Du kan overvåge individuelle app-versioner fra fanerne Oversigt og Enheder i Detaljevisning for at gennemgå app-udrulninger og udføre styringsfunktioner. For alle interne apps kan du se en oversigt over udrulningsstatus for en bestemt app-version og udføre handlinger på et undersæt af enheder. For at forbedre nøjagtigheden føjer Workspace ONE UEM forskellige dimensioner til oplysningerne og gør det muligt at udføre massehandlinger. Oversigtsmetrikker for offentlige apps for de Store-apps, der er udrullet til dine slutbrugerenheder, og den enhedsliste, der er associeret med en bestemt VPP-app, kan benyttes til rapportering og behandling af massehandlinger.

Udfør følgende trin for at spore udrulningen af individuelle app-versioner:

Fremgangsmåde

 1. Naviger til Apps og bøger > Apps.
 2. Vælg app-typen.
 3. Søg efter og vælg den ønskede app.
 4. Vælg fanen Oversigt, og gennemse information om appen.
  Analyse Data snapshot
  Filtrer efter smart-gruppe Du kan bruge filteret til at se oversigten over enheder, der tilhører en bestemt smart-gruppe.

  Hvis en app f.eks. udrulles til alle dine slutbrugerenheder, og du ønsker at forstå, hvordan udrulningen skrider frem i din "APAC"-region, kan du vælge smart-gruppen APAC i rullemenuen Filtrer efter smart-gruppe.
  Tildelings- og installationsoplysninger Visningen giver et tydeligt billede af alle de enheder, der har tildelingen for den specifikke version. Installeret - Liste over antal enheder, der har installeret appen.

  Ikke installeret - Liste over antal enheder, der ikke har installeret appen.

  Udrulningsstatus Anvend tabellen til at se, om Workspace ONE UEM har frigivet installation af appen, den anvendte push-tilstand til at levere appen til enheder og de tildelte smart-grupper.

  Tildelt til - Viser smart-grupper, der er tildelt til appens fleksible udrulning.

  Status – Rapporterer Workspace ONE UEM's udstedelse af installationskommandoen til enheder.

  Udrulning - Viser appens push-tilstand, auto eller on-demand.

  Installerer uden tildelinger For at give nem adgang og for at drive handlinger vises alle enheder, hvor en bestemt version af en app er installeret, men som ikke har en gyldig tildeling fra Workspace ONE UEM console. Kunne vise enheder, der tidligere blev tildelt denne version af appen, eller dem, der har indlæst appen eksternt.
  Oplysninger om seneste handling Viser de handlinger, der senest er udført af Workspace ONE UEM console på den specifikke version.
 5. Vælg fanen Enheder i den specifikke app-version for at rapportere og udføre massehandlinger.
  Analyse Data snapshot
  App-eksempel sidst set Angiver, hvornår enheden sidst har rapporteret app-oplysninger.
  App-status Angiver, om den bestemte app-version er installeret eller ikke installeret på slutbrugerenhederne.
  Seneste udførte handling For scenarier, hvor handlingerne ikke lykkes, er det vigtigt, at du ved, hvilke handlinger der sidst blev udført af Workspace ONE UEM console på den pågældende version, for at du kan skyde dig ind på, hvilken fejl der opstod på enhederne. Du kan placere musen over handlingen for at se det tidspunkt, hvor handlingen blev foretaget.
  Bemærk:
  Alle handlinger, der udføres af Workspace ONE UEM Console på en specifik version af appen til en enhed, kan findes under denne kolonne.
  Seneste installationshændelse Viser oplysninger om den seneste installationshændelse, der blev rapporteret af enhederne.
  Tildelingsstatus Angiver, om en bestemt enhed har en gyldig tildeling fra Workspace ONE UEM console, eller om den er eksplicit udelukket fra tildelingen.
 6. Desuden kan du fra fanen Enheder bruge følgende styringsfunktioner.
  Bemærk: Du kan filtrere enheder efter bestemte kriterier og udføre handlinger på alle filtrerede enheder.
  Indstilling Beskrivelse
  Send besked Send en notifikation til valgte enheder vedrørende appen.
  Installer Installer appen på valgte enheder.
  Fjern Fjern appen, hvis styret, fra valgte enhed.
  Forespørgsel Send en forespørgsel til enheden om data omkring tilstand af appen.
  Send Send en notifikation til valgte enheder vedrørende appen.
  Installer Installer appen på valgte enheder.
  Fjern Fjern appen, hvis styret, fra valgte enhed.