Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side inkluderer en oversigt over nye funktioner introduceret for 1910, en liste over vores løste problemer og kendte problemer

 

Nye funktioner i denne version

Workspace ONE UEM Console

 • Vi har foretaget forbedringer af /brugere/ API.
  GET /users/{uuid} og POST /users API'erne er nu forbedret for at inkludere nye attributter såsom aadMappingAttribute, department, employeeIdentifier, costCenter, customAttribute1, customAttribute2, customAttribute3, customAttribute4 og customAttribute5.
 • Vi har tilføjet en ny API, der automatisk synkroniserer brugergrupper og admingrupper til konsollen fra Active Directory eller LDAP.
  Tidligere skulle administratorer logge på konsollen manuelt for at kunne udføre gruppesynkronisering. Vi har nu en API til gruppesynkroniseringshandlingen, hvilket muliggør automatisering. Den nye GET /GroupSyncActions/{uuid} API tager godkendelsesstatus for en gruppe med adgangstoken og et link til at flette den gruppe. Resultatet inkluderer også oplysninger om de medlemmer, der er tilføjet og fjernet fra gruppen. Den nye POST /GroupSyncActions API fletter de brugergrupper eller admingrupper, der er i tilstanden "godkendelsesanmodning afventer".
 • Siden med systemhjælp under Alle indstillinger > Admin > Diagnosticering har mistet sit hjem. Men vi har sørget for at bevare noget af den funktionalitet, den leverede til Cloud Connector.
  Du kan nu tjekke status for Cloud Connector ved hjælp af Afprøv forbindelse. Dette giver dig de samme oplysninger, som siden til tjek af systemtilstand gjorde.

Android

 • Vis en tilpasset meddelelse, når du fjerner en arbejdsprofil på en slutbrugers enhed.
  Administratorer kan nu vælge at vise dine slutbrugere en tilpasset meddelelse, når du beslutter dig for at fjerne en arbejdsprofil.
 • Vi har øget sikkerheden omkring ikke-stærke godkendelsesmetoder og meddelelser om adgangskodeændring.
  Adgangskodeprofilen giver bedre sikkerhed omkring ikke-stærke godkendelsesmetoder og meddelelse om adgangskodeændring. Påkrævet område for adgangskode giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid der skal gå, efter enheden er blevet låst op med en ikke-stærk godkendelse, før brugeren bliver bedt om at indtaste adgangskoden. Tekstfeltet Besked om ændring af adgangskode giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid før adgangskoden udløber, brugeren får besked om at skifte sin adgangskode.
 • Vi har opgraderet Launcher-profilen med yderligere konfigurationer.
  Du kan nu aktivere/deaktivere Start og aktivere/deaktivere indstillingen for tastaturlås i Android Enterprise-startprofilen.

Android

 • Administrer certifikater på bruger- og enhedsniveau på sikker vis med Workspace ONE UEM-udvidelsen til Chrome OS.
  Workspace ONE UEM-udvidelsen til Chrome OS installeres automatisk på styrede enheder med henblik på sikker klargøring af både bruger- og enhedsbaserede Microsoft ADCS-certifikater samt problemfri forbindelse til Wi-Fi og webapps. Desuden muliggør direkte kommunikation med UEM console hurtigere enhedssynkronisering efter tilmelding og større synlighed af enheder.
 • Du kan fjerndeaktivere enheder, der er mistet eller stjålet, med Mistet tilstand til Chrome OS.
  Mistet tilstand for Chrome OS giver dig mulighed for at fjerndeaktivere enheder, der er blevet mistet eller stjålet, og lader dem vise en brugerdefineret meddelelse på den låste skærm gennem Chrome OS-enhedsprofilen. Når den er deaktiveret, kan enheden ikke bruges. Enheder kan fjernaktiveres igen, når de er fundet.

iOS

 • Gør dine apps endnu stærkere med yderligere egenskaber ved at fjerntilknytte domæner.
  Konfigurer domæner, der kræver tilknytning med deres indbyggede eller tredjeparts-apps uden at skulle inkludere dem manuelt i appens rettighedsfiler. Denne tilknytning kan bruges til avancerede funktioner såsom SSO-udvidelse, universelle links og delte legitimationsoplysninger. Få mere at vide i Tilføj tildelinger og undtagelser til apps.
 • Undgå forsinkelser med at acceptere anmodninger og få hurtigt dine elever i gang med deres apps.
  Elever med styrede Apple-id'er oprettet i Apple School Manager behøver ikke længere acceptere meddelelser for at kunne installere apps og bøger. Workspace ONE accepterer meddelelserne på vegne af de styrede Apple-id’er uden administrator-interaktion.
 • Få fordel af de nyeste kommunikationsstandarder for Apple Push-notifikationer.
  Kommuniker med Apple-enheder over HTTP/2 for enhedsstyring og levering af push-notifikationer til VMware-produktivitetsapps.

Windows

 • Anvend sensorer til at overvåge dine 64-bit Windows 10-enheder.
  Sensorer til Windows-desktopenheder understøtter nu styring, når PowerShell-scripts udføres baseret på enhedsarkitekturen. Du kan begrænse et script til 32-bit eller 64-bit eller tvinge et script til at køre som 32-bit, uanset enhedsarkitekturen. Denne forbedring reducerer fejl, når der anvendes sensorer til 64-bit-enheder.
 • Lær, hvordan dine enheder overholder dine grundlinjer.
  UEM console rapporterer nu en enheds compliance i forhold til en specifik grundlinje. Se enhedernes aktuelle compliance-status til de udgivne politikker for en grundlinje. Grundlæggende compliance-rapportering benytter en 15 % grænseværdi for compliance, før en enhed markeres som ikke-compliant.
 • Vores Smart-grupper er ikke blot smarte, de er også fleksible. Begynd at oprette OEM-specifikke Smart-grupper for dine Windows Desktop-enheder.
  Vi har tilføjet Windows Desktop OEM og modelsupport til Smart-grupper.
 • Vi arbejder på et teknisk eksempel for digital styring af medarbejderoplevelsen for udrulninger af Windows 10.
  Digital styring af medarbejderoplevelsen er et samarbejde mellem Workspace ONE UEM og Workspace ONE Intelligence. Når denne funktion er aktiveret, sender Workspace ONE Intelligent Hub til Windows telemetridata til Intelligence om stabilitet og brug for operativsystemet og apps.
  I en version af Intelligence, der snart udgives, kan du se dine data i dashboards for at vide, hvad der fungerer, og hvad der skal rettes. Anvend dashboards til at fokusere på specifik analyse, og anvend automatiseringer til at forebygge mulige problemer og løse problemer, når de opstår.
  Hvis du er interesseret i at begynde at indsamle data, skal du ringe til din kundeservice for at aktivere denne funktion.

App-administration

 • Oplev ensartet sporing af app-status på alle dine enheder.
  Vi har forbedret forskellige områder i UEM console, der omhandler overvågning af app-udrulning. Workspace ONE UEM console overvåger nu apps og giver detaljeret appstatus baseret på enhedsrapporterne og logfører de handlinger, der udføres i UEM console.

Tunnel

 • Vi har tilføjet understøttelse af Trafikregler for enhed for Workspace ONE Tunnel på macOS.
  Opret detaljerede politikker for use-cases som f.eks. Del tunnel og domænefiltrering for macOS-apps. Tilføj apps og politikker fra Tunnels enhedstrafikregler, og send dem som en del af eksisterende profiler.

Løste problemer

De løste problemer er grupperet på følgende måde.

1910 Løste problemer
 • AAPP-790: Sletning af en tilmeldings bruger, der har en tilknyttet DEP-registreringspost sletter fejlagtigt registreringsposten

 • AAPP-4364: Kan ikke tilmelde DEP-enheder, når brugernavnet eller adgangskoden indeholder specialtegn som f.eks. g€ràdö^, åäö123.

 • AAPP-7382: Periodisk opstående problemer med undtagelser i forbindelse med masseinstallation af macOS-profiler

 • AAPP-7435: Ændring eller sletning af vogne fjerner eksterne mærker fra de delte EDU-iPads.

 • AAPP-7568: macOS-enhedslåsehandling fra listevisning understøtter ikke den påkrævede PIN-kode for kommandoen. 

 • AAPP-7719: Inputtekstfeltet 'Vis apps' og 'Skjul apps' vises forkert.

 • AAPP-7835: DEP-enheder modtager et forkert token fra en lavere OG. 

 • AAPP-7841: apps/purchased/search? API returnerer en forkert værdi for "IsAutoUpdateEnabled". 

 • AAPP-7854: Udrulning af single-app-tilstandsprofil til iOS-enheder forårsager overdreven CPU-forbrug på enhedstjenester.

 • AAPP-7882: Værktøjstippet for "Tillad FaceTime" i iOS-begrænsningsnyttelasten viser forkerte oplysninger.

 • AAPP-7956: Prompten, der bekræfter, om administratoren ønsker at aktivere enhedsbaseret tildeling, indeholder ikke navnet på appen.

 • AAPP-8223: Accept af slutbrugerlicensaftale overholdes ikke for DEP-brugerdefineret tilmelding. 

 • AAPP-8434: iOS SDK-integreret intern app kan ikke hente token under initialisering. 

 • AGGL-5486: Kunne ikke foretage ændringer af Android-tilmeldingsindstillinger i konsollen, da valgmulighederne er deaktiveret. 

 • AGGL-5951: Tilmeldt Android Enterprise-enhed modtager ikke den offentlige app, hvis tilmeldingsbegrænsningen er indstillet til Brug altid Legacy. 

 • AGGL-6202: Enhedslagerrapport vises som MDM styret Ja for nogle af Android-enhederne.

 •  AGGL-6213: Android EMM-registreringssiden har forekomster af Airwatch og kræver rebranding. 

 • AGGL-6287: IPsec-protokol er ikke konfigureret korrekt i Android AnyConnect, når VPN-nyttelastprofilen anvendes. 

 • AMST-20030: OOBE-statusskærmen viser fejlagtigt "Mislykkedes" i sektionen Sikkerhedspolitik, når en firewall-profil anvendes.

 • AMST-20890: Enheder kan ikke ændre Smart-grupper efter opgradering af Windows-versionen.

 •  AMST-21028: Opdateret version af BitLocker-profilen lander ikke på enheder.

 • AMST-21382: Kommandoen beginInstall mislykkes på en Windows-app, når timeout for installation er større end 60 minutter.

 • AMST-21579: Fjernelse af firewallprofilen fra siden Enheder -> Detaljevisning -> Profiler medfører statussen 'Installation mislykket'.

 • ARES-9499: Nøgleværdier for den enkeltstående Boxer-tilmelding opdateres ikke på konsollen for iOS.

 • ARES-9502: Nøgleværdier bliver ikke opdateret på konsollen under tilmelding af Android enkeltstående Boxer-tilmelding.

 • ARES-9659: App Catalog-logonsiden returnerer et executionTime-felt, der kan indikere for en hacker, hvor lang tid det tager for appen at behandle et gyldigt bruger-ID i modsætning til et ugyldigt bruger-ID. 

 • ARES-9706: Tjek ind/Tjek ud af enheder modtager ikke VPN-profil. 

 • ARES-9912: API api/mam/apps/internal/xxx/devices returnerer 204-fejl når MamCountsImprovementFeatureFlag er aktiveret. 

 • ARES-10501: Enkeltstående katalogtilmelding på Android 9-enheder viser forkerte OS-oplysninger.

 • ARES-10637: Søg i profiler fungerer ikke som forventet og udløser en fejl, hvis platformen ikke er angivet. 

 • CMEM-185421: Overvåg > Adminpanel bliver ikke indlæst. 

 • CMSVC-10375: Brugeroverførselshandlingen under Brugere-> Avanceret-> Brugeroverførsel fungerer ikke som forventet. 

 • CMSVC-10716: System/Brugere/Søg-API inkluderer ikke CustomAttribute2 gennem CustomAttribute5.

 • CRSVC-6795: De eksporterede begivenheder fra HUB vises ikke i admin-landestandarden samt den, der er eksporteret fra visningen Enhedsoplysninger.

 • CRSVC-7417: Web Console understøtter ikke proxyindstillinger, når der forsøges forbindelser til AWCM. 

 • CRSVC-7487: Enhed sidst set-compliance-politikken fungerer ikke som forventet. 

 • CRSVC-7713: Rapportabonnement modtager flere e-mailanmodninger.

 • ENRL-150: Enheder kan føjes til inaktive brugere.

 • FCA-191374: Deaktivering af indstillingen "Kom i gang" fjerner ikke ikonet fra konsollen. 

 • FCA-191412: Enheder > siden Listevisning får fejl med meddelelsen "Der skete noget uventet".

 • FCA-191454: Mislykkede login-forsøg logføres ikke i historikhændelser for katalogadministratorkonti. 

 • FCA-191605: Wi-fi-IP-adresse vises for adapternavnet "dummy0".

 • INTEL-14177: ETL | CDC-job fejler pga. uoverensstemmende datatype.

 • INTEL-15348: Enhedslisten respekterer ikke gensynkronisering af enhed.

 • PPAT-5908: Apps under DTR-regler vises ikke efter opgradering af konsollen fra 1902 til 1907. 

 • PPAT-6195: Tunnel Gateway TLS-certifikater skal tilpasses til nye Apple-standarder.

 • RUGG-5789: Værdi af brugerdefineret attribut begrænser tegnene '/ | :'. 

 • RUGG-5865: Produktet med både Smart-gruppetildeling og tildelingsindstillinger kan ikke gemmes. 

 • RUGG-7271: Feltet "Stagingprofil" giver ikke nogen Wi-Fi-profiler, der blev oprettet som "Android"-profiler.  Det viser profiler, der er oprettet som "Android Legacy"-profiler.

19.10.0.1 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-8504: Kan ikke sende push-notifikationer til nogen Workspace ONE-produktivitets-apps. 

19.10.0.2 Fejlrettelse – løste problemer
 • FCA-191865: Konsollen har modtaget og gemt GPS-prøver korrekt, men der er problemer med at indlæse den aktuelle Bing Kort-grænseflade. 

 • CRSVC-7878: Prøvejobbet henter ikke forventede enheder til indtjekning inden for stikprøveintervallerne.

19.9.0.4 Fejlrettelse – løste problemer
 • CMEM-185462: Siden Adminpanel kan ikke indlæses.

 • CRSVC-8135: Enhedstjenesten i applikationspuljen standser. 

 • ENRL-1605: Specifikke enhedsmodeller udfyldes ikke i rullemenuen Tilmeldingsbegrænsning.

19.10.0.4 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-8073: Privatliv-webclip viser ikke oplysningerne for hver overskrift. 

 • AAPP-8604: Compliance-politik for mobildataforbrug sidder fast i tilstanden afventer. 

 • AAPP-8629: Redigeringsprofiler virker ikke som forventet. 

19.10.0.5 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-8620: Understøtter "apns-push-type" for APNs via HTTP/2. 

19.10.0.6 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-22482: Authmode for Windows Wi-Fi-profil fungerer ikke som forventet.

 • AMST-22484: Windows-enheder accepterer ikke indstillingen for auto-logout.

 • AMST-22517: Fjernadresseintervaller i firewall-reglerne tillader ikke strengværdier. 

 • AMST-22520: Firewall-regler knytter forkert brugergrænsefladen til SyncML

 • ARES-10887: App-katalogkommentarer overholder ikke admin-konfigurationen.

 • INTEL-16289: Opret et overførselsscript for at aktivere den nye brugereksportkategori. 

19.10.0.7 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-22685: Enhedstilmelding vil ende i tilstanden I gang, når indstillinger for OOBE-klargøring er aktiveret. 

 • AMST-22706: Alle brugerkontekst-apps på konsollen flyttes til styret, men afinstalleret tilstand, når du forespørger om appen, mens brugeren er logget ud.

19.10.0.9 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-6677: Chrome OS-enheder forbruger Googles daglige API-kvotegrænse, hvilket medfører fejllogge. 

 • INTEL-16555: Job til opdatering af enheder og indstillinger mislykkedes på grund af PK-overtrædelsesfejl. 

19.10.0.11 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-8975: Enhedssynkronisering kaldes, når appen fjernes, og apps-forespørgslen udføres for iOS-enheder.

 • CRSVC-8731: API forårsager intern serverfejl. 

 • CRSVC-8826 Platformsspecifik meddelelsesskabelon bliver ikke hentet under registrering af enheder.

 • ENRL-1727: E-mailen om enhedsaktivering bliver ikke sendt, hvis skabelonen har QR-kodeopslag, og underordnet organisationsgruppe er valgt.

19.10.0.12 Fejlrettelse – løste problemer
 • AGGL-6873: ChromeOS-synkroniseringsprocessen forsøger at udgive en udvidelse til brugere uden e-mailadresser

19.10.0.14 Fejlrettelse – løste problemer
 • PPAT-6785: Tunnel Service kan ikke tilføje en ny krypteringsnøgle i registreringsdatabasen for at dekryptere forbindelsesstrengen.

19.10.0.15 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-9766: Slet enhed sletter ikke enheden i sjældne tilfælde, når enheden tjekkes ind, lige før kommandoen udstedes. 

19.10.0.16 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-10083: Kommuniker med Apple-enheder over HTTP/2 for enhedsstyring og levering af push-notifikationer til VMware-produktivitetsapps.

 • AMST-27380: Status for tilmelding af enhed stopper mens den er i gang. 

19.10.0.17 Fejlrettelse – løste problemer
 • AMST-27574: Compliance-status forbliver i afventende status på Console for Windows 10-enheder. 

19.10.0.19 Fejlrettelse – løste problemer
 • FCA-194953: Vis enheder eller brugere i forhold til vilkår for anvendelse, der ikke viser enheder.

19.10.0.20 Fejlrettelse – løste problemer
 • AAPP-11220: Slet slettede enheder, når de kommer til Tjek ind-slutpunktet. 

 • AAPP-11207: Enhedsstyringsprofil bliver ikke fjernet fra enheden under enterprise slet. 

19.10.0.21 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-18462: Håndtering af krypterings-/signeringsproblemer på Enhedstjenester, der fører til fejl i kommunikationen med enheder på grund af nylige ændringer i .NET Framework, der er udgivet som en del af de seneste Windows-opdateringer.

19.10.0.22 Fejlrettelse – løste problemer
 • CRSVC-19544: Alle certifikater er i en ukendt tilstand. 

Kendte problemer

 • AAPP-8343: iOS 13-profiler, hvor Tillad fjernelse er angivet til "med godkendelse", kan ikke lande på enheden. 

  Med iOS 13-versionen er nøglen "Tillad fjernelse" kun gyldig for overvågede enheder. Brugergrænsefladen skal opdateres med mærket. 

  Du kan løse problemet ved at redigere profilen for at fjerne markeringen af nøglen "Tillad fjernelse" under Generel nyttelast. 

 • AAPP-8165: Upload af en app med udvidelse mislykkes, når nyttelasten ikke er angivet direkte under IPA.

  Upload af en app med udvidelse mislykkes, når der angives en nyttelast i SWIFT-supportmappen i stedet for at lade den være direkte under IPA.

  Du kan løse problemet ved at fjerne SWIFT-supportmappen og arkivere nyttelasten direkte i IPA. 

 • AAPP-7814: Kan ikke installere købte apps vha. indløsningskoder. 

  Indløsningskodebaserede købte apps kan ikke installeres på enheden.

 • AAPP-7500: macOS FileVault-nyttelasten mislykkes med fransk sprog. 

  macOS FileVault-nyttelasten mislykkes med fransk sprog. 

 • AGGL-6437: Når du har ryddet Android Enterprise-slutbrugeren for at slette meddelelsen på AE-indstillingssiden og gemt, bliver meddelelsen ikke slettet.

  Når du har ryddet Android Enterprise-slutbrugersletningsmeddelelsen på AE-indstillingssiden og gemt, bliver meddelelsen ikke slettet.

  Du kan løse problemet ved at tilføje et mellemrum eller et tegn, når du rydder meddelelsen. 

 • AGGL-6286: I forbindelse med DA til PO-migreringen bliver kommandoer 148 ikke slettet i kommandokøtabellen, når administratoren annullerer migreringen. 

  Under en meget stor migrering af Android-enheder fra DA til PO bliver kommandoen til at starte migreringen ikke ryddet, når den er i gang. 

 • AMST-21640: Afmelding af godkendelse mislykkes for de opdateringer, der er godkendt ved klassifikation.

  Opdatering kan ikke afmelde godkendelse, og statussen bliver opdateret til "Godkendt af revision og klassifikation", hvor den skulle ændres til ikke-godkendt. 

 • AMST-21542: Compliance-politikken viser "Ikke tilgængelig" på enhedslistevisningen for visse brugere.

  Hvis der anvendes staging-tilmelding, og der ikke er angivet en compliance-politik, vises compliance-politikken altid som ikke tilgængelig på siden med enhedslistevisningen.

  Du kan løse problemet ved at angive en compliance-politik, så opdateres statussen korrekt. 

 • CMCM-18831: Automatisk opdatering fungerer ikke som forventet. 

  Sletning af flere filer starter ikke altid under automatisk opdatering. 

  Du kan løse problemet ved at opdatere siden manuelt. 

 • CMEM-185433: Indstillingen Automatisk klargøring af adgangskode til Google med SEG vises ikke. 

  For Google med SEG vises indstillingen "Automatisk klargøring af adgangskode" ikke på fanen "Udrulning" i MEMconfig-guiden, når der vælges "Google med SEG".

 • CMSVC-11001: Ved brug af API'en til fletning af ny bruger- eller admingruppe (POST/GroupSyncActions), modtages svaret som "204 Intet indhold", hvis ændringerne ikke kan flettes. 

  Der vises forkert status, når fletning mislykkes. 

  Som en løsning skal du tjekke status for fletning vha. GET API (GET/GroupSyncActions/{Uuid}) for at kontrollere status for fletning.

 • CMSVC-11016: Hvis det maksimale antal tilladte forsøg for SDK-apps er sat til større end det maksimale antal ugyldige forsøg for tilmeldingsbruger, vil tilmeldingsbrugeren blive låst op før sletningen af Enterprise. 

  Validering/advarsel om at konfigurere indstillingen SDK-apps (maks. ugyldigt forsøg), der er mindre end eller lig med indstillingen tilmeldingsbruger, mangler.

 • ENRL-1542: Knapperne Rediger registrering og Send meddelelse igen fungerer ikke som forventet på siden med enhedsregistreringsoplysninger. 

  Knapperne Send meddelelse igen og Rediger registrering fungerer ikke som forventet. 

  Du kan løse problemet ved at redigere meddelelsen eller sende den igen fra enhedsregistreringslisten.

 • PPAT-5862: Kunne ikke hente VPN-klientcertifikatet for ikke-styret flow. 

  Når tilmeldingsbrugeren oprettes uden UPN, og hvis brugeren forsøger at tilmelde sig til denne konto via en browser app, oprettes SCEP-tokenet for denne bruger, og hvor UPN-navnet mangler. Det samme SCEP-token vil blive anmodet igen, selv når UPN føjes til brugeren.

  Du kan løse problemet ved at vente på en dag for sletningsscriptet for at slette ældre token-værdier eller slette brugerkontoen og genoprette med UPN-oplysninger.

 • PPAT-6111: Tilføjelse af en NSX værtsadresse på VMware Tunnel-konfigurationsresultater på siden går ned med fejlen "der opstod en fejl". 

  Manuel indtastning af NSX-værtsnavnet resulterer i en konsolfejl i NSX-konfigurationskortet

  Du kan løse problemet ved at kopiere/indsætte NSX-værtsnavn-URL.

 • MACOS-1887: Kunne ikke udrulle Intelligent Hub (automatisk installation efter tilmelding), Bootstrap-pakker og Apple Business Manager-apps (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nøglen "Kræv administratoradgangskode for at installere eller opdatere apps" (restrict-store-require-admin-to-install) er blevet udfaset i macOS 10.14. I macOS 11 Big Sur vil installation af en profil med denne nøgle desværre resultere i, at apps udrullet via indbyggede MDM-kommandoer slår fejl. 

  Du kan løse problemet ved at rydde indstillingen for "Kræv administratoradgangskode for at installere eller opdatere apps" i alle macOS-begrænsningsprofiler, der udrulles til en macOS 11+-enhed.

 • CMCM-188952: Udløbsdatoen for en fil er altid en dag mere, end hvad der er angivet i konsollen.

  Indstil en udløbsdato for alle filer under afsnittet styret indhold i konsollen. Synkroniser enheden, og kontrollér oplysningerne om den fil. Udløbsdatoen for en fil er altid en dag mere, end hvad der er angivet i UEM-konsollen. 

  Som løsning kan du indstille datoen til en dag før din tiltænkte udløbsdato.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon