Hvis du har problemer med funktionen Rapporter, kan du overveje at fejlfinde dit problem, før du kontakter support. Disse fejlfindingstrin omhandler de mest almindelige problemer med funktionen Rapporter.

Problem

Rapporter starter ikke.

Årsag

Tjenesten Afvikling i baggrunden kører ikke.

Løsning

Følg vejledningen i Aktiver afviklingstjeneste i baggrunden.

Problem

Der opstår til tider fejl under behandling af rapporten.

Årsag

Forskellige årsager.

Løsning

Se følgende logfiler.
  • Webkonsollogfiler – Se webkonsollogfilerne i forbindelse med fejlfinding, når der opstår en fejl i konsollen. Disse logfiler kan tjekkes for både nye og eksisterende rapporter. Logfiler kan findes her:
     \AirWatch\Logs\WebConsole\WebConsoleLog.txt
  • Detaljerede fejllogfiler om nye rapporter – Se logfiler fundet her:
    \AirWatch\Logs\Services\BackgroundProcessorServiceLogFile.txt
  • Detaljerede fejllogfiler om gamle rapporter – Se rapportserverlogfiler her:
    \Microsoft SQL Server\MSRS12.ABC\Reporting Services\LogFiles