Du kan kontrollere forbindelsen mellem Workspace ONE UEM powered by AirWatch og Apple HTTP/2 API-slutpunktet. Denne kontrol giver dig mulighed for at sikre APNs-funktionalitet over en HTTP/2-forbindelse efter generering af et nyt certifikat eller efter en certifikatfornyelse.

Forudsætninger

Denne forbindelsestest er kun til test af APNs over HTTP/2, som ikke er aktiveret som standard. Eventuelle forbindelsesfejl fra denne test påvirker ikke APNs funktionalitet over en Legacy-forbindelse.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Apple > APNs til MDM.
  2. Vælg knappen Test forbindelse.
    Workspace ONE UEM-konsol udfører en intern test for at fastslå, om forbindelsen over den nye HTTP/2-protokol er funktionel.

Resultater

Da denne test kun centreres på HTTP/2-protokollen, så vil testfejl her ikke påvirke den aktuelle APNs-kommunikation. Hvis HTTP/2-forbindelsestesten mislykkes, vil de trin, som du foretager, afhænge af årsagen til fejlen.

  1. Udløbet certifikat – Det certifikat, som du bruger til testen, er udløbet. Anmod om fornyelse ved at se Forny et APNs-certifikat.
  2. Ugyldigt certifikat – Det certifikat, du anvender til testen, er ikke udløbet, men det er er ugyldigt af en anden årsag. Du kan anmode om fornyelse af certifikatet eller vente et par minutter og teste forbindelsen igen.
  3. Ukendt fejl – Forekommer typisk under et midlertidigt tab af internetadgang. Vent nogle minutter, og afprøv forbindelsen igen.
  4. APNs Klient Deaktiveret – Det betyder, at Apple har returneret en intern fejl eller at APNs-tjenesten ikke er tilgængelig. Vent nogle minutter, og afprøv forbindelsen igen.