Workspace ONE UEM har flere metoder til at fjerne Win32-apps fra enheder. Vælg app, enheder, organisationsgruppe, tildelingsgruppe eller bruger fra sletning. Flere admin-funktioner påvirker flere aktiver, så du bør forstå ændringerne før du foretager handlinger.

Tabel 1. Metoder til sletning af Win32-apps
Sletningsmetode Beskrivelse
Detaljevisning Vælg funktionen Slet app i detaljevisningen for appen.

Denne handling fjerner Win32 appen fra enheder i smart-grupper der er tildelt appen.

Enhed Slet den relevante enhed fra konsollen.
Organisationsgruppe Slet organisationsgruppen.

Denne handling påvirker alle aktiver og enheder i organisationsgruppen.

Tildelingsgruppe Slet smart-gruppen eller brugergruppen tildelt til Win32-appen.

Denne handling påvirker alle enheder i gruppen.

Bruger Slet den relevante brugerkonto fra konsollen.