Workspace ONE UEM grupperer log-meddelelser i kategorier for at skelne mellem kritiske problemer og normale aktiviteter. Workspace ONE UEM Console rapporterer de meddelelser, der matcher det konfigurerede logføringsniveau, samt logfiler med en højere kritisk status. Hvis du for eksempel sætter logføringsniveau til Advarsel, vises beskeder med et Advarsels- eller Fejlniveau i Workspace ONE UEM Console. Den SDK-baserede app indsamler logfiler over tid og opbevarer dem lokalt på enheden, indtil en anden API eller kommando aktiveres for at overføre logfilerne.

Bemærk: Når der sker en enterprise-sletning, fjerner konsollen ikke logfilerne. Du kan hente logfiler, når en enhed tilmeldes igen, for at bestemme hvilke problemer, der opstod i den seneste tilmeldingssession og forårsagede enterprise-sletningen.
Tabel 1. SDK logføringsniveau API'er og niveaubeskrivelser
Niveau Logførings-API Beskrivelse
Fejl AWLogError("{logbesked}") Registrere kun fejl. En fejl viser problemer i processor såsom fejl ved opslag i UIDs eller en URL-adresse, der ikke understøttes.
Advarsel AWLogWarning("{logbesked}") Registrere fejl og advarsler. En advarsel viser potentielle problemer med processer såsom ugyldige svarkoder og ugyldige tokengodkendelser.
Information AWLogInfo("{logbesked}") Registrerer en betydelig mængde data for informationsmæssige formål. Et logføringsniveau for information viser generelle processer, advarsler og fejl.
Fejlfinding eller detaljeret AWLogVerbose("{logbesked}") Registrere al data for at hjælpe med fejlfinding Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle funktioner.