Beskyttelse mod fjernelse af apps sikrer, at systemet ikke fjerner virksomhedskritiske apps, medmindre det er godkendt af administratoren. Konfigurer denne funktion ved hjælp af grænseværdier og enhedsstyringshandlinger.

Interne apps udvikles ofte for at udføre opgaver, som er specifikke for virksomheden. Hvis de pludselig fjernes, kan det medføre brugerfrustration og stop af arbejdet. For at forhindre fjernelse af vigtige apps har funktionen fjernelseskommandoer i henhold til grænseværdier. Før en admin handler på de holdte kommandoer, vil systemet ikke fjerne interne apps.

Fremgangsmåde

  1. Se standardtærskelværdier, eller rediger tærskelværdierne for organisationsgruppen. Indtast e-mailadresser, som modtager meddelelser om problemet, med skabelonen Meddelelse om, at grænsen for fjernelse af programmer er nået.
    Hvis tærskelværdierne er opfyldt, beholder Workspace ONE UEM appfjernelseskommandoerne og viser dem efter app i Appfjernelsesloggen.
  2. Reager på app-fjernelseskommandoerne holdt af systemet.
    1. Udrens app-fjernelseskommandoer fra kommandokøen ved at vælge Afvis.
    2. Fjern interne apps fra enheder ved at vælge Frigiv, som sender app-fjernelseskommandoer.
  3. Tildel disse apps tilbage til de ønskede smart-grupper, hvis du afviste kommandoerne.