Lageret for personligt indhold fungerer som en dedikeret lagerplacering for indhold, der er uploadet af slutbrugeren. Aktivér Personligt indhold i Workspace ONE UEM-konsol, og vælg den nødvendige lagerplads til lageret. Du kan også aktivere deling af link og mappedeling, opsætte e-mailpåmindelser om deling af mapper og konfigurere indstillinger til forhindring af datatab.

Fremgangsmåde

 1. Hvis du har en organisationsgruppe på kundeniveau, skal du gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Indhold > Personligt indhold.
 2. Indstil personligt indhold til Aktiveret for at oprette et lager for personligt indhold, og konfigurer de tilgængelige felter.
 3. Konfigurer lagerallokeringer.
  Indstilling Beskrivelse
  Lager kvote

  Fordel lagerallokeringer mellem de Workspace ONE UEM-styrede og personlige indholdslagre, og dediker en del af den tilgængelige lagerplads til personligt indhold.

  Som standard bliver alt tilgængelig lagerplads dedikeret til personligt indhold, hvilket indikeres af positionen yderst til højre.

  Brugerkvote Indstil den maksimale mængde lager, som en bruger kan anvende, i MB. Denne kvote gælder for brugere i samme organisationsgruppehierarki som lagerkvoten.
  Brugergruppekvote(r) Vælg Tilføj ny, og konfigurer lagerundtagelser på brugergruppebasis.
 4. Konfigurer Delte links ved at indstille Linkdeling til Aktiveret og udfylde felterne, der vises. Når dette er aktiveret, kan slutbrugere dele filer som links i VMware Workspace One og selvbetjeningsportalen.
  Indstilling Beskrivelse
  Deling af link Aktiver linkdeling af dokumenter.
  Automatisk udløb i dage

  Aktiver og indtast en numerisk værdi for at specificere antal dage, som links kan deles i.

  Deaktiver for at lade slutbrugere konfigurere, hvornår de deler deres links.

  Downloads udløber automatisk

  Aktiver og indtast en numerisk værdi for det maksimale antal downloads, før et link udløber.

  Deaktiver for at lade slutbrugere konfigurere, hvornår de deler deres links.

  Påkræv beskyt med adgangskode

  Aktiver og indstil adgangskodens Minimumslængde i tegn og Kompleksitet.

  Deaktiver for at lade slutbrugere konfigurere, hvornår de deler deres links.

 5. Konfigurer Delte mapper ved at indstille Mappedeling til Aktiveret og udfylde felterne, der vises.
  Når denne funktion er aktiveret, kan slutbrugere dele mapper fra VMware Workspace ONE Content og selvbetjeningsportalen.
  Indstilling Beskrivelse
  Del med brugergrupper Aktiver for at dele mapper med hele brugergrupper i stedet for manuelt at notere hver bruger.
  Tilgængelige delingsroller Indstil roller tilgængelige for slutbrugere, de deler deres mapper med.
  Del med eksterne brugere Lader slutbrugere dele mapper med eksterne brugere for deres organisationsgruppe.
  Tilgængelige delingsroller Indstil adgangsprivilegierollen for de brugere, som slutbrugere deler en mappe med. Se matrixen Delingsroller for mappe for en oversigt over delingsroller og deres tilladelser.
  Brugerkvote

  Lad kvote stå som 0 for at lade alle eksterne bruger-uploads tælle imod mappens delingskvote.

  Indstil kvote for at give eksterne brugere dedikeret plads for uploads.

 6. Konfigurer E-mailnotifikationer.
  Indstilling Beskrivelse
  E-mail notifikationer Aktiver for at give brugere besked via e-mail, når en mappe deles med dem.
 7. Lad indstillingen Beskyttelse mod tab af data stå som Deaktiveret for maksimal sikkerhed, eller flyt den til Aktiveret for samarbejdsfrihed.
  Indstilling Beskrivelse
  Tillad at åbne i e-mail

  Aktiver for at tillade åbning af indhold i e-mails.

  Deaktiver for maksimal sikkerhed.

  Tillad at åbne i apps fra tredjepart

  Aktiver for at åbne personligt indhold i andre apps. Du kan indstille en liste over godkendte apps i SDK-profil. Hvis denne indstilling deaktiveres, deaktiveres slutbrugerens tilladelse til at udskrive PDF-dokumenterne fra iOS VMware Workspace ONE Content.

  Deaktiver for maksimal sikkerhed.

  Tillad udskrivning

  Aktiver iOS-enheder for udskrivning af PDF-filer fra personligt indhold med AirPrint. Udskrivning understøttes kun, hvis Tillad åbning i apps fra tredjeparter er aktiveret.

  Deaktiver for maksimal sikkerhed.

  Vandmærke Aktiver for at anvende et dynamisk vandmærke på filer, der gengives i HTML5-fremviseren. Som standard anvendes brugers e-mail som vandmærke i filen. Du kan ændre vandmærke teksten i SDK.
 8. Vælg Gem for at fuldføre din konfiguration.