Du kan redigere et eksisterende enhedsmærke til brug i konsollen. Mærker lader dig nemt identificere en specifik enhed uden krav om enhedsprofil, smart-gruppe eller compliance-politik og uden at skulle oprette en note.

Forudsætninger

Du skal have de korrekte tilladelser til at redigere et mærke. Du kan kontrollere disse tilladelser ved at få vist alle de tildelte ressourcer (eller tilladelser) for en adminrolle, ændre rollen med tilladelsen 'Rediger mærke', og hvis ikke den allerede er tildelt, kan du derefter tildele den ændrede rolle til din administratorkonto.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Grupper og indstillinger > Enheder og brugere > Avanceret > Mærker.
  2. Identificer det mærke, du vil redigere på listen.
  3. Vælg blyantikonet () ud for det mærke, du vil redigere.
    Skærmen Rediger mærke vises.
  4. Rediger Navn på mærket.
  5. Vælg Gem.

Resultater

Mærkatet er blevet redigeret med et nyt navn. Enheder, der er tildelt med det tidligere mærke, er blevet opdateret med det redigerede mærke.