Du kan anvende appen Detaljevisning, især fanerne Oversigt og Enheder, til at overvåge udrulningen af apps.

Detaljevisningen samler appovervågningsfunktioner for at hjælpe med mange appstyringsforpligtelser.

  • Indsaml data omkring app udrulninger og installer eller fjern apps fra et sted.
  • Overholdelse af enterprise mandater for udrulning af påkrævede app versioner.
  • Giv enheder besked vedrørende ikke-compliance med installationskrav.
  • Se årsagskoder der repræsenterer app-installationens fremskridt.