Hvis en enhed tilhører mere end én smart-gruppe og du tildeler disse smart-grupper til en app med flere fleksible udrulninger, vil enheden modtage den planlagte fleksible udrulning med den højeste Prioritet. Når du tildeler smart-grupper til fleksible udrulninger, så husk at en enhed kan tilhøre til mere end en smart-gruppe. Desuden kan en enhed tildeles til mere end en fleksibel udrulning for den samme app.

Eksempel

Enhed 01 tilhører smart-gruppen HR og smart-gruppen Træning. Du kan konfigurere og tildele to fleksible udrulninger for App X som inkluderer begge smart-grupper. Enhed 01 har nu to tildelinger for App X.

  • Prioritet 0 = smart-gruppe HR, skal udrulles om 10 dage med on-demand
  • Prioritet 1 = smart-gruppe træning, skal udrulles nu med automatisk

Enhed 01 modtager prioritet 0-tildelingen og får appen om 10 dage på grund af tildelingsprioritetsværdien. Enhed 01 har ikke modtaget prioritet 1-tildelingen.

Bemærk: Når en enhed tilhører flere tildelingsgrupper, der har forskellige nøgle/værdi-par (KVP) for app-konfigurationen med samme prioritet, sendes den KVP fra smart-gruppen, der tilføjes først, til enhederne. Hvis den første Smart-gruppe i ovenstående scenarie p.t. fjernes fra tildelingen, så vil konfigurationen fra den anden smart-gruppe ikke blive anvendt automatisk, medmindre appen genpushes, eller indtil du klikker på knappen Send app-konfiguration.