Konfigurer avancerede Wi-Fi-indstillinger for at oprette forbindelse med dine Windows-enheder (desktop og telefon) til Workspace ONE UEM vha. en proxy.

Indstilling Beskrivelse
Proxy Aktivér brugen af en proxy for at slutte dine Windows-enheder til Workspace ONE UEM.
URL-adresse Kun tilgængelig, når Proxy er aktiveret. Indtast URL-adressen på Wi-FI proxyen som enheden anvender til at oprette forbindelse.
Port Kun tilgængelig, når Proxy er aktiveret. Inkluder proxyserverens portnummer, gennem hvilket enheden opretter forbindelse til proxyserveren.