Siden med fleksibel udrulning indeholder oplysninger om dine apptildelinger. Fra denne side, rediger skemaer for udrulninger og vis indstillinger konfigureret ved upload. Indstillinger der vises på dette vindue afhænger af platform.

Tabel 1. Fleksible udrulningsindstillinger
Indstilling Beskrivelse
Rediger Rediger tildelingskonfigurationer, herunder smart-gruppe og push-tilstand.
Slet Fjern valgte tildeling fra app udrulningen.
Ryk op Hæv tildelingens valgte prioritet ved at rykke den op på listen over tildelinger.
Ryk ned Reducer tildelingens valgte prioritet ved at rykke den ned på listen over tildelinger.
Navn Vis den tildelte smart-gruppe.
Prioritet Se prioriteten for den tildeling, du konfigurerede, da du placerede den valgte tildeling på listen over tildelinger. Prioritet 0 er den vigtigste tildeling og udføres inden alle andre udrulninger.

Du kan også anvende denne indstilling med Effektiv for at planlægge udrulninger, så du kan undgå tidspunkter, hvor dit mobilnetværk er udsat for høj trafik.

Appleveringsmetode Se, hvordan appen pushes til enheder. Automatisk pusher øjeblikkeligt ved hjælp af AirWatch Catalog uden brugerinteraktion. Efter behov pusher til enheder, når brugeren påbegynder en installation fra et katalog.
Ikrafttrædelsesdato

(Interne apps)

Gennemse status for tildelingen, hvorvidt den er aktiv nu eller ved en fremtidig dato.
Styret adgang Se, om adaptiv management er aktiveret for appen.
Fjern ved afmelding (Apple iOS)

Se, om Workspace ONE UEM fjerner appen fra en enhed, når enheden er afmeldt fra Workspace ONE UEM.

Hvis du vælger at aktivere denne funktion, kan overvågede enheder ikke udføre lydløs installation af apps, fordi enheden er låst, og installationen af provisioneringsprofilen er i kommandokøen, der kræver, at en enhed låses op, før installationen kan fuldføres.

Hvis du vælger at deaktivere denne funktion, pushes provisioneringsprofiler ikke samtidig med den installerede app. Det vil sige, at hvis provisioneringsprofilen opdateres, så udrulles den nye provisioneringsprofil ikke automatisk til enheder. I disse tilfælde kræves der en ny version af appen til den nye provisioneringsprofil.

App backup (Apple iOS) Se, hvorvidt Workspace ONE UEM forbyder sikkerhedskopiering af appdata til iCloud. Appen kan dog stadig sikkerhedskopieres til iCloud.
VPN adgang (Apple iOS 7+)

Se, om Workspace ONE UEM anvender en VPN-forbindelse på appniveau. Denne indstilling giver slutbrugere mulighed for at tilgå appen ved at anvende en VPN, som hjælper med at sikre at adgang og anvendelse af app er troværdig og sikker.

Denne indstillinger er Deaktiveret for andre platforme end Apple iOS.

Send konfiguration

Vis, om Workspace ONE UEM sender konfigurationer til styrede Android- og Apple iOS-apps.

Overtag styringen Se, om Workspace ONE UEM kan overtage styringen af apps, der er installeret af brugere, uden at kræve, at den tidligere installerede app slettes fra enheden. Denne indstilling svarer til indstillingen Gør app MDM-styret, hvis den er installeret af bruger.