Konfigurer avancerede Wi-Fi-indstillinger for at oprette forbindelse med dine enheder til Workspace ONE UEM vha. en proxy.

Indstilling Beskrivelse
Profil

Vælg målet for proxyindstillinger for konfiguration.

Enhed – Begræns proxyindstillingerne til den specifikke macOS-enhed

Bruger – Anvend proxyindstillinger til brugeren af macOS-enheden.

Anvend proxyindstillinger for begge mål ved at afkrydse begge felter.

Proxy
Proxytype Vælg mellem Ingen, Manuel og Auto.
Proxy-URL-adresse Kun tilgængelig, når Proxytype er Auto. Indtast URL-adressen på Wi-FI proxyen som enheden anvender til at oprette forbindelse.
Tillad en direkte forbindelse, hvis PAC ikke er tilgængeligt Kun tilgængelig, når Proxytype er Auto. Aktiver hvis du ønsker at tillade at enheden opretter forbindelse i tidspunkter for proxy auto-config filen ikke er tilgængelig.
Proxyserver Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Indtast navn på proxyserver som dine enheder opretter forbindelse til.
Proxyserverport Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Inkluder proxyserverens portnummer, gennem hvilket enheden opretter forbindelse til proxyserveren.
Brugernavn for proxy Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Indtast et brugernavn, som genkendes af proxyserveren.
Proxy-adgangskode Kun tilgængelig, når Proxytype er Manuel. Indtast den adgangskode, der stemmer overens med det indtastede brugernavn.