Du kan oprette en eller flere samlinger af virtuelle apps for hver type integration, såsom Horizon Cloud eller ressourcer, der er udgivet af Citrix.

Forudsætninger

 • Alle forekomster af Workspace ONE UEM-tjenesten skal være version 3.1 eller nyere.
 • Alle forbindelser, der bruges til at synkronisere ressourcer, skal være version 2017.12.1.0 eller nyere.
 • Følgende administratorroller er påkrævet:
  • Anvend Superadmin-rollen for at komme i gang med Samlinger af virtuelle apps.
  • For at oprette, redigere eller slette samlinger af virtuelle apps fra Horizon, Horizon Cloud og udgivet af Citrix kan du bruge alle roller, der kan udføre handlingen Administrer desktop-apps i tjenesten Katalog.
  • Anvend en rolle, der kan udføre handlingen Administrer ThinApps i tjenesten Katalog for at oprette, redigere eller slette ThinApps-samlinger.
  • For at redigere og gemme siden Netværksområder for samlinger af virtuelle apps fra Horizon og udgivet af Citrix anvendes super-admin-rollen.
 • Integration med ThinApp-apps understøttes kun med Linux Workspace ONE UEM-forbindelsen. Den understøttes ikke med Windows-forbindelsen.

Fremgangsmåde

 1. I konsollen Workspace ONE UEM skal du gå til Apps og bøger > Apps > Virtuelle > Samlinger > Ny.
 2. Vælg kildetype. Du kan vælge den type ressource, der skal integreres. Du kan vælge Horizon, Horizon Cloud, apps udgivet af Citrix eller ThinApp-pakker som kildetyper.
  Bemærk: Integration med ThinApp-apps understøttes kun med Linux Workspace ONE UEM-forbindelsen. Den understøttes ikke med Windows-forbindelsen.
 3. Følg guiden Ny samling for at oprette samlingen.
  Konfigurationsoplysninger er forskellige for hver type integration.
  Visse felter, såsom følgende, vises for alle kildetyper.
  Indstilling Beskrivelse
  Forbindelse Vælg den forbindelse, du vil bruge til at synkronisere denne samling. For at markere forbindelsen vælges den mappe, der er tilknyttet den. Hvis du har oprettet en cluster af forbindelser, vises alle forekomster af forbindelser i listen Vært, og du kan arrangere dem i failover-rækkefølge for denne samling. Klik og træk rækkerne til den ønskede placering for at omarrangere listen.
  Vigtigt: Når du har oprettet samlingen, kan du ikke vælge en anden forbindelse til samlingen.
  Synkroniseringsfrekvens Vælg hvornår og hvor ofte du ønsker at synkronisere ressourcerne i samlingen. Synkroniseringsfrekvens kan variere fra hver time til hver uge. Hvis du ikke ønsker at konfigurere en tidsplan til automatisk synkronisering, skal du vælge Manuel.
  Aktiveringspolitik Vælg, hvordan du ønsker at gøre ressourcer i denne samling tilgængelige for brugere i Workspace ONE-portalen og appen. Hvis du vil konfigurere et godkendelsesflow, skal du vælge Brugeraktiveret , og i modsat fald vælges Automatisk.

  Med både indstillingerne Brugeraktiveret og Automatisk føjes ressourcerne til siden Katalog. Brugere kan benytte ressourcer fra siden Katalog eller flytte dem til siden Bogmærker. Men hvis du vil konfigurere et godkendelsesflow for apps, skal du vælge Brugeraktiveret for den pågældende app.

  Aktiveringspolitikken gælder for alle brugerrettigheder for alle ressourcerne i samlingen. Du kan redigere aktiveringspolitikken for individuelle brugere eller grupper pr. ressource fra siden Brugergruppe i fanen Brugere og grupper.

Næste trin

Når du har oprettet samlingen, kan du se og redigere samlingen fra siden Samlinger af virtuelle apps.

Ressourcerne i den nye samling er ikke synkroniseret endnu. Hvis du vælger en synkroniseringstidsplan for samlingen, synkroniseres ressourcerne på det næste planlagte tidspunkt. For at synkronisere ressourcer manuelt vælges samlingen på siden Samlinger af virtuelle apps. Klik derefter på Synkroniser.