Du kan hente oversigten over forskellige versioner af en intern app, der styres i en bestemt OG, og som er bundtet sammen. Du kan klikke på bundt-navnet for at få vist oversigten og detaljer om de enheder, der er berettiget til forskellige versioner. Du kan også vælge at få vist tildelinger på tværs af flere aktive versioner af appen fra visningen App-oplysninger. Oversigten kan være en fordel, hvis du vedligeholder flere aktive versioner af din app, som er tildelt til forskellige grupper. Visningen giver en findelt installationstilstand for appen på forskellige tildelte enheder og viser også oplysninger om enheder, hvor appen er installeret via sideindlæsning eller tidligere tildelt.

Udfør følgende trin, hvis du vil spore app-udrulningen for alle versioner af en app.

Fremgangsmåde

 1. Naviger til Apps og bøger > Apps > Intern.
 2. Søg efter og vælg alle versioner af den ønskede app.
 3. Vælg fanen Oversigt, og gennemse information om appen.
  Analyse Data snapshot
  Filtrer efter smart-gruppe Du kan bruge filteret til at se oversigten over enheder, der tilhører en bestemt smart-gruppe.

  Hvis en app f.eks. udrulles til alle dine slutbrugerenheder, og du vil se, hvordan udrulningen skrider frem for din "APAC"-region, kan du vælge smart-gruppen APAC på rullelisten Filtrer efter smart-gruppe.
  Tildelings- og installationsoplysninger Viser installationsoplysninger for enheder, hvor appen er tildelt fra Workspace ONE UEM. Visningen giver et tydeligt billede af alle de enheder, der har en tildeling, for hver aktive version, der styres i den aktuelle OG.

  Installeret - Liste over antal enheder, der har installeret appen.

  Ikke installeret - Liste over antal enheder, der ikke har installeret appen.

  Installerer uden tildelinger For at give nem adgang og for at drive handlinger er alle enheder, hvor en bestemt version af en app er installeret, men som ikke har en gyldig tildeling fra Workspace ONE UEM console, vist i dette diagram.
  Oplysninger om installationsstatus Dette er en repræsentation af de indberettede data fra enheder, der indeholder de detaljerede oplysninger om installationsstatus for denne app og ikke er knyttet til en bestemt version.
  Bemærk: Den sidste tilstand for feltet er Styret.
 4. Vælg fanen Enheder for rapportering og udførelse af massehandlinger.
  Analyse Data snapshot
  App-eksempel sidst set Angiver, hvornår enheden sidst har rapporteret app-oplysninger.
  App-status Angiver, om appen er installeret eller ikke installeret på slutbrugerenheder
  Seneste udførte handling For scenarier, hvor handlingerne ikke lykkes, er det vigtigt, at du ved, hvilke handlinger der sidst blev udført af Workspace ONE UEM console på den pågældende version, for at du kan skyde dig ind på, hvilken fejl der opstod på enhederne. Du kan placere musen over handlingen for at se det tidspunkt, hvor handlingen blev foretaget. Alle handlinger, der udføres af Workspace ONE UEM Console på en specifik app-version til en enhed, kan findes i denne kolonne.
  Installationsstatus Viser den seneste installation, der blev rapporteret af enheden. De oplysninger, der er synlige i denne kolonne, er versionsuafhængige, men administratorer kan bruge dem til fejlfinding baseret på tidsstemplet for den senest udførte handling og tidsstemplet for, hvornår hændelsen blev rapporteret af enheden.
  Tildelingsstatus Angiver, om en bestemt enhed har en gyldig tildeling fra Workspace ONE UEM console, eller om den er eksplicit udelukket fra tildelingen.
 5. Desuden kan du bruge følgende styringsfunktioner fra fanen Enheder:
  Bemærk: På nuværende tidspunkt understøtter vi kun handlinger på en bestemt side af enheder og ikke på alle de filtrerede enheder.
  Indstilling Beskrivelse
  Installer Installer appen på valgte enheder.
  Fjern Fjern appen, hvis styret, fra valgte enhed.