Workspace ONE Intelligence Connector-tjenesten indsamler data fra din Workspace ONE UEM-database og pusher dem til den cloud-baserede rapporttjeneste.

Den skal installeres på sin egen server. Hvis du vil have flere oplysninger om installationsprocessen for andre Workspace ONE UEM-appservere, skal du gå til installationsvejledningen for VMware Workspace ONE UEM.

Vigtigt: Hvis du opgraderer Workspace ONE UEM-databasen som en del af opgraderingsprocessen, skal du stoppe Workspace ONE Intelligence Connector-tjenesten, når Workspace ONE UEM-databasen opgraderes. Derefter skal du genstarte tjenesten, når opgraderingsprocessen er færdig.
Vigtigt: Hvis du skal ændre indstillinger for Udrulningsregion, må du ikke køre installationsprogrammet igen.

Forudsætninger

Sørg for, at du har hvidlistet de relevante URL-adresser, så installationsprocessen for forbindelsen kan kommunikere med den korrekte cloud-baserede rapporttjeneste. For en liste over URL-adresser henvises til emnet URL-adresser til hvidliste for on-premises efter region i Workspace ONE Intelligence-brugervejledningen.

Hvis du anvender en proxyserver, og du vil bruge den med Workspace ONE Intelligence-forbindelsen, skal du sørge for at hvidliste specifikke destinationer. Hvis du ikke hvidlister de anførte destinationer, kan installationen mislykkes. Se emnet URL-adresser til hvidliste til brug af en proxyserver i on-premises-udrulninger i Workspace ONE Intelligence-brugervejledningen.

Fremgangsmåde

 1. Sørg for, at du har opfyldt kravene til hardware, software og netværk, som er beskrevet i Workspace ONE Intelligence-brugervejledningen.
 2. Download Workspace ONE Intelligence Connector-installationsprogrammet på den server, som du konfigurerede til tjenesten.
 3. Kør installationsprogrammet, og vælg Næste.
 4. Acceptér vilkårene for anvendelse, og vælg Næste.
 5. Sørg for, at Workspace ONE Intelligence Connector-tjenesten er markeret som en funktion, der skal installeres. Vælg Næste.
  Installationsprogrammet registrerer den version af Java, der er installeret på app-serveren. Hvis installationsprogrammet ikke registrerer den påkrævede version, skal den påkrævede version installeres.
 6. Angiv indstillingerne for databaseserveren.
  Indstilling Beskrivelse
  Databaseserver, du installerer til

  Vælg Browse ud for tekstfeltet Databaseserver, og vælg din Workspace ONE UEM-database fra listen.

  Vælg ikke Browse, hvis du benytter en brugerdefineret port. Brug i stedet følgende syntaks: DBHostName,<customPortNumber > , og vælg derefter Browse for at vælge databaseserveren. For eksempel: db.acme.com, 8043

  Opret forbindelse vha.
  Vælg en af følgende godkendelsesmetoder:
  • Windows-godkendelse godkender ved hjælp af en servicekonto på Windows-serveren.

   Du vil blive bedt om at angive den servicekonto, som du vil bruge. Denne servicekonto bruges til at køre alle appgrupper og Workspace ONE UEM-relaterede tjenester. Servicekontoen skal have adgang til Workspace ONE UEM-databasen.

  • SQL-servergodkendelse anvender SQL-servergodkendelsesmetoden.

   Du vil blive bedt om at indtaste brugernavn og adgangskode.

  Navnet på databasekataloget Indtast navnet på Workspace ONE UEM-databasen, eller søg på SQL-serveren og vælg den på en liste.
 7. Vælg den destinationsmappe, hvor du vil installere Workspace ONE Intelligence Connector-tjenesten.
 8. Konfigurer indstillinger for Workspace ONE Intelligence Connector-tjenesten.
  1. Vælg en udrulningsregion til din cloud-tjeneste. Husk at vælge den rigtige region.

   Kør ikke installationsprogrammet igen, hvis du skal ændre denne region i fremtiden.

   Hvis du opgraderer din Workspace ONE Intelligence Connector-tjeneste fra en tidligere version, vises denne skærm ikke, fordi du ikke kan ændre din region under en opgradering.

  2. Indtast dit Workspace ONE UEM installationstoken.
   Dette token oprettes som en del af Workspace ONE UEM-installationsprocessen.
 9. (Valgfrit) Indtast oplysninger om proxy.
  Find disse oplysninger Workspace ONE UEM-konsol i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Installation > Proxy > Konsol-proxyindstillinger.
 10. Vælg Installer for at installere Workspace ONE Intelligence Connector-tjenesten. Når installationen er fuldført, kan du vælge Afslut.