Konfigurer oplysninger om Win32-appen, deriblandt muligheden for at definere, hvornår den skal installeres, hvordan den skal installeres, og hvornår installationen skal registreres som fuldført.

Fremgangsmåde

 1. Konfigurer fanen Oplysninger.

  Workspace ONE UEM-systemet kan ikke parse data fra en EXE- eller ZIP-fil. Indtast information for EXE- og ZIP-filer på denne fane. Systemet parser med information angivet for MSI filer.

  • App-navn
  • App-version
  • App-id (også kaldet en produktkode)
 2. Udfyld indstillingerne på fanen Filer ved at uploade afhængigheder, transformeringer, programrettelser og afinstallationsprocesser.
  Fil Beskrivelse

  Konfigurationer

  App-afhængigheder

  MSI, EXE, ZIP

  Miljøet og enhederne skal bruge disse apps til at køre Win 32 appen.
  1. Vælg afhængige filer i indstillingen Vælg afhængige apps.
  2. Aktiver systemet for at anvende afhængigheder i en bestemt rækkefølge. Systemet kører fra øverst til nederst.
  App-transformeringer

  MST filtype

  Disse filer styrer installationen af appen og kan tilføje eller forbyde komponenter, konfigurationer og processer under processen. Vælg Tilføj for at browse til MST-filen på netværket.
  App-patches

  MSP filtype

  Disse filer tilføjer ændringer der er fejlrettelser, opdateringer og nye features til apps. De to typer er tilføjelser og kumulative.
  • Tilføjelser – Inkluderer kun ændringer udviklet siden seneste version af appen eller seneste tilføjelse med en programrettelse.
  • Kumulative – Inkluderer hele appen inklusive ændringer siden seneste version af appen eller seneste tilføjelse med en programrettelse.
  1. Vælg Tilføj.
  2. Identificer programrettelsen som kumulativ eller som tilføjelse.
  3. Vælg Fil for at browse til MSP-filen på netværket.
  App-afinstallationsproces Disse scripts instruerer systemet i at afinstallere en app under specifikke omstændigheder.

  Brugerdefinerede scripts er valgfrie for MSI-filer.

  1. Vælg indstillingen Anvend brugerdefineret script.
  2. Vælg upload, eller indtast et script i systemet for Brugerdefineret scripttype.
   • Vælg Upload for at browse til script-filen på netværket.
   • Vælg Input og indtast det brugerdefineret script.
 3. Udfyld indstillingerne i Udrulningsindstillinger > Hvornår skal den installeres .
  Denne fane instruerer systemet til at installere appen med specifikke kriterier. Systemet kan parse information for MSI filer. Dog kræver systemet, at du indtaster denne information for EXE- og ZIP-filer.
  1. VælgUforudsete data > Tilføj, og udfyld de indstillinger, der afhænger af den kriterietype, du har valgt.
   Indstil beredskabet til instruktions- og fuldførelsesscenarier.
   • Instruktion – Beredskabet instruerer systemet om at installere apps når enheden lever op til bestemte kriterier.
   • Fuldførelse – Beredskabet identificerer hvornår en installation er fuldført.
   Indstilling - App Beskrivelse - App
   Kriterietype

   App eksisterer

   App eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik app er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik app er eller ikke er på enheder.

   Workspace ONE UEM holder øje med, om appen er tilstede, men udruller ikke appen til enheder.

   App-identifikator Indtast app-id’et så systemet kan genkende tilstedeværelsen eller manglen af hjælpe appen.

   Denne værdi kaldes også produktkoden for appen.

   Version Indtast den specifikke version.
   Indstilling - fil Beskrivelse - fil
   Kriterietype

   Fil eksisterer

   Fil eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden som du ønsker at systemet skal søge efter file og inkluder filnavnet.
   Version Indtast den specifikke version.
   Ændret den Indtast dato hvor filen sidste blev ændret.
   Indstilling - registreringsdatabase Beskrivelse - registreringsdatabase
   Kriterietype

   Registreringsdatabase eksisterer

   Registreringsdatabase eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden hvor systemet kan finde nøglerne og værdierne. Inkluder hele stien. Begynd med HKLM\ eller HKCU\.
   Konfigurer værdier for registreringsdatabase
   • Værdi navn - Indtast navn på nøgle. Dette container-objekt opbevarer værdien og viser den i filstrukturen på enheden
   • Værditype- Vælg nøgletype, der vises i filstrukturen på enheden.
   • Værdidata - Indtast værdien af nøglen. Navne-dataparrene opbevares i nøglevisningen i filstrukturen på enheden.
  2. Indstil den mængde diskplads, som enheder skal have tilgængelig, for at systemet kan installere appen for Påkrævet diskplads.
  3. Indstil den mængde batteri, som enheder skal have tilgængelig, for at systemet kan installere appen for Påkrævet strøm på enhed.
  4. Indstil den mængde RAM, som enheder skal have tilgængelig, for at systemet kan installere appen for Påkrævet RAM.
 4. Udfyld indstillingerne i Udrulningsindstillinger > Hvordan man installerer .
  Definer installationsadfærd på enheder. Når du konfigurerer Win32-apps i Workspace ONE UEM-konsollen, kan du vælge forskellige kombinationer, mens du konfigurerer Installationskontekst og Administratorrettigheder under fanen Udrulning. Installationsprocessen kan variere alt efter indstillingerne. Få flere oplysninger om Win 32-appens installationsadfærd i Win 32-appens installationsadfærd.
  Indstilling Beskrivelse
  Installationskontekst Vælg hvordan systemet anvender installationen.
  • Enhed — Definer installationen efter enhed og alle brugere af den pågældende enhed.
  • Bruger — Definer installationen efter bestemte brugerkonti (tilmeldte).
  Installationskommando Indtast en kommando for styre installationen af appen.
  • MSI — Systemet udfylder automatisk installationskommandoerne, og kommandoerne inkluderer programrettelser og transformeringer.
   • Programrettelser — Bruges til at opdatere den rækkefølge, hvor programrettelser installeres på enheder, og opdatere rækkefølgen i installationskommandoen.
   • Transformeringer — Den rækkefølge, som systemet anvender transformeringer med, indstilles, når du tildeler appen. Du vil se et pladsholdernavn for transformeringen, indtil du tilknytter transformeringen under tildelingsprocessen.
  • EXE og ZIP — Udfyld installationskommandoen, og angiv stinavne og deres rækkefølge for anvendelse i kommandoen. Du skal også indtaste installationskommandoen der udløser installationen af Win32 appen.

   Hvis du ikke pakker programrettelser og transformeringer i EXE eller ZIP-filen, og du tilføjer dem separat, skal du huske at tilføje filnavne på programrettelser og transformeringssøgefelterne i installationskommandoen.

  Administratorrettigheder Indstil installationen til at tilsidesætte krav om administratorrettigheder.
  Enhedsgenstart Kræv at enheden genstartes efter appen er installeret korrekt, kræv at enheden kun genstartes hvis det er nødvendigt at appen kan fungere, eller kræv at enheden ikke genstartes.
  Antal nye forsøg Indtast antal gange som systemet forsøger at installere appen efter et mislykket forsøg.
  Gentagelsesinterval Indtast tidsrum, i minutter, som systemet venter før det forsøger at installere appen efter et mislykket forsøg.
  Time-out af installation Indtast maksimal periode, i minutter, som systemet tillader at installationsprocessen kan køre uden success.
  Installation genstart lukningskode Indtast koden som er installationsprogrammets output for at identificere en genstartshandling.

  Tjek posten for Genstart af enhed. Hvis du vælger Genstart ikke, men indtaster en genstarts-lukningskode, så anser systemet installationen som fuldført, når genstart er fuldført, også selv om indstillingerne for enhedsgenstart ikke kræver en genstart for at lykkes.

  Installation fuldført lukningskode Indtast koden som er installationsprogrammets output for at identificere en succesfuld installation.
 5. Udfyld indstillingerne i Udrulningsindstillinger > Hvornår installationen anses for at være fuldført .
  Konfigurer Workspace ONE UEM til at identificere en vellykket installation af Win32-apps. Systemet kræver denne information for EXE. og ZIP-filer.
  1. Konfigurer systemet til at anvende specifikke kriterier for at anse installationsprocessen som værende fuldført for Anvend yderligere kriterie.
  2. For at identificere fuldførelsen eller anvende brugerdefinerede scripts, skal du tilføje specifikke kriterier for Identificer app efter.
   Indstilling - Definer kriterie - App Beskrivelse - Definer kriterie - App
   Kriterietype

   App eksisterer

   App eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik app er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik app er eller ikke er på enheder.

   Workspace ONE UEM holder øje med, om appen er tilstede, men udruller ikke appen til enheder.

   App-identifikator Indtast app-id’et så systemet kan genkende tilstedeværelsen eller manglen af hjælpe appen.

   Denne værdi kaldes også produktkoden for appen.

   Version Indtast den specifikke version.
   Indstilling - Definer kriterie - Fil Beskrivelse - Definer kriterie - Fil
   Kriterietype

   Fil eksisterer

   Fil eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden som du ønsker at systemet skal søge efter file og inkluder filnavnet.
   Version Indtast den specifikke version.
   Ændret den Indtast dato hvor filen sidste blev ændret.
   Indstilling - Definer kriterie - Registrering Beskrivelse - Definer kriterie - Registrering
   Kriterietype

   Registreringsdatabase eksisterer

   Registreringsdatabase eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden hvor systemet kan finde nøglerne og værdierne. Inkluder hele stien. Begynd med HKLM\ eller HKCU\.
   Konfigurer værdier for registreringsdatabase
   • Værdi navn - Indtast navn på nøgle. Dette container-objekt opbevarer værdien og viser den i filstrukturen på enheden
   • Værditype- Vælg nøgletype, der vises i filstrukturen på enheden.
   • Værdidata - Indtast værdien af nøglen. Navne-dataparrene opbevares i nøglevisningen i filstrukturen på enheden.
   Indstilling - Anvender brugerdefineret script Beskrivelse - Anvender brugerdefineret script
   Script-type Vælg script-type
   Kommando for at køre scriptet Indtast værdien, der udløser scriptet.Brugerdefineret script-type
   Brugerdefineret scriptfil Vælg Upload, og gå til den brugerdefinerede script-fil på netværket.
   Succesafslutningskode Indtast koden, som er scriptets output, for at identificere en vellykket installation.
 6. Vælg Gem og tildel for at konfigurere fleksible udrulningsindstillinger.

Næste trin

Tildel fleksible udrulningsplaner til Win32-appen. Se Tilføj tildelinger og undtagelser til apps, VMware Workspace ONE UEM 1904.