Opret kopier af SaaS-apps, og tildel dem til forskellige brugere og grupper. Kopier af apps er nyttige, hvis din udrulning har forskellige afdelinger, der anvender den samme app.

Når brugere logger på Workspace ONE og vælger den app, som de er tildelt, sender Workspace ONE-systemet dem den tildelte appversion.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Apps bøger > Apps > Web > SaaS, og vælg appen.
  2. Vælg Kopiér.
  3. Udfyld indstillingerne under fanen Definition.
    Indtast et navn i feltet Navn, som gør det let at finde den kopierede app. Udfyld andre ønskede indstillinger.
  4. Rediger indstillinger under fanen Konfiguration efter behov.
  5. Brug standard-adgangspolitikken, eller vælg en app-specifik adgangspolitik i fanen Adgangspolitikker.
  6. Gennemgå oplysningerne under fanen Oversigt, og gå videre til tildelingsprocessen.

Næste trin

Tildel kopier af SaaS-apps til forskellige brugere og grupper, der er konfigureret i Workspace ONE UEM. Se Tildel SaaS-apps.