Når du tildeler Microsoft Store for Business-apps til enheder, kræver tildelingsprocessen de tilsvarende licenser, før systemet starter installationen af appen. Detaljevisningen giver dig en liste over brugerenheder og den tilknyttede, krævede licens. Du kan også slette app-tildelingen for at frigøre og gentildele licenser. Synkronisering af offline- og online-licenser i detaljevisning for apps giver dig de tilsvarende brugere af licenserne.

Du kan gå til Apps og bøger > Apps > Listevisning > Offentlig og vælge appen Microsoft Store for Business. Denne handling viser detaljevisningen. I denne visning skal du bruge handlingen Synkroniser licens til at importere listen over brugere, som svarer til krævede licenser. Vælg fanen Licenser for at se de krævede licenser.

Bemærk: Workspace ONE UEM importerer også licenstilknytningerne, når du vælger indstillingen Importer fra BSP efter den første import af dine Microsoft Store for Business-apps. Denne synkronisering udføres asynkront med app-pakkesynkroniseringen.

Tilbagekald licenser

Du kan tilbagekalde og genbruge licenserne vist på fanen Licenser ved at slette tildelingen af appen til brugerens enhed. Workspace ONE UEM omfatter flere metoder til at slette tildelinger. Sletning resulterer i fjernelse af appen fra enheden.

Tabel 1. Metoder til at tilbagekalde licenser
Metode Beskrivelse
Detaljevisning Vælg funktionen Slet app i detaljevisningen for appen.

Denne handling fjerner appen fra enheder i grupper, der er tildelt til appen.

Enhed Slet den relevante enhed fra konsollen.
Organisationsgruppe Slet organisationsgruppen.

Denne handling påvirker alle aktiver og enheder i organisationsgruppen.

Tildelingsgruppe Slet smart- eller brugergruppen tildelt til appen.

Denne handling påvirker alle enheder i gruppen.

Bruger Slet den relevante brugerkonto fra konsollen.