på understøttede iOS-enheder såsom iPhone XR, XS og XS Max.

Administration af mobilindhold

 • Tilføj jokertegnværdier for at forhindre brugerne i at oprette manuelle lagre og undermapper.
  Du kan nu bruge jokertegnet (*) i starten og slutningen af filstien til at forhindre brugerne i at oprette manuelle lagre og underordnede mapper ved hjælp af den manuelle skabelon.

Rugged

 • Føj apps til Launcher-profilen med nem automatisering.
  Du kan nu oprette dynamiske regler for automatisk at hvidliste apps, der føjes til en Launcher-profil. Disse regler understøtter jokertegn i App-feltet. Når du har tilføjet et jokertegn, vises app-ikonet som en samling af apps, og det vises i Launcher på det relevante sted. Du behøver ikke genudgive appen, hver gang du tilføjer en ny app.
 • Vi har udvidet Content Delivery Network (CDN) til VMware Workspace ONE Launcher.
  Content Delivery Network (CDN) er nu udvidet til VMware Workspace ONE Launcher.Under tilmeldingen, når Launcher pushes til enheden, bliver den pushet via CDN i stedet for Enhedstjenester. Dette forbedrer ydelsen, når Launcher leveres til enheder, og reducerer serverbelastningen, når nye versioner af Launcher udrulles.

Windows

 • Få mest muligt ud af dine Dell-enheder med den opdaterede BIOS-profil og Dell Command | Monitor-integration.
  Du behøver ikke længere at pushe Dell Command | Monitor til dine Windows Desktop-enheder for at anvende BIOS-profilen. Når du pusher profilen til dine enheder, vil Workspace ONE UEM automatisk pushe Dell Command | Monitor til enhederne.
 • Giv viden til brugerne. Aktiver en statusvisning for Windows Desktop-enheder, der tilmeldes med Out of The Box Experience (OOBE)-arbejdsprocessen.
  Den nye status fortæller brugeren, hvad der sker bag skærmen under OOBE-tilmeldingen. Du kan også lade dine brugere springe OOBE over efter en specifik timeoutperiode.

 • Slutbrugerenheder kræver ikke længere Intelligence Hub for at kunne anvende Windows Desktop-antivirusprofilen.
  Nu er det nemmere end før at holde dine Windows Desktop-enheder sikre med Windows Defender, da vi ikke længere kræver en agent med den opdaterede antivirusprofil for Windows Desktop-enheder.

 • Enhederne har et stort antal attributter tilknyttet. Udnyt styrken af Sensorer for at målrette mod bestemte enheder, du ønsker.
  Windows Desktop-enheder har tonsvis af attributter til at huske, f.eks. hardware, operativsystem, certifikater og programrettelser, apps og meget mere. For at holde styr på alle disse attributter har vi skabt Sensorer. Nu kan du oprette en sensor for en bestemt attribut og få vist disse data i Workspace ONE Intelligence ved at oprette visualiseringer på dashboards og tilpasse rapporter.

Løste problemer

De løste problemer er grupperet på følgende måde.

1905 Løste problemer
 • AAPP-2103: Matrixværditype er ikke tilgængelig for VPP app-konfiguration.

 • AAPP-5525: Administratorer kan ikke udgive macOS trådløs profil.

 • AAPP-6094: Ryd aktiveringslås fungerer ikke som forventet.

 • AAPP-6108: DEP-enheder, der har mere end én eksisterende tilmeldings-token, skaber en uoverensstemmelse i det faktiske antal DEP-enheder. 

 • AAPP-6140: iOS offentlig app tilføjet via URL-adressen vises ikke under fanen apps på enhedsoplysningssiden. 

 • AAPP-6744: SDK-integreret app kan ikke indlæses på iOS-enheder, når de pushes som en styret VPP-applikation.

 • AAPP-6843: Aktivnummer fra batchimporten bliver ikke anvendt på DEP-tilmeldinger.

 • AAPP-6845: Fornyelse af iOS-klargøringsprofilen fungerer ikke som forventet.

 • AAPP-6859: Slutbrugerlicensaftale for VPP-apps bliver ikke opdateret.

 • AAPP-6882: Kunne ikke ændre DEP-profiltildelingen for en enhed, der er registreret via API-kaldet og ikke via batch-importen.

 • AAPP-6886: API-kald for enhedssøgning eller kald, der returnerer netværksstikprøven, mislykkes for macOS-enheder.

 • AAPP-6903: Brugerdefinerede B2B VPP-apps vises ikke under den givne kategori.

 • AAPP-6905: UEM svarer ukorrekt til netværksbrugergodkendelsesmeddelelser, når enheden er tilmeldt til en slutbruger.

 • AAPP-6969: On demand-filen eller handlingsprodukterne kan ikke udrulles fra macOS Intelligent Hub-kataloget.

 • AAPP-7020: Afinstallation af en købt app-API fejler, hvilket tyder på, at appen eller brugeren ikke har adgang.

 • AGGL-192: Server API system/users/enrolleddevices/search kan ikke returnere organisationsgruppen.

 • AGGL-4544: Android Enterprise-enheder overholder ikke indstillinger for tilmeldingsbegrænsning. 

 • AGGL-4940: Deaktivering af FRP under start af sletning af enhed for arbejdsadministrerede enheder fungerer ikke som forventet.

 • AGGL-5024: System-apps på Android for arbejdsenheder kan ikke styre automatisk, når de tildeles via konsollen under tilmelding af post.

 • AGGL-5306: Kan ikke søge i Android-apps i app-gruppen, når AFW er aktiveret.

 • AGGL-5363: Enhedsbaserede opslagsværdier, der anvendes i app-konfigurationen, skubbes ikke til enheder.

 • AGGL-5366: System-app (Chrome) kunne ikke hente VPN-profilen ved tilmelding via Android for Work.

 • AGGL-5411: Søgeværdierne for app-konfiguration er ikke klikbare for Android Enterprise-enheder.

 • AGGL-5447: Kunne ikke konfigurere Pulse Secure, når der skubbes en VPN-profil, hvis godkendelsen kræver et certifikat.

 • AGGL-5456: Interne Android Enterprise-apps kan ikke tilknytte Android For Work VPN-profilen ved hjælp af API.

 • AGGL-5459: Android Enterprise-tilmelding opfylder ikke begrænsningerne baseret på brugergrupperne.

 • AGGL-5501: Opslagsværdier for serienumre vises ikke under konfiguration af Android for Work-appen.

 • AMST-14774: Uforudsete data i afsnittet "Hvornår der skal installeres" fungerer ikke som forventet.

 • AMST-14843: Windows Desktop VPN-profil fejler med fejlen Ugyldig DNS-server.

 • AMST-15004: InterrogatorDataHandler resulterer i fejlen OverflowException.

 • AMST-15094: Hvis Dell BIOS-profilen allerede er installeret på Win 10-enheden, mislykkes forsøg på at pushe profilen igen efter ændring af BIOS-profilen.

 • AMST-15198: Oprettelse af lokal bruger er tilladt i AAD Premium-flowet.

 • AMST-15203: Profiler anvendes forkert på Dell Command Suite-apps.

 • AMST-15744: Fejlfindingslogfiler for stikprøve fra en HoloLens-enhed fungerer ikke som forventet.

 • AMST-16054: Kunder kan ikke pushe en BIOS-profil, medmindre DCM allerede findes på enheden.

 • AMST-16345: DCM-app er ikke sat i kø, når vi skubber en ny automatisk BIOS-profil for enheder, der allerede er tilmeldt.

 • ARES-2791: Menuen til administration af enheder tillader fjernelse af afviste apps og viser forkert status som værende installeret.

 • ARES-2831: Listen over administrerede apps viser ugyldige data.

 • ARES-6830: App-tælling for Workspace ONE-appen på UEM Console stemmer ikke overens med databasen.

 • ARES-6832: Slutpunktet for appens status returneres som ikke understøttet/ikke tildelt for gamle versioner af appen.

 • ARES-6859: "Ingen poster fundet" vises som installerede enheder på skærmen over administrerede enheder, når den offentlige app er inaktiv.

 • ARES-7989: Brugeren kan gemme et ugyldigt nøgleværdipar for app-konfigurationen, da der ikke er nogen validering. 

 • ARES-8162: Søgefeltet i Workspace ONE app-kataloget søger ikke efter app-beskrivelse for indbyggede apps, der strider mod den meddelelse, der vises til slutbruger.

 • ARES-8171: Uoverensstemmelser i app-navnet under enheder og brugere/Apple/Apple iOS/Intelligent Hub-indstillinger.

 • CMCM-187739: Systemet over distribuerede filer er ikke kompatibelt med Content Gateway.

 • CMEM-185163: G Suite med fastholdelse af adgangskode kan ikke installeres på enheden med SSP.

 • CMSVC-9154: Den sidste notifikation i e-mail om udløb af adgangskode sendes forkert baseret på UTC-tid.

 • CMSVC-9155: Kan ikke indsætte NULL-værdien i kolonnen "Brugernavn".

 • CMSVC-9624: Notifikations-e-mail sendes ikke under opdatering af et adminbruger-element ved hjælp af REST API.

 • CMSVC-9933: Underordnede administratorer kan ikke redigere brugergruppen.

 • CMSVC-9974: Opdateringer af smart-gruppe fungerer ikke som forventet.

 • CMSVC-10016: Azure AD-billeder og -eksempler i UEM Console er gamle. 

 • CMSVC-10037: Redigering af smart-gruppetildeling virker ikke som forventet. Et klik på det hvide mellemrum ved siden af afkrydsningsfelterne 
  resulterer i aktivering eller deaktivering af valget.

 • CRSVC-4729: OCSP-valg, der foretages på certifikatet, returnerer forkert status, hvis serienummeret begynder med nul

 • CRSVC-5465: Målrettet logføring kan ikke stoppes fra enhedsoplysninger, hvis mere end én enhed er markeret til målrettet logføring i miljøet. 

 • ENRL-308: Systemindstillinger for brugergruppetilknytning tillader ikke, at en administrator efterlader brugergrupper uden for konfigurationen.

 • ENRL-1084: Hvis en kunde kører et script for at slette enheder fra databasen uden at efterlade en sporing, forbliver enhederne tilmeldt, og de fortsætter med at tjekke ind. Da enhederne nu ikke kan spores, er det svært at identificere dem og tilmelde dem igen.

 • ENRL-1119: Tilmeldinger fejler efter miljøopgradering.

 • ENRL-1193: Bruger-login mislykkes ved accept af EULA, hvis domænet brugernavnet som præfiks.

 • ENRL-1120: Enhedstilmelding virker ikke som forventet.

 • FBI-178092: Enhedens sikkerhedstilstandsrapport viser forkerte data for kolonnesikkerhedspakkeniveau.

 • FBI-178093: Når der genereres en rapport med detaljer efter enhed om sortlistede eller ikke-hvidlistede apps, inkluderer rapporten fejlagtigt hvidlistede apps.

 • FCA-186959: Multibytetegn i den eksporterede CSV-fil bliver forvansket, hvis du åbner den i Excel, der kører på japanske Windows-operativsystemer.

 • FCA-188925: Eksport af enhedsliste visning fungerer ikke som forventet, hvis det brugerdefinerede overvågningsfilter har mere end 1000 enheder.

 • FCA-189086: Forbedringer, lavet for sikker adgang til indstillingssiderne. 

 • FCA-189092: Uoverensstemmende app-versionsnummer i UEM Console og databasen.

 • FCA-189523: PDF-eksporten af overvågningsoversigt har formateringsproblemer.

 • FCA-189839: Installationslinket til VMware Identity Connector kan ikke pege på installationsprogrammets download.

 • FCA-189930: Tilmeldingen kan ikke gemmes, og der vises en fejlmeddelelse, når UEM Console-sproget er sat til fransk.

 • FCA-189969: Administratorer kan ikke slette en OG.

 • FCA-190245: Privatlivsapp viser en forkert teledataindsamling for iOS- og Android-enheder.

 • FDB-2326: Kunne ikke indsætte den duplikerede nøglerække i objektet mobileManagement.EnrollmentUser med unikt indeks IX_EnrollmentUserID.

 • FDB-2497: Monitorsiden er særligt lang tid om at hente sammenlignet med andre sider på konsollen.

 • INTEL-11312: Apps, der udgives via produkterne, bliver ikke samlet op til dataeksporten. 

 • INTEL-11730: Workspace ONE Intelligence viser forkert antal tilmeldte enheder.

 • PPAT-4887: Genkonfiguration af Tunnel-proxy efter sletning af Tunnel-konfigurationen fjerner ikke det gamle SSL-certifikat.

 • PPAT-5073: Kunne ikke redigere/ændre enhedens regler for trafik.

 • PPAT-5305: Interne apps til Android vises ikke i Enhedstrafikregler.

 • RUGG-5615: Staging-pakke bliver forkert overført til alle OG'er.

 • RUGG-5857: Administratorer kan fejlagtigt gemme et tidspunkt, der er tidligere end starttidspunktet.

 • RUGG-5965: Sletning af filer på en Brick FTP-relæserver fungerer ikke som forventet. 

 • RUGG-6231: Produktnavne, der indeholder dobbeltbytetegn, vil blive gemt korrekt, selvom der vises en fejlmeddelelse. 

 • RUGG-6373: Staging-profil viser ikke underordnede Wi-Fi-profiler under generering af en stregkode.

 • RUGG-6430: Policy Engine viser en Primary Key Violation-undtagelsesfejl.

 • RUGG-6525: Afkrydsningsfeltet for placeringslås gemmes ikke i Launcher-profilen.

 • RUGG-6601: Begrænsning af primær nøgle i prøvelagring af brugerdefineret attribut.

 • RUGG-6626: Ikke-administreret sletningsbeskyttelsesafkrydsning til Android og rugged platform fungerer ikke som forventet. 

 • AGGL-4492: Feltet Sidste sekvens under fanen Oversigt i enhedsoplysningerne er blevet forbedret for at give et mere nøjagtigt tidsstempel.

19.5.0.1 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-5662: UEM app-server oplever højt CPU-forbrug, hvis Memcached ikke er konfigureret.

19.5.0.2 Fejlrettelse – løste problemer
 • ARES-8588: Ved at vælge "Pensioner tidligere version", mens en ny version af en intern app uploades, bliver den seneste version trukket tilbage.

19.5.0.3 Fejlrettelse – løste problemer
 • CMSVC-10004: Enheder der vises i brugerlistevisningen, viser ukorrekt enheder fra sidestillede OG'er. 

   

19.5.0.4 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-6253: Enhedstilmelding mislykkes, når brugernavnet er en e-mailadresse. 

 •  AAPP-7264: Efter iOS 12.2-opgradering er parameter for kryptering pr. meddelelse sat til Falsk for alle iOS EAS-profilerne.

 • CRSVC-6002: SystemCode API er ikke BG-kompatibel (blå/grøn).

 • INTEL-12761: ETL | CDC-app-eksport tager ikke højde for indstillinger for privatliv for personlige apps.

 • INTEL-12724: Console-database | Windows-programrettelsesdata indeholder ikke ETL-tråden.

19.5.0.5 Fejlrettelse – løste problemer
 • RUGG-6799: Kan ikke downloade Launcher efter 1905-overførsel.

 • PPAT-5317: OG på andet niveau (barnebarn) arver DTR fra overordnet på andet niveau (bedsteforælder), ikke fra den overordnede OG (forælder). 

 • AGGL-5663: Per-app VPN-kommandoer sættes i kø flere gange for enheder.

 •  AMST-18272: Databaseforbindelsesfejl kan medføre afmelding af Windows 10-enheder.

 •  AAPP-7487: Enheder tilmeldes kun til én brugerkonto.

 • INTEL-12509: Produktkategori eksporteres til enhedstypelisten.

19.5.0.6 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-7561: iOS Web App medfører en fejl af typen "Kunne ikke hente app-status" under start af 19.5 patch 5-miljøer med SSO aktiveret i SDK.

19.5.0.7 Fejlrettelse – løste problemer
 • RUGG-6900: Hub Catalog viser fejlagtigt sorte ikoner for alle apps.

 • AAPP-7543: Mac-enheder tilmeldes kun til én brugerkonto. 

19.5.0.8 Fejlrettelse – løste problemer
 • CMSVC-10349: Brugergruppesynkronisering mislykkes fra UEM Console til vIDM, når ImmutableID er knyttet til externalID.

 • CMSVC-10352: Brugersynkronisering fra UEM Console til IDM mislykkes, når administrator- og tilmeldingsbrugerkonti deler samme primære nøgleværdi i UEM Console.

 •   CMSVC-10460: UEM til IDM Directory-integration synkroniserer kun 20 brugergrupper.

 • ARES-8700: AppStatus-slutpunktet overholder ikke standardformatet for JSON-svar.

19.5.0.9 Fejlrettelse – løste problemer
 •  AMST-18797: Opdatering af Windows Update-metadata (WSUS) mislykkes på grund af SOAP API-undtagelse.

19.5.0.10 Fejlrettelse – løste problemer
 • RUGG-6750: Kopiering af filer/handlinger og sletning af fil fra kopierede filer/handlinger påvirker de oprindelige filhandlinger. 

 • INTEL-13179: Ikke-styrede apps vises i rapporterne, når enheden afmeldes. 

19.5.0.12 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-7936: Kan ikke rydde adgangskode til tilmeldte iOS-/iPadOS 13-enheder.

19.5.0.13 Fejlrettelse – løste problemer
 • PPAT-6095: Tunnel Proxy-aktiverede apps fejler, hvis servercertifikaterne ikke overholder nye Apple TLS-certifikatpolitikker for iOS 13

1905 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-9904: Slet enhed sletter ikke enheden i sjældne tilfælde, når enheden tjekkes ind, lige før kommandoen udstedes. 

19.5.0.15 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-27384: Status for tilmelding af enhed stopper mens den er i gang.

19.5.0.16 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-10087: Kommuniker med Apple-enheder over HTTP/2 for enhedsstyring og levering af push-notifikationer til VMware-produktivitetsapps

Kendte problemer

 • PPAT-3982: Kunden kan kun have NSX konfigureret på én OG ad gangen.

  Synkronisering af NSX på den anden OG vil slette sikkerhedsgruppeindstillingerne fra den første OG.

 • PPAT-4817: Tunnel-konfigurationen vises ikke korrekt ved skift af OG'er.

  Når der skiftes OG'er, viser brugergrænsefladen forkert Tunnel-konfiguration. Brugergrænsefladen viser konfiguration af den oprindelige OG.

 • PPAT-5382: Enhedstrafikregler for Workspace ONE-appen duplikeres, hvis brugeren indstiller enhedstrafikregler for Workspace ONE-appen og derefter kører Mobile SSO-guiden fra "Kom i gang"-sporet.

  Enhedstrafikregler for Workspace ONE duplikeres i stedet for at blive sprunget over. 

  Som en løsning kan du slette dubletten. 

 • PPAT-5388: Enhedstrafikregler kan være vildledende i en underordnet OG, der ikke tilsidesættes, hvis der er regler for apps, som findes på det overordnede niveau.

  Apps vises ikke, da de er styret af den overordnede.

 • PPAT-4844: UEM Console tillader samme port til per-app-tunneling og Proxy-konfiguration.

  Der bør være en validering, som ikke tillader samme port, hvis den samme server bruges til både Proxy- og Per-App Tunnel.

  En løsning er at konfigurere per-app-tunneling og Tunnel-proxy-server med forskellige porte.

 • AMST-17342: Kunne ikke fjerne FW-regler. 

  Kunder kan ikke fjerne FW-regler fra deres enheder ved redigering.

  Du kan omgå problemet ved at slette eller fjerne eventuelle profiler med regler for at slette konfigurationen fra enhederne.

 • ARES-6552: App-versionssortering fungerer ikke som forventet. 

  Andre versioner -> Sorter efter versionsnummer i UEM-konsollen fungerer ikke som forventet.

 • CMEM-185217: SEG MemConfig vises under Monitor -> Adminpanel.

  SEG-konfiguration bør ikke blive vist i administratorpanelet.

 • CMEM-184489: Status-pop op-vinduet for synkronisering af postkasser ser ikke korrekt ud i brugergrænsefladen. 

  Status-pop op-vinduet er afskåret fra brugergrænsefladen. 

 • AMST-17297: Kunder kan ikke redigere registreringsdatabasekriterierne, da app-statussen forbliver "installationskommando afsendt". 

  Installationskommando behandles, når registreringsdatabasekriterierne har hkey_local_machine i stedet for HKLM. I sådanne tilfælde forventes installationskommandoen at fejle.

  Som en løsning kan du slette appen fra UEM-konsollen og tilføje den igen med korrekte registreringskriterier.

 • AMST-17107: SFD-opgavestyring fungerer ikke som forventet.

  SFD-opgavestyring forbliver aktiv efter klientopgradering. Apps, der bliver sat i kø efter opgradering, bliver ikke behandlet, før SFD-opgavestyring genstartes.

  Som en løsning kan du afbryde og genstarte SFD-opgavestyring. Dette særlige problem er i gråzonen, da ikke alle apps hænger fast under download.

 • AMST-17391: OOBE Blocking-skærmen flyttes ikke automatisk til næste side for RS3-enheder.

  OOBE Blocking-skærmen flyttes ikke automatisk til den næste side for RS3-enheder. Brugere kan imidlertid klikke på knappen Forståetfor at fortsætte med workflowet. Indstillingen "Klargøring af enheder på Windows OOBE-tilmelding" under "Valgfri prompt" fungerer ikke for RS3-enheder.

 • FCA-190511: Mobile SSO-guiden viser VMware Tunnel-indstillingsstatus som "opsætning" i stedet for "Rediger indstillinger". 

  Selv om opsætningsguiden til Mobile SSO fuldfører al Tunnel-relateret konfiguration, vises opgavestatussen på oversigtssiden ikke som "Rediger indstillinger".

 • FCA-190415: Bogmærker fungerer ikke som forventet. 

  Favoritikonet føjer en side til bogmærkelisten, men den vises ikke i rullemenuen. 

  Du kan løse problemet ved at opdatere siden. 

 • FCA-190417: Navigation fra Blueprint-gennemsynsfelterne fungerer ikke som forventet.

  Administrator navigerer til den forkerte sektion fra AW Express-blueprint-gennemsynsfelterne.

  Du kan løse problemet ved at navigere vha. brødkrummerne fra gennemsynssiden.

 • AAPP-7212: iOS-enhedens SeedScript viser ikke generationsnummeret.

  Enheder vises som "iPad mini" og iPad Air", og generationsnummeret vises ikke.

 • AAPP- 7000: DEP-side lader administratorer vælge standardstagingbrugeren, der styres på kunde-OG'en.

  Administratorer kan se både den overordnede og underordnede standardstagingbruger, mens DEP konfigureres, og kan ved en fejltagelse vælge den forkerte. 

  Du kan løse problemet ved at ændre OG på alle påvirkede enheder eller tilmelde enheden igen.

 • AAPP- 6997: Brugerdefinerede B2B VPP-apps vises ikke under oprykninger. 

  Søg i API returnerer i øjeblikket ikke brugerdefineret B2B-type for apps.

 • CRSVC-4391: Ændringer af Bluecoat VPN-profiler mislykkes med fejlmeddelelsen "Gem mislykkedes – kunne ikke hente gyldige certifikater".

  Integrationen mellem Workspace ONE UEM og Bluecoat anvender et godkendelsescertifikat, der stammer fra konsollen, og et Tenant-identifikations-"kunde-id" indtastet af en administrator i VPN-nyttelasten for at påbegynde integrationen. Det oprindelige godkendelsescertifikat er udløbet, hvilket resulterer i en fejl, når administratoren forsøger at foretage ændringer i Bluecoat-profilen.

  På nuværende tidspunkt har vi bedt Bluecoat om at angive et nyt certifikat, der anvender SHA-512, og vi anbefaler, at de tilbyder certifikater på Tenant-niveau eller leverandørgenererede godkendelsescertifikater for ekstra sikkerhed. 

 • FCA-190396: Administratorer kan ikke acceptere Vilkår for anvendelse efter opdatering af konsollen.

  Administratorer kan ikke logge på konsollen.

 • PPAT-5730: Ugyldige Safari-domæner forhindrer installation af profil på enhed.

  Ved at oprette en profil med kun et mellemrum eller et komma som regel vil den resulterende profil-XML ikke blive installeret på enheder. 

  Du kan løse problemet ved at tilføje gyldige Safari-domæner til profilnyttelasten.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon