Funktionen Tillad at åbne i apps fra tredjepart skal være aktiveret, for at slutbrugere kan anvende eksportfunktionaliteten i apps fra tredjepart.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Indhold > Lagre > Administrationslagre.
  2. Vælg ikonet Rediger ved siden af den virksomhedsfilserver, der synkroniseres med slutbrugerenheder.
  3. Under fanen Sikkerhed skal du vælge Tillad at åbne i tredjepartsapps og derefter Gem.