Så længe et mærke ikke er tildelt, og du ikke har planer om at bruge det igen, kan du slette det.

Forudsætninger

Du skal have de korrekte tilladelser til at slette et mærke. Du kan kontrollere disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen 'Slet mærke', og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto. Få flere oplysninger i emnet Se en administratorrolles ressourcer.

Mærker, som du vil slette, må ikke være tildelt en enhed.

Hvis du vil fjerne mærker fra enheder, skal du gå til Enheder > Listevisning og søge efter det mærke, du vil slette. Åbn enhedens Oplysninger på enheder med det tildelte mærke. Fjern tildeling af mærket fra alle enheder, som det er tildelt.

Fremgangsmåde

 1. Når mærket er fuldstændig fjernet, skal du gå til Grupper og indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Mærker.
 2. Find det mærke, du vil slette fra listen.
 3. Vælg alternativknappen ud for det mærke, du vil slette.
  Knappen Slet vises over listen.
 4. Vælg Slet.
  En bekræftelse vises med spørgsmålet "Slet mærket permanent?"
 5. Vælg OK til bekræftelsen.
  Hvis mærket er tildelt til en enhed, har du ikke tilladelse til at slette det. Se vejledningen ovenfor for at fjerne mærker fra enheder.

Resultater

Hvis mærket ikke er tildelt en enhed, når du sletter det, er det nu fjernet.