Upload Win32 apps som enten primærfiler eller afhængige filer. Anvend samme proces for EXE, MSI og ZIP-filer.

Forudsætninger

Hvis du anvender en ZIP-fil, skal du komprimere app-pakker, der er 4GB eller større ved hjælp af 7-Zip. Workspace ONE UEM udpakker ikke ZIP-pakker med app-pakker på 4GB eller større, når de er komprimeret vha. den indbyggede Windows zipkomprimering.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Apps og bøger > Apps > Indbyggede > Interne, og vælg Tilføj app.
  2. Vælg Upload, vælg Lokal fil, og vælg den app, der skal uploades.
  3. Vælg et svar på Er dette en afhængig fil.
    • Vælg Ja for at markere en afhængig fil, og knyt den til Win 32-apps. Eksempler på afhængige filer er biblioteker og frameworks.
    • Vælg Fortsæt for at gå til næste fase i lifecyclen.