Med enhedsmærker kan du identificere en bestemt enhed uden at kræve en enhedsprofil, smart-gruppe eller compliance-politik uden at oprette en note.

Hvis en enhed f.eks. har et defekt batteri eller en smadret skærm, så kan du anvende mærker til at identificere disse enheder i konsollen. En anden anvendelse er identifikation af hardware varianter på en mere synlig måde i stedet for at anvende modelnummer eller beskrivelser.

To pc'er kan f.eks. have samme modelnummer, men forskellige CPU’er eller forskellige mængder hukommelse eller grafikkort installeret. Markering af forbedret hardware for nem identifikation af disse enheder i konsollen.

Mærker og smart-grupper

Denne mærke-feature er integreret med smart-grupper, hvilket betyder at mærker kan anvendes til at definere en smart-gruppe.

Hvis du f.eks. har markeret alle de enheder i din flåde, der har kosmetiske skader, kan du oprette en smart-gruppe ud fra disse enheder. Du kan derefter ekskludere denne smart-gruppe fra den pulje enheder, som tildeles besøgende midlertidigt.

En andet eksempel er at markere enheder med lav ydelse. Du kan oprette en smart-gruppe med disse enheder og ekskludere dem fra at blive anvendt til missionskritiske opgaver.

Enhedsmærker og rolletilladelser

Alle aktiviteter, der er knyttet til enhedsmærkefunktionen, kræver tilladelser for den rolle, du tildeler dine administratorer. Hvis du ønsker, at dine administratorer skal have ansvar for oprettelse af mærker, skal du føje denne tilladelse (Ressource i konsollen) til den rolle, du tildeler den pågældende administrator. Det gælder også for at få vist mærker, redigere mærker, slette mærker, tildele mærker, og også muligheden for at søge efter mærker.