For at styre udrulningen af apps skal du tilføje en enkelt eller flere tildelinger. Udeluk også grupper fra at modtage tildelingen.

Hvis du tilføjer flere tildelinger, prioriter tildelingen ved at flytte den højere på listen hvis den er vigtigere eller nedad listen hvis den er mindre vigtig.
Bemærk: Hvis du tildeler apps ved hjælp af API'er, kan du ikke bruge undtagelser i konsollen. API'er til undtagelser er på nuværende tidspunkt på udviklingsstadiet. Hvis du vil bruge undtagelser, kan du tildele apps ved hjælp af konsollen. Brug ikke API'er til tildeling.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Apps og bøger > Apps > Indbyggede > Interne eller Offentlige.
 2. Upload appen, og vælg Gem og tildel, eller vælg appen, og vælg Tildel i handlingsmenuen.
 3. I fanen Tildelinger skal du vælge Tilføj tildeling og fuldføre følgende valgmuligheder.
  Indstilling Beskrivelse
  Vælg tildelingsgrupper Indtast en smart-gruppes navn for at vælge de grupper af enheder der modtager tildelingen.
  Appleveringsmetode
  • On-demand - Udruller indhold til et katalog eller en anden udrulningsagent, og lader enhedens bruger bestemme, om og hvornår indhold skal installeres.

   Denne indstilling er bedst for apps der ikke er kritiske for organisationen. Ved at give brugere tilladelse til at downloade apps, når de ønsker det, kan det spare på båndbreddeforbrug og begrænse unødvendig trafik.

  • Automatisk – udruller indhold til et katalog eller en anden udrulnings-hub på en enhed ved tilmelding. Når enheden er blevet tilmeldt, vil systemet anmode brugere om at installere indholdet på deres enheder.

   Denne indstilling er det bedste valg for apps er der kritiske for din organisation og dens mobile brugere.

  Vis i App Catalog - Windows Desktop Vis Vælg eller Skjul for at få vist en intern eller offentlig app i kataloget.
  Bemærk: Indstillingen Vis eller Skjul gælder kun for Workspace ONE Catalog, ikke for Legacy VMware AirWatch Catalog.

  Anvend denne funktion til at skjule apps i det appkatalog, du ikke vil give brugere adgang til.

  Ønsket tilstandsstyring - macOS Når administratorer installerer et MacOS-program, kan de på nuværende tidspunkt vælge at aktivere eller deaktivere indstillingerne før Ønsket tilstandsadministration ud fra virksomhedens behov.

  Ønsket tilstandsadministration aktiveres som standard for at håndhæve appadministration, mens et MacOS-program installeres.

  Hvis dette er aktiveret, og hvis slutbrugeren sletter appen, geninstalleres appen automatisk ved næste Workspace ONE Intelligent Hub-synkronisering.

  Hvis dette er deaktiveret, og hvis slutbrugeren sletter appen, geninstalleres appen ikke automatisk, medmindre den pushes fra Workspace ONE UEM-konsol eller kataloget. Desuden har du som administrator fleksibilitet til at udrulle apps som engangskonfiguration og give slutbrugere mulighed for at fjerne programmet lokalt, hvis det er nødvendigt.

  Udrulning begynder den - interne apps Indstil dato og tidspunkt for start af udrulningen.

  Prioritet styrer hvilke udrulninger der pushes først. Workspace ONE UEM pusher derefter udrulninger iht. konfigurationen af Effektiv.

  For at indstille en startdate med nok båndbredde for en succesfuld udrulning, så overvej trafikmønstrene i dit netværk.

  Politikker – DLP
  • Android
  • iOS
  • Windows Desktop
  • Windows Phone
  Konfigurer en enhedsprofil med profilen Begrænsninger for at indstille politikker for beskyttelse mod tab af data for appen.

  Vælg Konfigurer. Systemet navigerer til Enheder > Profiler. Vælg Tilføj > Tilføj profil, og derefter platformen.

  • For Android- og iOS-enheder skal du vælge Begrænsninger og aktivere indstillingerne i sektionen Beskyttelse mod tab af data.
  • For Windows Desktop skal du vælge Enhedsprofil > Begrænsninger og aktivere indstillinger for data, som du ønsker at beskytte.
  • For Windows Phone skal du vælge Begrænsninger og aktivere indstillinger for de data, som du ønsker at beskytte.
  Politikker – Administreret adgang
  • Android
  • iOS
  Aktiver adaptiv styring for at få Workspace ONE UEM til at styre enheden, så enheden kan få adgang til appen.

  Workspace ONE kontrollerer denne funktion, og den understøttes ikke af AirWatch Catalog.

  Politikker – Slet ved afmelding
  • Android
  • iOS
  Indstil sletning af appen fra en enhed, når den afmeldes Workspace ONE UEM.

  Hvis du vælger at aktivere denne funktion, kan overvågede enheder ikke udføre lydløs installation af apps, fordi enheden er låst, og installationen af provisioneringsprofilen er i kommandokøen, der kræver, at en enhed låses op, før installationen kan fuldføres.

  Hvis du vælger at deaktivere denne funktion, pushes provisioneringsprofiler ikke samtidig med den installerede app. Det vil sige, at hvis provisioneringsprofilen opdateres, så udrulles den nye provisioneringsprofil ikke automatisk til enheder. I disse tilfælde kræves der en ny version af appen til den nye provisioneringsprofil.

  Politikker - Forhindrer sikkerhedskopi af app - iOS Forhindrer sikkerhedskopiering af appdata til iCloud.
  Politikker – Gør appen MDM-styret, hvis den er installeret af en bruger
  • iOS
  • Windows Desktop
  Overtag styring af apps, der tidligere er blevet installeret af brugere på deres iOS-enheder (overvåget eller ikke overvåget) og Windows Desktop. MDM-administration sker automatisk uanset app-leveringsmetoden og kræver, at privatlivsindstillingerne tillader indsamling af personlige apps. For ikke-overvågede iOS-enheder bliver apps konverteret til kun styret af MDM efter brugerens godkendelse.

  Aktiver denne feature så brugere ikke skal slette den version af appen der er installeres på enheden. Workspace ONE UEM styrer appen uden at skulle installere appens katalogversion på enheden.

  Politikker – App Tunneling
  • Android
  • iOS
  Konfigurer en VPN på app-niveau, og vælg Per-app VPN profil. Brugere tilgår appen ved at anvende en VPN, hvilket hjælper med at sikre adgang og brug af appen er troværdig og sikker.
  Politikker – App-konfiguration
  • Android
  • iOS
  Send appkonfigurationer til enheder.

  Upload XML (Apple iOS) – Vælg denne indstilling for at uploade en XML-fil for dine iOS apps, der automatisk udfylder nøgle-værdipar. Hent de konfigurationer, der understøttes af en app fra udvikleren, i XML-format.

 4. Vælg Tilføj.
 5. Anvend indstillingerne Ryk op og Ryk ned for at fordele tildelinger, hvis du har mere end én. Flyt kritiske tildelinger til øverst på listen.
  Denne konfiguration vises som Prioritet. Indstillingen Prioritet har topprioritet, når modstridende udrulninger tildeles til en enkelt enhed.
 6. Vælg fanen Undtagelser, og indtast smart-grupper, organisationsgrupper og brugergrupper, som ikke skal modtage denne app.
  • Systemet anvender ekskluderinger fra app-tildelinger på app-niveau.
  • Overvej organisationsgruppens hierarki (OG), når du tilføjer undtagelser. Undtagelser i en overordnet OG gælder ikke for enheder i den underordnede OG. Undtagelser i en underordnet OG gælder ikke for enheder i den overordnede OG. Tilføj undtagelser i den ønskede OG.
 7. Vælg Gem & Udgiv.