Overdragelse af administration af Win32-apps omfatter visse begrænsninger for at fungere.

Understøttede og ikke-understøttede scenarier

Denne funktion fungerer for enheder, som overholder disse advarsler.
  • Enheder, der er tilmeldt eller blev tildelt, efter du aktiverede denne indstilling, og som ikke har appen installeret.
  • Enheder, der er tilmeldt eller blev tildelt, efter du aktiverede denne indstilling, og som har appen installeret og har statussen "installeret af bruger".
Denne funktion understøtter ikke processen til overtagelse af styring på enheder, der overholder disse advarsler.
  • Enheder, der er tilmeldt eller blev tildelt, før du aktiverede denne indstilling, og som har appen installeret og har statussen "installeret af bruger".
  • Enheder, som ejes af medarbejdere. Hvis brugerne har BYOD-enheder, kan du ikke overtage styringen af Win32-apps på disse enheder.