Når du har oprettet en rapport, kan du administrere dine rapporter på Listevisning for rapporter. Du kan køre rapporter, planlægge kørsel af rapporter, kopiere rapporter og slette rapporter. Vælg en enkelt rapport, og brug administrationshandlinger, planlægningsfunktionen og revisionslogføringer.

Listevisning

Listevisningen af rapporter under Rapportering > Rapporter gør det muligt at vælge flere rapporter og udføre handlinger ved hjælp af et enkelt valg.
 • Tilføj rapport – åbner vejledningen Rapporter, hvor du kan oprette en ny rapport.
 • Rediger – redigerer filtrene i en rapport.
 • Kør – kører rapporten med det samme. Når rapporten er fuldført, modtager du en e-mail med et link til din rapport.
 • Del – Sender rapporten til en enkelt administrator eller flere administratorer. Herefter kan vedkommende få adgang til rapporten ved at klikke på det sendte link.
 • Jobplan – bruges til at planlægge et tidspunkt, hvor en rapport skal køres, og til at sende en e-mail med et link til rapporten, når den er fuldført. For at brugere kan få adgang til rapporten, skal de have en administratorkonto til Workspace ONE UEM-konsollen, så de kan logge på og godkende, inden filen downloades.
 • Kopiér – opretter en kopi af rapporten. Brug denne handling, hvis du vil have forskellige jobplaner til den samme rapport. Funktionen Kopiér er også nyttig, hvis du vil oprette en rapport, som er baseret på en nuværende rapport, uden at du behøver at begynde forfra.
 • Slet – sletter en rapport og fjerner den samt alle tilknyttede abonnementer permanent.

Enkelt rapportvisning

Vælg en rapport for at få adgang til fanerne Oversigt, Jobplaner og Revisionslogføring.
 • Oversigt - Fanen Oversigt indeholder administrationshandlingerne for en rapport.
  • Rediger
  • Kør
  • Del
  • Slet
 • Jobplaner - Fanen Jobplaner indeholder administrationshandlingerne til planlægning af rapporter.

  Vælg for at tilføje, redigere eller slette en rapport. Tilføj en rapport, og konfigurer indstillingerne i vejledningen. Når rapporten køres, sender systemet en e-mail til de kontakter, der er konfigureret i vejledningen. E-mailen indeholder et link til download af rapporten. For at brugere kan få adgang til rapporten, skal de have en administratorkonto til Workspace ONE UEM-konsollen, så de kan logge på og godkende, inden filen downloades.

  Konfigurer følgende indstillinger i vejledningen Jobplan for at planlægge en rapport.
  Tabel 1. Indstillinger for planlægning af rapporter
  Indstilling Beskrivelse
  Navn på tidsplan Indtast et navn på jobplanen.
  Gentagelse Vælg i rullemenuen, hvor tit rapporten skal køres.
  • Hver time
  • Daglig
  • Ugentligt
  • Månedligt

  Værdien Gentagelse påvirker de tilgængelige tidsindstillinger.

  Hver time Vælg det antal timer, der skal gå, før rapporten køres igen.
  Hver time - begynder kl. Vælg det klokkeslæt, hvor rapporten køres.
  Dagligt - Tid på dagen Vælg det tidspunkt på dagen, hvor rapporten skal køres.
  Ugentligt - Ugedag Vælg de ugedage og det klokkeslæt, hvor du vil køre rapporten.
  Ugentligt - begynder kl.

  Vælg det klokkeslæt, hvor rapporten køres.

  Månedligt - dag i måneden Vælg den dag i måneden og det klokkeslæt, hvor du vil køre rapporten.

  Denne indstilling vises, når Gentagelse er indstillet til hver måned.

  Månedligt - begynder kl. Vælg det klokkeslæt, hvor rapporten køres.
  Alle gentagelsesindstillinger - Slutter Vælg slutdatoen, hvis du vil standse gentagelsen af en rapport.
  Send til Indtast hver modtagers e-mailadresse.
  Emne Indtast et emne på den e-mail, der sendes, når rapporten er fuldført. E-mailen indeholder det link, der giver adgang til rapporten.
  Meddelelse Indtast en besked til den e-mail, der sendes, når rapporten er fuldført.

  Du kan se planlagte rapporter og deres hyppighed i Rapportering > Planlagte rapporter. Siden Planlagte rapporter indeholder handlingerne Rediger og Slet til administration af jobplaner.

 • Revisionslogføring - Fanen Revisionslogføring viser hændelser for en rapport. Find ud af, hvornår en hændelse opstod, hvem der forårsagede den, og hvad der er sket. Logføringen viser følgende data:
  • Dato og tidspunkt
  • Administratorkonto
  • Hændelsesnavn
  • Handling