Du kan fjerne tildeling af enhedsmærker fra flere enheder på samme tid.

Du kan konfigurere det maksimale antal enheder, som du har tilladelse til at tildele og fjerne tildeling af mærker, ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Bulk-management og rulle ned til indstillingen Tildel/fjern tildeling af mærke.

Udfør følgende trin for at fjerne tildeling af mærker fra flere enheder.

Forudsætninger

Du skal have de korrekte tilladelser for at fjerne tildeling af mærker fra flere enheder. Du kan kontrollere disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen "Massestyring, fjern tildeling af mærker", og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto. Få flere oplysninger i emnet Se en administratorrolles ressourcer.

Fremgangsmåde

  1. Naviger til Enheder > Listevisning og søg efter det mærke, du vil fjerne. Du kan også filtrere enheder baseret på et eller flere mærker.
  2. Marker afkrydsningsfeltet til venstre for hver enhed i listevisningen over enheder, som har det mærke, du vil fjerne tildelingen af.
  3. Vælg knappen Flere handlinger over listen.
  4. Vælg Administrer mærker.
    Siden Administrer mærker vises med flere oplysninger. Siden bekræfter antallet af enheder, der er valgt fra listevisning, og viser de aktuelt tildelte mærker og alle tilgængelige mærker til tildeling. Du kan også bruge søgetekstfelterne øverst til højre på siden Administrer mærker til at indtaste søgeparametre for mærkeetiketter.
  5. Vælg det lille ’x’ ud for hvert tildelt mærke, du vil fjerne.
    Du kan fjerne flere end ét mærke. Du kan også tildele mærker, mens du fjerner tildeling til andre i det samme trin.
  6. Vælg Gem.

Resultater

Mærket er blevet fjernet fra alle de enheder, du har valgt. Hvis mærket er tildelt en anden enhed, kan mærket ikke slettes.