Mærket Ny foran rapportens navn i UEM-konsollen identificerer nye rapporter. Disse rapporter kombinerer flere forældede rapporter.

For at se de nye rapporter skal du gå til Monitor > Rapporter og analyser > Rapporter > Listevisning. For at se de eksporterede nye rapporter, skal du gå til Monitor > Rapporter og analyser > Eksporter.

Workspace ONE UEM indeholder 20 nye rapporter. Følgende tabel viser de tilgængelige kolonner for hver af disse nye rapporter.

Loginhistorik for admin
Navn Browser
Kernebruger Platform
Logindato Fejlårsag
Kilde-IP-adresse Status
Adminbrugerroller
Organisationsgruppe-id Rolle
Organisations-gruppenavn Rollebeskrivelse
Brugernavn Dato af sidste login
E-mail Brugertype
Fornavn Primær
Efternavn  
App-oplysninger efter enhed
Organisationsgruppe-id Installeret version
Organisations-gruppenavn Bundt størrelse(KB)
Navn Dynamisk størrelse(KB)
Serienummer Samlet størrelse
App navn Installationsstatus
App-identifikator Årsag til installationsstatus
Udrullet af Workspace ONE UEM App først set
Styret app App opdateret, dato
Tildelt version Enheds-id
Enhedstype Enhedsmodel
OS-version Ejerskabstype
Enhed sidst set Brugernavn
E-mail adresse  
Oplysninger om sortlistede eller hvidlistede apps efter enhed
Organisationsgruppe-id Enhedsmodel
Organisations-gruppenavn OS-version
Enheds-id Ejerskab
Brugernavn Telefonnummer
E-mail adresse App navn
Serienummer App-identifikator
IMEI Appversion
Enhedsplatform App først set
Certifikat udløber om kort tid
Navn på certifikat Profilnavn
Udstedt til Navn
Udgivet af Organisations-gruppenavn
Navn af CA Ikrafttrædelsesdato
Status Dage indtil udløb
Indholdsoplysninger pr. enhed
Organisationsgruppe-id Indholdstype
Organisations-gruppenavn Indhold blev installeret
Enheds-id Indholdsprioritet
Navn Indholdsvigtighed
Brugernavn Indhold kategori
E-mail adresse Status
Serienummer Indholdsversion
IMEI Indholdsstørrelse i KB
Enhedsplatform Ikrafttrædelsesdato
Enhedsmodel Udløbsdato
OS-version Dato for seneste ændring
Ejerskab Sidst set
Indholdsnavn Dage offline
Tælling af aktive enheder
Organisations-gruppenavn Totalt antal inaktive enheder
Totalt antal aktive enheder Totalt antal enheder
Antal aktive enheder pr. bruger
Organisationsgruppe-id Totalt antal inaktive enheder
Brugernavn Totalt antal enheder
Totalt antal aktive enheder  
Enhedsbatterilogfil
Enheds-id Batteri flag
Navn Batteriets levetid procentdel
Organisationsgruppe-id Batteri spænding
Organisationsnavn Batteri strømspænding
Enhedsmodel Batteriets temperatur
Enhedsplatform Batteriets forbrug af mAh
OS-version Batteriets gennemsnitlige interval
Ejer Batteriet gennemsnitlige strøm-spænding
AC-linjestatus Backup-batteriets levetid
Stikprøve tidsrum Backup-batteriets fulde levetid
Overførselstid Levetid af backup batteri I procent
Batteriets levetid i tid Backup batteri flag
Batteriets fulde levetid Backup batteri spænding
Enhedslager
Organisationsgruppe-id Aktuel operatør
Organisations-gruppenavn Enhed under roaming
Enheds-id Startdato for roaming
Navn Slutdato for roaming
Brugernavn MAC-adresse
E-mail adresse Wi-Fi adresse
Fornavn IMEI
Efternavn Simkortnummer
Skærmnavn GPRS forbindelse
Serienummer Enhedskapacitet (GB)
Enhedsplatform Tilgængelig kapacitet(GB)
Enhedsmodel Tilgængelig fysisk hukommelse (MB)
Telefonnummer Total fysisk hukommelse (MB)
Ejerskab Batteriets levetid procentdel
OS-version Prøvetidspunkt for vekselstrøm
Tilmeldingsdato Enhed anvender vekselstrøm
Compliance status Fjernelse af nyttelast ikke tilladt
Tilmeldingsstatus Er overvåget
Afmeldingsdato EAS enhed-id
Styret af Er Cloud sikkerhedskopi aktiveret
Sidst set Seneste iCould sikkerhedskopidato
Aktivnummer Er aktiveringslås aktiveret
Er kompromitteret Købsland
Find My Phone Estimeret indkøbsdato
Land Garantistatus
MDM styret Registrerings dato
Enheds-id Startdato for dækning

Hjemme mobiloperatør

Slutdato for dækning
Enhedsplaceringslogfil
Organisations-gruppenavn E-mail adresse
Organisationsgruppe-id Stikprøve tidsrum
Navn Breddegrad
Enheds-id Længdegrad
Brugernavn Elevation
Enhedssikkerhedsstilling
Organisationsgruppe-id IMEI
Organisations-gruppenavn Databeskyttelse er aktiveret
Enheds-id Kryptering på blokniveau er aktiveret
Navn Kryptering på filniveau er aktiveret
Serienummer Adgangskoden er tilstede.
Enhedsmodel Compliant adgangskode - J/N
Telefonnummer Ventende installationer
Ejerskab Alle tildelte profiler er installeret
OS-version Adgangskoden er compliant med profilerne
Sidst set Kryptering er compliant
Er kompromitteret Internt lager kryptering er aktiveret
MAC-adresse SD-kort kryptering er aktiveret
Wi-Fi adresse Dage offline
Navn på brugertilmelding Enhedsgruppe
E-mail adresse  
Detaljer om enhedsbrug
Organisationsgruppe-id Roaming dataforbrug
Organisations-gruppenavn Dataforbrug (MB)
Enheds-id Pakkenavn
Navn Mobilkort identifikator
Ejerskab Postens dato
Enhedsplatform Daglig belastning – opkald
Enhedsmodel Daglig lav belastning – opkald
OS-version Daglig meddelelse
Brugernavn Meddelelsesbegrænsning
E-mail adresse Dagligt dataforbrug
Serienummer Faktureringscyklus
IMEI Månedlig belastning – opkald
Telefonnummer Månedligt opkaldsforbrug i procent
Sidst set Månedlig lav belastning – opkald
Simkortnummer Månedlig meddelelse
Stikprøve tidsrum Månedligt meddelelsesforbrug i procent
Hjemme mobiloperatør Månedligt dataforbrug
Aktuel operatør Månedligt dataforbrug i procent
Land Opkald start dato/tid
Netværkets IP-adresse Opkald varighed minutter
Mobil-IP-adresse Opkaldsretning
Enhed under roaming Tilstand af besvaret opkald
Startdato for roaming Status af det afsluttee opkald
Slutdato for roaming Status af forbindelsen af opkaldet
Data modtaget (KB) Opkaldsroaming
Data sendt (KB) Kontaktnavn
Samlet antal af KB  
Logfil for sletning af enhed
Enheds-id eller MAC-adresse Organisationsgruppe-id
Navn Organisations-gruppenavn
Serienummer Brugernavn
Enhedstype E-mail adresse
Enhedsmodel Sletning udstedt af
OS-version Slet type
Ejerskab Hændelses tid
Enhedsplatform  
Enheder med brugeroplysninger
Organisationsgruppe-id Brugerstatus
Organisations-gruppenavn Enhedsplatform
Navn Enhedsmodel
Enheds-id OS-version
Brugernavn Ejerskab
Bruger-id Serienummer
Fornavn IMEI
Efternavn Tilmeldingsstatus
E-mail adresse Compliance status
Telefonnummer på bruger Tilmeldingsdato
Domænetype Data ikke tilmeldt
Indstillinger for profilkonfiguration
Organisationsgruppe Enhedsmodel
Profilnavn Navn på minimalt operativsystem
Profilgruppetype Navn på maksimalt operativsystem
Enhedsplatform Navn af profilindstillinger
Beskrivelse Værdi
Tildelingstype Organisationsgruppe sti
Profildetaljer efter enhed
Organisationsgruppe-id Model
Organisations-gruppenavn OS-version
Navn V/M/D
Brugernavn Profil
E-mailbrugernavn Installeret version
E-mail adresse Nyeste version
Serienummer Installationsdato
MAC-adresse Installeret
SDK-analyser
Enheds-id App-identifikator
Navn Appnavn
Organisationsgruppe-id App-version
Organisations-gruppenavn Hændelsesnavn
Brugernavn Hændelsesdata
Stikprøve tidsrum  
Historik for delt enhed
Organisationsgruppe-id Efternavn
Organisations-gruppenavn E-mail adresse
Enheds-id Tjek ind-dato
Enhedsnavn Tjek ud dato
Fornavn  
Oplysninger om accept af vilkår for anvendelse
Organisations-gruppenavn Telefonnummer
Organisationsgruppe-id Navn på vilkår for anvendelse
Brugernavn Version
Fornavn Accepteret version
Efternavn Accepteret
E-mail adresse Accepteret den