Offentlige apps bruger nu den fleksible udrulningsfunktion til at tildele apps til enheder. Det fleksible udrulningssystem inkluderer ikke undtagelser. Tidligere blev undtagelser brugt til at udrulle offentlige apps til særlige brugergrupper med en bestemt type enhedsejerskab. Fleksible udrulninger erstatter undtagelser, og systemet giver dig yderligere kontrol over udrulninger. Funktionen giver dig mulighed for at tildele udrulninger til smart-grupper, for at tildele flere udrulninger til en app og for at prioritere disse udrulninger.

Brug overførselsprocessen til at flytte dine brugergrupper, der er konfigureret med tildelingsundtagelser for offentlige apps, til den fleksible udrulningsfunktion.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Apps og bøger > Apps > Indbygget > Offentlig.
  2. Rediger en app, som du ved havde undtagelser.
  3. Vælg Tildel.
    Systemet viser en advarsel, hvor du bliver bedt om at overføre dine undtagelser.
  4. Vælg Overfør, og fuldfør guiden.