Mappedelingsroller refererer til tilladelser, som slutbrugere kan tildele, når de deler en mappe. Disse tilladelser gælder for den brugergruppe eller eksterne bruger, som en slutbruger deler en mappe med.

  Ejer Medejer Editor Læser Fremviser
Vis fil og mapper
Download filer til computer  
Tilføj kommentarer til filer
Upload filer til mapper    
Slet filer eller undermapper    
Rediger filer    
Vis andre mappe kollaboratører    
Vis andre kollaboratørers aktivitet i feed  
Modificer deling af mappe      
Generer delte link til filer        
Overfør mappeejerskab