Du kan synkronisere en samling af virtuelle apps når som helst fra siden Samlinger af virtuelle apps, uanset om du har valgt en automatisk eller manuel synkroniseringstidsplan for samlingen. Synkronisering af en samling overfører ressourcer og berettigelser fra kildeserveren til Workspace ONE UEM.

Fremgangsmåde

 1. I konsollen Workspace ONE UEM skal du gå til fanen Apps og bøger > Apps > Virtuelle > Samlinger.
 2. Vælg samlingen af virtuelle apps, der skal synkroniseres, og klik på Synkroniser.
  Workspace ONE UEM sammenligner ressourcer og tildelinger mellem kilden og Workspace ONE UEM-kataloget og viser dialogboksen Beregning af synkroniseringshandlinger.

  Hvis ressourcer og tildelinger stemmer overens, vises følgende meddelelse Alle ressourcer er opdateret. Synkronisering er ikke nødvendig.

  Hvis der er ændringer i kilden, der skal overføres til Workspace ONE UEM, viser dialogboksen Beregning af synkroniseringshandlinger antallet af apps, desktops og brugertildelinger, der kræver synkronisering.

 3. Klik på Gem i dialogboksen Beregning af synkroniseringshandlinger.
  Synkroniseringsprocessen starter og kan tage noget tid at fuldføre, afhængigt af antallet af ressourcer og tildelinger, der kræver synkronisering. Når synkroniseringen er udført, skifter Synkroniseringsstatus i siden Samlinger af virtuelle apps fra Startet til Synkronisering udført.